Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Theokritos von Chios (760)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 760 T 1BNJ Suda s.v. Θεόκριτος Χῖος · ῥήτωρ· μαθητὴς Μητροδώρου τοῦ ᾽Ισοκρατικοῦ. ἔγραψε Χρείας. ἀντεπολιτεύσατο δὲ Θεοπόμπωι τῶι ἱστορικῶι (115 T 9). φέρεται αὐτοῦ ῾Ιστορία Λιβύης καὶ ᾽Επιστολαὶ θαυ-1μάσιαι. ἔστι καὶ ἕτερος Θεόκριτος .... Συρακούσιος …. Notes^ back to text1. φέρεται — θαυμάσιαι: ‘nomen <in T 1 oder bei Fulgent. Myth. 1, 21 Helm (VI s.v. Theoknidus)?> procul dubio corruptum est ex Θεόχρηστος’ Mue, Laqueur θαυμάσιοι VGIM θ. καὶ λόγοι πανηγυρικοί EudokJacoby, Felix (Berlin)

Strattis von Olynth (118)

(568 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gehört nach der heimatsbezeichnung in die zweite hälfte s. IV (s. Schwartz Herm. XXXV 1900, 129). die titel bei Suidas alphabetisch ( ᾿Εφημερίδες, Ποταμοί, Τελευτή ), was gegenüber der vermutung einer verwechslung mit Ephippos (126) zu beachten ist. auch für das letzte werk hat sie m. e. keine wahrscheinlichkeit; es wird viel derart gegeben haben. die tendenz ist, da wir kein fragment haben, nicht fest- stellbar; der Olynthier kann im gleichen sinne, wie sein landsmann …

Philinos von Agrigent (174)

(2,068 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das offenbar umfangreiche werk behandelte den ersten punischen krieg, und zwar nur diesen, da sonst Diod. XXV keinen grund gehabt hätte, die quelle zu wechseln und den karthagischen söldnerkrieg nach Polybios I 65—88 zu erzählen (anders Unger Rh. M. XXXIV 1879, 90ff.). Polybios' sehr anschauliche und mit den karthagischen verhält- nissen gut vertraute quelle scheint eine spezialschrift über den söldner- krieg gewesen zu sein. daß auch sie von Ph stammt, kann die bezug- nah…

Aristeides (444)

(1,307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist so gewöhnlich, und unsere quellen geben so selten ein distinktiv dass man besser tut in den verfassern von Κνίδου κτίσις und von Περὶ παροιμιῶν1) verschiedene personen zu sehen, die auch mit dem Milesier Aristeides 2) nichts zu tun haben. Es besagt nichts dass die quellen des Steph. Byz. sicher 3), die Theokritscholien möglicherweise 4), beide bücher kannten. Auch F 5-7 habe ich dem verfasser von Περὶ Κνίδου nur aus praktischen gründen gegeben 5): F 5-6 sehen am ersten nach einem buch Περὶ νήσων aus 6), auf das auch F 7 gut gehen kann. Man wird nicht …

Agatharchides von Knidos (86)

(9,528 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction A.s zeit wird durch die selbstzeugnisse T 2—3 genügend auf die regierungen von Ptolemaios VI Philometor und Ptol. VIII Euergetes II (Physkon) bestimmt (s. zu T 3). über sein historisches werk läßt die geringfügigkeit der fragmente nur ein sehr zurückhaltendes urteil zu. geographische anordnung nach dem vorbild des Demetrios von Kallatis, den A gekannt und benutzt hat (85 T 3), bezeugen die titel. der zweifel, ob er Diadochenoder Universalgeschichte geschrieben hat, ist kaum berechtigt. für ersteres spricht zwar T 4, das wie ein titel k…

Theoklios (?) (214)

(204 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 214 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 6, 3: privati huius (sc. Aureliani)1 multa extant egregia facinora. nam erumpentes Sarmatas in Illyrico cum trecentis praesidiariis solus adtrivit. (4) refert Theoclius, Caesareanorum tem-23 porum scriptor Aurelianum manu sua bello Sarmatico una die quadraginta et octo interfecisse, plurimis autem et diversis diebus ultra nongentos quinquaginta, adeo ut etiam ballistia pueri et saltatiunculas < componerent in> Aurelianum4 tales, quibus diebus festis militariter saltitarent: (5) ‘mille mille mille decollavi- mus. | unus homo mille d…

Kallippos von Korinth (385)

(666 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die identifizierung mit dem stoiker K. von Korinth, einem schüler von Zenon von Kition aus der ersten hälfte des 3. jhdts v. Chr. 1), hat nichts für sich, auch wenn schwindelzitate schon in frühhellenistischer zeit möglich sind 2). Die von Pausanias gelegentlich in dieser weise mit namen zitierten schriftsteller scheinen alle jung und repraesentieren die neuesten bücher über die betreffende stadt 3): sie sind periegetischen charakters mit stark mythographischem gehalt, der selten viel vertrauen verdient, obwohl er keineswegs immer ganz jung zu sein braucht 4). Ü…

Kaiser Claudius (276)

(2,209 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass die Graecae historiae in der zeit des prinzipats (T 2 p. 155, 29/30) geschrieben sind, beweist T 2 p. 156, 5/9 (s. d.) nicht. die neueren urteile über C als kaiser (‘an astonishing amount of knowledge’ im brief an die Alexandriner Rostowtzef Soc. a. Ec. Hist. of the Roman Empire 1926, 78; 508; über den rechtsreformer Stroux Sb München 1929, 8, 83 f.; Momigliano L' opera del imperatore Claudio 1932) machen wahrschein- lich, dass wir mit diesen büchern mindestens an material sehr viel verloren haben. s. Tac. A 11, 14 (zu T 2); auch in der rede über das ius honorum der Gallier war…

Ephippos von Olynth (126)

(1,722 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Ein pasquill, kein geschichtsbuch’ (E Schwartz Herm. XXXV 127); vielleicht nur eine broschüre, da kein fragment buchzahl hat. die tendenz verriet sich wohl schon im titel ( ταφή F 1; 3; τελευτή F 4; freilich μεταλλαγή F 2) jedenfalls bestätigen die fragmente, daß E seine übel- wollenden schilderungen, die den großen könig als halbverrückten tyrannen (F 5) und seine Makedonen als barbaren erscheinen lassen sollten, an die ereignisse der letzten zeit von Alexanders leben anknüpfte. auch daran, daß das büchlein unmittelbar n…

Pyrrhos von Epeiros (229)

(458 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pyrrhos hat über taktik (Aelian. Tact. 1; Cic. ad f. IX 25, 1) und über belagerungsmaschinen (Athen. π. μηχ. prooem. p. 5, 11 Wescher) geschrieben, aber seine memoiren werden mir immer zweifelhafter. das sog. ‘zeugnis’ Paus. I 12, 2 (159 T 1), aus dem man publikation auf befehl des königs erschloß, scheidet aus. in F 1 ist der traum und das abschieben der schuld auf die bösen ratgeber (vgl. Dion. Hal. XX 9, 1 ὅτι ἀμηχανοῦντα τὸν Πύρρον καὶ πόρους παντοδαποὺς ἐπιζητοῦντα ὁρῶν- τες οἱ κάκιστοι καὶ ἀνοσιώτατοι τῶν φίλων κτλ .) schriftstellerische mache und gehört Prox…

Anaxis der Boioter (67)

(340 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Man vermutet zeitgeschichtlichen charakter (dies ohne rechten grund; bei Diodor macht die variante τὴν τῶν ῾Ελλ. ἱστ. — τὰς συν- τάξεις das urteil noch unsicherer); zusammenhang mit dem hervor- treten Boiotiens seit 379; abfassung spätestens in den 50er jahren, so daß Kallisthenes die panegyrische tradition über Epameinondas und Pelopidas, überhaupt ein gut teil des materials für seine gegen 340 geschriebenen Hellenika hierher haben kann (RE X 1697). daß auch Plutarch im Δαιμόνιον Σωκράτους diese böotische tradition direkt benutzte — v. Stern Xenopho…

Pausanias der Lakone (592)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausanias gehört wohl erst in die Kaiserzeit, da er bei Didymos nicht vorkommt, dem die Λακωνικά und Περὶ ἑορτῶν material geboten hätten. Die zahlreichen werke passen schliesslich alle für einen ‘sophisten’, und der späte autor braucht nicht gebürtiger Lakone gewesen zu sein. Aber die Suda unterscheidet zwischen ihm und dem zeitlich sonst mög- lichen sophisten von Kaisareia in Kappadokien 1); und der name ist sehr häufig. Nicht in betracht kommen der perieget, der lexikograph, der historiker über Antiocheia 2), und selbstverständlich nicht der könig Pausanias 3). Der…

Aristonymos (510)

(48 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 510 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 510 F 2BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330). Jacoby, Felix (Berlin)

Nikomachos (215)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 215 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 26: post haec Palmiram iter flexit (sc. Aurelianus) … sed in itinere a latronibus Syris male accepto frequenter exercitu multa perpessus est et in obsidione usque ad ictum sagittae periclitatus est. (2) epistula ipsius extat ad Mucaporem missa, in qua de huius belli diffi- cultate ultra pudorem imperialem fatetur. (3—5 text des briefes. 6) denique fatigatus ac prope malis fessus litteras ad Zenobiam misit deditionem illius1 petens, vitam promittens, quarum exemplum indidi: (7) ‘Aurelianus imperator Romani orbis et receptor orientis Zeno…

Sammelzitate. Anhang (501)

(2,735 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 501 F 1BNJPlutarch. Theseus 20, 8: καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστο ροῦσιν δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο ᾽Αριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσωι γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξωι καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾽ αὐτῆςὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. (9) ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν ᾽Αριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίως τῆι προτέραι· τῆι μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ1παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτηι δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμειγμένας. Commentary F 1 UnterΝαξίων τινές wird man naxische …

Hellanikos von Lesbos (687a)

(1,211 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 687a T 1BNJ I 67; FGrHist 4 = Dionys. Hal. Ad Pomp. 3, 7) Dionys. Hal. Ad Pomp. 3, 7: τῶν πρὸ αὐτοῦ ( scil.῾Ηροδότου) συγγραφέων γενομένων ῾Ελλανίκου τε καὶ Χάρωνος (687b)1τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν ( scil.κοινὴν ῾Ελληνικῶν τε καὶ βαρβαρικῶν πράξεων ἱστορίαν) προεκδεδωκότων.   FGrH 687a T 2BNJ Phot. Bibl. 72 p. 43 b 19: περὶ τοῦ θάψαντος τὸν πατέρα διὰ τοῦ πυρὸς παρὰ τὸν νόμον, ἐξ οὗ καὶ ἔλεγχος (bei Ktesias 688 F 16 § 62) ῾Ελλανίκου καὶ ῾Ηροδότου, ὡς ψεύδονται. Cf. 688 T 11a.   FGrH 687a T 3BNJ Strabon 11, 6, 3 (̣ Eratosthenes): ῥᾶιον δ᾽ ἄν τις ῾Ησιόδωι καὶ2῾Ομήρωι πιστεύσειεν ἡρωολογοῦσιν καὶ τοῖ…

Possis von Magnesia (480)

(449 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 480 F 1BNJAthen. 12, 45 p. 533 DE: Πόσσις δ᾽ ἐν τρίτωι Μαγνητι-1κῶν τὸν Θεμιστοκλέα φησὶν ἐν Μαγνησίαι τὴν στεφανηφόρον ἀρχὴν ἀναλα-βόντα θῦσαι ᾽Αθηνᾶι, καὶ τὴν ἑορτὴν Παναθήναια ὀνομάσαι, καὶ Διονύσωι Χοοπότηι θυσιάσαντα καὶ τὴν Χοῶν ἑορτὴν αὐτόθι καταδεῖξαι.2 Commentary F 1 Trägt nicht den schluss dass man in Magnesia die liste der stephanephoren aus dem 5. jhdt besass; eponym ist der stephanephore (an stelle des prytanis) nicht vor der zweiten hälfte des 3. jhdts gewor- den3. Überhaupt wird man angesichts von 482 F 4-5 nicht leicht ge- neigt sein solchen angaben P.s, die i…

Dioxippos von Korinth (454)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Fehlt F H G und R E; aber man kann ihn nicht unbedingt verwerfen, da sich auch gegen die folgenden zitate nichts entscheidendes einwenden lässt. ῾Ιππόνους als früheren namen Bellerophons bezeugt die ἱστορία Schol. AB Hom. Il.Ζ 155 1) mit der herkunftangabe παρὰ ᾿Ασκληπιάδηι ἐν Τραγωιδουμένοις2); die reihe der varianten 3) gibt mit anonymen zitaten (τινές, ἄλλοι) Bibl. 2, 30, ohne zitate Tzetzes Lykophr. 17 p. 15, 31 Scheer ( Chil. 7, 810ff.), und unvollständig schon Zenob. Prov. 2, 87; also müssen die autorennamen in älteren mythographieen oder scholien gestanden haben.   F…

Hellanikos von Lesbos (4)

(45,968 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 4 T 1BNJ Suid. s. ῾Ελλάνικος · Μιτυληναῖος, ἱστορικός· υἱὸς ᾽Ανδρομένους, οἱ δὲ ᾽Αριστομένους, σἱ δὲ Σκάμωνος, οὗ ὁμώνυμον ἔσχεν υἱόν. διέτριψε δὲ ῾Ελλάνικος σὺν ῾Ηροδότωι παρὰ ᾽Αμύνται τῶι Μακεδόνων βασιλεῖ, κατὰ12τοὺς χρόνους Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους (456/5)· καὶ ῾Εκαταίωι τῶι3Μιλησίωι ἐπέβαλε, γεγονὼς κατὰ τὰ Περσικὰ (480/79) ἢ μικρῶι πρόσ<θεν>.4ἐξέτεινε δὲ καὶ μέχρι τῶν Περδίκκου χρόνων, καὶ ἐτελεύτησεν ἐν Περπερή-5νηι τῆι κατ᾽ ἀντικρὺ Λέσβου. συνεγράψατο δὲ πλεῖστα πεζῶς τε καὶ6ποιητικῶς. Commentary T 1 υἱόν] den verfasser von Περὶ Λέσβου (III) und Περὶ εὑρημάτων? …

Butoridas (654)

(23 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 654 T 1BNJPlin.(III 183; IV 352) Jacoby, Felix (Berlin)

Aristokrates der Spartiat (591)

(1,679 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Umfangreiches buch, das Λακωνικά betitelt ist und dementsprechend auch historische erzählung enthielt 1). Vielleicht hat es deshalb in der älteren quellenforschung eine grössere rolle gespielt, und man ist wirklich versucht in ihm die landesgeschichte zu sehen, die der perieget Pausanias ausgeschrieben hat, da Sosibios als seine direkte quelle nicht in frage kommt 2). Es ist sicher exzerpiert von Pamphilos 3), aber nicht von Didymos; denn Wilamowitz' änderung des Aristokles Athen. 4, 17 p. 140 B ist unglaublich 4). Plutarch hat ihn direkt benutzt, da die paar…

VII. Amorgos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VII. Amorgos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysios von Olbia (804)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 804 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 658/9 = Et. Gen. s.v. Κάλπιν (Et. Gen. s.v. Κάλπιν ): τῆι δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν / Διψακὸς υἷ᾽ ᾽Αθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν / ..... τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα καὶ εὐρείας ποταμοῖο / ἠιόνας πεδίον τε βαθυρρείοντά τε Κάλπην / δερκόμενοι παράμειβον] Διονύσιος <δὲ> ὁ᾽Ολβιανὸς ἱστορεῖ τὰς εὐρείας123ἠιόνας λέγεσθαι ᾽Αχιλλέως δρόμους. <Κάλπις δὲ ποταμὸς Βιθυνίας>. Notes^ back to text1. v.l. κάλπιν ^ back to text2. < > aus Et. Gen.^ back to text3. ᾽Ολβιανὸς Et. Gen. ἀλβανιὸς Schol τὰς εὐρείας om. Et. Gen.Jacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Athen (111)

(47 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 111 T 1BNJ Diog. Laert. II 59: γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά· πρῶτος αὐτὸς οὗτος· δεύτερος ᾽Αθηναῖος, ἀδελφὸς Πυθοστράτου τοῦ τὴνΘησηίδα πεποιηκότος, γεγραφὼς ἄλλα τε καὶ Βίον ᾽Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristonikos von Tarent (57)

(353 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 57 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 147 a 18: ὡς ᾽Αχιλλέα μὲν ᾽Αριστό- νικος ὁ Ταραντῖνος διατρίβοντα ἐν ταῖς παρθένοις παρὰ Λυκομήδει Κερκυσέραν καλεῖσθαί φησιν καὶ ῎Ισσα καὶ Πύρρα· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ῎Ασπετος καὶ Προμηθεύς.1 Commentary F 1 Sueton. Tib. 70 grammaticos … eius modi fere quaestionibus experiebatur … quod Achilli nomen inter virginis fuisset. Πύρρα] Hygin. f. 96. ῎Ασπετος]2 Hesych. s. v. ὁ ᾽Αχιλλεὺς ἐν ᾽Ηπείρωι, ὥς φησιν ὁ ᾽Αριστοτέλης ἐν ᾽Οπουντίων Πολιτείαι. Plut. Pyrrh. 1. vgl. Tuempel R E II 1726.   FGrH 57 F 2BNJPtolem. Chenn. p. 147 b 22: ὅτι τὴν μέσην κεφα…

Timotheos von Gaza (652)

(175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 652 T 1BNJ Suda s.v. Τιμόθεος Γαζαῖος · γραμματικός· γεγονὼς ἐπὶ ᾽Αναστα-1σίου βαοιλέως (491/518) … ἔγραψε δὲ καὶ ἐπικῶς περὶ ζώιων τετραπόδων2[θηρίων] τῶν παρ᾽ ᾽Ινδοῖς καὶ ῎Αραψι καὶ Αἰγυπτίοις καὶ ὅσα τρέφει Λιβύη,34καὶ περὶ ὀρνέων ξένων τε καὶ ἀλλοκότων καὶ ὄφεων βιβλία δ ̅.5   FGrH 652 T 2BNJ Schol. Joann. Gaz. ᾽Εκφρ. τοῦ κοσμ. πίνακ. p. 135 Friedl: ἐλλό γιμοι ταύτης τῆς πόλεως ( scil.Γάζης) ᾽Ιωάννης, Προκόπιος, Τιμόθεος ὁ γράψας περὶ ζώιων ᾽Ινδικῶν, καὶ οἱ τῶν ᾽Ανακρεοντικῶν ποιηταὶ διάφοροι.   FGrH 652 T 3BNJ Schol. Kyrill. ( Reitzenstein Gesch. d. gr. Etymologika p. 296): ῾Ωρα…

Anhang zu Magnesia (am Maiandros) (482)

(2,438 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 482 F 1BNJInschr. Magnesia 46: Παρὰ ᾽Επιδαμνίων ...... [ἐπειδὴ Μ]άγ[νητες] οἱ ἐπὶ Μαι[ά]νδρ[ου] ...... ἀφεστά[λκα]ντ[ι] πρεσβυτὰς ..... οὃ ποτελθόντες ποτὶ τὰν βουλὰν καὶ [τὸν]δᾶμ̣[ον ἁμῶν τὸ ψά]φισμα ἀπέδωκα[ν καὶ αὐτ]οὶ διελέχθην μετὰ πάσας φιλοτιμίας, ἐμφανίξ̣[αντες τὰν]τᾶς ᾽Αρτέμι[δος ἐπιφάν]ειαν καὶ τὰν γεγενημέναν βοάθειαν ὑπὸ τῶν π̣[ρ]ο[γόνων α]ὐτῶν [εἰ]ς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφ[οῖς], νικασάντων μάχαι τοὺς βαρβάρους τοὺςἐπιστρατεύσαντας ἐπὶ διαρπαγᾶι τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων (279/8), καὶ τὰν εὐεργεσίαν, ἃν συνετελέσαντο εἰς τὸ κοινὸν τῶν Κρηταιέ[ων] δι…

Antigonos (816)

(331 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 816 T 1BNJ Dion. Hal. A.R. 1, 6, 1: ἅμα δὲ τούτοις (Hieronymos; Timaios) ᾽Αντιγόνου τε καὶ Πολυβίου καὶ Σιληνοῦ (175) καὶ μυρίων ἄλλων τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν (der archaiologie Roms) οὐχ ὁμοίως ἐπιβαλόντων, ὧν ἕκαστος ὀλίγα καὶ οὐδὲ ἀκριβῶς αὐτῶι διεσπουδασμένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν1ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων συνθεὶς ἀνέγραψεν. S. 840 F 1a.   FGrH 816 T 2BNJ Dion. Hal. De comp. verb. 4 p. 20, 16 U-R: χρόνωι δ᾽ ὔστερον παντά πασιν ἠμελήθη ( scil.τὸ συντιθέναι δεξιῶς τὰ ὀνόματα) καὶ οὐδεὶς ὤιετο δεῖν ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι οὐδὲ συμβάλλεσθαί τι τῶι κάλλει τῶν λόγων· τοιγάρτοι τοιαύτας…

Vorrede Zweiter Teil A (vorrede_zweiter_teil_A)

(2,358 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil. Zeitgeschichte A. Universalgeschichte und Hellenika ‘Wollte gott,’ fiel Goethe ein, ‘wir wären alle nichts weiter als gute handlanger. eben weil wir mehr sein wollen und überall einen großen apparat von philosophie und hypothesen mit uns herumführen, verderben wir es.’ (Eckermann Gespräche mit Goethe 18. Mai 1824). Von den wünschen, die nach erscheinen des ersten teiles laut geworden sind, konnte ich zwei erfüllen. die Muellerschen fragmentzahlen sind den neuen in klammern zugesetzt, und das entgegenkommen des verlages hat es er…

Apollodoros (803)

(113 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 803 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 159/60 b: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνηι καθύπερθε μέτωπα (die Argonauten im lande des Amykos)] οὐποιητικῶς δὲ ἀνέπλασε τὴν δάφνην ὁ ᾽Απολλώνιος, ἀλλ᾽ ἔστιν ὄντως ἐν τῶι τόπωι δένδρον δάφνης εὐμέγεθες, ὥς φησιν ᾽Ανδροίτας ὁ Τενέδιος ἐν τῶι1Περίπλωι τῆς Προποντίδος (599 F 1), παριστορῶν ὅτι ῎Αμυκος μὲν καλεῖται τὸ χωρίον, ἔχει δὲ ἐποίκια καὶ νῦν, διέστηκε δὲ τοῦ Χαλκηδονίου Νυμφαίου σταδίους ε ̅. ᾽Απολλόδωρος δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Ποντικῶν ἡρῶιον αὐτόθι φησὶν εἶναι ᾽Αμύκου· καὶ εἴ τις ἐκ τῆς δάφνης κλάδον λάβοι, εἰς λοιδορίαν ἀνίστησιν . Notes^ …

Sosylos von Lakedaimon (176)

(2,035 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das urteil über S ist durch F 1 viel günstiger geworden. man hätte T 3 bei der bekannten art des Polybios überhaupt nie verallgemeinern dürfen; es schließt auch stärkere benutzung durch Polybios nicht aus (p. 606, 2ff.). über die persönlichkeit wissen wir nichts; doch sprechen T 1 und die historische kenntnis in F 1 vielleicht mehr für einen literaten und ‘sekretär’ Hannibals, als für einen ‘kombattanten’ und führer griechischer söldner. aber entscheidend ist das nicht, und A Schaefers änderung, Σωσιγένης Σωσίλος bei Dion. Hal. De Din. 8 οἱ δ᾿ ᾿Ισο- κράτην καὶ τὰ ᾿Ισοκράτ…

Athenodoros (Ο ΣΑΝΔΩΝΟΣ?) von Tarsos (746)

(1,048 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 746 T 1BNJ Strabon 14, 5, 14 p. 674/5: ἄνδρες δ᾽ ἐξ αὐτῆς ( scil.τῆς Ταρσοῦ) γεγόνασι τῶν μὲν Στωικῶν ᾽Αντίπατρός τε καὶ ᾽Αρχέδημος καὶ Νέστωρ, ἔτι δ᾽ ᾽Αθηνό δωροι δύο, ὧν ὁ μὲν Κορδυλίων καλούμενος συνεβίωσε Μάρκωι Κάτωνι, καὶ τελευτᾶι παρ᾽1ἐκείνωι, ὁ δὲ τοῦ Σάνδωνος, ὃν καὶ Κανανίτην φασὶν ἀπὸ κώμης τινός, Καίσαρος καθη γήσατο, καὶ τιμῆς ἔτυχε μεγάλης· κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν2καθεστῶσαν πολιτείαν κακῶς φερομένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ (no. 194) ...... (der) διετέλεσεν ἄγων καὶ φέρων τὴν πόλιν μέχρι τῆς καταστροφῆς τοῦ ᾽Αντωνίου. τοιαύτην δὲ τὴν πόλιν …

XXXIV. Kolophon

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXIV. Kolophon Lehrreiche und wohl vollständige reihe der wichtigsten schriftsteller über Kolophon. Frühe ῟Ωροι, die wahrscheinlich Aristoteles, der die πολιτεία schrieb und sicher Kallimachos bekannt waren, dessen schüler Philostephanos das einzige sichere F 1 in einer interessant veränderten fassung bringt1. Dann vermutlich noch hellenistische Κολοφωνιακά des Erxias unbekannten umfangs, und späthellenistisch (schon mit dem blick auf Rom2) die zusammenfassung Nikanders, der auch ein spezialbuch über die kolophonischen dichter schrieb3. Notes^ back to text1. Zu 448 …

Moschion (575)

(1,847 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht auszug aus einem geschichtswerk, sondern offensichtlich eine kleine gelegenheitsschrift, eine art ‘fliegendes blatt’, zu ehren Hierons, der den uns unbekannten dichter Archimelos für sein epigramm auf die Syrakusia fürstlich belohnt hatte 1), und von dem sich der verfasser des prosablattes natürlich ähnliches erhoffte. Daraus ergibt sich M.s zeit und damit die abfassungszeit mit annähernder genauigkeit: ὁ πάντα ῾Ρωμαίοις φίλος2) konnte der könig frühestens 263/2, dem jahre seines übertritts zu Rom, genannt werden; wahrscheinlicher …

XXIII. Halikarnass

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXIII. Halikarnass No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesias von Knidos (688)

(40,954 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 688 T 1BNJ Suda s.v. Κτησίας = Tzetz. Chil. 1, 82/6 (Tzetz. Chil. 1, 82/6)· Κτησιάρχου ἢ Κτησιόχου,1Κνίδιος· ἰατρός, ὃς ἰάτρευσεν ἐν Πέρσαις ᾽Αρταξέρξην τὸν Μνήμονα κλη-23θέντα (a. 405ff.), καὶ συνέγραψε Περσικὰ ἐν βιβλίοις κ ̅ καὶ γ ̅.   FGrH 688 T 2BNJ Strabon 14, 2, 15: Κνίδος ..... ἐντεῦθεν δὲ καὶ Κτησίας ὁ ἰατρεύσας μὲν ᾽Αρταξέρξην, συγγράψας δὲ τὰ ᾽Ασσυρικὰ καὶ τὰ Περσικά.4   FGrH 688 T 3BNJ Diodor. 2, 32, 4 = Tzetz. Chil. 1, 82/6 (Tzetz. Chil. 1, 82/6): Κτησίας δὲ ὁ Κνίδιος τοῖς5μὲν χρόνοις ὑπῆρξε κατὰ τὴν Κύρου στρατείαν ἐπὶ ᾽Αρταξέρξην τὸν ἀδελφόν (401a), γενόμενος δ᾽ αἰχμάλωτος…

Andron von Teos (802)

(557 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 802 T 1BNJ Arrian. Ind. 18, 8: (trierarchen der Indusflotte Ale xanders) ῎Ανδρων δὲ Καβήλεω Τήιος.1   FGrH 802 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 353/6 b: γῆν Μαριανδυνῶν .... / ἔνθα μὲν εἰς ᾽Αίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος, / ἄκρη τε προβλὴς ᾽Αχερουσιὰς ὑψόθι2τείνει] ἄκρα κατὰ τὴν ῾Ηράκλειαν, ἣν ᾽Αχερούσιον καλοῦσιν οἱ ἐγχώριοι. ῾Ηρό-3δωρος (31 F 31) δὲ καὶ Εὐφορίων ἐν τῶι Ξενίωι (F 35 Scheidw) ἐκείνηι φασὶ τὸν Κέρβερον ἀνῆχθαι ὑπὸ τοῦ ῾Ηρακλέους καὶ ἐμέσαι χολήν, ἐξ ἧς φυῆναι τὸκαλούμενον ἀκόνιτον φάρμακον. ῎Ανδρων δὲ ὁ Τήιος ἐν τῶι Περίπλωι φησὶν ᾽Αχέροντά τινα βασιλεῦσαι τ…

Protagorides von Kyzikos (853)

(333 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 853 T 1BNJ Schol. Nikand. Alex. 1: εἰ καὶ μὴ σύγκληρα κατ᾽ ᾽Ασίδα τείχεα δῆμοι / τύρσεσιν ἐστήσαντο, τέων ἀνεδέγμεθα βλάστας, / Πρωταγόρη κτλ.] Νίκανδρόςἐστιν ὁ λέγων Κολοφώνιος Πρωταγόραι Κυζικηνῶι.   FGrH 853 T 2BNJ Athen. 4, 54 p. 162 B: … τὴν Σφοδρίου τοῦ Κυνικοῦ Τέχνην ἐρωτικὴν καὶ τὰς Πρωταγορίδου ᾽Ακροάσεις ἐρωτικὰς Περσαίου τε … Συμπο τικοὺς διαλόγους (584 F 3-6) …   FGrH 853 F 1BNJ Athen. 4, 33 p. 150 CD: (Lykeas 613 F 4). τίνα δ᾽ ἦν τὰ Αἰγύπτια δεῖπνα Πρωταγορίδης ἐν τῶι α ̅ Περὶ Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει ἡμᾶς λέγων οὔτως·«τρίτη δέ ἐστιν ἰδέα δείπνων Αἰγυπτιακή, τραπεζῶν μὲν οὐ πα…

Praxion <von Megara> (484)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass P. nur einmal zitiert wird 1) ist kein grund seine existenz zu be- streiten 2). Wenn wir in ihm Dieuchidas' vater sehen dürfen, ist seine zeit ungefähr bestimmt; und ob das einzige fragment von der Athena Skiras im Phaleron redet 3) oder nicht (bei der knappheit des auszuges lässt sich das nicht bestimmt behaupten), die tendenz ist die gleiche wie bei Dieuchidas 485 F 2 und dem autor des Aristoteles 487 F 2: bedeutende athenische kulte sollen als megarisch oder wenigstens dorisch erwiesen werden.   FGrH 484 F 1BNJHarpokr. (Suda) s. v. Σκίρον : ..... καὶ ᾽Αθηνᾶν δὲ Σκι-ράδα τι…

Amphion von Thespiai (387)

(201 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der titel ist bemerkenswert verschieden, weil umfassender, von dem des Nikokreon 1); und der verfasser, der ein epigramm vielleicht des 4. jhdts als ‘alt’ zitiert, mag jünger sein als er 2). Das exzerpt ist ver- kürzt 3); denn das epigramm, das von männerchören spricht, ist kein beleg für die παίδων ὀρχήσεις, die übrigens in den siegerlisten nicht vor- kommen 4), also wohl bestandteil des regulären kultes waren, nicht programmpunkt des agons. Ob Pausanias, der vom kult nur ganz kurz spricht, A. in der beschreibung des Musenheiligtums 5) benutzt hat, ist nicht zu sagen.   FGrH…

Heliodoros der Perieget von Athen (373)

(2,538 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der einzige sichere Athener 1) unter den periegeten, eine dem Polemon und noch mehr dem Diodoros gleichartige erscheinung. Wie dieser heisst er bei Athenaios und Harpokration, die die wichtigsten und allein sicheren fragmente bewahrt haben, ὁ περιηγητής2), und wie dieser hat er ein spe- zialwerk über athenische altertümer geschrieben, die 15 bücher Περὶ τῆς᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως, von denen Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι τριπόδων wohl nur ein teil war 3). Zweifelhaft ist ob aus T 2 ein zweites werk Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι ἀναθημάτων entnommen werden darf oder ob Plinius ‘nur den we…

Ptolemaios Lagu (138)

(12,632 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ᾿Εορδαῖος (Nearch. 133 F 1 c. 18, 5; Arrian. VI 28, 4; nach Steph. Byz. s. ᾿Ορεστεία Oreste; s. O Hoffmann Die Makedonen 1906, 153); geb. 367/6 (Ps. Lukian. Macrob. 12; der zweifel von Beloch Gr. G. III 2, 126 und Berve Alexanderreich II no. 668 ist meines erachtens un- begründet); gehört schon unter Philipp zur näheren umgebung Alexanders und wird deshalb mit Nearchos u. a. (133 T 4) verbannt. die formu- lierung bei Arrian. III 6, 5f. ist irreführend; denn zum σωματοφύλαξ wird Pt erst im jahre 330 nach der Philotaskatastrophe ernannt (ebd. III 27, 5) und e…

Eualkes von Ephesos (418)

(123 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 418 F 1BNJInschr. von Priene 37, 118ff.: s. 417 F 2.   FGrH 418 F 2BNJAthen. 13, 31 p. 573 A: Εὐάλκης δ᾽ ἐν τοῖς ᾽Εφεσιακοῖςκαὶ ἐν ᾽Εφέσωι φησὶν ἱερὰ ἱδρῦσθαι ῾Εταίραι ᾽Αφροδίτηι.1 Commentary F 2 Mit welchem recht Bürchner das heiligtum der᾽Αφροδίτη ῾Εταίρα in dem ᾽Αφροδίτης τέμενος bei Polyaen. Strat. 5, 19 erkennt, weiss ich nicht. Das letztere lag an der küste. Polyaens quelle für die seeschlacht bei Ephesos zwischen Rhodiern und Ptolemaios' admiral Chremonides im j. 260 v. Chr.(?)2 ist unbekannt, und das fragment kann nicht zur zeitbestimmung des Eualkes verwendet werden. Notes^…

LXIII. Rhodos

(1,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIII. Rhodos Die zahl der schriftsteller über Rhodos wird durch die sog. Tempel chronik von Lindos (richtiger Anagraphe), deren verfasser wir ohne bedenken Ti(machidas) nennen1, stark vermehrt: sie gibt (die urkunden no. 529/31 eingerechnet) mindestens 13 neue namen und mindestens 5 neue buchtitel für bekannte autoren2. Der zuwachs unserer kenntnis der lo kalen schriftstellerei entspricht dieser vermehrung freilich nicht; denn die vielen autoren, aus denen nichts notiert wird als die (vielfach wohl nur gelegentliche) erwähnung von weihg…

Anhang zu Arabien (677)

(2,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 677 F 1BNJ Arrian. Anab. 7, 20, 7 = Aristobulos 139 F 55 (̣ Aristobulos 139 F 55 ): ταυτὶ ἀπηγ-1γέλθη ᾽Αλεξάνδρωι τὰ μὲν πρὸς ᾽Αρχίου (V), ὃς ξύν τριακοντόρωι ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ παράπλου τοῦ ὡς ἐπὶ τοὺς ῎Αραβας μέχρι μὲν τῆς νήσουτῆς Τύλου ἦλθε, τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐτόλμησεν· ᾽Ανδροσθένης (710) δὲ ξὺν ἄλληι τριακοντόρωι σταλεὶς καὶ τῆς χερρονήσου τι τῶν ᾽Αράβων παρέπλευσε· μακροτάτω δὲ τῶν ἐκπεμφθέντων προὐχώρησεν ῾Ιέρων ὁ Σολεὺς ὁ κυβερνήτης (V), λαβὼν καὶ οὗτος παρ᾽ ᾽Αλεξάνδρου τριακόντορον. (8) ἦν μὲν γὰρ αὐτῶι προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρό…

Q. Fabius Pictor (809)

(14,291 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 809 T 1aBNJ Suda s.v. Φάβιος Πίκτωρ · συγ-1γραφεὺς ῾Ρωμαίων. (F 25; cf. F 21).   FGrH 809 T 1bBNJ Hieron. Epp. 60, 12, 3: nobilem virum Quintum Fabium miratur antiquitas, qui etiam Romanae historiae scriptor est, sed magis ex pictura quam litteris nomen invenit.   FGrH 809 T 2BNJ Eutrop. Brev. 3, 5 = Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius);Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius): traditumque est a Fabio historico (F 19/20), qui ei bello (dem Gallierkrieg 225/2) interfuit.   FGrH 809 T 3aBNJ Livius 22, 57, 4: (nach der schlacht bei Cannae a. 216 und verschiedenen prodigien) decemviri libros adire iussi…

Ammonios (Ο ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ) von Athen (361)

(2,091 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Durch das demotikon wollen der sog. Ammonios — d.h. Herennius Philon 1) — und Syrian den athenischen verfasser des buches Περὶ βωμῶν καὶ θυσιῶν2) doch wohl von dem alexandrinischen grammatiker unterscheiden, dem wahrscheinlichen verfasser von Περὶ (τῶν ᾿Αθήνησιν) ἑταιρ(ίδ)ων und Κωμωιδούμενοι, den unsere (freilich gekürzten) Aristo- phanesscholien einfach als ᾿Αμμώνιος zitieren 3). Ob Harpokration, der nur den Athener anführt, den er dreimal einfach Ammonios nennt, aber stets unter zufügung des buchtitels 4), einmal statt dessen den vatersnamen 5) als distink…

Meliton <von Athen?> (345)

(131 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 345 F 1BNJ Harpokr. (Sud.) s. v. κάθετος · ὁ καθιέμενος εἰς τὸ πέλαγος1ἀμνός· Λυσίας ἐν τῶι Κατὰ Τελαμῶνος (F 227 Tur). διείλεκται περὶ τοῦ καθέτου Μελίτων ἐν α ̅ Περὶ τῶν ᾽Αθήνησι γενῶν. Commentary F 1 Lex. rhet. p. 270, 8 Bkr (Phot. Lex. s.v.) κάθετον· βοῦν τινὰ καθιεμένον εἰς τὴν θάλατταν τῶι Ποσειδῶνι θυσίαν. Derartige opfer von verschiedenen tieren2 werden verschiedenen göttern des meeres dar gebracht. Lamm und stier sind schwer zu verwechseln; es wird sich also wohl um verschiedene zeremonieen handeln, die wir nicht näher bestim men und keine…

Anhang zu Samos (545)

(4,195 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 545 F 1BNJPausan. 7, 4: αἱ δὲ ἐν ταῖς νήσοις εἰσὶν ᾽Ιώνων πόλεις Σάμος ἡ ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος ἡ ἀντικρὺ τοῦ Μίμαντος. ῎Ασιος δὲ ὁ ᾽Αμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν (F 7 Ki) ὡς Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο ῾Αστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ καὶ ᾽Αστυπαλαίας εἶναι παῖδα ᾽Αγκαῖον, βασιλεύειν δὲ αὐτὸν τῶν καλου μένων Λελέγων · ᾽Αγκαίωι δὲ τὴν θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ λαβόντι τοῦ Μαιάνδρου Σαμίαν γενέσθαι Περίλαον καὶ ῎Ενουδον καὶ Σάμον καὶ ᾽Αλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ᾽ αὐτοῖς Παρ-1θενόπην · Παρθενόπης δὲ τῆς ᾽Αγκαίου καὶ ᾽Απόλλωνος Λυκομήδην γενέσθαι. (2) ῎Ασιος μὲνἐ…

Zenon von Sidon (791)

(62 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 791 T 1BNJ Suda s.v. Ζήνων Μουσαίου · Σιδώνιος· φιλόσοφος Στωικός. μαθητὴς Διοδώρου τοῦ κληθέντος Κρόνου, † διδάσκαλος δὲ καὶ αὐτὸς Ζήνωνος1τοῦ Κιτιέως. ἔγραψεν ᾽Αστρολογίαν ὑπὲρ Σωκράτους καὶ Σιδωνιακά. Notes^ back to text1. διδάσκαλος: verwechselung mit μαθητής (Diog. Laert. 7, 36; Ind. Stoic. Herc. 11); s. Komm. αὐτὸς: αὐτοῦ VolkmannJacoby, Felix (Berlin)

XIX. Ephesos

(418 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XIX. Ephesos Die literatur über Ephesos beginnt frühestens im letzten drittel des 5. jhdts. Es mag hier dahinstehen ob in Ephesos eine alte chronik ge führt ist oder eine beamtenliste mit notizen bestand1; die ῟Ωροι des Kreophylos beweisen es jedenfalls nicht2. Wir kennen, und um 200 v. Chr. kannte man, nur zwei bücher über die geschichte der stadt3 — wohl ein grund mehr Stiehles änderung der Σιφνίων ὧροι des Malakos4 in ᾽Εφεσίων abzulehnen. Die Χρυσῆ βίβλος des Ephesiers Themistagoras, deren drei fragmente über Ionien handeln und eines davon über Ephesos, war nach d…

Euthymenes (243)

(234 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn E den Archemachos zitiert hat, der noch ins s. III a. Chr. gehört, wird seine zeit wenigstens nach oben ungefähr bestimmt. einen sehr unsicheren terminus ante quem gibt dann die tatsache, daß dem datum nicht die Eratosthenisch-Apollodorische chronologie zugrunde liegt.   FGrH 243 F 1BNJ Clem. Alex. Strom. I 117, 4: Εὐθυμένης δὲ ἐν τοῖς Χρο- νικοῖς συνακμάσαντα ῾Ησιόδωι ἐπὶ ᾽Ακάστου ἐν Χίωι γενέσθαι (sc. φησὶ τὸν1῞Ομηρον) περὶ τὸ διακοσιοστὸν ἔτος ὔστερον τῆς ᾽Ιλίου ἁλώσεως. ταύτης δέ ἐοτι τῆς δόξης καὶ ᾽Αρχέμαχος ἐν Εὐβοικῶν τρίτωι (III). Commentary F 1 Marm. Par. p.…

Artavasdes der Armenier (678)

(128 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 678 T 1BNJ Plutarch. Crass. 33: τούτων δὲ πραττομένων (schlacht bei Karrhai) ᾽Ορώδης ἐτύγχανεν ἥδη διηλλαγμένος ᾽Αρταουάσδηι τῶι ᾽Αρμενίωι, καὶ τὴν ἀδελφὴν123αὐτοῦ γυναῖκα Πακόρωι τῶι παιδὶ καθωμολογημένος, ἑστιάσεις τε καὶ πότοι δι᾽ ἀλλήλων ἦσαν αὐτοῖς, καὶ πολλὰ παρεισήγετο τῶν ἀπὸ τῆς ῾Ελλάδος ἀκουσμάτων. (2) ἦν γὰρ4οὄτε φωνῆς οὄτε γραμμάτων ὁ ᾽Ορώδης ῾Ελληνικῶν ἄπειρος, ὁ δὲ ᾽Αρταουάσδης καὶ5τραγωιδίας ἐποίει, καὶ λόγους ἔγραφε καὶ ἱστορίας, ὧν ἔνιαι διασώιζονται.6 Notes^ back to text1. ᾽Ορώδης ο v.l.ὁρώδην, ὑρώδη(ν), ἡρώδην c. 18, 2 u.ö. cf. Boissevain zu Ca…

Kleitarchos (von Alexandreia) (137)

(10,946 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE XI 622ff. kaum schon gebürtiger Alexandriner (T 12); aber die heimat seines vaters Dinon (T 2) ist unbekannt. sein nachkomme der Δίνων Δίνωνος , den Agathokles nach 205 hinrichten ließ, weil er die ermordung der königin Arsinoe nicht verhindert hatte (Polyb. XV 26 a B—W)? die Alexandergeschichte, das einzige, was wir von K kennen, ist voll höfischer schmeichelei gegen den landesherrn (zu F 24), hat aber starken eindruck gemacht. sie beherrscht die vulgata, die im wesentlichen ein immer wieder bearbeiteter K ist. einen doch nicht ganz sch…

Aischylos von Alexandreia (488)

(49 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 488 T 1BNJ Athen. 13, 72 p. 599 E: … Αἰσχύλος ἔφη ὁ ᾽Αλεξανδρεὺς ἐν ᾽Αμφιτρύωνι (p. 824 N2). οὗτος δέ ἐστιν Αἰσχύλος ὁ καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ ἔπη συνθείς, ἀνὴρ εὐπαίδευτος. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristeas (725)

(307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 725 F 1BNJEuseb. P.E. 9, 25: ἄκουε δὲ οἷα καὶ περὶ τοῦ ᾽Ιὼβ ὁ αὐτὸς1 (Alex. Pol. 273 F 19a) ἱστορεῖ. ᾽Αριστέας δέ φησιν ἐν τῶι Περὶ ᾽Ιουδαίων τὸν ᾽Ησαῦ γήμαντα Βασσάραν ἐν ᾽Εδὼμ γεννῆσαι ᾽Ιώβ· κατοι-2κεῖν δὲ τοῦτον ἐν τῆι Αὐσίτιδι χώραι ἐπὶ τοῖς ὅροις τῆς ᾽Ιδουμαίας καὶ ᾽Αραβίας.3 (2) γενέσθαι δ᾽ αὐτὸν δίκαιον καὶ πολύκτηνον· κτήσασθαι γὰρ αὐτὸν πρόβατα μὲν ἑπτακισχίλια, καμήλους δὲ τρισχιλίας, ζεύγη βοῶν πεντακόσια, ὄνους θηλείας νομάδας πεντακοσίας· εἶχε δὲ καὶ γεωργίας ἱκανάς. (3) τοῦτον δὲτὸν ᾽Ιὼβ πρότερον ᾽Ιωβὰβ ὀνομάζεσθαι. πειράζοντα δ᾽ αὐτὸν τὸν θεὸν ἐμ-4μεῖναι, μεγάλαις…

Orthagoras (713)

(606 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 713 F 1BNJPhilostrat. V.A. 2, 17: τὰ δὲ Νεάρχωι (133 F 12) τε καὶ1᾽Ορθαγόραι περὶ τοῦ ᾽Ακεσίνου ποταμοῦ εἰρημένα, ὡς ἐσβάλλει μὲν ἐς τὸν2᾽Ινδὸν οὗτος, τρέφει δὲ ὄφεις ἑβδομήκοντα πηχῶν μῆκος, τοιαῦτα εἶναί φασιν ὁποῖα εἴρηται, καὶ ἀνακείσθω μοι ὁ λόγος ἐς τοὺς δράκοντας, ὧν ὁ Δάμις ἀφη γεῖται τὴν θήραν.   FGrH 713 F 2BNJ Philostrat. V. A. 3, 53: καὶ μὴν καὶ τὸ τοῦ ᾽Ινδοῦ στόμα ἰδεῖν φασι, πόλιν δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ κεῖσθαι Πάταλα περίρρυτον τῶι ᾽Ινδῶι, ἐς ἣν τὸ ναυτικὸν τοῦ ᾽Αλεξάνδρου ἐλθεῖν, ὧι ναύαρχον ἐπιτετάχθαι Νέαρχον οὐκ ἀγύμναστον τῆς3θαλαττίου τάξεως (133 T 7). ἃ δὲ ᾽Ορθαγόραι περὶ τ…

Ainesidamos (600)

(425 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 600 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 1, 1300/5a: καί νύ κεν ἂψ ὀπίσωΜυσῶν ἐπὶ γαῖαν ἵκοντο (die Argonauten um des dort zurückge bliebenen Herakles willen) / … εἰ μὴ Θρηικίοιο δύω υἷες Βορέαο / Αἰακίδην χαλεποῖσιν ἐρητύεσκον ἔπεσσιν / σχέτλιοι· ἦ τέ σφιν στυγερὴ τίσις ἔπλετ᾽ ὀπίσσω / χερσὶν ὑφ᾽ ῾Ηρακλῆος, ὅ μιν δίζεσθαι ἔρυκον. / ἄθλων γὰρ Πελίαο δεδουπότος ἂψ ἀνιόντας / Τήνωι ἐν ἀμφιρύτηι πέφνεν, καὶ ἀμήσατο γαῖαν / ἀμφ᾽ αὐτοῖς, στήλας τε δύω καθύπερθεν ἔτευξεν, / ὧν ἑτέρη (θάμβος περιώσιον ἀνδράσι λεύσσειν) / κίνυται ἠχήεντος ὑπὸ πνοίηι βορέαο]… Αἰνησίδαμος δὲ ἐν Τηνιακοῖς, ἐπειδὴ τὸ…

Deinarchos (465)

(228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Demetrios' angaben können wir nicht nachprüfen; aber jede gleichung gegen sie ist willkürlich und zwecklos. Kreter braucht D. so wenig gewesen zu sein wie M., nach dessen ‘Kyklos’ man sich die sammlung der περὶ Κρήτην μυθολογίαι vorstellen wird. Beide bücher beschränken sich auf die mythische zeit, für die allein die ἀκολουθία πραγμάτων möglich war, in der das wesen des κύκλος besteht, ganz gleich ob er in prosa oder in versen geschrieben ist 1). Die zeit des M. lässt sich innerhalb des 2. jhdts v. Chr. nicht genauer bestimmen 2). Seine ausseramtliche betätigung …

P. Aelius) Phlegon von Tralles (257)

(18,407 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 257 T 1BNJ Suid. s. Φλέγων Τραλλιανός · ἀπελεύθερος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος1(οἱ δὲ ᾽Αδριανοῦ φασίν)· ἱστορικός. ἔγραψεν ᾽Ολυμπιάδας ἐν βιβλίοις ις —2ἔστι δὲ μέχρι τῆς σκθ ὀλυμπιάδος (137—140p) τὰ πραχθέντα πανταχοῦ· τὰ δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίοις η ̅· ῎Εκφρασιν Σικελίας· Περὶ μακροβίων καὶ θαυμα-34σίων· Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν βιβλία γ ̅· Περὶ τῶν ἐν ῾Ρώμηι τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτων· ᾽Επιτομὴν ᾽Ολυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β ̅· καὶ ἄλλα.   FGrH 257 T 2BNJ Script. Hist. Aug. X 20, 1: legisse me apud Aelium Maurum Phle-5 gontis Hadriani libertum memini.   FGrH 257 T 3BNJ Phot. Bibl. 9…

Bemarchios von Kaisareia (220)

(205 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sievers Leben des Libanius 1868, 50; W Schmid RE III 266; Schemmel N Jahrb. XXII 1908, 152; Christ-Schmid Gr. L.6 II 1924, 1038.   FGrH 220 T 1BNJ Suid. s. Βημάρχιος · Καισαρεὺς ἐκ Καππαδοκίας, σοφιστής. οὗτος ἔγραψε τὰς Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως πράξεις ἐν βιβλίοις δέκα·μελέτας τε καὶ λόγους διαφόρους. Commentary T 1 an dem geschichtswerk über Konstantin zu zweifeln be rechtigt T 2 nicht.   FGrH 220 T 2BNJ Liban. or. I 39 (I 103 Förster): Βημάρχιος … μάλα δὴ τὸν Κωνστάντιον ἡιρηκὼς ἀνὴρ καὶ τῶν περὶ ἐκεῖνον τοὺς ἀμυήτους ψόφωι τε καὶ κτύπωι παρανόμων ῥημ…

Anhang zu Sizilien und Grossgriechenland (577)

(7,498 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 577 F 1BNJP. Ox. 665: //a[τῶ]ν ἐν ᾽Ομφά[κηι καὶ] / Κακύρωι ξέν[ων ἐπὶ /12Γ]έλ̣αν στρα[τεία]. / Βοή[θ]ε̣ια Συρακ̣ο[σίων] /5Γε[λώ]ιοις καὶ πο̣[ρεία] /3τῶν ξέ̣νων πρὸ[ς Συρα]κοσίους. Μάχη Συρακοσ[ίων καὶ] / τῶν ξένω̣ν [ἐν τῶι] /10Γλαυκῶ̣ν πε[δίωι? /....... α̣ρ̣[.]ν[ … ] / ** //b ** /4᾽Ακρα[γαν]τ̣[ίνων ἐπὶ] / Κραστὸν στρ[ατεία]. / ῾Η γενομέν[η περὶ] /15Κραστὸν ῾Ιμερα[ίων] / καὶ Γελώιων πρὸς ᾽Α [κρα] / γαντίνους μάχ [η]. / ῾Ως οἱ τὴν Μινώιαν / τῶν ξένων οἰκ[ί] /20ζοντες ὑπ᾽ ᾽Ακρα / γαντίνων καὶ Σ[υρα]/-κοσίων ἡιρέθ̣η̣[σαν / .. ᾽Ακρ]αγ̣α̣ν[τιν …] / ( vac) //   FGrH 577 F 2BNJ P. Ox. s. IIp (…

Ion von Chios (392)

(10,523 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die zeit lässt sich ziemlich genau auf gegen 480 bis 422/1 (423/2) bestimmen 1). I. gehörte einer alten und reichen familie an. Sein vater ist vielleicht gelegentlich von Kimons erster strategie (476/5) in persön- liche beziehungen zu diesem getreten 2); und als I. gegen 465 παντάπασιν μειράκιον zur erziehung nach Athen geschickt wurde, fand er aufnahme in Kimons haus 2a). Er hat ihn 463/2 in die Peloponnes begleitet, als Ki- mon den Spartanern vor Ithome das athenische hilfskorps zuführte 3); und das freundschaftsverhältnis zu dem feldherrn wird bis zu des…

Philochoros von Athen (328)

(332,917 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Ph. presumably is the last, and certainly the greatest, of the Atthido- graphers proper. He is also the best known (perhaps apart from Androti- on), for we have nearly twice as many fragments of him alone as of Kleide- mos, Androtion, Phanodemos, Demon 1) and Melanthios taken together: about 230 to 129 2). He alone has a Bios in the Suda 3), which, it is true, now consists of little more than the catalogue of his writings; however, it has preserved so special a detail as the name of his wife 4). In spite of the importance of this Atthis and of the use made of it by many late writers 5) we kno…

Syriskos von Cherronesos (807)

(147 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 807 T 1BNJ Inschr. Cherronesos (Latyshev i.o.s.p.e. I 344): [῾Ηρακλε]ίδας Παρμένοντος εἶ[πε· / ἐπειδὴ] Συρίσκος ῾Ηρακλείδα τὰ[ς / ἐπιφαν]είας τᾶςΠα[ρ]θένου φιλ[ο/πόνως] γράψας ἀ[νέ]γνω καὶ τ[ὰ /ποτὶ τ]οὺς Βοσ[π]όρου12[β]ασιλεῖ[ς / διηγήσα]το, τά [θ᾽ ὑ]πάρξαντα φ[ι/λάνθρωπα ποτὶ τὰ]ς πόλεις ἱστ[ό/ρησεν ἐπιεικ]έως τῶι (δ)άμω[ι, ἵνα λάβοι τιμὰ]ς ἀξίας, δεδόχθ[αι / τᾶι3βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι ἐ]παινέσα[ι τε αὐτὸν ἐπὶ τούτοις καὶ στεφ]αν[ῶ/σαι τοὺς συμμνάμ]ονας [χρυσέωι στεφ/άνωι τῶν.......]σίων μιᾶι ἐφ᾽ ἱκ[άδι,4καὶ τὸ ἀνάγγ]ελμα γενέσθαι· ῾Ο δ[ᾶ/μος στεφα]νοῖ Σ…

Phidalios(?) von Korinth (30)

(655 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Aus der literatur der ῎Απιστα , die mit Palaiphatos (44 T 2) beginnt. der richtige name scheint Φιδάλιος (F 2 E; F 1 zu Φιλάδιος E und Φειδίας Mal. korrumpiert), eine dorisierung des in späterer zeit nicht seltenen Φιδήλιος (Sokrat. H E II 40, 45. C I G IV 9276f. Smyrna a. 533 p. Chr. u. a. Φιδέλιος Prokop. B G I 14, 5 ö.), nicht ein alter (fingierter) name wie Φειδόλας (Korinth; Bechtel Hist. Personennamen 443) o. ä. wie Sisyphos, an dessen zitate die seinigen ange- knüpft sind und dessen von Diktys abweichende version der Kyklopengesch…

Vorrede Dritter Teil A (vorrede_dritter_teil_A)

(1,918 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Dritter Teil. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnographie) A. ‘Es ist eine ganz kuriose empfindung, wenn man mit dieser welt abgerechnet hat und garnichts mehr verlangt als ein plätzchen an der sonne, um dinge auszuhecken, wonach am ende kein mensch mehr fragt’. (Jakob Burkhardt). In der vorrede zum ersten teile dieser sammlung durfte ich dem Preussischen Ministerium für Kunst Wissenschaft und Volksbildung sowie der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft für ihre tatkräftige förderung meines werkes danken. Dass de…

Athenakon (546)

(1,101 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die von Herodian in dem bibliographischen zeugnis gebotene namens- form ᾿Αθηνακῶν verteidigten H. Keil und Lehrs durch verweis auf ῾Ηρα- κῶν1) gegen Dindorfs, seit F H G allgemein akzeptierte, änderung in ᾿Αθηνικῶν. Aus ᾿Αθηνακῶν ist ᾿Αθηναίων der Homerscholien korrumpiert; und wie leicht daraus der gewöhnliche name ᾿Αθηνίων werden konnte zeigt Eustathios. Dass der komische (und tragische?) dichter Athenion, der an Jubas hof gelebt hat 2), Σαμόθραικες gedichtet hat genügt nicht zur gleichung mit dem lokalhistoriker 3). Dessen zeit ist unbestimmbar 4); do…

Historiker über Pyrrhos (159)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 159 T 1BNJ Pausan. I 12, 2: ἔστι δὲ ἀνδράσι βιβλία οὐκ ἀφανέσιν ἐς1συγγραφήν, ἔχοντα ἐπίγραμμα ἔργων ὑπομνήματα εἶναι. ταῦτα ἐπιλεγομένωι μοι2μάλιστα ἐπῆλθε θαυμάσαι Πύρρου τόλμαν τε, ᾓν μαχόμενος αὐτός [τε] παρείχετο,3καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀεὶ μέλλουσιν ἀγῶσι πρόνοιαν ..... Commentary T 1 wird gewöhnlich mit Droysen Hellen.2 III 1 p. 129, 2 irrig auf die ‘memoiren’ des Pyrrhos (no. 229) bezogen und als beweis angeführt, daß nicht der könig selbst sie ediert habe. aber der preziöse ausdruck bedeutet nur ‘bücher über ἔργα’ — natürlich des Pyrrhos, wie der zusammenhang ergibt,…

Athanadas (303)

(736 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Westermanns gleichsetzung des A. mit Athanis (oder Athanas) von Syrakus (no. 562), der im zweiten drittel des 4. jhdts v. Chr. die letzten jahre des Dionysios II und die geschichte des Dion und Timoleon in Σικελικά erzählte, braucht man nicht zu widerlegen 1). Ein buch über Ambrakia möchte man am ehesten in die zeit setzen in der Pyrrhos die stadt zu seiner residenz machte 2); es mag sogar für diesen könig ge- schrieben sein 3). Dann könnte es schon Kallimachos 4) benutzt haben für die variante in § 5 über den tod des tyrannen Phalaikos (Phaylos) 5), die das aition für den …

Botryas von Myndos (58)

(45 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 58 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 147 a 21: ὅτι Βοτρύας ὁ Μύνδιος1τοὺς Νιόβης παῖδας πάντας ὑπὸ ᾽Απόλλωνός φησιν ἀνηιρῆσθαι.2 Notes^ back to text1. Βότρυς?^ back to text2. τοὺς A τῆς ςJacoby, Felix (Berlin)

Poseidonios von Olbia (279)

(637 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name P ist überhaupt und in der literatur ungemein häufig; die Suda selbst kennt noch einen vierten P ohne ethnikon, ὃς συνέγραψε τὸ παλμικὸν οἰώνισμα , aber nicht den Π. τις , der um 168a ἱστορίαν περὶ Περσέως schrieb (ich hätte zu nr. 169 schärfer sprechen sollen). wir kennen ausser dem berühmten Apameer noch drei philosophen des namens — den Rhodier; den schüler Zenons (Hippobotos Diog. L. 7, 38; 7, 39 ist der Rhodier gemeint); den μαθητὴς ἐπιφανής des Anni- keris (Suda s. ᾿Αννίκερις ); zwei grammatiker, den ἀναγνώστης Aristarchs und den von ihm wohl verschiedenen Π. ᾿Απο…

Varro (149)

(91 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Schwerlich M. Terentius Varro, obwohl C Muellers grund, daß der verfasser des Itin. Alex. 3 dieses werk statt der Ephemeris für Pompeius hätte nennen müssen, nicht unbedingt durchschlägt. ände- rung in Βάτων wenig wahrscheinlich. zweifelhaft auch, ob ihm Suid. s. ἐγκατέσκηψαν ἐφώρμησαν, ἐπέδραμον, ἐπεδράξαντο ῾τὰ Αἰγυπτίων κακὰ τὰ ἐν ᾿Αλεξανδρείαι πόλει ἐγκατέσκηψε καὶ τῆι ῾Ρώμηι᾿ Οὐάρρων φησίν zugewiesen werden darf.   FGrH 149 T 1BNJ Suid. s. Βάρρων · ἱστορικός. ᾽Επιτομὴν τῶν κατ᾽ ᾽Αλέ- ξανδρον τὸν Μακεδόνα. Jacoby, Felix (Berlin)

Zenon(?) (684)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 684 F 1BNJ Kephalion bei Euseb. (Arm.) Chron. p. 29, 3ff. K = Synkell. p. 315, 13ff. (Synkell. p. 315, 13ff.): s. Dinon 690 F 8. Jacoby, Felix (Berlin)

CN. Aufidius (814)

(177 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 814 T 1aBNJ Cicero Tusc. 5, 112: pueris nobis Cn. Aufidius praetorius et in senatu sententiam dicebat nec amicis deliberantibus1 deerat; et Graecam scribebat historiam et videbat in litteris.   FGrH 814 T 1bBNJ Cicero De fin. 5, 54: equidem e Cn. Aufidio praetorio, erudito homine, oculis capto, saepe audiebam, cum se lucis magis quam utilitatis desiderio moveri diceret.   FGrH 814 F 1BNJ Origo Gent. Rom. 18, 2: post eum regnavit Aremulus Silvius, qui tantae superbiae non adversum homines modo, sed etiam deos fuisse traditur, ut prae- dicaret superiorem se esse ipso Jove ac ton…

Euagoras von Lindos (619)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 619 T 1BNJ Suda s.v. Εὐαγόρας · Λίνδιος, ἱστορικός. ἔγραψε βίον Τι-1μαγένους (88 T 11) καὶ ἑτέρων λογίων· Ζητήσεις κατὰ στοιχεῖον Θουκυδίδου·2Τέχνην ῥητορικὴν ἐν βιβλίοις ε ̅· [[Τῶν παρὰ Θουκυδίδηι ζητουμένων κατὰ3λέξιν]]· ἱστορίαν τε περιέχουσαν τὰς Αἰγυπτίων βασιλείας.4 Notes^ back to text1. ἔγραψε — ε ̅ AF om. r^ back to text2. λογίων ἀνδρῶν Eudok θουκυδίδης F om. Eudok^ back to text3. τέχνην — ε ̅. der technograph saec. III? περὶ θουκυδίδους F^ back to text4. τε add. A ἱστορίαν π. τῆς Αἰγ. βασ. EudokJacoby, Felix (Berlin)

Petellidas von Knossos (464)

(628 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Den namen brachte Guarducci mit dem Πετηλια[γό]ρας einer inschrift von Lato 1) zusammen und vermutete als griechische namensform Πετηλίδης. Jetzt haben wir auf Kreta auch Πετελλία(ς)2). Zweifelhaft ob er Κρητικά oder Κρητικαὶ ἱστορίαι geschrieben hat. Zeit nach oben unbestimmbar, da es zweifelhaft ist ob Hermippos ihn — etwa unter den varianten — zitiert hat 3), und ob die Phainomena des Kallimacheers Hermippos gemeint sind 4).   FGrH 464 F 1BNJHygin. Astr. 2, 4: Hermippus qui de sideribus scripsit ait Cererem cum Iasionel( o) etis filio concubuisse, quam ob rem f…

Diyllos von Athen (73)

(1,026 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Sehr wahrscheinlich sohn des Atthidographen Φανόδημος Διύλλου Θυμοιτάδης (Kirchner Pros. Att. 14033), wodurch sich die zeit auf ca. 330—ca. 290 bestimmt. die ῾Ιστορίαι ergänzen im ersten teil die zeitgeschichtlichen bücher des Ephoros und setzen sie im zweiten fort (T 1—2). auf den abschluß durch Demophilos ist keine rücksicht genommen, wie bei dessen notbau (o. p. 29) sehr verständlich. über den umfang der beiden teile macht Diodors chronograph keine angaben; aber wenn in buch IX das jahr 316/5 vorkam (F 1) kann nur die zweite σύνταξις gemeint sein. Rühls annahme (…

Petosiris (663)

(52 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 663 T 1BNJ Suda s.v. Πετόσιρις · Αἰγύπτιος, φιλόσοφος. Καθὰ ῞Ελληνες καὶ1Αἰγύπτιοι τὰς περὶ θεῶν §διετάξατο ** ᾽Επιλογὰς ἐκ τῶν ἱερῶν βιβλίων·2[[᾽Αστρολογούμενα]]· καὶ Περὶ τῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις μυστηρίων. Notes^ back to text1. καθὰ καὶ G^ back to text2. τὰς: τὰ Gutschmid διετάξαντο (G) <φήμας> o.ä. BernhardyJacoby, Felix (Berlin)

Hegesianax von Alexandreia (Troas) (45)

(2,687 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 45 T 1BNJ Steph. Byz. s. Τρωιάς · ἡ χώρα τοῦ ᾽Ιλίου … τὸ ἐθνικὸν Τρωια δεύς. ἐντεῦθεν ἦν καὶ ῾῾Ηγησιάναξ γραμματικός, γράψας Περὶ τῆς Δημο- 1 κρίτου λέξεως βιβλίον ἕν, καὶ Περὶ ποιητικῶν λέξεων. ἦν δὲ Τρωιαδεύς.᾽ Commentary T 1 Sicher der Alexandriner, obwohl die schriftenliste unvollständig. aber die Τρωικά liefen unter besonderem namen (T 10—13); über die gedichte zu T 8. 2   FGrH 45 T 2BNJ Athen. III 80 D: Δημήτριος δ᾽ ὁ Σκήψιος ἐν τῶι ι ̅ε ̅ τοῦΤρωικοῦ διακόσμου (F 9 Gaede) εὐφώνους φησὶ γίνεσθαι τοὺς μὴ σύκων ἐσθίοντας· ῾Ηγησιάνακτα γοῦν τὸν ᾽Αλεξανδρέα τὸν τὰς ῾Ιστορί…

Zenodotos von Troizen (821)

(447 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 821 F 1aBNJ Solin. Coll. 2, 9: Praeneste, ut Zenodotus, a Prae- neste Ulixis nepote Latini filio; ut Praenestini sonant libri, a Caeculo, quem iuxta ignes fortuitos invenerunt, ut fama est, Digidiorum sorores.1   FGrH 821 F 1bBNJ Steph. Byz. s.v. Πραίνεστος · πόλις ᾽Ιταλίας, ἀπὸ Πραινέστου τοῦ Λατίνου τοῦ ᾽Οδυσσέως καὶ Κίρκης υἱοῦ.2   FGrH 821 F 2BNJ Plutarch. Romul. 14, 8: (Iuba 275 F 23). τὴν δ᾽ ῾Ερσιλίαν (die ein zige ehefrau unter den geraubten Sabinerinnen) οἱ μὲν ῾Οστίλιον γῆμαιλέγουσιν, ἄνδρα ῾Ρωμαίων ἐπιφανέστατον, οἱ δ᾽ αὐτὸν ῾Ρωμύλον· καὶ γενέσθαι καὶ παῖδας …

Caecilius von Kaleakte (183)

(769 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 183 T 1BNJ Suid. s. Καικίλιος · Σικελιώτης Καλακτῖνος (Καλάκτη δὲ πόλις Σικελίας)·1ῥήτωρ, σοφιστεύσας ἐν ῾Ρώμηι ἐπὶ τοῦ Σεβαστοῦ Καἰσαρος † καὶ ἕως ᾽Αδριανοῦ καὶ †2ἀπὸ δούλων, ὥς τινες ἱστορήκασι. καὶ πρότερον μὲν καλούμενος ᾽Αρχάγαθος, τὴν δὲ δόξαν ᾽Ιουδαῖος. βιβλία δὲ αὐτοῦ πολλά· Κατὰ Φρυγῶν δύο· (ἔστι δὲ κατὰ στοιχεῖον3ἀπόδειξις τοῦ εἰρῆσθαι πᾶσαν λέξιν)· Καλλιρρημοσύνης (ἔστι δὲ ἐκλογὴ λέξεων κατὰ στοιχεῖον)· Σύγκρισις Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος· Τίνι διαφέρει ὁ ᾽Αττικὸς ζῆλος τοῦ ᾽Ασιανοῦ· Περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν δέκα ῥητόρων· Σύγκρισις Δημοσθένους καὶΑἰσχίνου· Πε…

Olympionikenliste von Oxyrhynchos (415)

(1,066 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 415 F 1BNJP. Ox. 222: (Col. I: ol. 75; 480) [Ξε]νοπίθης Χεῖος παι δ στάδιον· / […]κων ᾽Αργεῖος παιδ πάλην· / […] φάνης ῾Ηραιεὺς παιδ πύξ· / [᾽Αστ]ύ-1λος Συρακόσιος ὁπλείτην·5/ [Δαι]τώνδα καὶ ᾽Αρσιλόχου Θηβα[ίων τεθ]· /2[᾽Αργ]είων δημόσιος κέλης. ος (476) [Σκά]μανδρος Μυτιληναῖος στ[άδιον]· / [Δά]ν̣δις ᾽Αρ̣[γ]εῖ[ο]ς δίαυ] … ν̣3λον·/[....][[..]] Λ̣[ά]κ̣ων δόλιχον·10/ [........] Ταραντῖνος πενταθ. /4[...... Μα]ρ̣ω̣ν̣είτης πάλην· / [Εὄθυμος Λο]κρὸς ἀπ᾽ ᾽Ιταλίας πύξ· / [Θεο-56γένης Θ]άσιος παγκράτιον· / [.......Λ]άκων παιδ στάδιον·15/ [Θεόγνητος7Αἰγι]νήτης παιδ πάλη…

Attische Redner c) Lykurgos: ΔΗΛΙΑΚΟΣ (ΚΑΤΑ ΜΕΝΕΣΑΙΧΜΟΥ) (401c)

(688 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Lykurgs rede wird in den Patmischen Lexeis als Δηλιακός zitiert, sonst als Κατὰ Μενεσαίχμου (εἰσαγγελία)17); Menesaichmos 18) wird angeblich von Deinarch verteidigt. Es handelt sich um vorgänge bei der penteterischen festgesandtschaft, die bis mindestens 330 v. Chr. ent- sendet ist 19). Dass ‘erst’ Lykurg F 10 ‘einen fingerzeig gibt, welcher art die rede war’ 20) trifft nicht zu; schon der titel der verteidigungsrede ist ein solcher. Beide reden gingen ausführlich auf delische altertümer ein; die gleichung der zweiten mit dem angenommenen Deliakos des Del…

Lysimachides (366)

(1,979 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor, der ohne distinktiv zitiert wird, ist nicht zu identifizieren, mag aber Athener gewesen sein 1). Seine zeit wird im groben bestimmt durch die polemik gegen Caecilius (unzweifelhaft den Kaleaktiner), den vermutlich etwas älteren zeitgenossen des Dionysios von Halikarnass 2). Denn man wird angesichts von no. 343, 346, 362 kein bedenken tragen in dem verfasser von Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι μηνῶν auch den der streitschrift gegen Caecilius zu sehen 3). Es ist auch nicht rätlich tiefer ins 1. jhdt n. Chr. herunterzugehen 4), weil die zitate L.s bei Harpokration und i…

Asklepiades von Mendes (617)

(164 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 617 F 1BNJAthen. 3, 25 p. 83 C: (Juba 275 F 6) τὰ δὲ τῶν ῾Εσ περίδων λεγόμενα μῆλα ὅτι ἐς τοὺς Διὸς καὶ ῞Ηρας λεγομένους γάμους ἀνῆκεν ἡ γῆ, ᾽Ασκληπιάδης εἴρηκεν ἐν †ἑξηκοστῶι Αἰγυπτιακῶν.1   FGrH 617 F 2BNJSueton. Div. Aug. 94: in Asclepiadis Mendetis Theologumenon li-2 bris lego, Atiam cum ad solemnne Apollonis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronaedormirent, obdormisse;3 draconem repente irrepsisse ad eam, pauloque post egressum; illam experge- factam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius extitisse maculam ve…

Aristokles (Aristoteles) (436)

(1,748 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass auch F 1 über die stadt in der Argolis handelt ist wegen Pausan. 2, 34, 11-36, 2 sicher 1), und der durch leichte änderungen herge- stellte titel sieht nach einer prosaschrift aus. In den unter Aristokles' namen von Aelian zitierten versen sah schon Cougny 2) ein epigramm, und der gedanke von P. Maas (mündlich) dass der perieget es vom altar (τόνδ᾿ ἐπὶ βωμόν!) abgeschrieben hat, ist ansprechend. Es macht weniger aus dass in einem der beiden fragmente der name geändert werden muss; aber die gleichung oder trennung der verschi…

LXXI. Sparta

(3,900 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXXI. Sparta Die überlieferung über Sparta bietet ein eigentümliches bild. Das material ist, wenn man alles zusammennimmt, so reichlich dass man eine geschichte des staates und weitgehend seiner institutionen aus den antiken zeugnissen konstruieren könnte (es wäre nützlich, wenn es ge schähe), was sonst nur noch für Athen möglich ist. Dabei ist sicher (1) dass Herodot — der erste, der ein zusammenhängendes stück spartani scher geschichte gibt1, und der sich auch für die verfassung interessiert hat2 — seine kenntnisse aus eigener erkundung in Sparta hat3; (2) dass der jüngste b…

Semos von Delos (396)

(4,706 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Semos ist ziemlich die einzige fassbare erscheinung unter den nicht zahlreichen autoren über Delos 1). Er macht den eindruck eines ernst zu nehmenden gelehrten, und man möchte gern glauben dass er seine aus- bildung in Alexandreia (eher als in Pergamon, das er wohl besucht haben muss 2)) empfangen hat. Er hat eine Vita in der Suda, in der die zeit- bestimmung fehlt (wie so oft bei hellenistischen autoren) und die heimat in ᾿Ηλεῖος korrumpiert ist 3). Es ist wirklich keine variante oder doppel- bürgerschaft, sondern korruptel: denn dass er Delier war beweis…

Index Auctorum I-IIIB (Index_Auctorum_I-IIIB)

(4,367 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Index Auctorum für I — III B1) Band No. Band No. Abaris I 34 Akestorides I 28 Abas I 46 Akusilaos v. Argos I 2 Adrianos II B 153 F 15 Alexandergeschichte II B 153 Aethlios v. Samos III B 536 *Alexandros v. Ephesos II B p. 917 Africanus II B p. 1229 Agaklytos III B 411 — Polyhistor v. Milet III A 273 Agatharchides v. Knidos II A 86 — v. Myndos I 25 — v. Samos III A 284 Alexis v. Samos III B 539 Alketas III B 405 Agathokles v. Kyzikos III B 472 *Alkidamas v. Elaia III B p. 456 Agathosthenes III B 499 T 2; F 8-9 Alkimos d. Sikeliote III B 560 Amelesagoras III B 330 Agathyllos d. Arkader III B 321 F 2 Ammonios (v. Alexandreia) II…

Anonyme Alexandergeschichte (Fragm. Sabbaiticum) (151)

(1,435 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vier blätter s. X, angebunden an cod. Sabbaiticus 29; erstmalig publiziert von Papadopulos Kerameus (Journ. d. Russ. Minist. f. öffentl. Unterricht Mai 1892), abgedruckt von Th. Reinach Rev. des Études gr. V 1892, 306. wahrscheinlicher aus einer Alexanderge- schichte (nicht biographie), als aus einem schulmäßigen abriß der gesamtgriechischen geschichte. Reinachs zuweisung an Amyntianos (no. 150) ist allgemein abgelehnt (s. zule…

Kallisthenes von Sybaris (291)

(509 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wie die titel Θραικικά und Μακεδονικά (über Γαλατικά s. zu F 5) und wohl auch der inhalt der zitate aus Κυνηγετικά und Μεταμορφώσεις beweisen, nach dem Alexanderhistoriker erfunden. das wird auch für Aristobulos (III C u. Italien) gelten, dem *Plu ebenfalls ein werk über den Westen zuschreibt; aber nicht für Dorotheos (zu nr. 289). Sybarit wird er, weil der wunderfisch des Arar (F 5) nach einer anderen nur von Lydus bewahrten version auch im sybaritischen Aisaros vorkommt; man ist im zweifel, ob man sie nicht doch als *Plu in den text nehmen sollte.   FGrH 291 F 1-4BNJs. 124 F 5…

Diogenes (692)

(54 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 692 F 1BNJClem. Al. Protr. 5, 65, 1: Περσῶν δὲ οἱ μάγοι τὸ πῦρ τετιμήκασι καὶ τῶν τὴν ᾽Ασίαν κατοικούντων πολλοί, πρὸς δὲ καὶ Μακεδόνες, ὥς φησι Διογένης ἐν α ̅ Περσικῶν. Cf. Dinon 690 F 28. Jacoby, Felix (Berlin)

Nymphis von Herakleia (432)

(5,555 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der erste genauer datierbare autor über die stadt, der auch als per- sönlichkeit einigermassen fassbar ist. Er nahm schon 281 eine angesehene stellung unter den verbannten ein, und hat wahrscheinlich um 250 die gesandtschaft geführt, die die Galater zum abzug bewog 1). Danach kann er kaum später als 310 geboren sein; und da er mindestens noch den regierungsantritt des Ptolemaios Euergetes erlebt hat 2), mag er in den 40er jahren des 3. jhdts gestorben sein. Zu schreiben begonnen hat er wohl erst nach der rückkehr in die heimat im…

Sostratos (23)

(1,061 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 23 F 1BNJ [Plutarch.] De fluv. 24, 4 = Stobae. Flor. IV 36, 21 (̣Stobae. Flor. IV 36, 21): γεννᾶται δ᾽ ἐν αὐτῶι (sc. ἐν Τίγριδι) βοτάνη, ἣ κριθῆι ἐστι παρόμοιος ἀγρίαι· ταύτην οἱ ἐγχώριοι θερμαίνοντες ἐν ἐλαίωι καὶ ἀλειφόμενοι οὐδέποτε νοσοῦσι μέχρι ἀνάγκης τοῦ θανάτου·1καθὼς ἱστορεῖ Σώστρατος ἐν α ̅ Μυθικῆς ῾Ιστορίας <Συν>αγωγῆς.2 Addenda (und Delenda) 23 F 1 bis (-) Natal. Com. Myth. 9, 5 (p. 956 ed. Genev.): alii dicunt Atym fuisse eius deae (scil. Rheae) sacerdotem ab illa dea sacrificiis praefectum illa lege ut perpetuam castitatem servaret. sed postea promissi parum mem…

Theophilos (733)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 733 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 216: s. 737 F 1.   FGrH 733 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 34, 19: (Eupolemos 723 F 2) Θεόφιλος δέ φησι τὸν περισσεύσαντα χρυσὸν τὸν Σολομῶνα τῶι Τυρίων βασιλεῖ πέμψαι,1τὸν δὲ εἰκόνα τῆς θυγατρὸς ζῶιον ὁλοσώματον κατασκευάσαι, καὶ ἔλυτρον τῶι2ἀνδριάντι τὸν χρυσοῦν κίονα περιθεῖναι. Notes^ back to text1. περιττεύσαντα B τὸν Σολομῶνα I τ. -ντα B τῶ -ντι o τυρίων BI τύρωνι O^ back to text2. ζῶιον om. BJacoby, Felix (Berlin)

Anhang zu Armenien (679)

(7,171 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 679 F 1BNJStrabon 11, 14, 12 p. 530/3: ἀρχαιολογία δέ τις ἔστι περὶ τοῦ ἔθνους τοῦδετοιαύτη (Medeios 129 F 1) ........ (15) ὁ μὲν δὴ παλαιὸς λόγος οὗτος, ὁ δὲ τούτου νεώτερος καὶ κατὰ Πέρσας εἰς τὸ ἐφεξῆς μέχρι εἰς ἡμᾶς, ὡς ἐν κεφαλαίωι πρέποι ἂν μέχρι τοσούτου λεχθείς, ὅτι κατεῖχον τὴν ᾽Αρμενίαν Πέρσαι καὶ Μακεδόνες, μετὰ ταῦτα <δ᾽> οἱ τὴν Συρίαν ἔχοντες καὶ τὴν Μηδίαν. τελευταῖος δ᾽ ὑπῆρξεν ᾽Ορόντης ἀπόγονος1῾Υδάρνου τῶν ἑπτὰ Περσῶν ἑνός· εἶθ᾽ ὑπὸ τῶν ᾽Αντιόχου τοῦ Μεγάλου (222/187a) στρατηγῶν τοῦ πρὸς ῾Ρωμαίους πολεμήσαντος διηιρέθη δίχα ᾽Αρταξίου τε καὶ Ζαριάδριος,2καὶ ἦρχον ο…

Echemenes <von Kreta?> (459)

(204 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist nicht auf Kreta beschränkt, wo ihn Kallimach. Epigr. 62 bezeugt 1), weist aber zusammen mit inhalt (und tendenz) des buches mit einiger sicherheit auf einen kretischen schriftsteller. Die zeit lässt sich nicht genauer bestimmen als dass E. wahrscheinlich schon Dosiadas benutzt hat 2); doch weist die umgebung, in der das einzige fragment bei Athenaios erhalten ist (aus einer hellenistischen abhandlung über knabenliebe?) ihn wohl noch in hellenistische zeit. Vielleicht wird man auch wegen der gemeingriechischen namensform nicht zu hoch hinauf- gehen 3).   F…

Dionysios Skytobrachion (32)

(17,609 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction In Alexandreia tätiger grammatiker, den T 2 näher an 150, als an 90 a. Chr. rückt (s. zu F 7). bekannt ist von ihm nichts wissenschaftliches; dem titel nach könnten die Μυθικὰ πρὸς Παρμένοντα derart sein; aber fragmente fehlen, und der adressat ist nicht zu identifizieren (s. auch zu T 6); wohl aber eine reihe von romanen (Bethe Quaest. Diod. mythogr. Göttingen 1887. Schwartz R E V 929 no. 109), deren zuweisung an Skytobrachion durch F 11 mehr als nur wahr- scheinlich ist. charakteristisch für sie und überhaupt für den von ein…

Demaratos (42)

(980 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Argonautenroman? über sein zeitliches verhältnis zu Dionysios Skyto- brachion (I 32) kein sicheres urteil möglich. wenn F 3 ihm gehört, war er jünger als Apollonios von Rhodos und hat sich enger an die epischen Argonautika gehalten, als der hier im gefolge der tragoedie sehr frei schaltende Dionysios, der Akastos ganz strich. die möglichkeit, daß wenigstens einer der titel aus der schwindelliteratur echt ist oder daß auch F 1—2   FGrH 42 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. I 45: οὐδὲ μὲν ῎Ιφικλος Φυλάκηι ἔνι δηρὸν ἔλειπτο μήτρως Αἰσονίδαο] οὄτε ῞Ομηρος οὄτε ῾Ησίοδος οὄτε Φερεκύδης1(…
▲   Back to top   ▲