Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

VIII. Amphipolis

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VIII. Amphipolis No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikostratos von Trapezunt (98)

(92 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das werk umfaßte wohl noch Odainathos' siegreichen Perserkrieg und schloß vielleicht mit seiner erhebung zum Augustus des Ostens. vgl. Nikomachos no. 215.   FGrH 98 T 1BNJ Euagrios HE V 24: ἐκθεμένου δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ ῾Ηρωδιανοῦ, τὰ μέχρι τῆς Μαξιμίνου τελευτῆς (238) δηλοῦται· Νικοστράτουτε τοῦ σοφιστοῦ τοῦ ἐκ Τραπεζούντων συγγράψαντος τὰ ἀπὸ Φιλίππου τοῦ μετὰ Γορδιανὸν (244) ἐκτίθεται ἕως ᾽Οδαινάθου τοῦ ἐκ Παλμυρῶν († 267) καὶ τῆς Οὐαλλεριανοῦ πρὸς Πέρσας αἰσχρᾶς ἀφίξεως (gegen. 260). Jacoby, Felix (Berlin)

Dritter Teil. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnograpie) b: Kommentar zu Nr. 297-607 (Text) (Lokris)

(262 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLVII. Lokrer Von ‘Boeotien, Phokis, Lokris, Thessalien’, und überhaupt von Nord und Westgriechenland sagt Wilamowitz Ar. u. Ath. II p. 21f. ‘so reich die mythen1 sind, nirgends auch nur die spur einer älteren historischen überlieferung’, was zutrifft, wenn man ‘literatur’ für ‘überlieferung’ ein setzt. Wirklich charakteristisch ist aber dass es über Lokris auch in der hellenistischen zeit keine landesgeschichte, periegese, oder spezialschrift gegeben zu haben scheint. Strabon 9, 4 zitiert ausser Homer nur Herodot, Hellanikos, Ephoros2, und die vielen anonymen zitate (φασί, …

Ephoros der Jüngere (212)

(101 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zwischen ἔφορος, ὁ πάντων έπόπτης … θεός und ῎Εφορος Κυμαῖος καὶ Θεόπομπος (70 T 28; 115 T 28). wenn Κυμαῖος dazu gehört, was wegen der verstellung der vita des alten Ephoros (70 T 1) zweifelhaft ist, wohl pseudonym. der artikel ist auch sonst verwirrt; denn Κοριν- θιακά — ἄλλα gehören in die vita Euphorions (Meineke; C Mueller).   FGrH 212 T 1BNJ Suid. s. ῎Εφορος · Κυμαῖος, ἱστορικός, ὁ νεώτερος. ἔγραψε τὰς Γαλ<ι>ηνοῦ ἱστορίας ἐν βιβλίοις κζ· Κορινθιακά· Περὶ τῶν1᾽Αλευαδῶν· καὶ ἄλλα. Notes^ back to text1. Γαλιηνοῦ edd γαληνοῦ AJacoby, Felix (Berlin)

LXXVI. Thasos

(480 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXVI. Thasos Auch Thasos gehört zu den zahlreichen, z.t. garnicht unbedeutenden staaten, für die wir keine antike literatur kennen. Der Thasier Stesim brotos1 aus dem zweiten drittel des 5. jhdts hat kein buch über seine heimat geschrieben, was diejenigen beachten sollten, die in dieser zeit überall chroniken wittern. Ob er in einer seiner sonstigen schriften auf ihre altertümer und mythen einging steht dahin2, in der politischen schmähschrift, die inzidentiell das verhältnis zu Athen mehrfach be rühren musste3, war für solche exkurse gewiss kein raum. Die rede des Hypereides Πρὸς…

Hegias von Troizen (606)

(248 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 606 F 1BNJPausan. 1, 2, 1: ἐσελθόντων δὲ ἐς τὴν πόλιν ἐστὶν ᾽Αντιόπης μνῆμα ᾽Αμαζόνος. ταύτην τὴν ᾽Αντιόπην Πίνδαρος (F 175) μέν φησιν ὑπὸ Πειρίθου καὶ Θησέως ἁρπασθῆναι, Τροιζηνίωι δὲ ῾Ηγίαι τοιάδε ἐς αὐτὴν πεποίηται· ῾Ηρακλέα Θεμίσκυραν πολιορκοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι ἑλεῖν μὴ δύνασθαι, Θησέως δὲ ἐρασθεῖσαν ᾽Αντιόπην — στρατεῦσαι γὰρ1ἅμα ῾Ηρακλεῖ καὶ Θησέα — παραδοῦναι [τε] τὸ χωρίον. τάδε μὲν ῾Ηγίας πεποίηκεν, ᾽Αθηναῖοι2δέ φασιν, ἐπεί τε ἦλθον ᾽Αμαζόνες, ᾽Αντιόπην μὲν ὑπὸ Μολπαδίας τοξευθῆναι, Μολπαδίαν δὲ ἀποθανεῖν ὑπὸ Θησέως. Commentary F 1 Der troize nische dichter…

Philistos von Syrakus (556)

(17,038 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ph.s leben liegt in den zeugnissen 2-10, die z.t. auf selbstnennungen in den büchern über die geschichte der beiden Dionyse beruhen werden, im allgemeinen klar vor uns 1). Der tod ist durch T 9 cd sicher auf 356/5 datiert, der beginn der politischen tätigkeit durch T 3 ziemlich sicher auf 406/5 2). Nach seinem auftreten in der entscheidenden volksversamm- lung, die Dionysios I zum strategen wählte, kann er damals nicht ganz jung gewesen sein: man wird ihm 20-25 jahre geben müssen, was die geburt auf 430 oder wenig später bringt 3). Er war also ungefährer alters- g…

Demokritos von Ephesos (267)

(465 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Auch wenn das καὶ vor Σαμοθράικης richtig ist — F 1 macht bedenk- lich; und man würde < περὶ > Σαμοθρ . erwarten — kaum eigentlicher lokalhistoriker, sondern eher perieget (Susemihl Gr. L. 2, 387) mit dem für diese eigentümlichen besonderen interesse für berühmte kultorte; aber nicht kultschriftsteller (Tresp Fragm. d. gr. Kultschriftsteller 1914, 158 hat ihn aufgenommen) und jedenfalls nicht architekt: nach Vitruv. 7 praef. 12 haben über den Artemistempel Chersiph…

Hegemon von Alexandreia (Troas) (110)

(159 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 110 T 1BNJ Steph. Byz. s. ᾽Αλεξάνδρεια · .... β ̅ ἔστι πόλις Τροίας, ἐν ἧι ἐγένετο ῾Ηγήμων ἐποποιός, ὃς ἔγραψε τὸν Λευκτρικὸν πόλεμον τῶν Θηβαίων καὶ Λακε- δαιμονίων.   FGrH 110 F 1BNJ Aelian. N A VIII 11: ῾Ηγήμων ἐν τοῖς Δαρδανικοῖς μέτροις περὶ᾽Αλεύα τοῦ Θετταλοῦ φησι καὶ ἄλλα μέν, ἐν δὲ τοῖς καὶ ὅτι ἠράσθη δράκων αὐτοῦ. καὶ ὅτι μὲν ε ἶχε κόμην χρυσῆν ὅδε ὁ ᾽Αλεύας λέγων τερατεύεται [ὁ ῾Ηγήμων δηλονότι],1ἐμοὶ δὲ ἔστω ξανθή. καὶ βουκολεῖν μὲν αὐτὸν ἐν τῆι ῎Οσσηι φησὶν ὡς ἐν τῆι ῎Ιδηι τὸν ᾽Αγχίσην, παρὰ δὲ τῆι κρήνηι νέμειν τὰς βοῦς τῆι καλουμένηι Αἱμονίαι. Θε…

Vorrede Zweiter Teil C (vorrede_zweiter_teil_C_kommentar)

(406 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil C: A. Universal- und Zeitgeschichte A (64—105) Universal- und Zeitgeschichte Eine scheidung von Universalgeschichten und Hellenika, die für uns einerseits mit Herodotos, andrerseits mit Thukydides und seinen nachfolgern beginnen, ist weder praktisch noch bei dem stand unserer kenntnisse immer möglich (s. etwa no. 85; 86). dagegen scheint es mir nicht nur aus dem praktischen grund der über sichtlichkeit nötig, Theopompos (115) unter die monographen ein zureihen: standpunkt und form der Φιλιππικά sind, auch wenn sie sachlich dasselbe enthalten wie die gl…

Dorotheos der Chaldaeer (289)

(1,555 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Meine anordnung der Dorotheosfragmente unter nr. 145 ist vor allem deshalb irreführend, weil ich die echtheit des von Clemens Strom. 1, 133, 1 angeführten Πανδέκτης verkannt habe: was da über Mopsos steht, ist keine metamorphose (falsch CMueller GGMin II p. LIII; Schlereth 114; s. Mnemos. III 8, 95f.). ich hatte dort besser nur das einzige fragment aus der Alexandergeschichte (Athen. 7, 4) abgedruckt und das zeugnis in Plinius' autorenverzeichnissen (NH 1, 12; 13), das wohl sicher auf diese geht (Schwartz RE V 1571 nr. 15 äusser…

XXVII. Ikos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVII. Ikos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Vorrede Erster Teil Kommentar (vorrede_erster_teil_kommentar)

(238 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Erster Teil. Genealogie und Mythographie. a. Kommentar und Nachträge. B. 15—30 HANDBÜCHER UND SAMMLUNGEN. Das wichtigste, was hier existierte, ist nicht auf namen zu stellen. man wird es in der parallelüberlieferung zur Apollodorischen Bibliothek finden, deren ausgabe in vorbereitung ist. maßgebend für die aufnahme der autoren in diesen abschnitt war die form der titel, sowenig sicheres sie meist über das wesen und die anlage der bücher aussagen. werke wie die Καινὴ ἱστορία des Ptolemaios Chennos, der Στέφανος des Dionysios, der Πολυμνήμων des Rheginos sind unter die Σύμμικτα -lit…

Anaxikrates (307)

(2,566 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Susemihl Gr. Lit. I, 1891, p. 656 glich den lokalhistoriker vermutungs- weise mit dem A., den Seleukos Nikator (312-281 v. Chr.) neben anderen als ἐπιστάτης für die gründung von Antiocheia bestellte 1) und der (ver- mutlich früher) einen Periplus des arabischen meerbusens geschrieben hatte 2). E. Schwartz RE I, 1894, col. 2083 no. 8 widersprach ohne angabe von gründen. Aber da wir die heimat dieses A. nicht kennen und der name nicht ganz selten ist, wird man sie allerdings besser auseinander- halten. Dann ist aber die…

XLV. Lesbos

(195 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XLV. Lesbos Die historische literatur über Lesbos beginnt mit Hellanikos und setzt sich mit Skamon in seiner familie fort. Sie hört für uns mit Myrsilos in frühhellenistischer zeit auf1. Auch was wir an poetischen produktionen ‘historischen’ inhalts haben, scheint nicht tiefer hinabzugehen2 Die autoren sind aus Mytilene, Methymna, und Eresos. Politieen des Aristote les sind nicht bezeugt, haben aber schwerlich gefehlt3 Dikaiarchs dialoge, qui Lesbiaci vocantur, quod Mytilenis sermo habetur, sind philosophischen inhalts4. In dem roman des Longus, der vermutlich Mityl…

Polykrates von Athen (597)

(342 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction P. 1) war älterer zeitgenosse des Isokrates (der ihn in der einleitung des Busiris mit deutlicher ironie behandelt) und hat in den ersten jahr- zehnten des 4. jhdts (und vielleicht schon früher) als rhetor 2) und ‘sophist’ 3) ein gewisses ansehen genossen. Wenn man gewisse schriften von ihm — einen ἔπαινος Thrasybuls 4) und die vielbesprochene κατη- γορία Σωκράτους5), deren politische tendenz man nicht bezweifeln kann — mit der einzigen lebensnachricht verbinden darf, die ihn in Kypros (also doch wohl bei Euagoras) tätig sein lässt 6), so wird ihn die herrsch…

Klytos von Milet (490)

(575 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Zitiert nur von Athenaios; die konjekturalen herstellungen des namens bei Diog. Laert. 1, 25 1) und Schol. A Il.Υ 404 2) sind falsch. Man wird glauben, dass der Aristotelesschüler dem meister (das) material für seine Μιλησίων πολιτεία geliefert hat 3). Das buch über Milet kann dann schon in den 40er jahren publicirt sein.   FGrH 490 F 1BNJAthen. 14, 71 p. 655 B—E: Κλύτος ὁ Μιλήσιος, ᾽Αριστο-τέλους δὲ μαθητής, ἐν τῶι α ̅ Περὶ Μιλήτου γράφει περὶ αὐτῶν ( scil.τῶν μελε αγρίδων) οὔτως ·«περὶ δὲ τὸ ἱερὸν τῆς Παρθένου ἐν Λέρωι εἰσὶν1οἱ καλούμενοι ὄρνιθες μελεαγρίδες· ὁ δὲ τόπος …

Philostratos (789)

(262 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 789 F 1aBNJJoseph. A.J. 10, 228: (Megasthenes 715 F 1) καὶ Διοκλῆς δ᾽ ἐν τῆι δευτέραι τῶν Περσικῶν (693 F 1) μνημονεύει τούτου τοῦ βασιλέως (des Nabuchodonosor) καὶ Φιλόστρατρος ἐν ταῖς [᾽Ινδικαῖς καὶ] Φοινικι-12καῖς ἱστορίαις, ὅτι οὗτος ὁβασιλεὺς ἐπολιόρκησε τὴν Τύρον ἔτεσι τρισὶ καὶ3δέκα, βασιλεύοντος κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ᾽Ιθωβάλου τῆς Τύρου.   FGrH 789 F 1bBNJ Joseph.45 c. Ap. 1, 143 = Euseb. Arm. p. 23, 19 K; Synkell. p. 419, 7 (Euseb. Arm. p. 23, 19 K; Synkell. p. 419, 7): καὶ κατὰ ταῦτα τὴν μὲν τῶν Χαλδαίων ἀναγραφὴν ἀξιόπιστον ἡγητέον· οὐ μὴν ἀλλὰ κἀν 6 τοῖς ἀρχείοις τῶν Φοινί…

Aspasios von Byblos (792)

(57 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 792 T 1BNJ Suda s.v. ᾽Ασπάσιος Βύβλιος · σοφιστής, συγχρονῶν ᾽Αρι-1στείδηι καὶ ᾽Αδριανῶι. ἔγραψε Περὶ Βύβλου· Περὶ στάσεων ἐσχηματισ μένων· Μελέτας· Τέχνας· ῾Υπομνήματα· Λαλιάς· ᾽Εγκώμιον εἰς ᾽Αδριανὸν τὸν βασιλέα καὶ εἰς ἄλλους τινάς. Notes^ back to text1. Βύβλιος — Βύβλου v βίβλιος — βίβλου oJacoby, Felix (Berlin)

Theodoros (822)

(30 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 822 T 1BNJ Diog. Laert. 2, 104: ἕβδομος ( scil.Θεόδωρος) ὁ τὰ περὶ ῾Ρωμαίων πεπραγματευμένος. Jacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲