Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Hermesianax von Kypros (797)

(313 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 797 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 12, 3: (Aretades 285 F 3) παράκειται δὲ αὐτῶι (dem Sagaris-Sangarios) ὄρος Βαλληναῖον καλούμενον, ὅπερ ἐστὶν μεθερμηνευόμενον βασιλικόν, τὴν προσηγορίαν ἔχον ἀπὸ Βαλληναίου τοῦ Γανυμήδους καὶ Μηδησιγίστης1παιδός· οὗτος γὰρ τὸν γεννήσαντα θεασάμενος ἀποτηκόμενον τοῖς ἐγχωρίοις καὶ Βαλ-2ληναῖον ἑορτὴν κατέδειξεν μέχρι νῦν καλούμενον. (4) γεννᾶται δ᾽ ἐν αὐτῶι λίθος καλού μενος ᾽Αστήρ. οὗτος εἴωθεν νυκτὸς βαθείας πυρὸς δίκην λάμπειν, τοῦ φθινοπώρου τὴν ἀρχὴν λαμβάνοντος, προσαγορεύεται δὲ τῆι διαλέκτωι τῶν ἐγχωρίων βαλλήν, ὅπερ3μεθερμηνευόμε…

Iason (446)

(139 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Natürlich kann man den buchtitel nicht mit Duebner in Περὶ ῾Ρόδου ändern. Wer den ᾿Ιάσων Μενεκράτους von Nysa versteht, der u.a. Περὶ῾Ρόδου schrieb 1), und Περὶ Κνιδίας als teiltitel ansieht, ist vielleicht nicht strikt zu widerlegen 2); aber sehr glaublich ist die vermutung nicht. Der name ist in der literatur häufig, und seine träger sind nicht völlig sicher zu trennen. Weder I. von Argos no. 94 noch I. von Kyrene no. 182 noch I. von Byzanz no. 12 c kommen für ein buch über Knidos in betracht; eher der autor über Alexandreia, wenn er nicht mit dem Argiver identisch ist 3).   FGrH 4…

Neanthes D. J. von Kyzikos (171)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 171 F 1BNJ Athen. XV 57 p. 699 D: ἄλλος δὲ ἑλάνην (sc. ἔλεγε), ὁ δέ τις ἑλάνας, τὰς λαμπάδας οὔτω φάσκων καλεῖσθαι παρὰ τὴν ἕλην· οὔτω δ᾽ εἰπεῖν Νεάνθην ἐν α ̅ τῶν Περὶ ῎Ατταλον ῾Ιστοριῶν. s. 84 F 4.1 Notes^ back to text1. ἐν α ̅ τῶν ς εατων AJacoby, Felix (Berlin)

Alexis von Samos (539)

(516 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeit unbestimmbar. Dass A. im rhodischen schiedsspruch fehlt be- weist nicht für nachalexandrinische zeit, die aber an sich denkbar ist 1). F 1 zeigt dass er die historische periode berücksichtigt hat; aber die stellung im 2. buch ist nur möglich, wenn A. bei irgend einer gelegenheit die hauptkulte der insel 2) zusammenfassend behandelt hat; solche die chronologische ordnung durchbrechenden exkurse sind auch in der Atthis nicht ohne beispiel; aber auf die eingangsworte von Athenaios' exzerpten ist nie verlass. Wenn die vermutung zutrifft (die änderung in τετάρτωι ist…

Pyrgion (467)

(193 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name bestimmt die heimat nicht: Πυργίων finden wir z.b. in Athen häufig 1); für Kreta ist Πυργίας mehrfach belegt 2). Die ausführliche spezialschrift gehört wohl noch in hellenistische zeit; ihr verfasser wollte vielleicht Dosiadas ergänzen 3). Das exzerpt besteht teilweise nur noch aus überschriften. Der sinn der bestimmung über ‘ungewürzte’ speisen für waisen ist nicht klar 4).   FGrH 467 F 1BNJAthen. 4, 22 p. 143 EF: (Dosiadas 458 F 2). Πυργίων δ᾽ ἐν τρίτωι Κρητικῶν Νομίμων«ἐν τοῖς συσσιτίοις»φησίν«οἱ Κρῆτες καθήμενοι συσσιτοῦσι». καὶ ὅτι ἀβαμβάκευτα τοῖς ὀρ…

Hegesinus (331)

(1,315 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction These three or four shadowy figures here follow Amelesagoras not because the poem of Hegesinus is also quoted as Atthis, but because the singular book of Amelesagoras throws a certain light on them. As far as the books quoted under their names really existed (which is very doubtful in regard to Hegesinus and Pherekydes) they seem to have restricted themselves like that of Amelesagoras to the ‘Archaeology’, though in view of the scanty evidence it cannot be decide…

Chrysippos (832)

(103 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 832 F 1BNJ[Plut.]. Parall. min. 28 B p. 312 D: Παπίριος Οὐόλουκερ γήμας1᾽Ιουλίαν Ποῦλχραν ἔσχεν ἓξ θυγατέρας καὶ ἴσους ἄρρενας. τούτων ὁ πρεσβύτατος Πα-2πίριος ῾Ρωμᾶνος τῆς ἀδελφῆς ἐρασθεὶς Κανουλ <η> ίας ἔγκυον ἐποίησε. μαθὼν δ᾽ ὁ πατὴρ3τῆι θυγατρὶ ξίφος ἔπεμψεν· ἡ δὲ ἑαυτὴν ἀνεῖλε· τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ὁ ῾Ρωμᾶνος ἔπραξεν, ὡς 4 Χρύσιππος ἐν τῶι πρώτωι ᾽Ιταλικῶν. . Notes^ back to text1. (29-30) παπείριος ΦF1Οὐόλουκερ Amyot τόλουκερ ΦFΠ τούλουκερ Σg^ back to text2. Ποῦλχραν Ald ἀπόλχραν Φ FΠ om. Σg ἴσους Σg(?) τοὺς ἴ. ΦFΠ^ back to text3. Κανουληίας Nachstädt -λίας o^ back to text4. τὸ αὐτὸ FΠ …

Kriton (200)

(919 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Traians dakische kriege sind vom kaiser selbst lateinisch im kommentarienstil behandelt ( in I Dacicorum Priscian. Gr. Lat. II 205, 6), von Plinius' freund Caninius Rufus dichterisch in griechischer sprache (Plin. epp. VIII 4 optime facis quod bellum Dacicum scribere paras e. q. s.). historisch scheint K.s werk, dessen titel die gute tradition der griechischen ethnographie und kriegsmonographie zeigt (zu F 2), wichtiger gewesen und noch lange gelesen zu sein; seine benutzung auch durch Cassius Dion ist nicht ausgeschlossen (über die de…

Archelaos von Kappadokien (123)

(897 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die gleichsetzung des chorographen mit dem letzten könig von Kappadokien (regiert 41/36 a. Chr. — 14 p. Chr.), den Juba ausschrieb (jedenfalls in ad C. Caesarem de Arabia), ist wohl sicher; fraglich dagegen, ob F 2—5 aus dieser chorographie und nicht eher aus einem besonderen buche Περὶ λίθων stammen, für das F 9 eine schwache stütze bildet. Plinius hat Archelaus rex noch im autoren- verzeichnis von VIII, IX, XVIII. die zitate VIII 202; 218 stammen aus Varro De r. r. II 3, 5; 12, 4 (vgl. noch III 11, 4); nach De r. r. III 16, 4 ist das der dichter der ᾿Ιδιοφυῆ , der bei Plin. I 28 als Arche-…

Athenokles (682)

(25 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 682 T 1BNJAgathias(II 89, 1a; III 336, 3) Jacoby, Felix (Berlin)

XLIII. Lampsakos

(141 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLIII. Lampsakos Charons buch gehört zu den ältesten lokalchroniken und erschien vermutlich noch in den letzten jahrzehnten des 5. jhdts1; dass wir kein weiteres über die bedeutende stadt2 kennen, mag daran liegen dass die ῟Ωροι in hellenistischer zeit von einem unbekannten unter dem titel Περὶ Λαμψάκου verkürzt und gewiss auch bearbeitet sind. Eine Πολιτεία des Aristoteles ist nicht bezeugt, und aus Rhet. 2, 23 p. 1398 b 16; Oek. 2, 2, 7; 29 nicht mit sicherheit zu erschliessen. Notes^ back to text1. F Gr Hist III a p. 6, 16ff. ^ back to text2. Themistokles und sein sohn Kleophantos in …

Eusebios (101)

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Einordnung zweifelhaft. T 1 kann auf eine historia continua der kaiserzeit, aber auch — zumal unmittelbar danach Arrianos und Asinius Quadratus genannt werden (s. 97 T 3) — auf ein buch über Germanenoder Partherkriege gehen. für ersteres spricht vielleicht die Herodotimitation. wenn man aus ihr auch schließen darf, daß buch IX das letzte war, ging das werk kaum über Carus hinaus. dann schrieb E spätestens unter Diocletian und ist mit keinem der vielen namensvettern zu identifizieren, am wenigsten mit dem ver- fasser der Γαινιάς (Seeck RE VI 136, 18; Christ-Schmid Gr.L.5 I…

Agroitas (762)

(585 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 762 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 498/527 a: ᾽Αγροίτας δὲ ἐν α ̅ Λιβυκῶν ὑπὸ ᾽Απόλλωνος εἰς Κρήτην αὐτὴν ( scil.Κυρήνην) κομισθῆναι, ἐκεῖθεν δὲ εἰς Λιβύην. Cf. 316 F 3.   FGrH 762 F 2BNJHerodian. Π. μον. λέξ. p. 11, 20: …. Ψύλλος· ᾽Αγροίτας α ̅ 1 Λιβυκῶν· «ἀνδρωθέντα δὲ τὸν ᾽Αμφίθεμιν πλησιάσαι ταῖςνύμφαις, καὶ γεννῆσαι παῖδας ᾽Αδυρμαχίδαν, ᾽Αραραύκηλα,2᾽Ασβύταν, Βάκαλα, Μάκαν, Ψύλλον»,ἀφ᾽ οὗ Ψύλλοι τὸ ἔθνος. Cf.3 764 F 17.   FGrH 762 F 3aBNJSchol. Apoll. Rhod. 4, 1396/9 a: ἷξον (die Argonauten) δ᾽ ἱερὸν πέδον, ὧι ἔνι Λάδων / εἰσέτι που χθιζὸν παγχρύσεα ῥύετο μῆλα / χώρωιἐν ῎Ατλαντος, χ…

Demetrios von Kallatis (85)

(1,165 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß es kein geographisches buch, sondern eine ‘allgemeine geschichte in geographischer anordnung’ (Schwartz RE IV 2806, 77) — und dann doch wohl eine universalgeschichte — war, beweist T 2 und bestätigen titel sowie benutzung durch Agatharchides (T 3). die ‘unlebendige und gelehrte repristination einer veralteten form, die von der polyhistorie der nachfolger des Kallimachos und Eratosthenes unternommen wurde, um für ihre sammlungen einen rahmen zu finden, der den romantischen neigungen de…

Antikleides von Athen (140)

(3,487 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Anfang der Diadochenzeit (F 12; 14). mehr antiquar als eigent- licher historiker, wie Menaichmos u. a. daß wir die Alex.-Geschichte aus athenischer feder nicht näher kennen, ist vielleicht weniger be- dauerlich, weil auch hier der stoff offenbar stark antiquarisch durch- setzt (F 1; 11; 13?) und die erzählung, wenn buch II schon von Ägypten handelte, entsprechend zurückgedrängt war. merkwürdig sind die Nosten, die über die heroische zeit hinausgehen und sich nicht streng an das durch den titel indizierte thema halten. de…

Anaximandros von Milet (9)

(1,139 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An der persönlichknit ist nicht zu zweifeln. die datierung auf Artaxerxes II schließt die gleichsetzung mit dem Homererklärer nicht aus. für einen solchen paßt die ῾Πρωολογία (zum titel 1 F 8). der versuch Heidels (Proceedings Am. Acad. of Arts and Sciences LVI 1921, 241ff), sie dem philosophen zu geben, war nur dadurch mög1ich, daß er Eratosthenes' zeugnis über den beginn der geographischen literatur (1 T 11. 12) ebenso mißdeutete wie das Apollodors über das ‘buch’ des philosophen A (Diog. Laert. II 2), alles zugunsten einer schon …

Simonides der Jüngere (669)

(43 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 669 T 1BNJ Plin. N.H. 6, 183: s. 666 T 1.   FGrH 669 T 2BNJ Plin. N.H. 1, 6: s. 666 T 2. Jacoby, Felix (Berlin)

Ptolemaios von Mendes (611)

(674 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 611 T 1aBNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 38 = Euseb. P.E. 10, 11, 13/5 (Euseb. P.E. 10, 11, 13/5): Αἰγυπτίων δέ εἰσιν ἀκριβεῖς χρόνων ἀναγραφαί, καὶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς γραμμά-12των ἑρμηνεύς ἐστι Πτολεμαῖος, οὐχ ὁ βασιλεύς, ἱερεὺς δὲ Μένδητος. οὗτος3τὰς τῶν βασιλέων πράξεις ἐκτιθέμενος (F 1a) ….   FGrH 611 T 1bBNJ Clem. Al. Strom. 1, 101, 2 = Euseb. P.E. 10, 12, 2/4 (Euseb. P.E. 10, 12, 2/4): εἴρηται μὲν οὖν περὶ τούτωνἀκριβῶς Τατιανῶι … εἴρηται δὲ καὶ Κασσιανῶι ἐν τῶι α ̅ τῶν ᾽Εξηγητικῶν .... (3) ᾽Απίων (616 F 2) τοίνυν … ᾽Αμώσιος … μεμνημένος … μάρτυρα4παρατίθεται Πτολεμαῖον τὸν Μενδήσιον … (5) ὁ δὲ Πτολ…

Autocharis (?) (249)

(161 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ein Αὐτοχαρίδας Λακεδαιμόνιος Thuk. V 12, 1; ein Αὐ. Λάκων Jamblich. v. Pyth. 267. der name liegt also nahe; weder Χάραξ noch Χάρων glaublich. ein Χάρης, αὐτοῦ τοῦ ᾿Απολλωνίου γνώριμος , schrieb Περὶ ἱστοριῶν τοῦ ᾿Απολλωνίου ; aber das war nur éin buch (Schol. Apoll. Rh. II 1052).   FGrH 249 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. IV 1470: Εἰλατίδην Πολύ- φημον] Πολύφημος ἐν Μυσίαι καταλειφθεὶς ἔκτισε πόλιν Κίον τὴν οὔτως ὀνομασθεῖσαν ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ. μαχόμενος πρὸς Χάλυβαςοὗτος ἐτελεύτησεν, ὥς φησι Νυμφόδωρος (III). ὅτι δὲ τὴν Κίον ἔκτισεν, εἴρηκεν Αὐτόχαρις ἐν πρώτωι …

Abas (46)

(466 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Scheint schwindelautor, nicht der nach Hermogenes lebende rhetor, der ῾Υπομνήματα ἱστορικά verfaßte (IV).   FGrH 46 F 1BNJServ. Dan. Verg. A IX 262: devicta genitor (sc. Aeneas) quae cepit Arisba] atqui secundum Homerum (Il Β 836) Arisba Troianis misit auxilia et ab Achille sub- versa est...... dicta est Arisba ab Meropis vel Macarei filia, quam primum Paris in coniugio habuit. quidam ab Abante, qui Troica scripsit, relatum ferunt, post dis- cessum a Troia Graecorum Astyanacti ibi datum regnum. hunc ab Antenore expulsum sociatis sibi finitimis civitatibus, inter q…
▲   Back to top   ▲