Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 958 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sammelzitate. Anhang (496)

(2,346 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 496 F 1BNJParthen. Narr. am. 14: Περὶ ᾽Ανθέως. ἱστορεῖ ᾽Αριστο-1τέλης (IV) καὶ οἱ τὰ Μιλησιακά. ᾽Εκ δὲ ῾Αλικαρνασσοῦ παῖς ᾽Ανθεὺς2ἐκ βασιλείου γένους ὡμήρευσε παρὰ Φοβίωι, ἑνὶ τῶν Νειλειδῶν τότε κρατοῦντι3Μιλησίων. τούτου Κλεόβοια, ἥν τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν, τοῦ Φοβίου γυνή, ἐρασθεῖσα πολλὰ ἐμηχανᾶτο εἰς τὸ προσαγαγέσθαι τὸν παῖδα. (2) ὡς δὲἐκεῖνος ἀπεωθεῖτο, ποτὲ μὲν φάσκων ὀρρωδεῖν μὴ κατάδηλος γένοιτο, ποτὲ δὲ Δία Ξένιον καὶ κοινὴν τράπεζαν προισχόμενος, ἡ Κλεόβοια κακῶς φερο-45μένη ἐν νῶι εἶχε τίσασθαι αὐτόν, ἀνηλεῆ τε καὶ ὑπέραυχον ἀποκαλουμένη.6 (3) ἔνθα δὴ χρόν…

Xenophon <von Samos> (540a)

(38 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 540a T 1BNJInschr. v. Samos (Heraion Inv. no. 183): ὁ δῆμος Ξενοφῶντα᾽Αρίστου / παῖδα, ἱστοριῶν / συνγραφέα τέλειον /῞Ηρηι. Jacoby, Felix (Berlin)

Mimnermos von Smyrna/Kolophon (578)

(678 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 578 F 1BNJSchol. Antimach. (P. Cair. 65741; P. Mil. I. no. 17 col. II 27) p. 83 Wyss: Μίμνερμ[ος] δ᾽ [ἐν] τῆι Σμυρν[η]ίδι · «ὣς οἱ πὰρ βασιλῆος, ἐπε[ὶ ρ᾽] ἐνεδέξατο μῦθον, /1ἥ[ιξα]ν κοίληισ᾽ ἀσπίσι φραξάμενοι».   FGrH 578 F 2BNJStrabon 14, 1, 3 p. 633: Κολοφῶνα δ᾽ ᾽Ανδραίμων Πύλιος ( scil.κτίζει), ὥς φησι καὶ Μίμνερμος ἐν Ναννοῖ (F 10 Bgk).   FGrH 578 F 3BNJStrabon 14, 1, 4 p. 634: ἀπελθόντες δὲ παρὰ τῶν ᾽Εφεσίων οἱ Σμυρναῖοι στρα τεύουσι ἐπὶ τόπον, ἐν ὧι νῦν ἐστιν ἡ Σμύρνα, Λελέγων κατεχόντων, ἐκβαλόντες δ᾽ αὐτοὺς ἔκτισαν τὴν παλαιὰν Σμύρναν, διέχουσαν τῆς ν…

Glaukippos (363)

(352 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die praxis, die wir aus inschriften des 4. und 3. jhdts zwischen 333/2 und 247/6 kennen, ist die dass man den schalttag — und nur von diesem ist hier die rede, nicht von dem schaltmonat 1) — dem Skirophorion nur hinzufügt, wenn dieser ein ‘hollow month’ war; war er voll, so gab man ihn (regellos?) einem der drei voraufgehenden monate, um einen monat von 31 tagen zu vermeiden 2). Auch weiterhin bis tief ins 2. jhdt v. Chr. bestand offenbar die beschränkung der einschaltung von einem oder mehreren tagen auf den letzten monat des jahres nicht 3). Wenn also Macrobius' angabe zu…

Markellos (671)

(363 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 671 F 1BNJProklos in Plat. Tim. 24E-25A (I 177, 10 Diehl): τότε γὰρ πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος ( scil.τὸ ᾽Ατλαντικόν)· νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν, ὃ καλεῖτε … ὑμεῖς ῾Ηρακλέους στήλας. ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ ᾽Ασίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς τότεἐγίγνετο πορευομένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν ἥπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον] ὅτι μὲν ἐγένετο τοιαύτη τις νῆσος καὶ τηλι-12καύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούντων τὰ περὶ τῆς ἔξω θαλάττης. εἶναι γὰρ καὶ ἐν τοῖς αὐτῶν χρόνοις ἐπτὰ μὲν νήσους ἐν ἐκείνωι τῶι πελάγειΠερσεφόνης ἱεράς, …

Philokrates (601)

(472 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die änderung des autornamens in Φιλοστέφανος1) ist schlimmer als willkür: weder gab es Thettalika von ihm, noch, wenn es solche gegeben hätte, konnte die autorschaft zweifelhaft sein. Wenn die letztere notiz (wie wahrscheinlich) aus Kallimachos' Pinakes stammt, so gehört der autor ins 4. jhdt; und diesen ansatz empfiehlt auch das zitat in der Bibliothek 2). Der name ist auch in Thessalien nicht selten, und minde- stens einer seiner träger war στρατηγὸς Θεσσαλῶν3), sodass der autor-— wie die meisten älteren und echten lokalhistoriker — aus guter …

(Cornelius) Alexander (Polyhistor) von Milet (273)

(41,330 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die bedeutung des mannes zeigt der beiname und die tatsache, dass allerlei persönliches über ihn bekannt war, das freilich in der Sudavita (T 1) sehr zusammengestrichen ist. obwohl wir infolgedessen über seine beziehungen zu den römischen gelehrten kaum noch etwa wissen, muss er im geistigen leben der ciceronischen zeit eine gewisse rolle gespielt haben. diese zeitbestimmung steht im widerspruch zur vulgata, die ‘die blüte des freigelassenen in Rom’ zwischen 82 und 60 o.ä. ansetzt (CMuel- ler; Susemihl Gr.…

Alkimos der Sikeliote (560)

(3,724 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es ist nicht sicher ob A. unter die politischen historiker oder unter die (paradoxographisch oder ethnographisch interessierten) periegeten gehört: F 4 spricht nicht entscheidend für, und F 2 nicht entscheidend gegen die erstere eventualität. Auch die person ist nicht sehr fassbar, und zeitlich nur vermutungsweise (wenn auch, wie ich glaube, mit ziemlicher genauigkeit) zu bestimmen. Wenn er mit dem angeblich ‘berühmtesten rhetor’ 1), der uns aber völlig unbekannt ist, identisch ist 2), führt das (von Stilpon aus gesehen) frühestens auf das jahrz…

Kephisodoros (von Athen o. Theben.) (112)

(365 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach der zusammenstellung mit Ephoros und Anaximenes gehört K ins 4. jahrhundert. die seit Ruhnken (Hist. crit. orat. Gr. p. 82) übliche gleichsetzung mit dem ᾿Αθηναῖος Κηφισόδωρος, ὃς καὶ συνεβίωσεν ᾿Ισοκράτει καὶ γνησιώτατος ἀκουστὴς ἐγένετο καὶ τὴν ἀπολογίαν τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν πάνυ θαυμαστὴν ἐν ταῖς Πρὸς ᾿Αριστοτέλην ἀντιγραφαῖς ἐποιή- σατο (Dion. Hal. De Isocr. 18; De Isaeo 19; ad Amm. 2; Timokles ἐν ᾿Ικαρίοις Σατύροις Athen. IX 407 F; Harp. s. Κηφισόδωρος ; Blass Att. Beredtsamkeit2 II 451ff; Gerth RE XI 227, 6), ist keineswegs sicher, Ruhnkens begründung — ‘nam pler…

P. Cornelius Scipio Africanus Maior (232)

(1,442 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der brief ist eine form der autobiographischen darstellung, die allmählich häufiger und bewußter autobiographisch wird (s. noch Julians brief ᾿Αθηναίων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι p. 346 Hertl); von den in briefform stilisierten bulletins Alexanders d. Gr. und hellenistischer herrscher (no. 160?) unterscheidet er sich nur durch die anrede an den einzelnen adressaten, die der darstellung den persönlichen charakter verleiht. für Scipio gab den anlaß die persönliche bekanntschaft mit könig Philippos im …

Palaiphatos (44)

(3,215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der für menschen nicht vorkommende name ist pseudonym (Schol. Od. τ 163 παλαιφάτου παλαιὰ φατιζομένης . Suid. s. v); die scheidung der homonyme Τ 1—4 wertlos (v. Gutschmid in Flachs Hesych. Miles. p. 159). von den werken ist Περὶ ἀπίστων im auszug erhalten (s. zu T 4), die Τρωικά aus den fragmenten einigermaßen kenntlich: F 2—4 erinnern an Herodors art (bes. 31 F 2); die aus ihnen (vgl. F 1) stammende schwindelei mit dem uralten Athener an Hegesianax (I 45). P steht zeitlich zwischen beiden. da Demetrios von Skepsis ihn neben Hekataios und Menekrates zitiert (F 4.…

Hermogenes (von Priene?) (481)

(222 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 481 T 1BNJ Vitruv. De arch. 7 praef. 12: Hermogenes de aede Dianae Ionica, quae1 est Magnesiae pseudodipteros, et Liberi Patris Teo monopteros (scil. edidit volumen).2 Commentary T 1 Vitruv. 3, 2, 6; 4, 3, 1; Strab. 14, 1, 40 ἐν δὲ τῆι νῦν πόλει τὸ τῆς Λευκοφρυήνης ἱερόν ἐστιν ᾽Αρτέμιδος, ὃ τῶι μὲν μεγέθει τοῦ ναοῦ καὶ τῶι πλήθει τῶν ἀναθημάτων λείπεται τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι, τῆι δ᾽ εὐρυθμίαι καὶ τῆι τέχνηι τῆι περὶ τὴν κατασκευὴν τοῦσηκοῦ πολὺ διαφέρει· καὶ τῶι μεγέθει ὑπεραίρει πάντας τοὺς ἐν ᾽Ασίαι πλὴν δυεῖν, τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι καὶ τοῦ ἐν Διδύμοις. Über Hermogenes s. Fabricius R E VIII, 1913, col…

König Pausanias (582)

(1,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hier sehen wir etwas klarer: P. hat nach dem zeugnis des Ephoros 1) seine broschüre ‘in der verbannung’ — doch wohl im anfang, als der zorn über den parteiischen prozess noch frisch war 2) — geschrieben (oder schreiben lassen), und ihr inhalt war ein angriff auf die gesetze Lykurgs 3) und damit auf die — von Herodot, (Thukydides), Ephoros u.a. akzep- tierte 4) — offizielle spartanische lehre dass die eunomie mit Lykurg beginnt. P. hat also nicht etwa die erzwungene musse zu historischen studien benutzt — so etwas liegt dem Spart…

ΟΙ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ (329)

(2,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The collective quotations, not from ‘the Atthis’ but from ‘the Atthido- graphers’ as a group handing down a tradition 1), must be inserted here because they throw a certain light on the species. The few genuine quo- tations of this kind derive from learned Hellenistic authors, for whom references to a whole group are natural when comparing Attic tradition with e.g. that of Argos or with a general one, perhaps of epic poetry or of some other literary genre. It is the method occasionally applied already by Herodotos 2). Therefore a passage like Plutarch. Kimon 4, 7 does not bel…

Bulletin aus dem 3. Syrischen Krieg (160)

(2,550 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Für das regiment des absolutismus ist es besonders bezeichnend, daß die zeitgeschichte nicht geschrieben werden darf, überhaupt keine geschichte, geschweige denn etwas über die ägyptische verwaltung. es gibt keine publizistik, die arcana imperii werden so sorgfältig gehütet wie in dem kaiserlichen Rom’ v. Wilamowitz Hellenist. Dichtung I 33 mit verweis auf Dio LIII 19 (o. p. 543f.). aber der spricht in erster linie von der in der monarchie veränderten qualität der tradition. die quantität ist schwerlich ge…

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (375)

(495 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ῾Ορισμοί τῆς πόλεως1) — was in dem buchtitel 2) nur die stadt Athen, nicht die landschaft Attika bedeuten kann — verzeichnen die resultate dessen, was Fabricius 3) in der behandlung der römischen limitatio ‘die absteinung’ nennt, ‘die sicherung der durch die limitation geschaffenen einteilung durch marksteine, termini oder lapides’, griechisch ὅροι4), von denen wir aus der landschaft und dem stadtgebiet eine grosse anzahl besitzen, die durch die amerikanischen ausgrabungen beträcht- lich vermehrt sind 5). Eine aufnahme der landschaft muss spätestens …

Menodotos von Perinth (82)

(102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hellenikatypos scheint durch titel und gegenüberstellung von Sosylos gesichert. das werk, mit dem wir in die gegend von Polybios' griechischen quellen kommen, begann offenbar mit 218/7 und setzte vielleicht Psaon fort. sehr weit können 15 bücher nicht geführt haben. die identifikation mit dem Samier (III) ist recht wahrscheinlich.   FGrH 82 T 1BNJ Diod. XXVI 4 (a. 218/7?): Μηνόδοτος δὲ ὁ Περίνθιοςτὰς ῾Ελληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεκα. Σωσύλος δ᾽ ὁ <Λακεδαιμό>νιος τὰ περὶ ᾽Αννίβαν ἔγραψεν (176 T 2)….1 Notes^ back to text1. Λακεδαιμόνιος Jac ῎Ιλιο…

Anhang zu Karthago (744)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 744 F 1BNJServ. Vergil. A. 4, 670: Karthago aut antiqua Tyros] vel nobilem dicit veil illud ostendit, quia Carthago ante Byrsa, post Tyros dicta est, post Carthago a Cartha oppido,1 unde fuit Dido, inter Tyron et Beryton. 794 F 10; 18. — Philistos 556 F 47; Timaios2 566 F 60; 82; Menandros 783 F 1 § 125.   FGrH 744 F 2BNJIsokrat. Nikokl. 24: ἔτι δὲ Καρχηδονίους καὶ Λακεδαιμονίους, τοὺς ἄριστα τῶν ἄλλων πολιτευομένους, οἴκοι μὲν ὀλιγαρχουμένους, παρὰ δὲ τὸν πόλεμον βασιλευο μένους.   FGrH 744 F 3aBNJPlaton Legg. 1 p. 637 De: ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ἁπάσης μέθης· οὐ γὰρ σμικρ…

Dositheos (290)

(2,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach wem dieser D, von dem ich F 6 aus Πελοπίδαι schon als 54 F 1 abgedruckt habe, erfunden ist, bleibt zweifelhaft. der bekannte astronom s. III 2a, der vielleicht aus Pelusion stammte ( Pelusinus die lat. übersetzung des Γένος ᾿Αράτου p. 149, 6 M, wo im griechischen text Δ. ὁ πολιτικός steht) und in Alexandreia wirkte (Hultsch RE V 1607 nr. 9; Christ-Schmid Gr. L.6 2, 280) kommt nicht in frage; erst recht nicht der sog. magister Dositheus, verfasser einer auch ins grie- chische übertragenen Ars (ed. Tollkiehn 1913; Goetz RE V 1606 nr. 8), der frühestens in der mitte s. IVp schrieb;…

Eratosthenes <der Jüngere> von Kyrene (745)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 745 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κυρήνη · .... ἐντεῦθεν ἦν ᾽Ερατοσθένης ᾽Αγακλέους παῖς ὁ ἱστορικός.1   FGrH 745 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Τολιστόβιοι · ἔθνος Γαλατῶν ἑσπερίων μετοικησάντων23ἐκ τῆς Κελτογαλατίας εἰς Βιθυνίαν. ᾽Ερατοσθένης δ᾽ ἐν α ̅ Γαλατικῶν Τολιστο-4βωγίους αὐτούς φησι.   FGrH 745 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. Σπάρτακος · πόλις Θράικης. ᾽Ερατοσθένης ἐν Γαλα τικῶν β ̅.   FGrH 745 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. Διανεῖς · ἔθνος Γαλατικόν. ᾽Ερατοσθένης ἐν δ ̅ Γαλα-5τικῶν.   FGrH 745 F 4BNJ Steph. Byz. s.v. ῾Υρκανία · πόλις Θράικης .... ἔστι καὶ ῾Υρκάνιον6πεδίον τῆς Λυδίας, ὡς ᾽Ερατοσθένη…
▲   Back to top   ▲