Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Eratosthenes von Kyrene (241)

(10,228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Lebenszeit nicht sicher zu bestimmen; denn die geburtsolympiade 126 = 276/3 (T 1) ist korrupt. zwar ist auf ἡλικιώτης Καλλιμάχου Tzetz. Π. κωμ. p. 19, 11 K kein wert zu legen (so wenig wie andererseits auf Suid. s. …

Simakos (683)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 683 T 1BNJ Agathias Hist. 2, 24: s. Berossos 680 F 12. Jacoby, Fel…

Pharnuchos von Nisibis (694)

(117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 694 T 1BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αντιόχεια · .... γ ̅ Μεσοποταμίας, Μυγδονία καλουμένη, ἥτις πρὸς τῶν ἐπιχωρίων <Ν>ασίβη καλεῖται, ὅθεν ᾽Απολλοφάνης ὁ Στωικὸς φιλόσοφος1 <Ν>ασιβηνὸς καὶ Φαρνοῦχος ὁ Περσικὰς ἱστορίας συγγεγραφώς . ἥτις Νισίβη2λέγεται καὶ Νισιβίς.3 Notes^ back to text1. πρὸς Mei πρὸ RV παρὰ P Νασίβη Holste ἀσίβη RP ἀσήβη V Νάσιβις Berkel; cf. s.v. Νίσιβις· … Φίλων ἐν Φοινικικοῖς (790 F 6) Νάσιβις (-βες R) φησὶ διὰ τοῦ α ̅· Οὐράνιος (675 F 30) δὲ διὰ τοῦ ε ̅ Νέσιβις (-βες R) κτλ.^ back to text2. Νασιβηνὸς v ἀσο φαρνοῦχος RV βαρνοῦχος (νοῦ s. lin.) P ὁ om. VP^ back to text3. νισίβη ο …

Theodotos (732)

(992 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 732 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 216: s. 737 F 1?)1   FGrH 732 T 2BNJ Tatian. Πρ. ῾Ελλ. 37: s. 794 F 5)   FGrH 732 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 22: (Demetrios 722 F 1 § 20) τὰ δ…

Zopyros (336)

(1,102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name Z. ist auch in der historischen oder quasi-historischen literatur häufig 1), aber seine träger sind teils nicht fassbar, teils in ihrer realität zweifelhaft. Das erstere gilt (1) für den verfasser einer Μιλήτου κτίσις, die einmal in den Homerscholien für die textgestaltung von Il. K 274 zitiert wird 2); (2) für den Z. Μάγνης, der im Tract. de signis Aristarcheis mit (und nach?) Dikaiarchos einen ursprünglich äolischen Homer bezeugt 3); (3) für den Z., aus dem Schol. BT Il.Ω 139 (= 494 F 2) eine sprachliche erklärung geben. Die identifikation von no.…

Timosthenes (354)

(101 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 354 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 3, 846/7a: Κούρην μουνογένειαν] … ὅτι12δὲ Δαῖραν τὴν Περσεφόνην καλοῦσι, Τιμοσθένης ἐν τῶι ᾽Εξηγητικῶι συγκα-3τατίθεται· καὶ Αἰσχύλος ἐν Ψυχαγωγοῖς (F 277 N2) ἐμφαίνει, τὴν Περσεφόνην ἐκδεχόμενος Δαῖραν. Notes^ back to text1. Κούρην: Δαῖραν G Schol^ back to text2. Et. gen. s. v. Δάειρα (Schol. Lykophr. Al. 710)· ἡ Περσεφόνη παρὰ ᾽Αθηναίοις· παρὰ τὴν δᾶιδα, ἐπεὶ μετὰ δάιδων ἐπιτελεῖται αὐτῆς τὰ μυστήρια, ἥ ὅτι δᾶιδα φορεῖ κτλ.; Aelius Dionysios F 100 Schw bei Eust. Hom. Il.Ζ 378 p. 648, 37ff. (Pherekydes 3 F 45; Phanodemos 325 F 15)^ back to text3. ἐξηγημ…

Demoteles (656)

(57 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 656 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: 608 T 3.   FGrH 656 F 1BNJ Plin. N. H. 36, 79: Pyramiden s. 653/5 F 1.   FGrH 656 F 2BNJ Plin. N.H. 36, 84: Labyrinth s. 613 F 3. Jacoby, Felix (Berlin)

Apollonios (403)

(181 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der träger eines so gewöhnlichen namens lässt sich beim fehlen eines distinktivs nicht identifizieren. Es gibt genug autoren, die nur einmal zitiert werden, wie für Delphi Alketas no. 405; und viele lokalliteratur mag für uns ganz verloren sein. Aber man wird doch fragen ob A. nicht der Kallimacheer Apollas ist, der auch Περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσωι πόλεων geschrieben hat: Schol. Nikand. Ther. 559 haben die Hss. ᾿Απολλᾶς und ᾿Απολλώνιος. Das einzige fragment stammt aus einer beschreibung der Pythien, die den dolichos von vornherein d.h. seit 591/0 hatten 1). Ob A.s ung…

Anonymes Handbuch (P. Ryland 22)? (18)

(516 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Schriftcharakter erste jahrzehnte s. I p. Chr. (Hunt). sieht mehr wie nacherzählung eines gedichtes als nach eigentlichem handbuch aus. Palladion] den raub setzt die kleine Ilias (Prokl. p. 243, 14 W. vgl. Aristot. Poet. 23. Bibl. epit. 5, 13f.) unmittelbar vor die eroberung der stadt; Antisthenes (Odyss. 3. vgl. Ps. Eurip. Rhes. 497ff.) ungewiß wie lange vor die ὅπλων κρίσις . Pap am nächsten steht Tzetz. Posthom. 481ff. ( ὅπλων κρίσις 481. Palladion 509. Eury- pylos 518. Neoptolemos 523), während bei Ovid. Met. XIII 99 (vgl. 335ff.) Priamidenque Helenum rapta cum Pal…

Myron von Priene (106)

(3,470 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Daß F 1—7 dem gleichen schriftsteller gehören, ist so gut wie sicher. seine zeit wird nach unten durch F 4—5 bestimmt, nach oben vielleicht durch F.6. daß er noch in das 3. jahrhundert gehört (s. Niese Herm. XXVI 1891, 23f.; v. Wilamowitz Textgesch. d. gr. Lyriker 1900, 104f.), ist sehr möglich (p. 342, 24), aber auch aus dem verhältnis zu Rhianos nicht zu erweisen. von M.s historischen werken — F 3 setzt mehrere voraus — sind nur die Μεσσηνιακά dadurch genauer bekannt, daß Diodor den ersten krieg direkt nach ihnen erzählt und Paus. IV 4—13 sie durch vermi…

Nikochares (398)

(303 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Von den drei dichtern ist der frühhellenistische Demoteles 1) noch der fassbarste: er gehört zu den immer zahlreicher werdenden epideiktikern, die von ort zu ort ziehen, und ihren stoff teils älteren gedichten teils den bereits publizierten lokalgeschichten entnehmen 2). Dass er die delischen legenden dichterisch behandelt hat macht ποιητὴς ὤν im dekret unzweifelhaft; sonst lässt sich über die form nichts sagen. Er ist schwer- lich identisch mit dem Demoteles, der über die pyramiden geschrieben hat 3). Von den beiden älteren wird Nikochares episch gedichtet…

Vorrede Zweiter Teil b (vorrede_zweiter_teil_b)

(3,162 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil. Zeitgeschichte. B Spezialgeschichten, Autobiographien und Memoiren. Zeittafeln. Kommentar zu Nr 106-261 B (106—226) Spezialgeschichten und Monographien Spezialgeschichten der Hellenistischen Zeit Die literatur über die königreiche ist merkwürdig spärlich, wie besonders deutlich wird, wenn man einerseits die masse der Alexander historiker aus der zeit des großen königs und in der nächsten generation vergleicht, andererseits die reiche literatur, die etwa der Hannibalische und — wovon wir freilich we…

Dares der Phryger (51)

(679 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Historia de Graecis et Troianis (T 1. 2. Historia de excidio Troianorum u. ä. hss.; aus c. 44 den titel Ephemerides für das griechische original zu erschließen, ist irrig) kann nicht identisch sein mit der fingierten Φρυγία ᾿Ιλιάς (T 5. 6; titel nach der heimat des verfassers; vgl. die Φρυγία ὀνομαζομένη ποίησις des Thymoitas 32 F 8 c. 67, 5). denn diese ist ein epos; daran läßt die umgebung T 6 keinen zweifel (vgl. auch Suid. s. Κόριννος ᾿Ιλιεύς ἐποποιὸς τῶν πρὸ ῾Ομήρου, ὥς τισιν ἔδοξε, καὶ πρῶτος γράψας τὴν ᾿Ιλιάδα, ἔτι τῶν Τρωικῶν συνισταμένων ). sein dichter läu…

XVII. Delphi

(3,023 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XVII. Delphi Es ist nicht unmöglich dass Delphi auch in antiken Φωκικά1 be handelt ist als eine phokische stadt, wie es schliesslich noch bei Strabon und Pausanias der fall ist. Aber es hat eine eigene literatur, deren ähn lichkeit mit der über Delos — nicht oder sehr viel weniger mit Olympia, dessen verhältnis zu Elis in historischer zeit ein anderes ist als das zwischen Delphi und den Phokern bestehende — in die augen springt. Auch hier gibt es keine alte chronik2 und kaum eine eigentliche lokalgeschichte: weder Apollas' Δελφικά noch Apollonios' Περὶ Δελφῶν — wenn das wirklich versc…

L. Licinius Lucullus (185)

(294 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Peter Hist. Rom. Rel.2 I 1914 p. CCLXXXI; Münzer Herm. IL 1914, 199f. in der vorrede kann die witzige parodie (T 2) der entschul- digung des A. Postumius Albinus aber nicht gestanden haben; sie ist von Cicero deutlich als mündliche äußerung des Lucullus gegeben. über Lucullus' literarische bildung s. noch Plut. Lucull. 33; Cic. Ac. post. II 4; Brut. 222; Teuffel-Kroll RL6 I 157, 4. im ‘Hortensius’ (Cic. fragm. phil. 11 p. 314 M) tritt er als lobredner der geschichts- schreibung auf.   FGrH 185 T 1BNJ Plutarch. Lukull. 1, 4: ὁ δὲ Λεύκολλος ἥσκητο καὶ λέγειν ἱκανῶς ἑκατέραν γλῶτ…

L. Cincius Alimentus (810)

(1,915 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 810 T 1BNJ Livius 26, 23, 1 (a. 211): praetoria inde comitia habita: P. Manlius Vulso et L. Manlius Acidinus et C. Laetorius et L. Cincius Ali- mentus creati sunt.   FGrH 810 T 2aBNJ Livius 26, 28, 3 (a. 210): decrevere patres, ut alteri consulum Italia bel- lumque cum Hannibale provincia esset, alter classem … Siciliamque provinciam cum L. Cincio praetore obtineret ..... (11) L. Cincio praetori ad obtinendam Siciliam1 Cannenses milites dati duarum instar legionum.   FGrH 810 T 2bBNJ Livius 27, 5, 1: M. Valerius consul litteris excitus, provincia exercituque mandato L. Cincio p…

Antiochos-Pherekydes von Athen (333)

(5,011 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The dating πρεσβύτερος τοῦ Συρίου (the θεολόγος and first prose writer whose contemporary Bion is said to have been) receives a more accurate determination by the following relative clause ὃν λόγος τὰ ᾿Ορφέως συνα- γαγεῖν. This certainly means that the author of the Αὐτόχθονες1) lived and wrote in the early period of the kings as an approximate contemporary of Eumolpos who, according to an Athenian tradition, τὰς τοῦ πατρὸςΜουσαίου ποιήσεις ἐξέθηκεν2) and of Musaios who ὀλίγα ἐπανορθώσας κατέγραψεν3) the hymns of Orpheus. There can be no reasonable doubt th…

Anhang zu Babylonien, Assyrien, Medien, Persien (696)

(6,349 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 696 F 1BNJStrabon 15, 3, 23: συνέβη δὲ τοῖς Πέρσαις ἐνδοξοτάτοις γενέσθαι τῶν βαρβάρων παρὰ τοις ῞Ελλησιν, ὅτι τῶν μὲν ἄλλων οὐδένες τῶν τῆς ᾽Ασίας ἀρξάντων ῾Ελλήνων ἦρξαν, οὐδ᾽ ἥιδεισαν οὄτ᾽ ἐκεῖνοι τούτους, οὄθ᾽ οἱ ῞Ελληνες1τοὺς βαρβάρους, ἀλλ᾽ ἐπὶ μικρὸν μόνον ἐκ τῆς πόρρωθεν ἀκοῆς. ῞Ομηρος γοῦν οὄτε τὴν τῶν Σύρων οὄτε τὴν τῶν Μήδων ἀρχὴν οἶδεν · οὐδὲ γὰρ ἂν Θήβας2Αἰγυπτίας ὀνομάζων καὶ τὸν ἐκεῖ καὶ τὸν ἐν Φοινίκηι πλοῦτον, τὸν ἐν Βαβυλῶνι καὶ Νίνωι καὶ ᾽Εκβατάνοις παρεσιώπησε.3   FGrH 696 F 2BNJStrabon 11, 6, 2 (̣ Eratosthenes): (845 F 2) τοὺς δὲ πέραν τῆςΚασπίας θαλάττης τοὺς μὲ…
▲   Back to top   ▲