Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 963 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Dositheos (54)

(269 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter dem gleichen namen zitiert der autor ᾿Ιταλικά, Σικελιχά, Αἰτωλικά (?), Λυδιακά (III).   FGrH 54 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 33 p. 313 E: Πέλοψ Ταντάλου καὶ Εὐρυανάσσηςγἡμας ῾Ιπποδάμειαν ἔσχεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην, ἐκ δὲ ναίδος νύμφης Χρύσιππον, ὃ ν πλέον τῶν γνησίων ἔστερξε. Λάιος δὲ ὁ Θηβαῖος ἐπιθυμήσας ἥρπασεν αὐτόν· καὶ1συλληφθεὶς ὑπὸ Θυέστου καὶ ᾽Ατρέους ἐλέους ἔτυχε παρὰ Πέλοπος διὰ τὸν ἔρωτα. ῾Ιπποδάμεια δ᾽ ἀνέπειθεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην ἀναιρεῖν αὐτόν, εἰδυῖα ἔσεσθαι ἔφεδρον βασιλείας· τῶν δ᾽ ἀρνησαμένων αὐτὴ τῶι μύσ…

XLVIII. Magnesia am Maiandros (MagnesiaAmMaiandros)

(798 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVIII. Magnesia am Maiandros Es ist mir zweifelhaft, ob der plural 482 F 1 eine mehrheit von prosai schen Μαγνητικά verlangt. Aristoteles' Πολιτεία beweist nicht dass ihm schon eine lokalgeschichte vorlag; auch die singuläre angabe des Velleius1 über gründung durch Sparta ist keine genügende stütze für eine schrift aus dem anfang des 4. jhdts; und die πράξεις der Magneten, von deren schicksalen in und nach dem Kimmeriersturm bei den dichtern Archi lochos und Kallinos die rede war, hatten ihren platz mindestens in dem allgemeinen geschichtswerk des Kallisthenes2, der Aristoteles'…

Polyainos der Makedone (639)

(344 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 639 T 1BNJ Suda s.v. Πολύαινος Μακεδών · ῥήτωρ. Περὶ Θηβῶν· Τακτικὰ βι-12βλία γ ̅.   FGrH 639 T 2BNJ Synkell. p. 286, 10: Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος (F 1).   FGrH 639 F *1BNJSynkell. p. 286,8 (̣ 609 F 28 p. 109, 6ff.): οὗτος ὁ ᾽Αμενῶφθίς ἐστιν ὁ Μέμνων εἶναι νομιζόμενος καὶ φθεγγόμενος λίθος, ὃν λίθον χρόνοις ὔστερον Καμβύσης ὁ Περσῶν τέμνει, νομίζων εἶναι γοητείαν ἐν αὐτῶι, ὡς Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος ἱστορεῖ.   FGrH 639 F 2BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 129, 31 Bkr. : ἀφικόμην· γενικῆι· Πολυαίνου Μέμνων«τὰμὲν οὖν ἄνω πάντα διεξῆλθον, τὰ δὲ κάτω οὐκ ἀφικόμην τῆς θέας».   FGrH 639 F 3BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 130, 1 Bkr. : ἀπαγ…

Theodoros von Ilion (48)

(273 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich nur dadurch bestimmbar, daß er den sog. Palaiphatos saec. IV2 a. Chr. zitiert und von Herennius Philon (saec. II 1 p. Chr.) zitiert wird (F 1). von den 20 homonymen bei Diog. Laert. II 103f. und den sonstigen trägern des namens ist er mit keinem sicher zu identifizieren; auch nicht mit dem ganz andersartigen Th der ilischen tafeln. die beiden fragmente tragen den charakter des romans und der ξένη ἱστορία . die Μεταμορφώσεις eines Theodoros (Prob. Verg. ge. I 399. Stobae. IV 20, 71 = Ps. Plut. Parall. min. 22 p. 310 F), die auch als quelle Ovids …

Diodoros der Perieget (372)

(5,751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Verfasser zweier spezialwerke über athenische altertümer mit den titeln Περὶ τῶν δήμων und Περὶ (τῶν) μνημάτων1), unbekannter her- kunft 2), und bei der ausserordentlichen häufigkeit des namens auch nicht zu identifizieren. Er wurde (wie es scheint) durchgängig durch das distinktiv ὁ περιηγητής ausgezeichnet 3) und gilt seit Ahrens 4) gemeinhin als der erste ‘historische’ perieget Athens. Er ist damit schöpfer eines neuen εἶδος der periegese, dessen eigenart zu no. 369 festgestellt ist: man setzt nämlich sein buch Περὶ τῶν δήμων — denn nur dieses lässt sich so …

Androtion von Athen (Gargettos) (324)

(75,820 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Androtion is one of the few Atthidographers whom we can up to a point conceive as a personality though the biographical tradition is as slight as for Phanodemos and even slighter than for Kleidemos or Philochoros 1). The short article in the Suda 2) does not come from a biography proper but from a list of the pupils of Isokrates. This list probably goes back to the great biographical work of the Callimachean Hermippos who wrote at least three books Περὶ τῶν ᾿Ισοκράτους μαθητῶν; the list of Zosimos ultimately derives from the same source 3). The rhetors were not interested in …

Appianos von Alexandreia (237)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 237 T 1BNJ Appian. Hist. Rom. pr. 15: τίς δὲ ὢν ταῦτα συνέγραψα, πολλοὶ μὲν ἴοασι καὶ αὐτὸς προέφηνα, σαφέστερον δ᾽ εἰπεῖν, ᾽Αππιανὸς ᾽Αλεξανδρεύς, ἐς τὰ πρῶτα1ἥκων ἐν τῆι πατρίδι, καὶ δίκαις ἐν ῾Ρώμηι συναγορεύσας ἐπὶ τῶν βασιλέων, μέχρι με σφῶν ἐπιτροπεύειν ἠξίωσαν. καὶ εἴ τωι σπουδὴ καὶ τὰ λοιπὰ μαθεῖν, ἔστι μοικαὶ περὶ τούτου συγγραφή. Notes^ back to text1. ᾽Αππιανὸς om VJacoby, Felix (Berlin)

Empylos von Rhodos (191)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl griechisch geschriebene flugschrift, um die tat zu recht- fertigen. zum titel Ciceros Cato ( ὄνομα τῶι λόγωι θέμενος Κάτωνα Plut. Caes. 54) u. ä. ob man aus Plutarchs ‘günstigem urteil’ schließen darf, daß sie ihm ‘für den betreffenden abschnitt der Brutusvita in erster linie als vorlage gedient hat’ (Heeren; Brzoska RE V 2543 u. a.; s. auch Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 1892, 391), ist denn doch sehr zweifelhaft. anderes über und von Brutus: Peter Die geschichtl. Lit. I 1897, 171.   FGrH 191 T 1BNJ Plut. Brut. 2: ὁ δ᾽ ῎Εμπυλος, οὗ καὶ αὐτὸς (sc. Brutus) ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς …

Hegesippos von Mekyberna (391)

(2,982 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Diese einzige ältere lokalgeschichte chalkidischer städte auf thraki- schem boden, die wir kennen, scheint ein gewisses ansehen genossen zu haben. Nicht unmöglich ist ihre benutzung schon durch Ephoros, wahr- scheinlich die durch Lykophron und Euphorion 1). Auch mit den zeitlich nicht genauer zu bestimmenden Μακεδονικά des Theagenes 2) wird sie so zusammen zitiert dass ein näheres verhältnis angenommen werden muss; und dann wird der lokalhistoriker der gebende sein 3). Im 1. jhdt v. Chr. hat Parthenios ein paar geschichten aus ihm in seine für …

LXVI. Seriphos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXVI. Seriphos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Pyrandros (504)

(63 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 504 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 37 A p. 315 A: μετὰ τὴν ᾽Ιλίου ἅλωσιν ᾽Αγαμέμνων μετὰ Κασσάνδρας ἀνηιρέθη. ᾽Ορέστης δὲ παρὰ Στροφίωι ἀνατραφεὶς τοὺς1φονεῖς τοῦ πατρὸς ἐτιμωρήσατο, ὡς Πύρανδρος ἐν τετάρτωι Πελοποννησιακῶν. Addenda und Corrigenda 504 F 2 S. 115 F 355; IV u. Πύρρανδρος? Notes^ back to text1. stark zusammengestrichenJacoby, Felix (Berlin)

Philteas (498)

(392 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name für einen verfasser von Naxiaka ist durch die grammatiker gesichert und für Naxos auch durch eine beitragsliste belegt 1), die aber für die zeit des schriftstellers nichts ausgibt. Nach F 2 kann er (älterer?) zeitgenosse des Milesiers Herakleides 2) gewesen sein; aber das zitat T 1 — ein solches ist es 3) — macht den schluss unsicher: die änderung des korrupten καλαβαῖος in Καλακταῖος, die ihn mindestens ein jahrhun- dert älter machen würde, ist ganz zweifelhaft; aber ῾Ηρακλείδης kann nicht darin stecken, obwohl Eustathios ein Etymologicum vor sich hatte 4).   FGrH …

Kallikrates-Menekles (370)

(1,382 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die nicht zahlreichen, aber ausgiebigen fragmente weisen das buch in die reihe, an deren spitze für uns jetzt die periegese von Hawara und der sog. Herakleides, und an deren ende Pausanias steht 1). Der unterschied gegen die beiden älteren periegeten besteht darin dass dieser autor, wie der titel Περὶ ᾿Αθηνῶν1a) zeigt, seine periegese auf Athen beschränkte: er schrieb einen führer der stadt, der gewiss schon zum praktischen gebrauch der bildungsreisenden Römer bestimmt war 2). Charakteristisch für ihn ist ferner der schlichte stil und die knappheit, d…

Nikokrates (376)

(3,612 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor, der auch deshalb schwer zu fassen war weil der name so oft verdorben ist 1), ist durch den von Campbell Bonner mit einem ausge- zeichneten kommentar 2) edierten P. Michigan deutlicher geworden. Wir wissen jetzt dass er, ausser dem spezialbuch über den Musenkult auf dem Helikon 3), eine gesamtperiegese (so wird man das buch nennen müssen 4)) Boeotiens geschrieben hat. Wenn P ein stück aus Apollodors Περὶ Νεῶν ist 5), so gibt das einen glaublichen t. ante für N.: denn auch die mehr oder weniger sichere benutzung in den Scholien zu Homer(F 3a), Hesiod (F 2), Apollonios R…

C. Julius Theopompos von Knidos (21)

(243 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 21 T 1BNJ Strabon XIV 2, 15: ἄνδρες δ᾽ ἀξιόλογοι Κνίδιοι … καθ᾽ἡμᾶς δὲ Θεόπομπος ὁ Καίσαρος τοῦ Θεοῦ φίλος, τῶν μεγάλα δυναμένων, καὶ υἱὸς ᾽Αρτεμίδωρος. Commentary T 1 über Artemidoros' rolle am tage von Caesars ermordung: Plut. Caes. 65. Appian. B C II 116.   FGrH 21 T 2BNJ Cic. ad Att. XIII 7 (Juni 45): Sestius apud me fuit et Theo- pompus pridie. venisse a Caesare narrabat litteras …   FGrH 21 T 3BNJ Cic. Philipp. XIII 33: ‘Theopompum, nudum, vi expulsum a Trebonio, confugere Alexandream neglexistis.’ — magnum crimen senatus! de Theopompo summo homine negleximus, qui ubi terraru…

Chronik von Oxyrhynchos (P. Ox. 12) (255)

(2,920 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Römische zeit. ob col. III 33—37 genügt, abfassung nach 30 v. Chr. zu erweisen ist mir sehr zweifelhaft (u. p. 832, 27). die dürftigkeit des in- halts und der mangel eines festen prinzips in der auswahl der fakten sprechen für exzerpierung aus einem größeren werk. vgl. Soltau Philol. LVIII 1899, 558; Bilabel Die klein. Hist.-Fragm. auf Papyrus 1923 no. 12. a. 355/4] Dions ermordung durch zakynthische söldner hat Diod. XVI31, 7 zum j. 354/3. anstifter ist Kallippos (vgl. Plut. Dion 54ff.; Nepos Dion 8f.; Plat. epp. VII 333 E ff.), ἐλπίσας Σικελίαν ἆθλον ἕξειν τῆς ξενο- κτονίας, …

XXXII. Klazomenai

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXII. Klazomenai No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Damon (389)

(173 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht zu identifizieren mit Δάμων ὁ Κυρηναῖος γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων1); der Damon, den Plinius 2) für ein aethiopisches volk zitiert, ist vielmehr Dalion, der unter den ersten Ptolemaeern lebte. D. ist nicht zu fixieren, da die beziehung des einzigen fragments unsicher ist 3), gehört aber wahrscheinlich noch in hellenistische zeit 4). Er war wohl Byzantier; der name kommt dort öfter vor.   FGrH 389 F 1BNJ Athen. 10, 59 p. 442 C = Aelian. V. H. 3, 14 (Aelian. V. H. 3, 14): Φύλαρχος δ᾽ ἐν ἕκτηι (81 F 7) Βυζαντίους οἰνόφλυγας ὄντας ἐν τοῖς καπηλείοις οἰκεῖν,ἐκμισθώσαντας τοὺς …

Lupercus von Berytos (636)

(109 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 636 T 1BNJ Suda s.v. Λούπερκος · Βηρύτιος, γραμματικός, γεγονὼς μι- κρῶι πρὸ τῶν Κλαυδίου τοῦ δευτέρου Καίσαρος (268/70) χρόνων. ἔργαψε Περὶ τοῦ ἂν γ ̅(?)· Περὶ τοῦ ταώς· Περὶ τῆς καρίδος· Περὶ τοῦ παρὰ Πλά-1τωνι ἀλεκτρυόνος· Κτίσιν τοῦ ἐν Αἰγύπτωι ᾽Αρσινοήτου· ᾽Αττικὰς2λέξεις· Τέχνην γραμματικήν· Περὶ γενῶν ἀρρενικῶν καὶ θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων3βιβλία ιγ, ἐν οἷς πολλὰ κατευδοκιμεῖ ῾Ηρωδιανοῦ. Notes^ back to text1. ἂν γ ̅: ἄγμα (392 F 20)? παρὰ om. V^ back to text2. Κτίσιν Kuester κτῆσιν ο ᾽Αρσινοήτου ( scil.νομοῦ): v. Gutschmid Kl. Schr. I p. 150f.; vgl. 609 F 2 p. 30, 23/4^ …

Klaudianos (282)

(149 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von dem Alexandriner trennen ihn die stoffe und die nonnianische verstechnik im epigramm (Wil B. Klass-Texte V 1, 1907, 118; Fried- laender Herm. 47, 1912, 57, 1). die zeit bestimmt T 2, das man (trotz Friedländer 53, 3) doch wohl auf ihn beziehen muss. dann werden auch die Πάτρια , wie die Christodors (nr. 283) poetisch gewesen sein. in die diskussion, ob sämtliche griechischen gedichte dem jüngeren gehören und in welchem verhältnis er zu dem Alexandriner steht, brauchen wir nicht einzutreten. merkwürdig, dass die Suda den letzten ἐποποιὸς νεώτερος nennt.   FGrH 282 T 1BNJ Sc…

Hegesias von Magnesia (Sipylos) (142)

(4,175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Weder F 3 noch T 8 geben sicheres zeitindiz; F 31 gäbe, wenn verlaß darauf wäre, das 4. jahrhdt. sehr tief wird man den ersten be- deutenden vertreter des ζῆλος ᾿Ασιανός (T 1) und nachfolger des Charisius (T 2) nicht gern herabrücken. er ist wohl ungefährer zeit- genosse des Timaios. H heißt durchweg rhetor (T 1; 7; F 30; 31. σοφιστής F 5) und seine ‘zahlreichen schriften’ gehören wohl alle ins rhetorische gebiet, auch wenn sie dialogcharakter trugen (T 11). zitiert wird ein ἐγκώμιον ῾Ρόδου (F 1—2; daß es T 11 fehlt, ist bei dem charakter dieser liste nicht …

Kallikrates von Tyros (213)

(346 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 213 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 4, 2: matrem quidem eius (sc. Aureliani) Callicrates Tyrius, Graecorum longe doctissimus scriptor, sacerdotem templi Solisqui in vico eo in quo habitabant parentes fuisse dicit. (3) habuisse quin etiam1 nonnihilum divinationis, adeo ut aliquando marito suo iurgans ingesserit, cum eius et stultitiam increparet et vilitatem: ‘en imperatoris patrem.’ ex quo constat illam mulierem scisse fatalia.2 (4) idem dicit auspicia imperii Aureliano haec fuisse: primum pueri eius pelvem serpentem plerumque cinxisse neque unquam occidi potuis…

Zopyros <der Magnete?> (494)

(419 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Über die träger des namens s. zu no. 336; er ist in Milet häufig; aber wenn ihm F 3 gehört, war er Magnete und vielleicht vorhellenistisch. Für frühe zeit auch des verfassers der Μιλήτου κτίσις spricht dass Kalli- machos gegen ihn polemisiert zu haben scheint; und dass ein Magnete (vom Maeander?) über Milet schrieb ist nicht unmöglich. Der grosse umfang der Κτίσις erklärt sich, wenn in ihr viele solche exkurse vorka- men. Der erhaltene sieht nach einem frühen grammatiker aus, der auch Προβλήματα ῾Ομηρικά hätte schreiben können, aber seine gelehrsamkeit (wir wis…

Hesychios Illustris von Milet (390)

(4,127 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. ob. v. 12ff. Ich folge im text, soweit irgend möglich, der vorzüglichen Heidelberger Hs. und habe den apparat auf das notwendigste beschränkt. § 2] Topische quellenangabe; vgl. Das Marm. Par. p. 26 Jac. § 3-5] Das orakel ist nach Steph. Byz. s.v. Βυζάντιον1), der s.v. Βόσπορος anonyme Πάτρια Βυζαντίου zitiert 2), den Megarern erteilt, die als gründer vermutlich Ephoros genannt hat 3) und die im ganzen genommen den besten anspruch haben. Aber auch er hat an erster stelle die verbindung mit Argos und die ableitung des stadtnamens ἀπὸ Βύζαντος τοῦ Κεροέσσης τῆς …

Anhang zu Makedonien I (483)

(136 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 483 F 1BNJInschr. v. Lamia IG IX 2, 62 (Syll.3 532): Τῶν Αἰτωλῶν στραταγέ-1οντος ῾Αγήτα Καλλιπολίτα· ἀγαθᾶι τύχαι. ἔδοξε [τᾶι πόλει] τῶν Λαμιέων· ἐπειδὴ ᾽Αριστο [δ]άμα ᾽Αμύντα Ζμυρναία ἀπ᾽ ᾽Ιω[νίας] ποιήτρια ἐπ[έ]ω[μ] πα[ρα]γ[ε]νομ[έ]να ἐν τὰμ πόλινπλείονας ἐ[πιδείξεις] ἐποιήσατο τῶν ἰδίωμ ποιημάτων, ἐν οἷς περί τε τοῦ ἔθνευς τῶν Αἰτω λῶ[ν καὶ τ]ῶμ προγόνων τοῦ δάμου ἀξίως ἐπεμνάσθη, με[τὰ] πάσας προθυ[μίας] τὰν ἀπό δεξιμ ποιουμένα, εἶμεν αὐτὰμ πρό[ξενον] τᾶς πόλιος καὶ εὐεργέτιν κτλ.   FGrH 483 F 2BNJInschr. v. Lamia IG IX 2, 63: [᾽Αγαθᾶι τύχα]ι· ἔδοξε τᾶι πόλει· [ἐπει δ…

Sokrates von Argos (310)

(15,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction S. von Argos 1), ein offenbar angesehener autor, vielleicht die haupt- autorität für die kultischen altertümer 2). Wir würden ihn nach den zitaten für einen antiquar oder grammatiker halten; aber Demetrios Magnes 3) hat ihn unter die historiker eingereiht. Die grenze zwischen dem antiquar oder selbst dem grammatiker mit historischen interessen einerseits, dem historiker andrerseits ist seit dem 4. jhdt (in dem die vor- läufer der eigentlichen grammatik, die wir philologie nennen, auftauchen) nicht s…

Antileon (247)

(112 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach F 2 ‘darf er nicht zu spät angesetzt werden’ ESchwartz RE I 2429, 5.   FGrH 247 F 1BNJ Diog. Laert. III 3: ἦν δὲ (sc. Πλάτων) τῶν δήμων1Κολλυτεύς, ὥς φησιν ᾽Αντιλέων ἐν δευτέρωι Περὶ χρόνων.   FGrH 247 F 2BNJ Pollux II 150—151: μακρόχειρ — εἴτε κατὰ Πολύκλειτον2 (128 F 3) ὁ ῾Υστάσπου Δαρεῖος, εἴτε κατὰ ᾽Αντιλέοντα Ξέρξης, εἴτε κατὰτοὺς πλείστους ῏Ωχος ὁ ἐπικληθεὶς ᾽Αρταξέρξης — ἥτοι τὴν δεξιὰν ἔχων προμηκεστέραν ἢ τὴν ἀριστερὰν ἢ ἀμφοτέρας· οἱ δὲ ὅτι τὴν δύναμιν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέτεινεν. Commentary F 2 Soran. Orion. Et. p. 189, 4 Sturz. Notes^ back to text1. 428/348^ back to text2.…

Anonyme Kultschriftsteller (368)

(1,307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 368 F 1BNJ Eustath. Hom. Il. Ζ 378: Αἴλιος μέντοι Λιονύσιος (F 100 p. 134, 12 Schw) Δαῖραν γράφων δισυλλάβως τὴν Δάειράν φησιν, ὅτι οἱ περὶ τελετὰς καὶ μυστήρια τὴν ὑγρὰν οὐσίαν δαῖραν ὀνομάζουσιν. Commentary F 1 Fraglich, ob hier zu recht eingeordnet. Für alle athenischen schrift steller1, einschliesslich des exegeten Timosthenes2, ist Daeira eine göttliche person; die hier zitierte literatur der τελεταί, die nicht auf Athen beschränkt ist3, scheint δαῖρα in ihrer geheimsprache appellati visch gebraucht zu haben, etwa wie das (angeblich phrygische) βέδυ.   FGrH 368 F 2BNJ Harpo…

Aineias (543)

(164 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die verschiedenen änderungen des namens (in Deinias, Alexis, Eugaion) sind überflüssig. Der autor, dessen name im text des Photios ausgefallen ist 1), gehört zu den erfindungen des Ptolemaios Chennos. Es hat kaum sinn zu fragen ob dieser unter den gleichen namen gestellt hat was Photios' exzerpt von dem Samier Eupompos und seinem sohn Drakon erzählte 2).   FGrH 543 F 1BNJSchol. Tzetz. Chil. 1, 144: Κανδαύλην] Μυρτίλος δὲ Κανδαύλης δὲ1τὴν κλῆσιν ἐκαλεῖτο · / τὸ δὲ Κανδαύλης Λυδικῶς τὸν σκυλλοπνίκτην λέγει, / ὥσπερ ᾽Ιππῶ-2ναξ δείκνυσι, γράφων ἰάμβωι πρώτωι (F 4 Diehl) «῾Ερμῆ…

Kaukalos von Chios (38)

(194 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name zweifelhaft. ein Καυκασίων Καλλιστράτου in Chios SGDJ 5657, 9, vgl. Bechtel Hist. Personennamen 535. der vater des historikers heißt Δαμασίστρατος   FGrH 38 F 1BNJ Athen. X 412 B: τὰ αὐτὰ (über Herakles und Lepreus wie Zenodotos 19 F 1 und Matris 39 F 1) ἱστορεῖ καὶ ὁ Χῖος ῥήτωρ Καύκαλος, ὁ Θεοπόμπου τοῦ ἱστοριογράφου ἀδελφός, ἐν τῶι τοῦ ῾Ηρακλέους ἐγκωμίωι.   FGrH 38 F 2BNJ Phot. Suid. s. Λήμνιον κακόν · ...... ἐπὶ δὲ Θόαντος αἱ γυναῖκες τοὺς1ἄνδρας, ὅτι αὐταῖς οὐ προσεῖχον, ἀνεῖλον ἅμα ταῖς τῶν Θραικῶν γυναιξὶν ἐπὶ τῆι23δυσωδίαι, ἣν Μυρσίλος (III) μὲν διὰ τὸν Μηδείας ἐπ…

Polycharmos von Naukratis (640)

(277 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 640 F 1BNJAthen. 15, 18 p. 675 F-676 C: περὶ δὲ τοῦ Ναυκρα τίτου στεφάνου τίς ἐστι τὴν ἄνθην, πολλὰ ἀναζητήσας καὶ πολλῶν πυθόμενος1ὡς οὐδὲν ἐμάνθανον, ἐνέτυχον ὀψέ ποτε Πολυχάρμου Ναυκρατίτου ἐπιγραφο μένωι βιβλίωι Περὶ ᾽Αφροδίτης, ἐν ὧι ταυτὶ γέγραπται·«κατὰ δὲ τὴν τρίτην πρὸς ταῖς εἴκοσι ὀλυμπιάδα (688/5) ὁ ῾Ηρόστρατος, πο λίτης ἡμέτερος, ἐμπορίαι χρώμενος καὶ χώραν πολλὴν περι-2πλέων, προσσχών ποτε καὶ Πάφωι τῆς Κύπρου, ἀγαλμάτιον3᾽Αφροδίτης σπιθαμιαῖον, ἀρχαῖον τῆι τέχνηι, ὠνησάμενος, ἥιει φέρων εἰς τὴν Ναύκρατιν. καὶ αὐτῶι πλησίον φερομένωι τῆς Α…

Simakos (683)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 683 T 1BNJ Agathias Hist. 2, 24: s. Berossos 680 F 12. Jacoby, Felix (Berlin)

Pharnuchos von Nisibis (694)

(117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 694 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αντιόχεια · .... γ ̅ Μεσοποταμίας, Μυγδονία καλουμένη, ἥτις πρὸς τῶν ἐπιχωρίων <Ν>ασίβη καλεῖται, ὅθεν ᾽Απολλοφάνης ὁ Στωικὸς φιλόσοφος1 <Ν>ασιβηνὸς καὶ Φαρνοῦχος ὁ Περσικὰς ἱστορίας συγγεγραφώς . ἥτις Νισίβη2λέγεται καὶ Νισιβίς.3 Notes^ back to text1. πρὸς Mei πρὸ RV παρὰ P Νασίβη Holste ἀσίβη RP ἀσήβη V Νάσιβις Berkel; cf. s.v. Νίσιβις· … Φίλων ἐν Φοινικικοῖς (790 F 6) Νάσιβις (-βες R) φησὶ διὰ τοῦ α ̅· Οὐράνιος (675 F 30) δὲ διὰ τοῦ ε ̅ Νέσιβις (-βες R) κτλ.^ back to text2. Νασιβηνὸς v ἀσο φαρνοῦχος RV βαρνοῦχος (νοῦ s. lin.) P ὁ om. VP^ back to text3. νισίβη ο …

Antisthenes von Rhodos (508)

(1,247 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den historiker erwähnt Polybios neben dem vermutlich jüngeren Zenon (523), der ihn fortgesetzt haben wird 1), wobei zweifelhaft bleibt ob auch A. mit der urzeit begonnen hat. Die heimat des verfassers der Diadochai kennen wir nicht; aber das werk scheint nicht über Kleanthes († 233/2) hinausgegangen zu sein und ist wahrscheinlich schon von Herakleides Lembos in der ersten hälfte des 3. jhdts benutzt …

Antipatros der Magnete (69)

(1,189 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Übles produkt einer adulatorisch—höfischen historie, das respekt …

Zopyros (336)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name Z. ist auch in der historischen oder quasi-historischen literatur häufig 1), aber seine träger sind teils nicht fassbar, teils in ihrer realität zweifelhaft. Das erstere gilt (1) für den verfasser einer Μιλήτου κτίσις, die einmal in den Homerscholien für die textgestaltung von

Timosthenes (354)

(101 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 354 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 3, 846/7a: Κούρην μουνογένειαν] … ὅτι12δὲ Δαῖραν τὴν Περσεφόνην καλοῦσι, Τιμοσθένης ἐν τῶι ᾽Εξηγητικῶι συγκα-3τατίθεται· καὶ Αἰσχύλος ἐν Ψυχαγωγοῖς (F 277 N2) ἐμφαίνει, τὴν Περσεφόνην ἐκδεχόμενος Δαῖραν. Notes^ back to text1. Κούρην: Δαῖραν G Schol^ back to text2. Et. gen. s. v. Δάειρα (Schol. Lykophr. Al. 710)· ἡ Περσεφόνη παρὰ ᾽Αθηναίοις· παρὰ τὴν δᾶιδα, ἐπεὶ μετὰ δάιδων ἐπιτελεῖται αὐτῆς τὰ μυστήρια, ἥ ὅτι δᾶιδα φορεῖ κτλ.; Aelius Dio…

Demoteles (656)

(57 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 656 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: 608 T 3.   FGrH 656 F 1BNJ Plin. N. H. 36, 79: Pyramiden s. 653/5 F 1.   FGrH 656 F 2BNJ Plin. N.H. 36, 84: Labyrinth s. 613 F 3. Jacoby, Felix (Berlin)

Apollonios (403)

(181 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der träger eines so gewöhnlichen namens lässt sich beim fehlen eines distinktivs nicht identifizieren. Es gibt genug autoren, die nur einmal zitiert werden, wie für Delphi Alketas no. 405; und viele lokalliteratur mag für uns ganz verloren sein. Aber man wird doch fragen ob A. nicht der Kallimacheer Apollas ist, der auch Περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσωι πόλεων geschrieben hat: Schol. Nikand. Ther. 559 haben die Hss. ᾿Απολλᾶς und ᾿Απολλώνιος. Das einzige fragment stammt aus einer beschreibung der Pythien, die den dolichos von vornherein d.h. seit 591/0 hatten 1). Ob A.s unglaubliche geschichte auf diese historischen Pythien geht ist zweifelhaft. Der daemon …

Anonymes Handbuch (P. Ryland 22)? (18)

(516 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Schriftcharakter erste jahrzehnte s. I p. Chr. (Hunt). sieht mehr wie nacherzählung eines gedichtes als nach eigentlichem handbuch aus. Palladion] den raub setzt die kleine Ilias (Prokl. p. 243, 14 W. vgl. Aristot. Poet. 23. Bibl. epit. 5, 13f.) unmittelbar vor die eroberung der stadt; Antisthenes (Odyss. 3. vgl. Ps. Eurip. Rhes. 497ff.) ungewiß wie lange vor die ὅπλων κρίσις . Pap am nächsten steht Tzetz. Posthom. 481ff. ( ὅπλων κρίσις 481. Palladion 509. Eury- pylos 518. Neoptolemos 523), während bei Ovid. Met. XIII 99 (vgl. 335ff.) Priamidenque Helenum rapta cum Pallade captum Antisthenes mit der gewöhn- lichen ansetzung kontanimiert ist. ῾Ελένου πάλιν ] in der kleinen Ilias (p. 242, 25) rät der nach der ὅπλων κρίσις von O…

Myron von Priene (106)

(3,470 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß F 1—7 dem gleichen schriftsteller gehören, ist so gut wie sicher. seine zeit wird nach unten durch F 4—5 bestimmt, nach oben vielleicht durch F.6. daß er noch in das 3. jahrhundert gehört (s. Niese Herm. XXVI 1891, 23f.; v. Wilamowitz Textgesch. d. gr. Lyriker 1900, 104f.), ist sehr möglich (p. 342, 24), aber auch aus dem verhältnis zu Rhianos nicht zu erweisen. von M.s historischen werken — F 3 setzt mehrere voraus — sind nur die Μεσσηνιακά dadurch genauer bekannt, daß Diodor den ersten krieg direkt nach ihnen erzählt und Paus. IV 4—13 sie durch vermi…

Nikochares (398)

(303 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den drei dichtern ist der frühhellenistische Demoteles 1) noch der fassbarste: er gehört zu den immer zahlreicher werdenden epideiktikern, die von ort zu ort ziehen, und ihren stoff teils älteren gedichten teils den bereits publizierten lokalgeschichten entnehmen 2). Dass er die delischen legenden dichterisch behandelt hat macht ποιητὴς ὤν im dekret unzweifelhaft; sonst lässt sich über die form nichts sagen. Er ist schwer- lich identisch mit dem Demoteles, der über die pyramiden geschrieben hat 3). Von den beiden älteren wird Nikochares episch gedichtet…

Vorrede Zweiter Teil b (vorrede_zweiter_teil_b)

(3,162 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil. Zeitgeschichte. B Spezialgeschichten, Autobiographien und Memoiren. Zeittafeln. Kommentar zu Nr 106-261 B (106—226) Spezialgeschichten und Monographien Spezialgeschichten der Hellenistischen Zeit Die literatur über die königreiche ist merkwürdig spärlich, wie besonders deutlich wird, wenn man einerseits die masse der Alexander historiker aus der zeit des großen königs und in der nächsten generation vergleicht, andererseits die reiche literatur, die etwa der Hannibalische und — wovon wir freilich we…

Dares der Phryger (51)

(679 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Historia de Graecis et Troianis (T 1. 2. Historia de excidio Troianorum u. ä. hss.; aus c. 44 den titel Ephemerides für das griechische original zu erschließen, ist irrig) kann nicht identisch sein mit der fingierten Φρυγία ᾿Ιλιάς (T 5. 6; titel nach der heimat des verfassers; vgl. die Φρυγία ὀνομαζομένη ποίησις des Thymoitas 32 F 8 c. 67, 5). denn diese ist ein epos; daran läßt die umgebung T 6 keinen zweifel (vgl. auch Suid. s. Κόριννος ᾿Ιλιεύς ἐποποιὸς τῶν πρὸ ῾Ομήρου, ὥς τισιν ἔδοξε, καὶ πρῶτος γράψας τὴν ᾿Ιλιάδα, ἔτι τῶν Τρωικῶν συνισταμένων ). sein dichter läu…

XVII. Delphi

(3,023 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVII. Delphi Es ist nicht unmöglich dass Delphi auch in antiken Φωκικά1 be handelt ist als eine phokische stadt, wie es schliesslich noch bei Strabon und Pausanias der fall ist. Aber es hat eine eigene literatur, deren ähn lichkeit mit der über Delos — nicht oder sehr viel weniger mit Olympia, dessen verhältnis zu Elis in historischer zeit ein anderes ist als das zwischen Delphi und den Phokern bestehende — in die augen springt. Auch hier gibt es keine alte chronik2 und kaum eine eigentliche lokalgeschichte: weder Apollas' Δελφικά noch Apollonios' Περὶ Δελφῶν — wenn das wirklich versc…

L. Licinius Lucullus (185)

(294 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Peter Hist. Rom. Rel.2 I 1914 p. CCLXXXI; Münzer Herm. IL 1914, 199f. in der vorrede kann die witzige parodie (T 2) der entschul- digung des A. Postumius Albinus aber nicht gestanden haben; sie ist von Cicero deutlich als mündliche äußerung des Lucullus gegeben. über Lucullus' literarische bildung s. noch Plut. Lucull. 33; Cic. Ac. post. II 4; Brut. 222; Teuffel-Kroll RL6 I 157, 4. im ‘Hortensius’ (Cic. fragm. phil. 11 p. 314 M) tritt er als lobredner der geschichts- schreibung auf.   FGrH 185 T 1BNJ Plutarch. Lukull. 1, 4: ὁ δὲ Λεύκολλος ἥσκητο καὶ λέγειν ἱκανῶς ἑκατέραν γλῶτ…

L. Cincius Alimentus (810)

(1,915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 810 T 1BNJ Livius 26, 23, 1 (a. 211): praetoria inde comitia habita: P. Manlius Vulso et L. Manlius Acidinus et C. Laetorius et L. Cincius Ali- mentus creati sunt.   FGrH 810 T 2aBNJ Livius 26, 28, 3 (a. 210): decrevere patres, ut alteri consulum Italia bel- lumque cum Hannibale provincia esset, alter classem … Siciliamque provinciam cum L. Cincio praetore obtineret ..... (11) L. Cincio praetori ad obtinendam Siciliam1 Cannenses milites dati duarum instar legionum.   FGrH 810 T 2bBNJ Livius 27, 5, 1: M. Valerius consul litteris excitus, provincia exercituque mandato L. Cincio p…

Antiochos-Pherekydes von Athen (333)

(5,011 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The dating πρεσβύτερος τοῦ Συρίου (the θεολόγος and first prose writer whose contemporary Bion is said to have been) receives a more accurate determination by the following relative clause ὃν λόγος τὰ ᾿Ορφέως συνα- γαγεῖν. This certainly means that the author of the Αὐτόχθονες1) lived and wrote in the early period of the kings as an approximate contemporary of Eumolpos who, according to an Athenian tradition, τὰς τοῦ πατρὸςΜουσαίου ποιήσεις ἐξέθηκεν2) and of Musaios who ὀλίγα ἐπανορθώσας κατέγραψεν3) the hymns of Orpheus. There can be no reasonable doubt th…
▲   Back to top   ▲