Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Asinius Pollio von Tralles (193)

(465 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den freigelassenen des C. Asinius Pollio verrät der name, auf den verlaß ist wegen der bekannten beziehungen zwischen Timagenes und Pollio (88 T 3). Thourets streichung von ὁ ᾿Ασίνιος χρηματίσας ist willkür; und Flachs bedenken, daß Hermippos περὶ τῶν ἐν παιδείαι διαλαμψάντων δούλων den umstand erwähnt haben müßte, ist ein unzulässiger schluß aus dem fehlen eines zitats in der Suidasvita. das schriftenverzeichnis ist verwirrt: die ᾿Απομνημονεύματα können nicht ihm, wohl aber dem Alexandriner gehören; über die ἐπιτομαί des Philochoros und Diophanes, sowie über Περὶ …

Maiandrios und (?) Leandr(i)os van Milet (491)

(1,688 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 491 F 1BNJInschr. V. Priene 37 (38): a) v. 118ff. (schiedsspruch der Rhodier) ἁμὲς δὲ θεωροῦντες τοὺς γράψαντας τὸμ [πόλεμον τὸμ] Μελια / κὸν καὶ τὰν διαίρεσιν τᾶς χώρας, τοὺς μὲν ἄλλους πάντας φαμένους ἐκ τᾶς διαιρέσιος λ[αχ]ό̣[ντας Σαμίους] / Φύγελα, καίπερ ὄντας τέσσαρας μὲν Σαμίους, Οὐλιάδην (538 F 1) καὶ ᾽Ολύμπιχον (537 F 2) καὶ Δοῦριν (76 F 25) καὶ Εὐάγωνα (535 F 3), δύο δὲ ᾽Εφεσίους, / Κρεώφυλον (417 F 2) καὶ Εὐάλκη (418 F 1), Χῖον δὲ Θεύπομπον (115 F 59; 305), οὓς πάντας ἐν ταῖς ἱστορίαις εὑρίσκομεν κατακεχωρικότας διότι ἔλαχον / Φύγελα· μόνον δὲ ἐν ταῖς ἐπιγεγραμμέ ναις Μαιανδρ…

Matris von Theben (39)

(551 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unter den zeugnissen ist das wichtigste, das die zeit des Matris nach unten bestimmt (v. Wilamowitz Herm. XXXV 13, 4), das urteil des Diogenes von Babylon, versehentlich ausgefallen: Philodem. Rhet. II 233 col. 34 Sudh.: ὅταν τοί/[ νυν Θεμι] στοκλέα λέγηι / [ καὶ Περικλέ] α, πολιτικοὺς / λἑγει καθὰ καὶ Φωκίωνα εἰ δ᾿ ᾿Ισοκράτην καὶ Μᾶ[ τριν ./.. μ] [ ρ] ος τι π[ ερι] ίστα[ ται **][ εἰ δὲ λ] ἑγονται ῥήτορες / [ καὶ ὅσοι] περὶ Μ[ ] τριν [ ἦσαν] / … οὐκ ὤφειλ[ ε τοὔ/ νομα τι] θέναι τοῖς πολιτ[ ι/ κοῖς ἀλλ] ὰ τοῖς ἐκ θατέρου κτλ das zusammentreffen von F 2 mit Diod IV 10, 1. und der…

Artemon der Pergamener (569)

(1,235 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass der A. der Pindarscholien überall der gleiche ist zeigen methode und qualität der erklärungen, die nur zu oft dem natürlichen absichtlich aus dem wege zu gehen scheinen und auch dadurch an Krates von Pergamon erinnern, dessen schüler er gewesen sein wird 1). Da er ἱστορικός genannt wird, war er kein eigentlicher kommentator, obwohl er vielfach interpretieren musste, sondern ist ähnlich wie Hippostratos zu beurteilen. Über die form seines buches ist nichts auszumachen; aber es wird nach T 2 über sizilische (vor allem Pindarische) namen (nicht nur von menschen: F 2; 4) …

Dionysios von Argos (308)

(807 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die person wird gesichert durch das ethnikon, das beide male gesetzt ist, um diesen D. von den zahllosen anderen trägern des namens zu unterscheiden 1). Die zusammenstellung mit Philochoros, Nikokrates (den man für den überlieferten Nikokles mit einiger zuversicht einsetzen wird), Menaichmos (der auch Σικυωνικά schrieb 2)), macht es immerhin wahrscheinlich, dass er lokalhistoriker war, wenn sie auch einen gram- matiker nicht unbedingt ausschliesst 3). Der inhalt der beiden fragmente begünstigt die annahme: F 1 datiert Trojas fall nach dem könig von Argos 4), und F …

Heraklesgeschichte der Tabula Albana (40)

(1,096 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 40 F 1aBNJ IG XIV 1293 : ῾Ηρακλέους πράξεις. 3|/῾Ηρακλῆς. νν. α γενόμνος / Μ̣ι̣-1ν̣υ̣ᾶ̣ν̣ (?) ᾽Ο̣ρ̣χομενὸν εἷλε τὰν5|/πόλιν ᾽Εργῖνον φονεύσας τὸν / βασιλέα κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ν̣ λ̣ί̣μ̣ναν2ἐπὶ / τοῦ πεδίου ........ αὐτοῖς ἀπο/φράξας [ποτα]μόν. καὶ εἰς Λυ/δίαν ἐστρα-3τεύσατο ποτ᾽ ᾽Ομ10|/φ̣ά̣λ̣α̣ν̣ τ̣ὰ̣ν̣ ᾽Ι̣α̣ρ̣δ̣ά̣ν̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Μ̣α̣ί̣/ο̣ν̣α̣ς̣ α[ὐτᾶι] ὑ̣π̣α̣κ̣ό̣ο̣υ̣ς̣ ἐποίη/σε Κ[ίον τ]ε̣ ἔ̣κ̣τ̣ι̣σ̣ε̣ (?) πόλιν Πολ̣ύ̣/φαμο[ν βασιλέ]α̣̣ [ἐ]πιστάσα/ς. Λ̣α̣ο̣μ̣έ̣δ̣ο̣ν̣τ̣ι̣ [δὲ]4ἐβ̣ο̣ά̣θ̣15|/ησε Τ[ρωάδος β]α̣σ̣ι̣λ̣ε̣ῖ̣ πολι[ορκουμενωι ὑπὸ] κήτεος· καὶ / ἀτε[ι…

Zenobia (626)

(73 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 626 T 1BNJ Script. Hist. Aug. 24, 30, 2: … Zenobia … quae se de Cleopatrarum Ptolemaeorumque gente iactaret ..... (21) ipsa Latini sermonis non usque quaque gnara, sed ut loqueretur pudore cohibita; loque-1 batur et Aegyptiace ad perfectum modum. (22) historiae Alexandrinae atque orientalis ita perita, ut eam epitomasse dicatur; Lati- nam autem Graece legerat. Notes^ back to text1. sermonis v sermonib( us) P ignara vJacoby, Felix (Berlin)

Sammelzitate (320)

(310 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Plinius hat aus Varro 1) zwei werwolfgeschichten ausgehoben, die beide zu den legenden um den kult des Zeus Lykaios und das menschenopfer für den gott 2) gehören. Die zweite, für die ein verfasser von Olympionikai zitiert wird und die auch bei Pausanias im buche über Olympia steht 3), ist anekdotischer natur: ein athlet aus der arkadischen Parrhasia soll neun jahre als wolf gelebt haben, weil er bei dem opfer von den exta des geopferten knaben gekostet hat, d.h. es ist ihm dasselbe widerfahren wie Lykaon, dem stifter des menschenopfers 4). Wichtiger ist was Euanthes 5) aus Arka…

Neanthes von Kyzikos (84)

(6,593 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die scheidung zweier homonymen (Blaß Att. Beredsamk.2 II 455; Unger Rh. Mus. XXXVIII 492, 1), die aus der gleichen familie stammen, ist sicher. den rhetor (T 1—2) bestimmt das schülerverhältnis zu Philiskos auf etwa 300 a. Chr.; der verfasser der Attalosgeschichte gehört, wenn Attalos I (241—197) gemeint ist, der eine Kyzikenerin zur frau hatte und über dessen παιδεία Lysimachos (170) schrieb, in das letzte drittel s. III und kann bis ins s. II gelebt haben. das natür- liche ist, ihm die sämtlichen historischen schriften zu geben, mit …

Gorgon <von Rhodos> (515)

(741 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 515 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 1: weihung des Lindos.   FGrH 515 F 2BNJAnagraphe von Lindos B § 2: weihung der Telchinen.   FGrH 515 F 3BNJAnagraphe von Lindos B § 4: weihung des Minos.   FGrH 515 F 4BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihung des Herakles.   FGrH 515 F 5BNJAnagraphe von Lindos B § 6: weihung des Tlepolemos.   FGrH 515 F 6BNJAnagraphe von Lindos B § 8: weihung des Telephos.   FGrH 515 F 7BNJAnagraphe von Lindos B § 9: weihung der μετὰ Τλαπολέμου εἰς ῎Ιλιον [στρα- τευσά]μενοι   FGrH 515 F 8BNJAnagraphe von Lindos B § 10—12: weihungen von Menelaos, Helena, Kanopos.   FGrH 515 F 1BNJAnagr…

Antipatros (114)

(165 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die angabe hat nichts unglaubliches; für eine fälschung wäre das thema merkwürdig. vermutlich hat Antipatros den illyrischen krieg des Perdikkas III als offizier mitgemacht (vgl. Kaerst RE II 2501f.). die briefe werden von Cic. De off. II 48 und Plut. Comp. Alcib. et Coriol. 3 — ᾿Αντίπατρος μὲν οὖν ἐν ἐπιστολῆι τινι γράφων περὶ τῆς ᾿Αριστοτέλους .. τελευτῆς ῾πρὸς τοῖς ἄλλοις᾿ φησίν ῾ὁ ἀνὴρ καὶ τὸ πείθειν εἶ χε᾿ (daraus ᾿Αριστοτέλους μαθητής der Vita) — erwähnt. ein brief des Aristoteles an ihn Aelian. VH XIV 1; der des Isokrates (epp. IV) gilt ziemlich allgemein al…

Hierobulos von Rhodos (Lindos) (530)

(70 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 530 T 1BNJ Anagraphe von Lindos B § 1: ῾Ιερόβουλος ἱερεὺς καὶ αὐτὸςὑπάρχων ἐν τᾶι ποτὶ τοὺς μαστροὺς ἐπιστολᾶι.   FGrH 530 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 1; 2; 4—6; 8—14. 1   FGrH 530 F 1BNJ Anagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis. Notes^ back to text1. 529 F 1—12Jacoby, Felix (Berlin)

Philomnestos (527)

(446 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 527 F 1BNJAthen. 3, 6 p. 74 F—75 A: Φιλόμνηστος δ᾽ ἐν τῶι Περὶ τῶν ἐν ῾Ρόδωι Σμινθείων φησίν·«ἐπεὶ καὶ ὁ συκοφάντης ἐντεῦθενπροσηγορεύθη διὰ τὸ εἶναι τότε τὰ ἐπιζήμια καὶ τὰς εἰσφορὰς σῦκα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον, ἀφ᾽ ὧν τὰ κοινὰ διώκουν· καὶ τοὺς ταῦτα εἰσπράττοντας καὶ φαίνοντας ἐκάλουν, ὡς ἔοικε, συκο-1φάντας, αἱρούμενοι τοὺς ἀξιοπιστοτάτους τῶν πολιτῶν». Commentary F 1 Die methode ist dieselbe wie in 526 F 1 und in der erfindung eines solonischen gesetzes2. Tresp. op. cit. p. 150, will Hesych. s.v. Θυωνίδας· ὁ Διόνυσος παρὰ ῾Ροδίοις· τοὺς συκίνους φάλητας aus Ph. ableiten und so…

Manetho (?) von Sebennytos (609)

(26,167 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 609 T 1BNJ Suda (M 142) s.v. Μάνεθως· Μένδης τῆς Αἰγύπτου, ἀρχιερεύς. ἔ-123γραψε περὶ κατασκευῆς κυφίων (F 16). T 11.4   FGrH 609 T 2BNJ Suda (M 143) s.v. Μάνεθως · Διοσπόλεως τῆς Αἰγύπτου ἢ Σεβεννύτης.5Φυσιολογικά (F 17?)· ᾽Αποτελεσματικὰ δι᾽ ἐπῶν· καὶ ἄλλα τινὰ ἀστρονομούμενα.6   FGrH 609 T 3BNJ Plutarch. De Is. 28 p. 361F-362A: Πτολεμαῖος δ᾽ ὁ Σωτὴρ ὄναρ789εἶδε τὸν ἐν Σινώπηι τοῦ Πλούτωνος κολοσσόν … κελεύοντα κομίσαι τὴνταχίστην αὐτὸν εἰς ᾽Αλεξάνδρειαν. ἀγνοοῦντι δ᾽ αὐτῶι καὶ ἀποροῦντι ποῦ καθί δρυται, καὶ διηγουμένωι τοῖς φίλοις τὴν ὄψιν, εὑρέθη πολυπλανὴς ἄνθρωπος10ὄνομα Σ…

Hippias von Erythrai (421)

(1,250 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn die Ionier erst im 2. buch stehen, muss H. die urgeschichte sehr ausführlich behandelt haben. Seine zeit ist unbestimmbar; stil und fehlen des dialekts warnen vor zu frühem ansatz; aber in die hellenistische zeit wird er noch gehören 1), und war vielleicht älter als sein landsmann Apollodor.   FGrH 421 F 1BNJAthen. 6, 74 p. 258 F—259 F: ῾Ιππίας δ᾽ ὁ ᾽Ερυθραῖος ἐντῆι δευτέραι τῶν Περὶ τῆς πατρίδος ἱστοριῶν διηγούμενος ὡς ἡ Κνωποῦ βασιλεία ὑπὸ τῶν ἐκείνου κολάκων κατελύθη φησὶν καὶ ταῦτα ·«Κνωπῶι μαντευο μένωι περὶ σωτηρίας ὁ θεὸς ἔχρησε θύειν ῾Ερμῆι Δολίωι. καὶ…

Fabius Ceryllianus (217)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 217 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXX 4: Cari patria sic ambigue a plerisque proditur, ut prae summa varietate dicere nequeam, quae illa vera sit. (2) Onesi- mus (216 F 3) enim, qui diligentissime vitam Probi scripsit, Romae illum et natum et eruditum, sed Illyricianis parentibus fuisse contendit. (3) sed Fabius1 Ceryllianus, qui tempora Cari, Carini et Numeriani sollertissime persecutus est, neque Romae sed in Illyrico genitum, neque Pannoniis sed Poenis parentibus adserit natum. Notes^ back to text1. favius P1Jacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Sikyon (551)

(2,130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 551 F 1aBNJDiodor. 8, 24: ὅτι Σικυωνίοις ἔχρησεν ἡ Πυθία ἑκατὸν ἔτη μαστιγονο μηθήσεσθαι αὐτούς. ἐπερωτησάντων δὲ αὐτῶν τίς ὁ ταῦτα ποιήσων, πάλιν ἀπεκρίθη, ὧι ἂν καταπλεύσαντες πρώτωι γεγενημένον υἱὸν ἀκούσωσιν. ἐτύγχανε δὲ τοῖς θεωροῖς ἠκολου-1θηκὼς τῆς θυσίας ἕνεκα μάγειρος, ὃς ἐκαλεῖτο ᾽Ανδρέας. ** μισθοῦ τοῖς ἄρχουσι μαστι-2γοφορῶν ὑπηρέτει.   FGrH 551 F 1bBNJ P. Ox. 1365 ://1*** [ὄ]ν̣ [τ]α δημότην̣ κ[αὶ / φ]α[ῦ]-3λον τὸν ἄνθρω / πον, παρημέλησε / τοῦ μαντείου· καὶ τὰς / 5μὲν ἄλλας4θυσίας τὰς / [ἐ]π̣ιταχθείσας ἐκ τῶν / [Δ]ελφῶν ἀπέδωκε / [τ]οῖς θεοῖς, τῆς δὲ …

Nikomachos (662)

(75 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 662 F 1BNJAthen. 11, 55 p. 478 A: Νικόμαχος δ᾽ ἐν πρώτωι Περὶἑορτῶν Αἰγυπτίων φησί·«τὸ δὲ κόνδυ ἐστὶ μὲν Περσικόν §τὴν δὲ ἀρχὴν ἣν ῞Ερμιππος ἀστρολογικὸς ὡς ὁ κόσμος§ ἐξ1οὗ τῶν θεῶν τὰ θαύματα καὶ τὰ καρπώσιμα γίνεσθαι ἐπὶ γῆς· διὸ ἐκ τούτου σπένδεσθαι». (Es folgt Pankrates no. 625). Notes^ back to text1. τὴν [δὲ] ἀρχήν, <εἶδος δ᾽ ἔχει, ὥς φησιν> ῞Ερμιππος CasJacoby, Felix (Berlin)

LIII. Messenien

(299 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LIII. Messenien Eine messenische literatur kann es erst seit 369 v. Chr. geben. Der kampf um das recht Spartas auf die landschaft wird zuerst in politischen broschüren ausgefochten1; dann in der Grossen Geschichte; schliesslich in epen und rhetorischen produktionen, deren politische abzweckung mehr oder weniger klar ist. Quellen sind die gerade in der Epameinondas zeit wieder hervorgesuchten elegieen des Tyrtaios; ein unbestimmtes mass von lebendiger erinnerung im lande und mehr wohl bei den exulanten in Sizilien und …

XXVI. Ikaros

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXVI. Ikaros No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲