Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sammelzitate. Anhang (496)

(2,346 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 496 F 1BNJParthen. Narr. am. 14: Περὶ ᾽Ανθέως. ἱστορεῖ ᾽Αριστο-1τέλης (IV) καὶ οἱ τὰ Μιλησιακά. ᾽Εκ δὲ ῾Αλικαρνασσοῦ παῖς ᾽Ανθεὺς2ἐκ βασιλείου γένους ὡμήρευσε παρὰ Φοβίωι, ἑνὶ τῶν Νειλειδῶν τότε κρατοῦντι3Μιλησίων. τούτου Κλεόβοια, ἥν τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν, τοῦ Φοβίου γυνή, ἐρασθεῖσα πολλὰ ἐμηχανᾶτο εἰς τὸ προσαγαγέσθαι τὸν παῖδα. (2) ὡς δὲἐκεῖνος ἀπεωθεῖτο, ποτὲ μὲν φάσκων ὀρρωδεῖν μὴ κατάδηλος γένοιτο, ποτὲ δὲ Δία Ξένιον καὶ κοινὴν τράπεζαν προισχόμενος, ἡ Κλεόβοια κακῶς φερο-45μένη ἐν νῶι εἶχε τίσασθαι αὐτόν, ἀνηλεῆ τε καὶ ὑπέραυχον ἀποκαλουμένη.6 (3) ἔνθα δὴ χρόν…

Xenophon <von Samos> (540a)

(38 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 540a T 1BNJInschr. v. Samos (Heraion Inv. no. 183): ὁ δῆμος Ξενοφῶντα᾽Αρίστου / παῖδα, ἱστοριῶν / συνγραφέα τέλειον /῞Ηρηι. Jacoby, Felix (Berlin)

Mimnermos von Smyrna/Kolophon (578)

(678 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 578 F 1BNJSchol. Antimach. (P. Cair. 65741; P. Mil. I. no. 17 col. II 27) p. 83 Wyss: Μίμνερμ[ος] δ᾽ [ἐν] τῆι Σμυρν[η]ίδι · «ὣς οἱ πὰρ βασιλῆος, ἐπε[ὶ ρ᾽] ἐνεδέξατο μῦθον, /1ἥ[ιξα]ν κοίληισ᾽ ἀσπίσι φραξάμενοι».   FGrH 578 F 2BNJStrabon 14, 1, 3 p. 633: Κολοφῶνα δ᾽ ᾽Ανδραίμων Πύλιος ( scil.κτίζει), ὥς φησι καὶ Μίμνερμος ἐν Ναννοῖ (F 10 Bgk).   FGrH 578 F 3BNJStrabon 14, 1, 4 p. 634: ἀπελθόντες δὲ παρὰ τῶν ᾽Εφεσίων οἱ Σμυρναῖοι στρα τεύουσι ἐπὶ τόπον, ἐν ὧι νῦν ἐστιν ἡ Σμύρνα, Λελέγων κατεχόντων, ἐκβαλόντες δ᾽ αὐτοὺς ἔκτισαν τὴν παλαιὰν Σμύρναν, διέχουσαν τῆς ν…

Glaukippos (363)

(352 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die praxis, die wir aus inschriften des 4. und 3. jhdts zwischen 333/2 und 247/6 kennen, ist die dass man den schalttag — und nur von diesem ist hier die rede, nicht von dem schaltmonat 1) — dem Skirophorion nur hinzufügt, wenn dieser ein ‘hollow month’ war; war er voll, so gab man ihn (regellos?) einem der drei voraufgehenden monate, um einen monat von 31 tagen zu vermeiden 2). Auch weiterhin bis tief ins 2. jhdt v. Chr. bestand offenbar die beschränkung der einschaltung von einem oder mehreren tagen auf den letzten monat des jahres nicht 3). Wenn also Macrobius' angabe zu…

Markellos (671)

(363 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 671 F 1BNJProklos in Plat. Tim. 24E-25A (I 177, 10 Diehl): τότε γὰρ πορεύσιμον ἦν τὸ ἐκεῖ πέλαγος ( scil.τὸ ᾽Ατλαντικόν)· νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν, ὃ καλεῖτε … ὑμεῖς ῾Ηρακλέους στήλας. ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ ᾽Ασίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς τότεἐγίγνετο πορευομένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν ἥπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον] ὅτι μὲν ἐγένετο τοιαύτη τις νῆσος καὶ τηλι-12καύτη, δηλοῦσί τινες τῶν ἱστορούντων τὰ περὶ τῆς ἔξω θαλάττης. εἶναι γὰρ καὶ ἐν τοῖς αὐτῶν χρόνοις ἐπτὰ μὲν νήσους ἐν ἐκείνωι τῶι πελάγειΠερσεφόνης ἱεράς, …

Philokrates (601)

(472 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die änderung des autornamens in Φιλοστέφανος1) ist schlimmer als willkür: weder gab es Thettalika von ihm, noch, wenn es solche gegeben hätte, konnte die autorschaft zweifelhaft sein. Wenn die letztere notiz (wie wahrscheinlich) aus Kallimachos' Pinakes stammt, so gehört der autor ins 4. jhdt; und diesen ansatz empfiehlt auch das zitat in der Bibliothek 2). Der name ist auch in Thessalien nicht selten, und minde- stens einer seiner träger war στρατηγὸς Θεσσαλῶν3), sodass der autor-— wie die meisten älteren und echten lokalhistoriker — aus guter …

(Cornelius) Alexander (Polyhistor) von Milet (273)

(41,330 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die bedeutung des mannes zeigt der beiname und die tatsache, dass allerlei persönliches über ihn bekannt war, das freilich in der Sudavita (T 1) sehr zusammengestrichen ist. obwohl wir infolgedessen über seine beziehungen zu den römischen gelehrten kaum noch etwa wissen, muss er im geistigen leben der ciceronischen zeit eine gewisse rolle gespielt haben. diese zeitbestimmung steht im widerspruch zur vulgata, die ‘die blüte des freigelassenen in Rom’ zwischen 82 und 60 o.ä. ansetzt (CMuel- ler; Susemihl Gr.…

Alkimos der Sikeliote (560)

(3,724 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es ist nicht sicher ob A. unter die politischen historiker oder unter die (paradoxographisch oder ethnographisch interessierten) periegeten gehört: F 4 spricht nicht entscheidend für, und F 2 nicht entscheidend gegen die erstere eventualität. Auch die person ist nicht sehr fassbar, und zeitlich nur vermutungsweise (wenn auch, wie ich glaube, mit ziemlicher genauigkeit) zu bestimmen. Wenn er mit dem angeblich ‘berühmtesten rhetor’ 1), der uns aber völlig unbekannt ist, identisch ist 2), führt das (von Stilpon aus gesehen) frühestens auf das jahrz…

Kephisodoros (von Athen o. Theben.) (112)

(365 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach der zusammenstellung mit Ephoros und Anaximenes gehört K ins 4. jahrhundert. die seit Ruhnken (Hist. crit. orat. Gr. p. 82) übliche gleichsetzung mit dem ᾿Αθηναῖος Κηφισόδωρος, ὃς καὶ συνεβίωσεν ᾿Ισοκράτει καὶ γνησιώτατος ἀκουστὴς ἐγένετο καὶ τὴν ἀπολογίαν τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν πάνυ θαυμαστὴν ἐν ταῖς Πρὸς ᾿Αριστοτέλην ἀντιγραφαῖς ἐποιή- σατο (Dion. Hal. De Isocr. 18; De Isaeo 19; ad Amm. 2; Timokles ἐν ᾿Ικαρίοις Σατύροις Athen. IX 407 F; Harp. s. Κηφισόδωρος ; Blass Att. Beredtsamkeit2 II 451ff; Gerth RE XI 227, 6), ist keineswegs sicher, Ruhnkens begründung — ‘nam pler…

P. Cornelius Scipio Africanus Maior (232)

(1,442 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der brief ist eine form der autobiographischen darstellung, die allmählich häufiger und bewußter autobiographisch wird (s. noch Julians brief ᾿Αθηναίων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι p. 346 Hertl); von den in briefform stilisierten bulletins Alexanders d. Gr. und hellenistischer herrscher (no. 160?) unterscheidet er sich nur durch die anrede an den einzelnen adressaten, die der darstellung den persönlichen charakter verleiht. für Scipio gab den anlaß die persönliche bekanntschaft mit könig Philippos im …

Palaiphatos (44)

(3,215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der für menschen nicht vorkommende name ist pseudonym (Schol. Od. τ 163 παλαιφάτου παλαιὰ φατιζομένης . Suid. s. v); die scheidung der homonyme Τ 1—4 wertlos (v. Gutschmid in Flachs Hesych. Miles. p. 159). von den werken ist Περὶ ἀπίστων im auszug erhalten (s. zu T 4), die Τρωικά aus den fragmenten einigermaßen kenntlich: F 2—4 erinnern an Herodors art (bes. 31 F 2); die aus ihnen (vgl. F 1) stammende schwindelei mit dem uralten Athener an Hegesianax (I 45). P steht zeitlich zwischen beiden. da Demetrios von Skepsis ihn neben Hekataios und Menekrates zitiert (F 4.…

Hermogenes (von Priene?) (481)

(222 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 481 T 1BNJ Vitruv. De arch. 7 praef. 12: Hermogenes de aede Dianae Ionica, quae1 est Magnesiae pseudodipteros, et Liberi Patris Teo monopteros (scil. edidit volumen).2 Commentary T 1 Vitruv. 3, 2, 6; 4, 3, 1; Strab. 14, 1, 40 ἐν δὲ τῆι νῦν πόλει τὸ τῆς Λευκοφρυήνης ἱερόν ἐστιν ᾽Αρτέμιδος, ὃ τῶι μὲν μεγέθει τοῦ ναοῦ καὶ τῶι πλήθει τῶν ἀναθημάτων λείπεται τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι, τῆι δ᾽ εὐρυθμίαι καὶ τῆι τέχνηι τῆι περὶ τὴν κατασκευὴν τοῦσηκοῦ πολὺ διαφέρει· καὶ τῶι μεγέθει ὑπεραίρει πάντας τοὺς ἐν ᾽Ασίαι πλὴν δυεῖν, τοῦ ἐν ᾽Εφέσωι καὶ τοῦ ἐν Διδύμοις. Über Hermogenes s. Fabricius R E VIII, 1913, col…

König Pausanias (582)

(1,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hier sehen wir etwas klarer: P. hat nach dem zeugnis des Ephoros 1) seine broschüre ‘in der verbannung’ — doch wohl im anfang, als der zorn über den parteiischen prozess noch frisch war 2) — geschrieben (oder schreiben lassen), und ihr inhalt war ein angriff auf die gesetze Lykurgs 3) und damit auf die — von Herodot, (Thukydides), Ephoros u.a. akzep- tierte 4) — offizielle spartanische lehre dass die eunomie mit Lykurg beginnt. P. hat also nicht etwa die erzwungene musse zu historischen studien benutzt — so etwas liegt dem Spart…

ΟΙ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ ΣΥΓΓΡΑΨΑΝΤΕΣ (329)

(2,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The collective quotations, not from ‘the Atthis’ but from ‘the Atthido- graphers’ as a group handing down a tradition 1), must be inserted here because they throw a certain light on the species. The few genuine quo- tations of this kind derive from learned Hellenistic authors, for whom references to a whole group are natural when comparing Attic tradition with e.g. that of Argos or with a general one, perhaps of epic poetry or of some other literary genre. It is the method occasionally applied already by Herodotos 2). Therefore a passage like Plutarch. Kimon 4, 7 does not bel…

Bulletin aus dem 3. Syrischen Krieg (160)

(2,550 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Für das regiment des absolutismus ist es besonders bezeichnend, daß die zeitgeschichte nicht geschrieben werden darf, überhaupt keine geschichte, geschweige denn etwas über die ägyptische verwaltung. es gibt keine publizistik, die arcana imperii werden so sorgfältig gehütet wie in dem kaiserlichen Rom’ v. Wilamowitz Hellenist. Dichtung I 33 mit verweis auf Dio LIII 19 (o. p. 543f.). aber der spricht in erster linie von der in der monarchie veränderten qualität der tradition. die quantität ist schwerlich ge…

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (375)

(495 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die ῾Ορισμοί τῆς πόλεως1) — was in dem buchtitel 2) nur die stadt Athen, nicht die landschaft Attika bedeuten kann — verzeichnen die resultate dessen, was Fabricius 3) in der behandlung der römischen limitatio ‘die absteinung’ nennt, ‘die sicherung der durch die limitation geschaffenen einteilung durch marksteine, termini oder lapides’, griechisch ὅροι4), von denen wir aus der landschaft und dem stadtgebiet eine grosse anzahl besitzen, die durch die amerikanischen ausgrabungen beträcht- lich vermehrt sind 5). Eine aufnahme der landschaft muss spätestens …

Menodotos von Perinth (82)

(102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hellenikatypos scheint durch titel und gegenüberstellung von Sosylos gesichert. das werk, mit dem wir in die gegend von Polybios' griechischen quellen kommen, begann offenbar mit 218/7 und setzte vielleicht Psaon fort. sehr weit können 15 bücher nicht geführt haben. die identifikation mit dem Samier (III) ist recht wahrscheinlich.   FGrH 82 T 1BNJ Diod. XXVI 4 (a. 218/7?): Μηνόδοτος δὲ ὁ Περίνθιοςτὰς ῾Ελληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεκα. Σωσύλος δ᾽ ὁ <Λακεδαιμό>νιος τὰ περὶ ᾽Αννίβαν ἔγραψεν (176 T 2)….1 Notes^ back to text1. Λακεδαιμόνιος Jac ῎Ιλιο…

Anhang zu Karthago (744)

(3,192 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 744 F 1BNJServ. Vergil. A. 4, 670: Karthago aut antiqua Tyros] vel nobilem dicit veil illud ostendit, quia Carthago ante Byrsa, post Tyros dicta est, post Carthago a Cartha oppido,1 unde fuit Dido, inter Tyron et Beryton. 794 F 10; 18. — Philistos 556 F 47; Timaios2 566 F 60; 82; Menandros 783 F 1 § 125.   FGrH 744 F 2BNJIsokrat. Nikokl. 24: ἔτι δὲ Καρχηδονίους καὶ Λακεδαιμονίους, τοὺς ἄριστα τῶν ἄλλων πολιτευομένους, οἴκοι μὲν ὀλιγαρχουμένους, παρὰ δὲ τὸν πόλεμον βασιλευο μένους.   FGrH 744 F 3aBNJPlaton Legg. 1 p. 637 De: ἔτι γὰρ οὖν εἴπωμεν πλείω περὶ ἁπάσης μέθης· οὐ γὰρ σμικρ…

Dositheos (290)

(2,028 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nach wem dieser D, von dem ich F 6 aus Πελοπίδαι schon als 54 F 1 abgedruckt habe, erfunden ist, bleibt zweifelhaft. der bekannte astronom s. III 2a, der vielleicht aus Pelusion stammte ( Pelusinus die lat. übersetzung des Γένος ᾿Αράτου p. 149, 6 M, wo im griechischen text Δ. ὁ πολιτικός steht) und in Alexandreia wirkte (Hultsch RE V 1607 nr. 9; Christ-Schmid Gr. L.6 2, 280) kommt nicht in frage; erst recht nicht der sog. magister Dositheus, verfasser einer auch ins grie- chische übertragenen Ars (ed. Tollkiehn 1913; Goetz RE V 1606 nr. 8), der frühestens in der mitte s. IVp schrieb;…

Eratosthenes <der Jüngere> von Kyrene (745)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 745 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κυρήνη · .... ἐντεῦθεν ἦν ᾽Ερατοσθένης ᾽Αγακλέους παῖς ὁ ἱστορικός.1   FGrH 745 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Τολιστόβιοι · ἔθνος Γαλατῶν ἑσπερίων μετοικησάντων23ἐκ τῆς Κελτογαλατίας εἰς Βιθυνίαν. ᾽Ερατοσθένης δ᾽ ἐν α ̅ Γαλατικῶν Τολιστο-4βωγίους αὐτούς φησι.   FGrH 745 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. Σπάρτακος · πόλις Θράικης. ᾽Ερατοσθένης ἐν Γαλα τικῶν β ̅.   FGrH 745 F 3BNJ Steph. Byz. s.v. Διανεῖς · ἔθνος Γαλατικόν. ᾽Ερατοσθένης ἐν δ ̅ Γαλα-5τικῶν.   FGrH 745 F 4BNJ Steph. Byz. s.v. ῾Υρκανία · πόλις Θράικης .... ἔστι καὶ ῾Υρκάνιον6πεδίον τῆς Λυδίας, ὡς ᾽Ερατοσθένη…

XVIII. Elis und Olympia (ElisUndOlympia)

(7,579 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVIII. Elis und Olympia Die literatur unterscheidet sich von der über Delos und Delphi dadurch dass sie es mit einer landschaft und politischen einheit zu tun hat, die allmählich zusammengewachsen ist: das ‘nationale’ heiligtum von Olympia liegt im periökenland der ‘achaeischen’ Pisatis, und ist von den aetolischen Eleern erst im anfang des 6. jhdts annektiert worden1. Die als ᾽Ηλιακά zitierten bücher scheinen wirkliche landesgeschichten gewesen zu sein, wie Argolika und Boiotiaka, nicht periegesen, die Περὶ ᾽Ολυμπίας heissen2. Wann sie einsetzten, ist unsicher: Hellani…

Eukrates (514)

(89 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 514 F 1BNJHesych. s. v. ἔλατρον(?)· Εὐκράτης ἐν ῾Ροδιακοῖς ἔνδυμα,1κατάζωσμα.2   FGrH 514 F 2BNJ* Athen. 3, 76 p. 111 C: ἐτνίτας ἄρτος ὁ προσαγορευόμενος λεκιθίτας, ὥς φησιν Εὐκράτης.3 Commentary F 2 Athen. 3, 81 p. 114 Bἐτνίτην (Cas ἐνίταν A) δέ φησι ( scil.Σέλευκος) ἄρτον εἶναι λεκιθίτην. Das letztere im rhodischen schwalben- lied 526 F 1. Notes^ back to text1. ἔλατρον: ἔλυτρον (Hesych. s. v. ἔλυτρον, ἔλατρα, Liddell-Scott s. v.)?^ back to text2. κατάζωσμα <ἔλυτρον>? M. Schmidt^ back to text3. Εὐκράτης: Σωκράτης MeiJacoby, Felix (Berlin)

Theagenes (774)

(915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 774 T 1BNJ Phot. Bibl. 161 p. 104 b 13: ὁ δέκατος ( scil.τῶν Σωπάτρου᾽Εκλογῶν) δὲ συνηθροίσθη ἔκ τε τῆς Κεφαλίωνος (93) ᾽Ερατοῦς διαλαμβα νούσης τὰ κατὰ ᾽Αλέξανδρον· καὶ δὴ καὶ ἐκ τῶν ᾽Απολλωνίου τοῦ Στωικοῦ (IV) ῞Οσαι γυναῖκες ἐφιλοσόφησαν, ἢ καὶ ἄλλως τι ἐπίδοξον διεπράξαντο, καὶ δι᾽ ἃς οἰκίαι εἰς εὄνοιαν συνεκράθησαν· καὶ ἐκ τῶν Θεαγένους δὲ Μακε δονικῶν Πατρίων· ἔκ τε τῶν Πλουτάρχου Περὶ βίων ….   FGrH 774 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Ακεσσαμεναί · … πόλις Μακεδονίας, ὡς Θεα- 1 γένης· κτίσμα ᾽Ακεσαμενοῦ, ἑνὸς τῶν ἐν Πιερίαι βασιλευσάντων.2   FGrH 774 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αλτός · χωρίον…

Makareus von Kos (456)

(345 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das einzige uns bekannte buch über die insel; denn ein eigenes buch Nikanders wagt man aus 271/2 F 31; 38 nicht zu erschliessen, und die Κωιακά des späten Philippos waren vermutlich roman oder novellen- sammlung. Auch die Politie des Aristoteles ist nicht direkt bezeugt. Makareus ist als menschenname nicht selten 1); aber schon Wilamowitz H. U., 1884, p. 259 n. 22 hat aus einer delischen inschrift vom jahre des Demares (179a), in der ein Makareus von Kos als architheore erscheint, koische herkunft des schriftstellers erschlossen. Seitdem ist de…

Asklepiades (144)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unbestimmbar, aber wohl jünger als Aristos (143). die gleich- setzungen mit dem Kyprier (III u. Kypros) oder dem Alexandriner (III u. Athen) bleiben spielerei.   FGrH 144 F 1BNJ Script. Al. M. p. 153 = Arrian. Anab. VII 16, 5) Arrian. Anab. VII 16, 5: s. Aristos 143 F 2. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesippos (844)

(189 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 844 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 5, 2: γεννᾶται δ᾽ ἐν τῶι ποταμῶι (dem Phasis)1ῥάβδος ὀνομαζομένη λευκόφυλλος· εὑρίσκεται δὲ <ἐν> τοῖς μυστηρίοις τῆς ῾Εκάτης περὶ23τὸν ὄρθρον, πρὸς παιανισμὸν ἔνθεον αὐτοῦ, περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος· ἣν οἱ ζηλότυποι4τῶν ἀνδρῶν δρεπόμενοι ῥίπτουσι περὶ τὸν παρθένιον θάλαμον καὶ ἀνόθευτον τηροῦσιν τὸν γάμον. ἐάν τις προπετέστερον ἀποστραφῆι(?) τῶν ἀσεβεστέρων διὰ μέθην, καὶ εἰς τὸν56τόπον εἰσέλθηι, τῶν σωφρονούντων ἀφαρπάζεται λογισμῶν, καὶ εὐθὺς ὁμολογεῖ πᾶσιν, ὅσα παρανόμως ἢ ἔπραξεν ἢ μέλλει πράττειν· οἱ δὲ παρατυγχάνοντ…

Eudoxos von Rhodos (79)

(1,155 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als zeitgrenzen ergeben sich 278/7 und ca. 200 a. Chr. aus F 4 und daraus, daß der thaumasiograph Apollonios (F 2) keinen nach Phylarchos lebenden autor zitiert. nach dem titel war es eine zeit- geschichte, über deren umfang sich aus F 1 allein nichts sagen läßt, die aber möglicherweise den westen stärker berücksichtigte. jedenfalls gilt dies für den Periplus — soweit darf man den titel aus T 2 nehmen, das zugleich für ansatz im s. III spricht; an der ide…

LIX. Pergamon

(408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIX. Pergamon Die Marmorchronik habe ich nicht unter die historische und zeit genössische literatur über die Attaliden1 gestellt, weil sie früher (wir die könige von Pergamon sich auf die Attaliden beschränkt hat ist auch nicht sicher. Jedenfalls stehen daneben zwei periegetische bücher, und T. selbst hat sich grammatiker genannt. Für einen solchen passen auch die beiden bücher über Athen, die (wie anderes im schriftenkatalog) seine attizistische haltung bekunden2, neben der die verbindung seiner Homer auffassung mit der Stoa und der Pergamenischen schule des K…

Panyassis von Halikarnass (440)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 440 T 1BNJ Suda s. v. Πανύασις · .... ἔγραψε δὲ καὶ ῾Ηρακλειάδα ἐν βιβλίοις ιδ, εἰς ἔπη1θ ̣̅ · ᾽Ιωνικὰ ἐν πενταμέτρωι (ἔστι δὲ τὰ περὶ Κόδρον καὶ Νηλέα καὶ τὰς ᾽Ιωνικὰς ἀποικίας),2εἰς ἔπη ζ ̣̅. Notes^ back to text1. ιδ εἰς ΑΜ τέσσαρσιν ὡς G^ back to text2. ἔστι AM ἔτι GM γρ κόδρου καὶ νηλέως GJacoby, Felix (Berlin)

Asklepiades von Kypros (752)

(321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 752 F 1BNJ Porphyr. De abst. 4, 15 = Hieron. Adv. Jovin. 2, 14 (Hieron. Adv. Jovin. 2, 14):καὶ μὴν καὶ τοὺς Σύρους ἱστοροῦσι τὸ παλαιὸν ἀπέχεσθαι τῶν ζώιων, καὶ διὰτοῦτο μηδὲ τοῖς θεοῖς θύειν· ὔστερον δὲ θῦσαι μὲν εἰς ἀποτροπήν τινων κακῶν, αὐτοὺς δὲ μηδὲ ὅλως προσίεσθαι τὴν σαρκοφαγίαν. προιόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὥς φησι Νεάνθης ὁ Κυζικηνὸς (84 F 32) καὶ ᾽Ασκληπιάδης ὁ Κύπριος ,1κατὰ Πυγμαλίωνα τὸν γένει μὲν Φοίνικα, βασιλεύσαντα δὲ καὶ Κυπρίων, τὴν2σαρκοφαγίαν παραδεχθῆναι ἐκ τοιαύτης παρανομίας. λέγει δὲ ὁ ᾽Ασκλη-πιάδης ἐν τῶι Περὶ Κύπρου καὶ Φοινίκης ταῦτα·«τὸ μὲν γὰρ πρῶτον οὐκ …

Polybios von Megalopolis (173)

(467 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Neben der vulgaten auffassung, daß P das enkomion gleich nach Philopoimens tod (283) geschrieben habe — Polybios selbst trug beim leichenbegängnis die aschenurne (Plut. Philop. 21) —, verdient die von Lucas Über Polybios' Darstellung d. aetol. Bundes Königsberg 1826, 35 immerhin erwähnung. er setzt sie ins jahr 146 und glaubt sie bestimmt, das andenken Philopoimens vor den Römern zu rechtfertigen. zwar erwähnt Polyb. XXXIX 3 ni…

Theseus (453)

(759 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An der realität des autors ist kaum zu zweifeln 1). Ein datum gibt die verkürzte Vita nicht; aber wer Βίοι ἐνδόξων, ῾Ιστορίαι oder Διήγησεις — denn F 2/3 stammen wohl aus solchen, jedenfalls nicht aus den Βίοι2); niemand wird garantieren wollen dass die schriftenliste der Suda vollständig ist — und ein buch über Korinth schreibt, gehört in römi- sche, vielleicht erst in die Kaiserzeit, wofür auch der name des autors spricht 3). Ob er in unserem sinne historiker war, und nicht eher gram- matiker oder ‘sophist’, bleibe dahingestellt. Das buch über…

Eutychianos von Kappadokien (226)

(623 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn nicht erfunden (s. u.), war er offizier und nicht identisch mit dem Εὐτυχιανὸς πρωτοασηκρήτης ὁ γραμματικός, ὁ συμπαρὼν τῶι παρα- βάτηι ᾿Ιουλιανῶι ἐν Περσίδι , der unter den schriftstellern über Kon- stantinopel zitiert wird ( Πάτρια Κωνσταντ . I p. 144, 3 Preger; s. auch Liban. epp. 1302 F a. 364 ?). der versuch von Seeck Herm. XLI 1906, 537ff., ihn als verfasser auch einer chronik und als die ‘annalistische’ quelle Ammians zu erweisen, stützt sich wesentlich auf das wertlose χρονογράφος bei Malalas und ist ohne jede wahrscheinlichkeit.   FGrH 226 F 1BNJ Malal. p. 332, 9…

Harmodios von Lepreon (319)

(705 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel, inhalt und sprache 1) weisen auf hellenistische zeit; F 2 erinnert an die Städtebilder des Herakleides. Jung ist das buch, obwohl es nur von Athenaios zitiert wird 2), schwerlich; aber ich sehe nicht wie man seine zeit näher bestimmen will 3). Dass ein Lepreat über Phigalia schreibt — das er offensichtlich persönlich kennt und für dessen trunksucht er eine besondere entschuldigung findet 4) — mag sich aus den geographischen und politischen verhältnissen erklären: Phigalia gehört geographisch eher zu Triphylien als zu Arkadien 5); aber politisch (und sagenges…

Amometos (645)

(389 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 645 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 6: … situs ab oceano Eoo; Seres; Indi …1 ex auctoribus … externis … Alexandro Polyhistore (273), Isidoro (781), Amometo, Metrodoro (184), Posidonio (87), Onesicrito (134) …   FGrH 645 F 1aBNJ Antigon. Hist. mir. 149: κατὰ δὲ τὴν ᾽Αραβίαν ἐν πόλει Λευ-2κοθέαι ᾽Αμώμητόν φησιν ( scil.Καλλίμαχος F 407 Pf) γράφειν, τὸν πραγ ματευθέντα τὸν ἐκ Μέμφεως ᾽Ανάπλουν, εἰς τὴν καλουμένην ῎Ισιδος κρήνην ἄν τις οἴνου ἐπιχέηι κοτύλην, διότι γίγνεται τὸ ποτὸν εὄκρατον.   FGrH 645 F 1bBNJ Para- Doxogr. Florent. 18: ἐν ᾽Αραβίαι ἔστιν ῎Ισιδος κρήνη, ἥτις κοτύλης οἴνου3ἐμβληθείσης…

Apollas (Apellas) der Pontiker (266)

(1,491 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name schwankt zwischen Apollas (Athen.; Quintilian.) und Apellas (Athen. epit.; Clem.; Phot.; Sud.), vielleicht auch dem voll- namen Apollonios (F 9). die bezeichnung ὁ Ποντικός (F 5; 8) soll ihn von den vielen z. t. gleichzeitigen trägern des namens unterscheiden. ohne jede wahrscheinlichkeit sind die gleichungen mit dem berühmten verfasser von Περὶ βοτανῶν (Schol. Nikand. Ther. 559; 683 zu ᾿Ιόλαος, -λας korrumpiert wie F 3; Apostol. 3, 60c L m. note; Wellmann RE I 2688 nr. 11); mit dem schüler des Chrysippos ( ᾿Απελλῆς Ind. Stoic. Herc. 47 = Stoic. vet. Fr. II 4, 29; ᾿Απο…

Autokrates (297)

(571 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Umfang, anlage, nachwirkung des vermutlich noch hellenistischen werkes 1) sind nicht zu bestimmen; bei Pausanias können wir seine spuren nicht nachweisen.   FGrH 297 F 1BNJAthen. 11, 2 p. 460 D: τιμᾶται δὲ καὶ ἐν ᾽Αχαίαι Δημήτηρ ποτηριοφόρος κατὰ τὴν ᾽Ανθέων χώραν, ὡς Αὐτοκράτης ἱστορεῖ ἐν β ̅ ᾽Αχαικῶν. Commentary F 1 Verehrung Demeters in Achaia ist verbreitet1. In Aigion, dem vor ort des neuen bundes2, stand die Παναχαία wohl als bundesgöttin neben Zeus Homagyrios3, und es ist interessant zu sehen, wie die Landes geschichte aus dem letzteren beinamen4 kapital schlägt …

XXXVIII. Kreta

(1,241 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXVIII. Kreta Die zahl der bücher über Kreta — gesamtdarstellungen (Κρητικά)1 und spezielles über mythen, religion, sitten2 — ist gross, und die meisten von ihnen scheinen noch der hellenistischen zeit angehört zu haben; jedenfalls kennen wir nichts, was sicher jünger ist als das 1. jhdt v. Chr. Ob Diodor3 eine kompilation aus den drei (vier) von ihm genannten autoren benutzt hat; oder ob er sie selbst aus einer vollständigen samm lung ausgehoben hat; oder ob er uns mit dem für seine art auffällig ge nauen zitat selbständigkeit nur vortäusc…

Demetrios von Ilion (59)

(158 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name erschwindelt nach Demetrios von Skepsis? Eudok. p. 128 Δ. ᾿Ιλιεὺς ἰστορικός ἔγραψε Τρωικὰ ἐν βιβλίοις εἴκοσι benutzt Strabons angaben über diesen (XIII 1, 45. 55).   FGrH 59 F 1aBNJEustath. Hom. Od. λ 538 p. 1696, 40: ἰστέον δὲ ὅτι ῾Ομήρου καὶ τῶν πλειόνων ἕνα παῖδα λεγόντων Δηιδαμείας καὶ ᾽Αχιλλέως τὸν Νεοπτόλεμον, Δημήτριος ὁ ᾽Ιλιεὺς δύο ἱστορεῖ, ῎Ονειρόν τε καὶ Νεοπτόλεμον· ὃν ἀνελών φησιν ἐν Φωκίδι᾽Ορέστης ἀγνοίαι, ὔστερον δὲ γνούς, τάφον αὐτῶι ἐποίησε περὶ Δαυλίδα, καὶ ἀναθεὶς τὸ ξίφος ὧι ἀνεῖλεν αὐτὸν ἀπῆλθεν εἰς τὴν Λευκὴν νῆσον, ἣν ὁ Λυκόφρων (Al. 188) ῾φαληριῶσ…

Pseudo-Aristoteles (646)

(3,388 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 646 T 1aBNJ Aristot. Vit. Menag. no. 159: Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβά σεως.   FGrH 646 T 1bBNJ Katalog der bücher des Aristoteles nach dem was .... Ptole- maios in seinem buche an Gallus erwähnt hat (Baumstark Aristoteles bei den Syrern I, 1900, p. 61ff.) no. 24: ein buch von ihm, das er überschrieb ‘Über den Aegyptischen Nil’; heisstΠερὶ τοῦ Νείλου; 3 bücher.   FGrH 646 T 2aBNJ Phot. Bibl. 249 (Anon. Vit. Pythag. ) p. 441 a 34: ὅτι οἱ ἐτησίαι πνέουσι1κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ἀκμαιοτάτου θέρους δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην ..... φέρονται γοῦν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τόπους, τοὺς μεσημβρινούς…

Straton (168)

(77 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Er ist nicht identisch mit dem Epiroten Straton, dem freunde des Caesarmörders Brutus, für den Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 392 aus Plut. Brut. 52 ein erst nach Aktium geschriebenes buch über den tod seines gönners erschließt.   FGrH 168 T 1BNJ Diog. Laert. V 61: γεγόνασι δὲ Στράτωνες ὀκτώ· .... τέταρτος ἱστορικός, Φιλίππου (220—179) καὶ Περσέως (179—168) τῶν ῾Ρωμαίοις πολεμησάντων γεγραφὼς πράξεις. Jacoby, Felix (Berlin)

Apollonides Horapios(?) (661)

(439 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 661 T 1BNJ Expos. Tot. Mundi 2: 783 T 2b.   FGrH 661 F 1BNJ Theophil. Ad Autol. 2, 6: ἔτι μὲν κατὰ πάντα τρόπον φλυαρῶν εὑρίσκεται ( scil. Hesiod. Th. 116 ff.) … εἰπὼν γὰρ γῆν καὶ οὐ- ρανὸν καὶ θάλασσαν, ἐξ αὐτῶν τοὺς θεοὺς βούλεται γεγονέναι, καὶ ἐκ τούτωνἀνθρώπους δεινοτάτους τινὰς συγγενεῖς θεῶν καταγγέλλει, Τιτάνων γένος καὶ Κυκλώπων καὶ Γιγάντων πληθύν τῶν τε κατ᾽ Αἴγυπτον δαιμόνων, ὡς μέμ-1νηται ᾽Απολλωνίδης ὁ καὶ ῾Ωράπιος ἐπικληθεὶς ἐν βίβλωι τῆι 2 ἐπιγραφομένηι Σεμενουθὶ καὶ ταῖς λοιπαῖς κατ᾽ αὐτὸν ἱστορίαις περί τε θρησκείας τῆς Αἰγυπτιακῆς καὶ τῶν βασιλέων αὐτῶν 3 4 καὶ τὴν ἐν…

Neoptolemos von Parion (702)

(398 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 702 T 1BNJ Strabon 13, 1, 19 p. 589: ἐκ Παρίου μὲν οὖν ὁ γλωσσογράφος κληθεὶς ἦν Νεοπτόλεμος μνήμης ἄξιος.   FGrH 702 F 1BNJ Athen. 10, 81 p. 454 F: Νεοπτόλεμος δὲ ὁ Παριανὸς ἐν τῶι Περὶ ἐπιγραμμάτων ἐν Χαλκηδόνι φησὶν ἐπὶ τοῦ Θρασυμάχου τοῦσοφιστοῦ μνήματος ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐπίγραμμα· «Τοὄνομα θῆτα ῥῶ ἄλφα σὰν ὖ μῦ ἄλφα χεῖ οὖ σάν· / πατρὶς Χαλκηδών· ἡ δὲ τέχνη σοφίη».1   FGrH 702 F 2BNJ Achill. Isag. in Arat. p. 51, 27 Maass: λέγεται δὲ ὁρίζων, διότι ὁριζει τὸ ὑπὸ γῆν καὶ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον· περὶ γὰρ τὴν σφαῖραν ἔξωθεν ὢν τάξιν ἔχει τοῦ ᾽Ωκεανοῦ, ὃς ἔξωθεν περικλύζει τὴν γῆν, ἀφ᾽ οὗ ἀ…

Hermogenes (795)

(524 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 795 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 722 = Et. Gen. s.v. Σαγγάριος (Et. Gen. s.v. Σαγγάριος ):1Σαγγάριος ποταμὸς Φρυγίας· ὁ δὲ Μυρλεανὸς (697 F 6) Σάγγαρον αὐτὸν2λέγεσθαί φησιν. ῾Ερμογένης δὲ ἐν τῶι Περὶ Φρυγίας φησὶν Σάγγαν3τινὰ ἀσεβήσαντα περὶ τὴν ῾Ρέαν μεταβαλεῖν ἐς τοῦτο τὸ ὔδωρ,4καὶ ἀπὸ αὐτοῦ τὸν ποταμὸν Σαγγάριον ὀνομασθῆναι. πλησίον δὲ5αὐτοῦ ᾽Ορείας Μητρὸς ἱερόν ἐστιν, ὥς φησι Ξάνθος (765 F 28).6   FGrH 795 F 2BNJZenob. Prov. 6, 10: τὰ Ναννάκου· εἴρηται ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν θαυμαζομένων ἐπὶ παλαιότητι ἢ ἐπὶ τῶν πολλὰ θρηνούντων. Νάννακος 7 8 γὰρ ἐγένετο Φρυγῶν βασιλεύς, ὥς φησ…

Komarchos (410)

(356 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 410 F 1BNJSchol. A Pindar. Ol. 3, 33a: ἥδη γὰρ αὐτῶι ( scil.῾Ηρακλεῖ), πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγισθέντων, διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος ἑσπέρας ὀφθαλμὸνἀντέφλεξε Μήνα, καὶ μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν καὶ πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶι θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς ᾽Αλφεοῦ] περὶ τοῦ χρόνου καθ᾽ ὃν ἄγεται τὰ ᾽Ολύμπια καθ᾽ ἑκάστην ὀλυμπιάδα, καὶ Κώ(μαρχος) ὁ τὰ περὶ ᾽Ηλείων συντάξας φησὶν1οὔτως·«πρῶτον μὲν οὗν παντὸς περίοδον συνέθηκεν † ἐν τῆι2ἡμέραι ἄρχειν νουμηνίαν μηνὸς ὃς † Θωσυθιὰς ἐν ῎Ηλιδι3ὀνομάζεται, περὶ ὃν τροπαὶ ἡλίου γίνονται χειμεριναί· καὶ4᾽Ολύμπια ἄγεται η ̅ μηνί· ἑνὸς δὲ ὄντος † διαφερόν…

Leon von Pella (659)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 659 T 1BNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 27: Διαγόρας ᾽Αθηναῖος ἦν, ἀλλὰ τοῦτον1ἐξορχησάμενον τὰ παρ᾽ ᾽Αθηναίοις μυστήρια τετιμωρήκατε, καὶ τοῖς Φρυγίοις αὐτοῦ λόγοις ἐντυγχάνοντες ἡμᾶς μεμισήκατε· Λέοντος κεκτημένοι τὰ ὑπομνήματα πρὸς τοὺς ἀφ᾽ ἡμῶν ἐλέγχους δυσχεραίνετε· καὶ τὰς περὶ τῶν2κατ᾽ Αἴγυπτον θεῶν δόξας ᾽Απίωνος (616 F 18) ἔχοντες παρ᾽ ἑαυτοῖς ὡς ἀθεωτάτους ἡμᾶς ἐκκηρύσσετε.3   FGrH 659 T 2aBNJ Augustin. De civ. dei 8, 5: quae Alexander Macedo scri- bit ad matrem (F 3) sibi a magno antistite sacrorum Aegyptio-4 rum quodam Leone patefacta, ubi non Picus et Faunus et Aeneas5 et Romu…

Polyarchos o. Polyanthos von Kyrene (37)

(165 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der richtige name nicht festzustellen. Πολύαρχος ist häufig; in Kyrene heißt der mutterbruder des Battos III so (Plut. Mul. virt. p. 261 B. Polyaen. VIII 41). andrerseits gibt Sextus auch den genauen titel, und 1 b gehen Φύλαρχος, Τελέσαρχος voraus.   FGrH 37 F 1aBNJ Sext. Empir. adv. math. I 261: Πολύανθος δὲ ὁ Κυρηναῖοςἐν τῶι Περὶ τῆς ᾽Ασκληπιαδῶν γενέσεως (sc. ᾽Ασκληπιὸν κεκεραυνῶσθαι λέγει), ὅτι τὰς Προίτου θυγατέρας κατὰ χόλον ῞Ηρας ἐμμανεῖς γενομένας ἰάσατο.   FGrH 37 F 1bBNJ Schol. Eurip. Alk. 1: Πολύαρχος δὲ ὁ Κυρηναῖος διὰ1τὸ τὰς Προίτου θυγατέρας αὐτὸν ἰάσασθ…

XVI. Delos

(572 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVI. Delos Das Apollonheiligtum mag, wie andere religiöse zentren, ein archiv gehabt haben, in dem auch texte von hymnen u. dergl. aufbewahrt wurden1. Aber Delos hatte keine alte chronik, und es ist unseres wissens auch später keine eigentliche geschichte der insel geschrieben. Es gab nur bücher, die sich mit ihren mythen, kulten, und antiquitäten be fassten; und es ist bezeichnend dass auch diese literatur für uns (und wohl überhaupt) mit athenischen gerichtsreden beginnt, deren älteste gehalten ist, als Philipp…

LXXV. Teos

(50 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXV. Teos Ausser der schrift des architekten über den Dionysostempel ist nichts bekannt. Über den kult des gottes in Teos s. Ruge R E V A 1, 1934, col. 560ff., der auch die sonstige überlieferung sorgfältig gesammelt hat. Jacoby, Felix (Berlin)

Demetrios (Damen) <von Argos> (304)

(1,226 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. fehlt in der homonymenliste Diog. Laert. 5, 83ff., woraus man keinen schluss auf späte zeit ziehen wird. Schwartz RE IV, 1901, col. 2817 no. 82 setzt ihn ohne begründung in hellenistische zeit, Frickenhaus Tiryns I, 1912, p. 22 (sicher zu früh) noch vor die zerstörung von Tiryns. Auch meine vermutung Herm. 57, 1922, p. 368ff., dass er der erste epi- chorische verfasser von Argolika und als solcher der unmittelbare nach- folger des Hellanikos war, lässt sich nicht zur sicherheit erheben 1); aber dass er sich in der überschrift seines werkes mit der epichorischen kurzform Δαμ…
▲   Back to top   ▲