Arabic Literature of Africa Online

Get access

Aḥmad b. Idrīs b. Muḥammad b. ʿAlī al-Ḥasanī al-Yamlaḥī al-Mashīshī al-ʿArāʾishī al-Maghribī
(469 words)

12 b. 1163/1749-50, d. 21 Rajab 1253/21 October 1837.

Sources

A contemporary notice of Ibn Idrīs is given in ʿAbd al-Raḥmān b. Sulaymān al-Ahdal, al-Nafas al-Yamānī wa’l-rawḥ al-rayḥānī fī ijāzāt quḍāt Banī ’l-Shawkānī, ed. ʿAbd Allāh al-Ḥibshī, Ṣanʿāʾ 1979, 160-69. Two of his students wrote hagiographies, Muḥammad ʿUthmān al-Mīrghanī, Manāqib al-qutb al-awḥad ... al-sayyid Aḥmad ibn Idrīs, Wad Madanī, 1391/1972, Ibrāhīm al-Rashīd, ʿIqd al-durar al-nafīs fī baʿḍ karāmāt sayyidinā wa-mawlanā Aḥmad ibn Idrīs (q.v.); Yūsuf al-Hindī, Tāj al-za…

Cite this page
“Aḥmad b. Idrīs b. Muḥammad b. ʿAlī al-Ḥasanī al-Yamlaḥī al-Mashīshī al-ʿArāʾishī al-Maghribī”, in: Arabic Literature of Africa Online, General Editor John O. Hunwick, R.S. O’Fahey. Consulted online on 09 December 2023 <http://dx.doi.org/10.1163/2405-4453_alao_COM_ALA_10006_2>
First published online: 2016▲   Back to top   ▲