Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Dositheos (54)

(269 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter dem gleichen namen zitiert der autor ᾿Ιταλικά, Σικελιχά, Αἰτωλικά (?), Λυδιακά (III).   FGrH 54 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 33 p. 313 E: Πέλοψ Ταντάλου καὶ Εὐρυανάσσηςγἡμας ῾Ιπποδάμειαν ἔσχεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην, ἐκ δὲ ναίδος νύμφης Χρύσιππον, ὃ ν πλέον τῶν γνησίων ἔστερξε. Λάιος δὲ ὁ Θηβαῖος ἐπιθυμήσας ἥρπασεν αὐτόν· καὶ1συλληφθεὶς ὑπὸ Θυέστου καὶ ᾽Ατρέους ἐλέους ἔτυχε παρὰ Πέλοπος διὰ τὸν ἔρωτα. ῾Ιπποδάμεια δ᾽ ἀνέπειθεν ᾽Ατρέα καὶ Θυέστην ἀναιρεῖν αὐτόν, εἰδυῖα ἔσεσθαι ἔφεδρον βασιλείας· τῶν δ᾽ ἀρνησαμένων αὐτὴ τῶι μύσ…

XLVIII. Magnesia am Maiandros (MagnesiaAmMaiandros)

(798 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVIII. Magnesia am Maiandros Es ist mir zweifelhaft, ob der plural 482 F 1 eine mehrheit von prosai schen Μαγνητικά verlangt. Aristoteles' Πολιτεία beweist nicht dass ihm schon eine lokalgeschichte vorlag; auch die singuläre angabe des Velleius1 über gründung durch Sparta ist keine genügende stütze für eine schrift aus dem anfang des 4. jhdts; und die πράξεις der Magneten, von deren schicksalen in und nach dem Kimmeriersturm bei den dichtern Archi lochos und Kallinos die rede war, hatten ihren platz mindestens in dem allgemeinen geschichtswerk des Kallisthenes2, der Aristoteles'…

Polyainos der Makedone (639)

(344 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 639 T 1BNJ Suda s.v. Πολύαινος Μακεδών · ῥήτωρ. Περὶ Θηβῶν· Τακτικὰ βι-12βλία γ ̅.   FGrH 639 T 2BNJ Synkell. p. 286, 10: Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος (F 1).   FGrH 639 F *1BNJSynkell. p. 286,8 (̣ 609 F 28 p. 109, 6ff.): οὗτος ὁ ᾽Αμενῶφθίς ἐστιν ὁ Μέμνων εἶναι νομιζόμενος καὶ φθεγγόμενος λίθος, ὃν λίθον χρόνοις ὔστερον Καμβύσης ὁ Περσῶν τέμνει, νομίζων εἶναι γοητείαν ἐν αὐτῶι, ὡς Πολύαινος ὁ ᾽Αθηναῖος ἱστορεῖ.   FGrH 639 F 2BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 129, 31 Bkr. : ἀφικόμην· γενικῆι· Πολυαίνου Μέμνων«τὰμὲν οὖν ἄνω πάντα διεξῆλθον, τὰ δὲ κάτω οὐκ ἀφικόμην τῆς θέας».   FGrH 639 F 3BNJ Π. ΣΥΝΤΑΞ. p. 130, 1 Bkr. : ἀπαγ…

Theodoros von Ilion (48)

(273 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zeitlich nur dadurch bestimmbar, daß er den sog. Palaiphatos saec. IV2 a. Chr. zitiert und von Herennius Philon (saec. II 1 p. Chr.) zitiert wird (F 1). von den 20 homonymen bei Diog. Laert. II 103f. und den sonstigen trägern des namens ist er mit keinem sicher zu identifizieren; auch nicht mit dem ganz andersartigen Th der ilischen tafeln. die beiden fragmente tragen den charakter des romans und der ξένη ἱστορία . die Μεταμορφώσεις eines Theodoros (Prob. Verg. ge. I 399. Stobae. IV 20, 71 = Ps. Plut. Parall. min. 22 p. 310 F), die auch als quelle Ovids …

Diodoros der Perieget (372)

(5,751 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Verfasser zweier spezialwerke über athenische altertümer mit den titeln Περὶ τῶν δήμων und Περὶ (τῶν) μνημάτων1), unbekannter her- kunft 2), und bei der ausserordentlichen häufigkeit des namens auch nicht zu identifizieren. Er wurde (wie es scheint) durchgängig durch das distinktiv ὁ περιηγητής ausgezeichnet 3) und gilt seit Ahrens 4) gemeinhin als der erste ‘historische’ perieget Athens. Er ist damit schöpfer eines neuen εἶδος der periegese, dessen eigenart zu no. 369 festgestellt ist: man setzt nämlich sein buch Περὶ τῶν δήμων — denn nur dieses lässt sich so …

Androtion von Athen (Gargettos) (324)

(75,820 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Androtion is one of the few Atthidographers whom we can up to a point conceive as a personality though the biographical tradition is as slight as for Phanodemos and even slighter than for Kleidemos or Philochoros 1). The short article in the Suda 2) does not come from a biography proper but from a list of the pupils of Isokrates. This list probably goes back to the great biographical work of the Callimachean Hermippos who wrote at least three books Περὶ τῶν ᾿Ισοκράτους μαθητῶν; the list of Zosimos ultimately derives from the same source 3). The rhetors were not interested in …

Appianos von Alexandreia (237)

(76 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 237 T 1BNJ Appian. Hist. Rom. pr. 15: τίς δὲ ὢν ταῦτα συνέγραψα, πολλοὶ μὲν ἴοασι καὶ αὐτὸς προέφηνα, σαφέστερον δ᾽ εἰπεῖν, ᾽Αππιανὸς ᾽Αλεξανδρεύς, ἐς τὰ πρῶτα1ἥκων ἐν τῆι πατρίδι, καὶ δίκαις ἐν ῾Ρώμηι συναγορεύσας ἐπὶ τῶν βασιλέων, μέχρι με σφῶν ἐπιτροπεύειν ἠξίωσαν. καὶ εἴ τωι σπουδὴ καὶ τὰ λοιπὰ μαθεῖν, ἔστι μοικαὶ περὶ τούτου συγγραφή. Notes^ back to text1. ᾽Αππιανὸς om VJacoby, Felix (Berlin)

Empylos von Rhodos (191)

(178 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wohl griechisch geschriebene flugschrift, um die tat zu recht- fertigen. zum titel Ciceros Cato ( ὄνομα τῶι λόγωι θέμενος Κάτωνα Plut. Caes. 54) u. ä. ob man aus Plutarchs ‘günstigem urteil’ schließen darf, daß sie ihm ‘für den betreffenden abschnitt der Brutusvita in erster linie als vorlage gedient hat’ (Heeren; Brzoska RE V 2543 u. a.; s. auch Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 1892, 391), ist denn doch sehr zweifelhaft. anderes über und von Brutus: Peter Die geschichtl. Lit. I 1897, 171.   FGrH 191 T 1BNJ Plut. Brut. 2: ὁ δ᾽ ῎Εμπυλος, οὗ καὶ αὐτὸς (sc. Brutus) ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς …

Hegesippos von Mekyberna (391)

(2,982 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Diese einzige ältere lokalgeschichte chalkidischer städte auf thraki- schem boden, die wir kennen, scheint ein gewisses ansehen genossen zu haben. Nicht unmöglich ist ihre benutzung schon durch Ephoros, wahr- scheinlich die durch Lykophron und Euphorion 1). Auch mit den zeitlich nicht genauer zu bestimmenden Μακεδονικά des Theagenes 2) wird sie so zusammen zitiert dass ein näheres verhältnis angenommen werden muss; und dann wird der lokalhistoriker der gebende sein 3). Im 1. jhdt v. Chr. hat Parthenios ein paar geschichten aus ihm in seine für …

LXVI. Seriphos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXVI. Seriphos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Pyrandros (504)

(63 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 504 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 37 A p. 315 A: μετὰ τὴν ᾽Ιλίου ἅλωσιν ᾽Αγαμέμνων μετὰ Κασσάνδρας ἀνηιρέθη. ᾽Ορέστης δὲ παρὰ Στροφίωι ἀνατραφεὶς τοὺς1φονεῖς τοῦ πατρὸς ἐτιμωρήσατο, ὡς Πύρανδρος ἐν τετάρτωι Πελοποννησιακῶν. Addenda und Corrigenda 504 F 2 S. 115 F 355; IV u. Πύρρανδρος? Notes^ back to text1. stark zusammengestrichenJacoby, Felix (Berlin)

Philteas (498)

(392 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name für einen verfasser von Naxiaka ist durch die grammatiker gesichert und für Naxos auch durch eine beitragsliste belegt 1), die aber für die zeit des schriftstellers nichts ausgibt. Nach F 2 kann er (älterer?) zeitgenosse des Milesiers Herakleides 2) gewesen sein; aber das zitat T 1 — ein solches ist es 3) — macht den schluss unsicher: die änderung des korrupten καλαβαῖος in Καλακταῖος, die ihn mindestens ein jahrhun- dert älter machen würde, ist ganz zweifelhaft; aber ῾Ηρακλείδης kann nicht darin stecken, obwohl Eustathios ein Etymologicum vor sich hatte 4).   FGrH …

Kallikrates-Menekles (370)

(1,382 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die nicht zahlreichen, aber ausgiebigen fragmente weisen das buch in die reihe, an deren spitze für uns jetzt die periegese von Hawara und der sog. Herakleides, und an deren ende Pausanias steht 1). Der unterschied gegen die beiden älteren periegeten besteht darin dass dieser autor, wie der titel Περὶ ᾿Αθηνῶν1a) zeigt, seine periegese auf Athen beschränkte: er schrieb einen führer der stadt, der gewiss schon zum praktischen gebrauch der bildungsreisenden Römer bestimmt war 2). Charakteristisch für ihn ist ferner der schlichte stil und die knappheit, d…

Nikokrates (376)

(3,612 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor, der auch deshalb schwer zu fassen war weil der name so oft verdorben ist 1), ist durch den von Campbell Bonner mit einem ausge- zeichneten kommentar 2) edierten P. Michigan deutlicher geworden. Wir wissen jetzt dass er, ausser dem spezialbuch über den Musenkult auf dem Helikon 3), eine gesamtperiegese (so wird man das buch nennen müssen 4)) Boeotiens geschrieben hat. Wenn P ein stück aus Apollodors Περὶ Νεῶν ist 5), so gibt das einen glaublichen t. ante für N.: denn auch die mehr oder weniger sichere benutzung in den Scholien zu Homer(F 3a), Hesiod (F 2), Apollonios R…

C. Julius Theopompos von Knidos (21)

(243 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 21 T 1BNJ Strabon XIV 2, 15: ἄνδρες δ᾽ ἀξιόλογοι Κνίδιοι … καθ᾽ἡμᾶς δὲ Θεόπομπος ὁ Καίσαρος τοῦ Θεοῦ φίλος, τῶν μεγάλα δυναμένων, καὶ υἱὸς ᾽Αρτεμίδωρος. Commentary T 1 über Artemidoros' rolle am tage von Caesars ermordung: Plut. Caes. 65. Appian. B C II 116.   FGrH 21 T 2BNJ Cic. ad Att. XIII 7 (Juni 45): Sestius apud me fuit et Theo- pompus pridie. venisse a Caesare narrabat litteras …   FGrH 21 T 3BNJ Cic. Philipp. XIII 33: ‘Theopompum, nudum, vi expulsum a Trebonio, confugere Alexandream neglexistis.’ — magnum crimen senatus! de Theopompo summo homine negleximus, qui ubi terraru…

Chronik von Oxyrhynchos (P. Ox. 12) (255)

(2,920 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Römische zeit. ob col. III 33—37 genügt, abfassung nach 30 v. Chr. zu erweisen ist mir sehr zweifelhaft (u. p. 832, 27). die dürftigkeit des in- halts und der mangel eines festen prinzips in der auswahl der fakten sprechen für exzerpierung aus einem größeren werk. vgl. Soltau Philol. LVIII 1899, 558; Bilabel Die klein. Hist.-Fragm. auf Papyrus 1923 no. 12. a. 355/4] Dions ermordung durch zakynthische söldner hat Diod. XVI31, 7 zum j. 354/3. anstifter ist Kallippos (vgl. Plut. Dion 54ff.; Nepos Dion 8f.; Plat. epp. VII 333 E ff.), ἐλπίσας Σικελίαν ἆθλον ἕξειν τῆς ξενο- κτονίας, …

XXXII. Klazomenai

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXII. Klazomenai No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Damon (389)

(173 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht zu identifizieren mit Δάμων ὁ Κυρηναῖος γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων1); der Damon, den Plinius 2) für ein aethiopisches volk zitiert, ist vielmehr Dalion, der unter den ersten Ptolemaeern lebte. D. ist nicht zu fixieren, da die beziehung des einzigen fragments unsicher ist 3), gehört aber wahrscheinlich noch in hellenistische zeit 4). Er war wohl Byzantier; der name kommt dort öfter vor.   FGrH 389 F 1BNJ Athen. 10, 59 p. 442 C = Aelian. V. H. 3, 14 (Aelian. V. H. 3, 14): Φύλαρχος δ᾽ ἐν ἕκτηι (81 F 7) Βυζαντίους οἰνόφλυγας ὄντας ἐν τοῖς καπηλείοις οἰκεῖν,ἐκμισθώσαντας τοὺς …

Lupercus von Berytos (636)

(109 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 636 T 1BNJ Suda s.v. Λούπερκος · Βηρύτιος, γραμματικός, γεγονὼς μι- κρῶι πρὸ τῶν Κλαυδίου τοῦ δευτέρου Καίσαρος (268/70) χρόνων. ἔργαψε Περὶ τοῦ ἂν γ ̅(?)· Περὶ τοῦ ταώς· Περὶ τῆς καρίδος· Περὶ τοῦ παρὰ Πλά-1τωνι ἀλεκτρυόνος· Κτίσιν τοῦ ἐν Αἰγύπτωι ᾽Αρσινοήτου· ᾽Αττικὰς2λέξεις· Τέχνην γραμματικήν· Περὶ γενῶν ἀρρενικῶν καὶ θηλυκῶν καὶ οὐδετέρων3βιβλία ιγ, ἐν οἷς πολλὰ κατευδοκιμεῖ ῾Ηρωδιανοῦ. Notes^ back to text1. ἂν γ ̅: ἄγμα (392 F 20)? παρὰ om. V^ back to text2. Κτίσιν Kuester κτῆσιν ο ᾽Αρσινοήτου ( scil.νομοῦ): v. Gutschmid Kl. Schr. I p. 150f.; vgl. 609 F 2 p. 30, 23/4^ …

Klaudianos (282)

(149 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von dem Alexandriner trennen ihn die stoffe und die nonnianische verstechnik im epigramm (Wil B. Klass-Texte V 1, 1907, 118; Fried- laender Herm. 47, 1912, 57, 1). die zeit bestimmt T 2, das man (trotz Friedländer 53, 3) doch wohl auf ihn beziehen muss. dann werden auch die Πάτρια , wie die Christodors (nr. 283) poetisch gewesen sein. in die diskussion, ob sämtliche griechischen gedichte dem jüngeren gehören und in welchem verhältnis er zu dem Alexandriner steht, brauchen wir nicht einzutreten. merkwürdig, dass die Suda den letzten ἐποποιὸς νεώτερος nennt.   FGrH 282 T 1BNJ Sc…
▲   Back to top   ▲