The Plantin Press Online

Get access

Bedieninghe der anatomien, 1583
(620 words)

Record ID

Voet: 1655

Museum Plantin-Moretus: c:lvd:1132958

Title page transcription

BEDIENINGHE ‖ DER ANATOMIEN, ‖ Dat is ‖ MANIERE ENDE ONDERRICHTINGHE ‖ om perfectelijck des menschen lichaem t’anatomizeren, na ‖ de leeringhe Galeni, Vesalij, Falloppij en̄ Arantij, achtervol- ‖ gende de figuren en̄ characteren oft letteren der Anatomie ‖ Vesalij en Valuerde, van Plantino int Nederlants ghedruct. ‖ Deur ‖ DAVID VAN MAVDEN Doctor inde Medicijne, ende Pre- ‖ lector inde Chirurgie tot Antwerpen, ordentlick by een gebrocht, ‖ met groote moeyte, conste, end…

Cite this page
MAUDEN (MAUDE, MAULDE), David van, “Bedieninghe der anatomien, 1583”, in: The Plantin Press Online. Consulted online on 08 June 2023 <https://dx.doi.org/10.1163/9789004525863-CPO-WORK1655>
First published online: 2022▲   Back to top   ▲