Lexicon Gregorianum Online Related publications

Get access Subject: Biblical Studies And Early Christianity
Edited by: Friedhelm Mann (Vol. 1 to 9) and Kyriakos Savvides

Help us improve our service

Lexicon Gregorianum Online is the most comprehensive Greek-German dictionary of the language used by Gregory of Nyssa. It is the only dictionary available specifically addressing the vocabulary of late Classical Greek. It documents Gregory's complete vocabulary, taking account of the syntax, meaning and connotations of every occurrence of a key word in his writings. The complete Lexicon Online comprises 10 volumes, totaling more than 13,000 entries.

For more Information and subscriptions: Brill.com

Ἀαρών, ὁ
Ἀβειρών, ὁ
Ἄβελ, ὁ
Ἀβεσσαλώμ, ὁ
Ἀβιγαία, ἡ
Ἀβιμέλεχ, ὁ (1) ὁ ἀλλόφυλος
Ἀβιμέλεχ, ὁ (2)
Ἀβλάβιος, ὁ
Ἀβραάμ, ὁ
Ἄγαρ, ἡ
Ἀγγαῖος, ὁ
Ἄγκυρα, ἡ
Ἀδάμ, ὁ
Ἀδέλφιος, ὁ
Ἀέτιος, ὁ
Ἀετός, ὁ
Ἀθανάσιος, ὁ (1)
Ἀθανάσιος,ὁ (2)
Ἀθῆναι, αἱ
Ἀθηναῖοι, οἱ
Αἰγυπτιακός, -ή, -όν Adj.
Αἰγύπτιος, ὁ Subst.; -ία, -ον Adj.
Αἴγυπτος, ἡ
Αἰθιοπία, ἡ; Αἰθιοπίς, ἡ
Αἰθίοψ, ὁ
Αἰμάν, ὁ
Αἰσώπειος, ὁ
Ἄκρα, Ἱεροσολύμων, ἡ
Ἀκύλας, ὁ
Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξάνδρου πόλις, ἡ
Ἀλεξανδρεύς, ὁ
Ἀλέξανδρος, ὁ (1)
Ἀλέξανδρος, ὁ (2)
Ἀλέξανδρος, ὁ (3)
Ἅλυς, ὁ
Ἀμαλήκ, ὁ → Ἀμαληκίτης
Ἀμαληκίτης, ὁ; Ἀμαλήκ, ὁ
Ἀμάλθεια, ἡ
Ἀμάσεια, ἡ
Ἀμασέοι, οἱ
Ἀμβακούμ, ὁ
Ἀμβροσία, ἡ
Ἀμπελίς, ἡ
Ἀμφιλόχιος, ὁ
Ἀμώς, ὁ
Ἀνανίας, ὁ
Ἀνάστασις, ἡ
Ἀνατρεπτικὸς λόγος, ὁ
Ἀνδαημονοί, οἱ
Ἀνδρέας, ὁ
Ἅννα, ἡ
Ἀννίβας, ὁ
Ἀνόμοιος, ὁ
Ἄνουβις, ὁ
Ἀντιόχεια, Ἀντιόχου πόλις, ἡ
Ἀντιοχιανός, ὁ
Ἀντίοχος, ὁ (1) → Ἀντιόχεια
Ἀντίοχος, ὁ (2)
Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, ἡ
Ἀπολινάριος, ὁ
Ἀπολιναριστής, ὁ
Ἀπολλώς, ὁ
Ἀπολογία, ἡ
Ἀραβία, ἡ
Ἀράξιος, ὁ (1)
Ἀράξιος, ὁ (2)
Ἀργώ, ἡ
Ἀρειανικός, ὁ → Ἀρειανός
Ἀρειανός, ὁ Subst.; -ή, -όν Adj.
Ἄρειος, ὁ
Ἄρειος πάγος, ὁ
Ἀριάδνη, ἡ
Ἁριμαθαία, ἡ
Ἀριστοτέλης, ὁ
Ἀριστοτελικός, ή, όν
Ἀρκτοῦρος, ὁ
Ἀρμενία, ἡ
Ἀρμένιος, ὁ (3) Subst.; -ία, -ον Adj.
Ἁρμόνιος, ὁ
Ἀρχίας, ὁ
Ἀρχιμήδης, ὁ
Ἀσάφ, ὁ
Ἀσηρώθ, ἡ
Ἀσία, ἡ
Ἀσσύριος, ὁ (1) → Ναβουζαρδάν
Ἀσσύριος, ὁ (2) Subst., -ία, -ον Adj.
Ἀτθίς, -ίδος, ἡ
Ἀττικός, -ή, -όν
Αὔγουστος, ὁ
Ἀχαάβ, ὁ
Ἀχαιοί, οἱ
Ἄχαρ, ὁ
Ἀχίλλιος, ὁ
Ἀχιτόφελ, ὁ
Βάαλ, ἡ
Βαβυλών, ἡ
Βαβυλωνία, ἡ
Βαβυλώνιος, ὁ Subst.; -α, -ον Adj.
Βαιθήλ, τὰ ὄρη
Βακτηρία, ἡ
Βαλαάμ, ὁ
Βαλάκ, ὁ
Βαρδησάνης, ὁ
Βαρνάβας, ὁ
Βαρούχ, ὁ
Βασιλ(ε)ίδης, ὁ
Βασίλειος, ὁ (1)
Βασίλειος, ὁ (2) → διδάσκαλος → καθηγητής
Βασίλειος (3)
Βεελζεβούλ, ὁ
Βελιάρ, ὁ
Βενιαμίν, ὁ
Βεσελεήλ, ὁ
Βηθανία, ἡ
Βηθλεέμ, ἡ
Βήλ, ὁ
Βηρσαβεέ, ἡ
Βιθυνία, ἡ
Βιθυνοί, οἱ
Βοαναργεῖς, οἱ
Βρεττανοί, οἱ
Γαβαωνῖται, οἱ
Γαβριήλ
Γάδ
Γαλαάδ
Γαλάτης, ὁ
Γαλατία
Γαλατικός, -ή, -όν Adj.
Γαληνός, ὁ
Γαλιλαία
Γάλλος, ὁ
Γένεσις, ἡ
Γερασηνοί, οἱ
Γερμανίκεια, ἡ → Εὐδόξιος
Γετθαῖοι, οἱ
Γεώργιος ὁ ἐκ Λαοδικείας, ὁ
Γεώργιος ὁ Καππαδόκης, ὁ
Γιεζί, ὁ
Γνωστικοί, οἱ
Γολγοθᾶς, ὁ
Γολιάθ, ὁ
Γόμορρα
Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός, ὁ
Γρηγόριος Νύσσης, ὁ
Δαβίδ, ὁ; Δαυίδ, ὁ
Δαβιτικόν, τό
Δαγών, ὁ
Δαθάν, ὁ
Δαμασκός, ἡ
Δανιήλ, ὁ
Δευτερονόμιον, τό
Δημᾶς, ὁ
Δημοσθένης, ὁ
Δημοσθενικός, -ή, -όν
Διόνυσος, ὁ
Δομετιανός, ὁ
Δωὴκ ὁ Ἰδουμαῖος, ὁ
Ἑβραϊκός, -ή, -όν Adj.
Ἑβραῖος, ὁ
Ἑβραΐς Adj.
Ἐδέμ, ἡ
Ἐζεκίας, ὁ
Ἐλαιαί, αἱ; Ἐλαιών, ὁ → Βηθανία
Ἐλαμῖται, οἱ
Ἑλικών, ὁ
Ἐλισάβετ, ἡ
Ἐλισ(σ)αῖος, ὁ
Ἑλλάδιος, ὁ
Ἑλλάς, άδος
Ἕλλην, ὁ
Ἑλληνικός, ή, όν
Ἑλληνίς, ἡ
Ἑλληνισμός, ὁ
Ἑλλησπόντιος, ὁ
Ἐμμανουήλ, ὁ
Ἐνώς, ὁ
Ἐπικούρειος, ὁ Subst. -ον Adj.
Ἐπίκουρος, ὁ
Ἑρμογένης, ὁ
Ἑρμών
Ἐρυθραῖον πέλαγος, τὸ
Ἔσδρας, ὁ
Ἕσπερος, ὁ
Εὔα, ἡ
Εὐάγριος, ὁ (1)
Εὐάγριος, ὁ (2)
Εὐδόξιος, ὁ
Εὐμενίδες, αἱ
Εὐνόμιος, ὁ
Εὔξεινος Πόντος, ὁ → Βασίλειος (1)
Εὐπάτριος, ὁ
Εὐσέβιος, ὁ (1)
Εὐσέβιος, ὁ (2)
Εὐσταθία, ἡ
Εὐστάθιος, ὁ (1)
Εὐστάθιος, ὁ (2)
Εὐφράσιος, ὁ
Ἐφέσιος, ὁ
Ἔφεσος, ἡ
Ἐφραίμ, ὁ
Ζαβουλών, ὁ
Ζακχαῖος, ὁ
Ζαχαρίας, ὁ (1)
Ζαχαρίας, ὁ (2)
Ζεβεδαῖος, ὁ
Ζεβεέ, ὁ
Ζεύς, ὁ
Ζήβ, ὁ
Ζιφαῖοι, οἱ
Ἠλεί, ὁ (1)
Ἠλεί, ὁ (2)
Ἠλίας, ὁ
Ἡρακλειανός, ὁ
Ἡρακλῆς, ὁ
Ἡρόδικος, ὁ
Ἡρώδης, ὁ
Ἡρωδιάς, ἡ
Ἠσαΐας, ὁ
Θάρσεις
Θέκλα, ἡ
Θεόγνωστος, ὁ
Θεοδόσιος, ὁ
Θεοδοτίων, ὁ
Θεόδωρος, ὁ
Θεόφιλος, ὁ
Θεόφιλος Βλέμμυς, ὁ
Θερμοπύλαι, αἱ
Θεσσαλονικεῖς, οἱ
Θεσσαλός, ὁ; Θετταλός, ὁ Subst.; -ή, -όν Adj.
Θόβελ, ὁ
Θρᾴκη, ἡ
Θρᾷξ, ὁ
Θωμᾶς, ὁ
Ἰάειρος, ὁ
Ἰακώβ, ὁ
Ἰάκωβος, ὁ (1)
Ἰάκωβος, ὁ (2)
Ἴβωρα
Ἰδιθούμ, ὁ (LXX Ἰδιθουν, Ἰδιθων)
Ἰεζάβελ, ἡ
Ἰεζεκιήλ, ὁ
Ἰερεμίας, ὁ
Ἱέριος, ὁ (1)
Ἱέριος, ὁ (2)
Ἰεριχώ, ἡ
Ἱεροσόλυμα, ἡ
Ἱεροσολυμίτης, ὁ
Ἰεσσαί, ὁ
Ἰεχονίας, ὁ
Ἰησοῦς, ὁ
Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, ὁ
Ἰθάκη, ἡ
Ἰλιακός, -ή, -όν Adj.
Ἴλιον, τό
Ἰλλυρικόν, τό
Ἰλλύριοι, οἱ
Ἰνδικός, -ή, -όν Adj.
Ἰνδοί, οἱ
Ἰορδάνης, ὁ
Ἰούδα, ὁ
Ἰουδαία, ἡ
Ἰουδαϊκός, -ή, -όν Adj.
Ἰουδαῖοι, οἱ
Ἰουδαῖος, ὁ
Ἰουδαϊσμός, ὁ
Ἰούδας, ὁ
Ἱπποκράτης, ὁ
Ἶρις, ἡ
Ἰσαάκ, ὁ
Ἶσις, ἡ
Ἰσμαήλ, ὁ
Ἰσοκράτης, ὁ
Ἰσραήλ; Ἰσραηλίτης, ὁ; Ἰσραηλῖτις, ἡ; Ἰσραηλιτικόν, τό Subst.
Ἴστρος, ὁ
Ἰωάβ, ὁ
Ἰωάννης, ὁ (1)
Ἰωάννης, ὁ (2)
Ἰωάννης, ὁ (3)
Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, ὁ
Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής, ὁ
Ἰώβ, ὁ
Ἰωήλ, ὁ
Ἰωναδάβ, ὁ
Ἰωνάθαν, ὁ
Ἰωνᾶς, ὁ
Ἰωσήφ, ὁ (1)
Ἰωσήφ, ὁ (2)
Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὁ
Καϊάφας, ὁ
Κάιν, ὁ
Καῖσαρ, ὁ → Αὔγουστος Καῖσαρ, ὁ → [Νεοκαισάρεια] Καῖσαρ, ὁ → Σεβάστεια Καῖσαρ, ὁ
Καισάρεια, ἡ
Κανᾶ, ἡ
Κανδάκη, ὁ
Καπερναούμ, ἡ
Καππαδόκειος, -α, -ον Adj.
Καππαδόκης, ὁ
Καππαδοκία, ἡ
Κᾶρες, οἱ
Καρκίνος, ὁ
Κάρμηλος, ὁ
Κάρυστος, ὁ
Κερκυών, ὁ
Κεφαλλῆνες, οἱ
Κηλόσινα
Κήρινθος, ὁ
Κηνσίτωρ, ὁ
Κίλικες, οἱ (ὁ, ἡ Κίλιξ)
Κιρκαῖος, -α, -ον Adj.
Κολοσσαεύς, ὁ
Κόλουθος, ὁ richtig correct form: Κόλλουθος
Κόμανα, ἡ
Κομαναῖοι, οἱ
Κορέ, ὁ
Κορίνθιοι, οἱ
Κορίνθιος, -ία, -ιον Adj.
Κορνήλιος, ὁ
Κορνιασπινή, ἡ
Κρατύλος, ὁ
Κρής, ὁ
Κριός, ὁ
Κροῖσος, ὁ
Κύζικος, ἡ
Κύκλωψ, ὁ
Κύκνος, ὁ
Κυνήγιος, ὁ
Κύπριοι, οἱ
Κυρηναῖος, ὁ
Κύων, ὁ
Κωνσταντῖνος, ὁ
Κωνσταντινούπολις, ἡ
[Κωνστάντιος, ὁ]
Λάβαν, ὁ
Λαέρτης, ὁ
Λάζαρος, ὁ (1)
Λάζαρος, ὁ (2)
Λάκαινα, ἡ; ὁ Λάκων (λίθος),
Λαμπάδιον, ἡ
Λευΐς, Λευΐ, ὁ
Λευΐτης, ὁ Subst.; Λευϊτικός, -ή, -όν Adj.
Λητόιος, ὁ
Λιβάνιος, ὁ
Λίβανος, ὁ
Λιβερτῖνοι, οἱ
Λιβύη, ἡ
[Λικίννιος, ὁ]
Λουκᾶς, ὁ
Λύδιος ἁρμονία, ἡ
Λυδοί, οἱ
Λύκιοι, οἱ
Λύκος, ὁ
Λώτ, ὁ
Μαδιάμ, ὁ
Μαδιανίτης, ὁ
Μαελέθ
Μακεδόνες, οἱ
Μακεδονιανοί, οἱ
Μακκαβαῖοι, οἱ
Μακρίνα, ἡ (1)
Μακρίνα, ἡ (2)
Μανασσῆς, ὁ
Μάνης, ὁ
Μανιχαϊκός, -ή, -όν
Μανωέ, ὁ
Μαξιμιανός, ὁ (1)
Μαξιμιανός, ὁ (2)
Μαρία, ἡ
Μαριάμ, Μαρία, ἡ
Μάρκελλος, ὁ
Μαρκίων, ὁ
Μᾶρκος, ὁ
Μασερᾶ, (Μεσσαρα = LXX)
Ματθαῖος, ὁ
Ματτάθ, ὁ
Μαυρούσιος, ὁ
Μελανθώ, ἡ
Μελέτιος, ὁ
Μελιτηνή, ἡ
Μελχισεδέκ, ὁ
Μελχόλ, ἡ
Μερρά, ἡ
Μεσοποταμία, ἡ → Συρία
Μεσοποταμῖται, οἱ
Μηδικός, -ή, -όν Adj.
Μῆδος, ὁ
Μίνως, ὁ
Μινώταυρος, ὁ
Μιχαίας, ὁ
Μόδεστος, ὁ
Μοντανός, ὁ
Μόντιος, ὁ
Μοῦσα, ἡ
Μουσώνιος, ὁ
Μωσαϊκός, -ή, -όν Adj.
Μωϋσῆς, ὁ
Νάβαλ, ὁ
Ναβουζαρδάν, ὁ
Ναβουχοδονοσόρ, ὁ
Ναζαρέτ (-θ)
Ναζαροί, οἱ; Ναζωραῖος, ὁ
Νάθαν , ὁ
Ναθαναήλ, ὁ
Ναιμάν, ὁ
Νάιν
Ναυκράτιος, ὁ
Ναχώρ, ὁ
Νεβρώδ, ὁ
Νεῖλος, ὁ
[Νεοκαισάρεια, ἡ]
Νεφθαλείμ, ὁ
Νήριτον ὄρος, τό
Νίκαια, ἡ
Νικόδημος, ὁ
Νικόλαος, ὁ
Νινευΐτης, ὁ
Νουμιδία, ἡ Subst.; Νουμιδικός, -ή, -όν Adj.
Νύσσα, ἡ
Νῶε, ὁ
Ξέρξης, ὁ
Ὀδυσσεύς, ὁ
Ὀλτισηρεύς, Ὀλτισηριώτης, ὁ
Ὀλτίσηρις, ἡ
Ὀλυμπιάς, ἡ
Ὀλύμπιος, ὁ
Ὅμηρος, ὁ Subst.; Ὁμηρικός, -ή, -όν
Ὀνήσιμος, ὁ
Ὀσιηνά, τά
Ὄσιρις, ὁ
Ὀτρήιος, ὁ → Μελιτηνή
Οὐαλεντῖνος, ὁ
Οὐάλης, ὁ
Οὐάνωτα, ἡ
Οὐανῶτοι, οἱ → Οὐάνωτα
Οὐεστηνή, ἡ
Οὐετιανή, ἡ
Οὐρίας, ὁ
Παιανιεύς, ὁ
Παλαιστίνη, ἡ
Πάμφυλοι, οἱ
Πάρθοι, οἱ
Πατρίκιος, ὁ
Παῦλος, ὁ
Παῦλος ὁ Σαμωσατεύς, ὁ
Παφλαγών, ὁ
Περσική, ἡ
Περσίς, ἡ
Πέτρος, Κηφᾶς, Σίμων, ὁ
Πέτρος Σεβαστείας, ὁ (1)
Πέτρος Σεβαστείας, ὁ (2)
Πηνειός, ὁ
Πιλάτος; Πιλᾶτος, ὁ
Πίνδαρος, ὁ
Πισίδαι, οἱ
Πλακίλλα, ἡ
Πλάτων, ὁ Subst.; Πλατωνικός, -ή, -όν Adj.
Ποντικοί, οἱ
Πόντος, ὁ
Πουλχερία, ἡ
Πράξεις, αἱ; ἱστορία τῶν Πράξεων, ἡ
Πρίσκος, ὁ
Προποντίς, ἡ
Προύνικος, ὁ
Ῥαάβ, ἡ
Ῥαμά, ἡ
Ῥαχήλ, ἡ
Ῥεβέκκα, ἡ
Ῥουβίμ, ὁ
Ῥωμαῖοι, οἱ
Ῥώμη, ἡ
Σαβαώθ
Σαβέλλιος, ὁ
Σαδδουκαῖοι, οἱ
Σαλμανά
Σαμάρεια, ἡ
Σαμαρ(ε)ίτης, ὁ; -ρῖτις, ἡ
Σαμουήλ, ὁ
Σαμψών, ὁ
Σανίρ
Σαούλ, ὁ
Σάρρα, ἡ
Σεβάστεια, ἡ (ehemals formerly Σεβαστή)
[Σεβαστή, ἡ]
Σεβαστηνοί, οἰ → Σεβάστεια
Σεβαστόπολις, ἡ
Σεβωείμ, οἱ
Σειρήν, ἡ
Σεραφίμ, τά
Σήθ, ὁ
Σιδωνία, ἡ
Σικυώνιον πέδος, τό
Σιλουανός, ὁ
Σιμπλίκιος, ὁ
Σίμων, ὁ
Σινᾶ, Σινά, Σίναιον τό
Σισάρα, ὁ
Σίσυφος, ὁ
Σιών
Σκείρων, ὁ
Σκοτούμη, ἡ
Σκύθης, ὁ
Σκύλλα, ἡ
Σόδομα, τά
Σοδομίτης, ὁ (→ Σόδομα
Σολομών, ὁ
Σοφία, ἡ (1)
Σοφία, ἡ (2)
Σταγείριος, ὁ
Στέφανος, ὁ
Στέφανος τῆς Ἀριάδνης, ὁ
Στρατήγιος, ὁ
Στωϊκοί, οἱ
Συηνῖται στῦλοι, οἱ (vgl. cf. v.l.)
Συμεών, ὁ (1)
Συμεών, ὁ (2)
Σύμμαχος, ὁ
Συνέσιος, ὁ
Συρία, ἡ
Σύρος, ὁ
Σωβά, ἡ → Συρία)
Ταρβασθηνίτης, ὁ
Ταῦρος, ὁ
Τιμόθεος, ὁ
Τίτος, ὁ
Τρωάδιος, ὁ
Τύρος, ἡ
Ὑψιστιανοί, οἱ
Φαιάκιοι κῆποι, οἱ
Φαίδιμος, ὁ (1)
Φαίδιμος, ὁ (2)
Φαῖδρος, ὁ
Φάραγξ τῶν ἁλῶν, ἡ
Φαραώ, ὁ
Φαρές, ὁ
Φαρισαῖος, ὁ
Φῆστος, ὁ
Φιλιππήσιοι, οἱ
Φίλιππος, ὁ
Φίλων ὁ Ἑβραῖος, ὁ
Φινεές, ὁ
Φιρμιλιανός, ὁ
Φλαβιανός, ὁ
Φοινίκη, ἡ
Φρυγία, ἡ
Φρύγιος,-ία, -ιον Adj.
Χαλδαϊκός , -ή, -όν Adj.
Χαλδαῖος, ὁ
Χάμ, ὁ
Χαναάν, ὁ
Χαναναῖος, ὁ; Χετταῖοι, οἱ
Χερουβίμ, τά
Χίμαιρα, ἡ
Χουσί, ὁ
Χριστιανισμός, ὁ
Χριστιανός, ὁ Subst.; -ή, -όν Adj.
Χριστός, ὁ
Χριστοφόνοι, οἱ (= οἱ Ἰουδαῖοι)
Χρυσάφιος, ὁ
Ψαλμῳδός, ὁ
Ὠκεανός, ὁ
Ὠρήβ
Ὠριγένης, ὁ
Ὠρίων, ὁ
Ὡσηέ, ὁ