Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III

Get access
Search Results: | 323 of 962 |

Ineditum Vaticanum (839)
(993 words)

 

FGrH 839 F 1

BNJ
Cod. Vat. (Synesii) Gr. 435 (s. XIV) fol. 220

: Πλουτάρ <χου12> Κεκιλίου ᾽Αποφθέγματα ῾Ρωμαικά. (1) οὐκ ἐβούλοντο οἱ παλαιοὶ ῾Ρω μαίων, ὦσίβοσσε ἀνδρῶν ἄριστε, σοφοὶ εἶναι δοκεῖν, ὅθεν οὐδὲ ἐθήρων3τὴν δόξαν δεινότητι λόγων ἢ περιττοῖς καὶ πιθανοῖς ἀποφθέγμασιν, οἷς ἐχρή-4σαντο ῾Ελλήνων τινές, ἃ διαβεβόηται χρησμῶν εἶναι δοκοῦντα ἥδη πιστότερα· ‘μηδὲν ἄγαν’ καὶ ‘ἕπου θεῶι’ καὶ ‘χρόνων φείδου’ καὶ ‘γνῶθι σαυτόν’; καὶ‘ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα’ καὶ ἄλλα τούτοις ἐοικότα, ἴσως μὲν καὶ ὠφέλ…

Cite this page
Jacoby, Felix, “Ineditum Vaticanum (839)”, in: Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III, General Editor: Felix Jacoby. Consulted online on 14 April 2021 <http://dx.doi.org/10.1163/1873-5363_boj_a839>▲   Back to top   ▲