Dionysodoros der Boioter (68)
(157 words)

 

FGrH 68 T 1

BNJ
Diod. X V 95, 4 (ol. 104, 4; 361/0)

: τῶν δὲ συγγραφέων Διονυ-1σόδωρος καὶ ῎Αναξις (67) οἱ Βοιωτοὶ [τὴν τῶν ῾Ελληνικῶν ἱστορίαν] εἰς2τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν κατεστρόφασι τὰς συντάξεις.

 

FGrH 68 F 1

BNJ
Schol. Apoll. Rhod. I 9l7

: μυοῦνται δὲ ἐν τῆι Σαμοθράικηι τοῖς Καβείροις, ὧν Μνασέας (V) φησί καὶ τὰ ὀνόματα. τέσσαρες δ᾽ εἰσὶ τὸν ἀριθμόν, ᾽Αξίερος3᾽Αξιοκέρσα ᾽Αξιόκερσος· ᾽Αξίερος μὲν οὖν ἐστιν ἡ Δημήτηρ, ᾽Αξιοκέρσα δὲ ἡ Περσεφόνη, ᾽Αξιόκερσος δὲ ὁ ῞Αιδης· ὁ δὲ προσ…

Cite this page
Jacoby, Felix, “Dionysodoros der Boioter (68)”, in: Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III, General Editor: Felix Jacoby. Consulted online on 20 September 2018 <http://dx.doi.org/10.1163/1873-5363_boj_a68>▲   Back to top   ▲