ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (355)
(35 words)

 

FGrH 355 T 1

BNJ
Cicero Ad Att. 1, 9, 2

: Thyillus te rogat et ego eius rogatu Εὐμολπιδῶν πάτρια.

Cite this page
Jacoby, Felix, “ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑ (355)”, in: Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III, General Editor: Felix Jacoby. Consulted online on 25 September 2018 <http://dx.doi.org/10.1163/1873-5363_boj_a355>▲   Back to top   ▲