The Plantin Press Online

Get access

Testamenten der XII patriarchen. Antwerp, P. van Keerberghen [pr. Plantin], [1561 ?]
(475 words)

Record ID

Voet: 712

Title page transcription

DE TESTAMENTEN ‖ DER. XII. PATRIARCHEN, IA- ‖ COBS KINDEREN. HOE EEN YEGHE- ‖ lijck voor sijn eynde, sijn kinderen gheleert, totter vree- ‖ sen Gode, ende Godsalighen leuen vermaent heeft. ‖ Seer troostelijck, ende tot eenen waren Godsali- ‖ ghen leuene gansch dienstelijck. Ende ‖ hier is by ghesedt het Testa- ‖ ment van ‖ Jacob haer- ‖ lieder Vader. ‖ V [Typographical fleurons] ‖ Men vintse te coope Tantwerpen, by Peeter ‖ van keerberghen, voortstaende op on- ‖ ser vrouwen kerchof.

Collation

8⁰ (123 × 77 [109]): A-H⁸; pp. [1-128]

Pages

[1]: Title

[2]…

Cite this page
TESTAMENTEN DER XII PATRIARCHEN, “Testamenten der XII patriarchen. Antwerp, P. van Keerberghen [pr. Plantin], [1561 ?]”, in: The Plantin Press Online. Consulted online on 06 June 2023 <https://dx.doi.org/10.1163/9789004525863-CPO-WORK0712>
First published online: 2022▲   Back to top   ▲