Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Theokritos von Chios (760)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 760 T 1BNJ Suda s.v. Θεόκριτος Χῖος · ῥήτωρ· μαθητὴς Μητροδώρου τοῦ ᾽Ισοκρατικοῦ. ἔγραψε Χρείας. ἀντεπολιτεύσατο δὲ Θεοπόμπωι τῶι ἱστορικῶι (115 T 9). φέρεται αὐτοῦ ῾Ιστορία Λιβύης καὶ ᾽Επιστολαὶ θαυ-1μάσιαι. ἔστι καὶ ἕτερος Θεόκριτος .... Συρακούσιος …. Notes^ back to text1. φέρεται — θαυμάσιαι: ‘nomen <in T 1 oder bei Fulgent. Myth. 1, 21 Helm (VI s.v. Theoknidus)?> procul dubio corruptum est ex Θεόχρηστος’ Mue, Laqueur θαυμάσιοι VGIM θ. καὶ λόγοι πανηγυρικοί EudokJacoby, Felix (Berlin)

Strattis von Olynth (118)

(568 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gehört nach der heimatsbezeichnung in die zweite hälfte s. IV (s. Schwartz Herm. XXXV 1900, 129). die titel bei Suidas alphabetisch ( ᾿Εφημερίδες, Ποταμοί, Τελευτή ), was gegenüber der vermutung einer verwechslung mit Ephippos (126) zu beachten ist. auch für das letzte werk hat sie m. e. keine wahrscheinlichkeit; es wird viel derart gegeben haben. die tendenz ist, da wir kein fragment haben, nicht fest- stellbar; der Olynthier kann im gleichen sinne, wie sein landsmann …

Philinos von Agrigent (174)

(2,068 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das offenbar umfangreiche werk behandelte den ersten punischen krieg, und zwar nur diesen, da sonst Diod. XXV keinen grund gehabt hätte, die quelle zu wechseln und den karthagischen söldnerkrieg nach Polybios I 65—88 zu erzählen (anders Unger Rh. M. XXXIV 1879, 90ff.). Polybios' sehr anschauliche und mit den karthagischen verhält- nissen gut vertraute quelle scheint eine spezialschrift über den söldner- krieg gewesen zu sein. daß auch sie von Ph stammt, kann die bezug- nah…

Aristeides (444)

(1,307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist so gewöhnlich, und unsere quellen geben so selten ein distinktiv dass man besser tut in den verfassern von Κνίδου κτίσις und von Περὶ παροιμιῶν1) verschiedene personen zu sehen, die auch mit dem Milesier Aristeides 2) nichts zu tun haben. Es besagt nichts dass die quellen des Steph. Byz. sicher 3), die Theokritscholien möglicherweise 4), beide bücher kannten. Auch F 5-7 habe ich dem verfasser von Περὶ Κνίδου nur aus praktischen gründen gegeben 5): F 5-6 sehen am ersten nach einem buch Περὶ νήσων aus 6), auf das auch F 7 gut gehen kann. Man wird nicht …

Agatharchides von Knidos (86)

(9,528 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction A.s zeit wird durch die selbstzeugnisse T 2—3 genügend auf die regierungen von Ptolemaios VI Philometor und Ptol. VIII Euergetes II (Physkon) bestimmt (s. zu T 3). über sein historisches werk läßt die geringfügigkeit der fragmente nur ein sehr zurückhaltendes urteil zu. geographische anordnung nach dem vorbild des Demetrios von Kallatis, den A gekannt und benutzt hat (85 T 3), bezeugen die titel. der zweifel, ob er Diadochenoder Universalgeschichte geschrieben hat, ist kaum berechtigt. für ersteres spricht zwar T 4, das wie ein titel k…

Theoklios (?) (214)

(204 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 214 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 6, 3: privati huius (sc. Aureliani)1 multa extant egregia facinora. nam erumpentes Sarmatas in Illyrico cum trecentis praesidiariis solus adtrivit. (4) refert Theoclius, Caesareanorum tem-23 porum scriptor Aurelianum manu sua bello Sarmatico una die quadraginta et octo interfecisse, plurimis autem et diversis diebus ultra nongentos quinquaginta, adeo ut etiam ballistia pueri et saltatiunculas < componerent in> Aurelianum4 tales, quibus diebus festis militariter saltitarent: (5) ‘mille mille mille decollavi- mus. | unus homo mille d…

Kallippos von Korinth (385)

(666 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die identifizierung mit dem stoiker K. von Korinth, einem schüler von Zenon von Kition aus der ersten hälfte des 3. jhdts v. Chr. 1), hat nichts für sich, auch wenn schwindelzitate schon in frühhellenistischer zeit möglich sind 2). Die von Pausanias gelegentlich in dieser weise mit namen zitierten schriftsteller scheinen alle jung und repraesentieren die neuesten bücher über die betreffende stadt 3): sie sind periegetischen charakters mit stark mythographischem gehalt, der selten viel vertrauen verdient, obwohl er keineswegs immer ganz jung zu sein braucht 4). Ü…

Kaiser Claudius (276)

(2,209 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass die Graecae historiae in der zeit des prinzipats (T 2 p. 155, 29/30) geschrieben sind, beweist T 2 p. 156, 5/9 (s. d.) nicht. die neueren urteile über C als kaiser (‘an astonishing amount of knowledge’ im brief an die Alexandriner Rostowtzef Soc. a. Ec. Hist. of the Roman Empire 1926, 78; 508; über den rechtsreformer Stroux Sb München 1929, 8, 83 f.; Momigliano L' opera del imperatore Claudio 1932) machen wahrschein- lich, dass wir mit diesen büchern mindestens an material sehr viel verloren haben. s. Tac. A 11, 14 (zu T 2); auch in der rede über das ius honorum der Gallier war…

Ephippos von Olynth (126)

(1,722 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Ein pasquill, kein geschichtsbuch’ (E Schwartz Herm. XXXV 127); vielleicht nur eine broschüre, da kein fragment buchzahl hat. die tendenz verriet sich wohl schon im titel ( ταφή F 1; 3; τελευτή F 4; freilich μεταλλαγή F 2) jedenfalls bestätigen die fragmente, daß E seine übel- wollenden schilderungen, die den großen könig als halbverrückten tyrannen (F 5) und seine Makedonen als barbaren erscheinen lassen sollten, an die ereignisse der letzten zeit von Alexanders leben anknüpfte. auch daran, daß das büchlein unmittelbar n…

Pyrrhos von Epeiros (229)

(458 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pyrrhos hat über taktik (Aelian. Tact. 1; Cic. ad f. IX 25, 1) und über belagerungsmaschinen (Athen. π. μηχ. prooem. p. 5, 11 Wescher) geschrieben, aber seine memoiren werden mir immer zweifelhafter. das sog. ‘zeugnis’ Paus. I 12, 2 (159 T 1), aus dem man publikation auf befehl des königs erschloß, scheidet aus. in F 1 ist der traum und das abschieben der schuld auf die bösen ratgeber (vgl. Dion. Hal. XX 9, 1 ὅτι ἀμηχανοῦντα τὸν Πύρρον καὶ πόρους παντοδαποὺς ἐπιζητοῦντα ὁρῶν- τες οἱ κάκιστοι καὶ ἀνοσιώτατοι τῶν φίλων κτλ .) schriftstellerische mache und gehört Prox…

Anaxis der Boioter (67)

(340 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Man vermutet zeitgeschichtlichen charakter (dies ohne rechten grund; bei Diodor macht die variante τὴν τῶν ῾Ελλ. ἱστ. — τὰς συν- τάξεις das urteil noch unsicherer); zusammenhang mit dem hervor- treten Boiotiens seit 379; abfassung spätestens in den 50er jahren, so daß Kallisthenes die panegyrische tradition über Epameinondas und Pelopidas, überhaupt ein gut teil des materials für seine gegen 340 geschriebenen Hellenika hierher haben kann (RE X 1697). daß auch Plutarch im Δαιμόνιον Σωκράτους diese böotische tradition direkt benutzte — v. Stern Xenopho…

Pausanias der Lakone (592)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausanias gehört wohl erst in die Kaiserzeit, da er bei Didymos nicht vorkommt, dem die Λακωνικά und Περὶ ἑορτῶν material geboten hätten. Die zahlreichen werke passen schliesslich alle für einen ‘sophisten’, und der späte autor braucht nicht gebürtiger Lakone gewesen zu sein. Aber die Suda unterscheidet zwischen ihm und dem zeitlich sonst mög- lichen sophisten von Kaisareia in Kappadokien 1); und der name ist sehr häufig. Nicht in betracht kommen der perieget, der lexikograph, der historiker über Antiocheia 2), und selbstverständlich nicht der könig Pausanias 3). Der…

Aristonymos (510)

(48 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 510 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 510 F 2BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330). Jacoby, Felix (Berlin)

Nikomachos (215)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 215 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 26: post haec Palmiram iter flexit (sc. Aurelianus) … sed in itinere a latronibus Syris male accepto frequenter exercitu multa perpessus est et in obsidione usque ad ictum sagittae periclitatus est. (2) epistula ipsius extat ad Mucaporem missa, in qua de huius belli diffi- cultate ultra pudorem imperialem fatetur. (3—5 text des briefes. 6) denique fatigatus ac prope malis fessus litteras ad Zenobiam misit deditionem illius1 petens, vitam promittens, quarum exemplum indidi: (7) ‘Aurelianus imperator Romani orbis et receptor orientis Zeno…

Sammelzitate. Anhang (501)

(2,735 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 501 F 1BNJPlutarch. Theseus 20, 8: καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστο ροῦσιν δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο ᾽Αριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσωι γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξωι καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾽ αὐτῆςὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. (9) ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν ᾽Αριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίως τῆι προτέραι· τῆι μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ1παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτηι δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμειγμένας. Commentary F 1 UnterΝαξίων τινές wird man naxische …

Hellanikos von Lesbos (687a)

(1,211 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 687a T 1BNJ I 67; FGrHist 4 = Dionys. Hal. Ad Pomp. 3, 7) Dionys. Hal. Ad Pomp. 3, 7: τῶν πρὸ αὐτοῦ ( scil.῾Ηροδότου) συγγραφέων γενομένων ῾Ελλανίκου τε καὶ Χάρωνος (687b)1τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν ( scil.κοινὴν ῾Ελληνικῶν τε καὶ βαρβαρικῶν πράξεων ἱστορίαν) προεκδεδωκότων.   FGrH 687a T 2BNJ Phot. Bibl. 72 p. 43 b 19: περὶ τοῦ θάψαντος τὸν πατέρα διὰ τοῦ πυρὸς παρὰ τὸν νόμον, ἐξ οὗ καὶ ἔλεγχος (bei Ktesias 688 F 16 § 62) ῾Ελλανίκου καὶ ῾Ηροδότου, ὡς ψεύδονται. Cf. 688 T 11a.   FGrH 687a T 3BNJ Strabon 11, 6, 3 (̣ Eratosthenes): ῥᾶιον δ᾽ ἄν τις ῾Ησιόδωι καὶ2῾Ομήρωι πιστεύσειεν ἡρωολογοῦσιν καὶ τοῖ…

Possis von Magnesia (480)

(449 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 480 F 1BNJAthen. 12, 45 p. 533 DE: Πόσσις δ᾽ ἐν τρίτωι Μαγνητι-1κῶν τὸν Θεμιστοκλέα φησὶν ἐν Μαγνησίαι τὴν στεφανηφόρον ἀρχὴν ἀναλα-βόντα θῦσαι ᾽Αθηνᾶι, καὶ τὴν ἑορτὴν Παναθήναια ὀνομάσαι, καὶ Διονύσωι Χοοπότηι θυσιάσαντα καὶ τὴν Χοῶν ἑορτὴν αὐτόθι καταδεῖξαι.2 Commentary F 1 Trägt nicht den schluss dass man in Magnesia die liste der stephanephoren aus dem 5. jhdt besass; eponym ist der stephanephore (an stelle des prytanis) nicht vor der zweiten hälfte des 3. jhdts gewor- den3. Überhaupt wird man angesichts von 482 F 4-5 nicht leicht ge- neigt sein solchen angaben P.s, die i…

Dioxippos von Korinth (454)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Fehlt F H G und R E; aber man kann ihn nicht unbedingt verwerfen, da sich auch gegen die folgenden zitate nichts entscheidendes einwenden lässt. ῾Ιππόνους als früheren namen Bellerophons bezeugt die ἱστορία Schol. AB Hom. Il.Ζ 155 1) mit der herkunftangabe παρὰ ᾿Ασκληπιάδηι ἐν Τραγωιδουμένοις2); die reihe der varianten 3) gibt mit anonymen zitaten (τινές, ἄλλοι) Bibl. 2, 30, ohne zitate Tzetzes Lykophr. 17 p. 15, 31 Scheer ( Chil. 7, 810ff.), und unvollständig schon Zenob. Prov. 2, 87; also müssen die autorennamen in älteren mythographieen oder scholien gestanden haben.   F…

Hellanikos von Lesbos (4)

(45,968 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 4 T 1BNJ Suid. s. ῾Ελλάνικος · Μιτυληναῖος, ἱστορικός· υἱὸς ᾽Ανδρομένους, οἱ δὲ ᾽Αριστομένους, σἱ δὲ Σκάμωνος, οὗ ὁμώνυμον ἔσχεν υἱόν. διέτριψε δὲ ῾Ελλάνικος σὺν ῾Ηροδότωι παρὰ ᾽Αμύνται τῶι Μακεδόνων βασιλεῖ, κατὰ12τοὺς χρόνους Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους (456/5)· καὶ ῾Εκαταίωι τῶι3Μιλησίωι ἐπέβαλε, γεγονὼς κατὰ τὰ Περσικὰ (480/79) ἢ μικρῶι πρόσ<θεν>.4ἐξέτεινε δὲ καὶ μέχρι τῶν Περδίκκου χρόνων, καὶ ἐτελεύτησεν ἐν Περπερή-5νηι τῆι κατ᾽ ἀντικρὺ Λέσβου. συνεγράψατο δὲ πλεῖστα πεζῶς τε καὶ6ποιητικῶς. Commentary T 1 υἱόν] den verfasser von Περὶ Λέσβου (III) und Περὶ εὑρημάτων? …

Butoridas (654)

(23 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 654 T 1BNJPlin.(III 183; IV 352) Jacoby, Felix (Berlin)

Aristokrates der Spartiat (591)

(1,679 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Umfangreiches buch, das Λακωνικά betitelt ist und dementsprechend auch historische erzählung enthielt 1). Vielleicht hat es deshalb in der älteren quellenforschung eine grössere rolle gespielt, und man ist wirklich versucht in ihm die landesgeschichte zu sehen, die der perieget Pausanias ausgeschrieben hat, da Sosibios als seine direkte quelle nicht in frage kommt 2). Es ist sicher exzerpiert von Pamphilos 3), aber nicht von Didymos; denn Wilamowitz' änderung des Aristokles Athen. 4, 17 p. 140 B ist unglaublich 4). Plutarch hat ihn direkt benutzt, da die paar…

VII. Amorgos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VII. Amorgos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysios von Olbia (804)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 804 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 658/9 = Et. Gen. s.v. Κάλπιν (Et. Gen. s.v. Κάλπιν ): τῆι δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν / Διψακὸς υἷ᾽ ᾽Αθάμαντος ἑοῖς ὑπέδεκτο δόμοισιν / ..... τοῦ μέν θ᾽ ἱερὸν αἶψα καὶ εὐρείας ποταμοῖο / ἠιόνας πεδίον τε βαθυρρείοντά τε Κάλπην / δερκόμενοι παράμειβον] Διονύσιος <δὲ> ὁ᾽Ολβιανὸς ἱστορεῖ τὰς εὐρείας123ἠιόνας λέγεσθαι ᾽Αχιλλέως δρόμους. <Κάλπις δὲ ποταμὸς Βιθυνίας>. Notes^ back to text1. v.l. κάλπιν ^ back to text2. < > aus Et. Gen.^ back to text3. ᾽Ολβιανὸς Et. Gen. ἀλβανιὸς Schol τὰς εὐρείας om. Et. Gen.Jacoby, Felix (Berlin)

Xenophon von Athen (111)

(47 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 111 T 1BNJ Diog. Laert. II 59: γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά· πρῶτος αὐτὸς οὗτος· δεύτερος ᾽Αθηναῖος, ἀδελφὸς Πυθοστράτου τοῦ τὴνΘησηίδα πεποιηκότος, γεγραφὼς ἄλλα τε καὶ Βίον ᾽Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου. Jacoby, Felix (Berlin)

Aristonikos von Tarent (57)

(353 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 57 F 1BNJPtolem. Chenn. bei Phot. Bibl. 190 p. 147 a 18: ὡς ᾽Αχιλλέα μὲν ᾽Αριστό- νικος ὁ Ταραντῖνος διατρίβοντα ἐν ταῖς παρθένοις παρὰ Λυκομήδει Κερκυσέραν καλεῖσθαί φησιν καὶ ῎Ισσα καὶ Πύρρα· ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ῎Ασπετος καὶ Προμηθεύς.1 Commentary F 1 Sueton. Tib. 70 grammaticos … eius modi fere quaestionibus experiebatur … quod Achilli nomen inter virginis fuisset. Πύρρα] Hygin. f. 96. ῎Ασπετος]2 Hesych. s. v. ὁ ᾽Αχιλλεὺς ἐν ᾽Ηπείρωι, ὥς φησιν ὁ ᾽Αριστοτέλης ἐν ᾽Οπουντίων Πολιτείαι. Plut. Pyrrh. 1. vgl. Tuempel R E II 1726.   FGrH 57 F 2BNJPtolem. Chenn. p. 147 b 22: ὅτι τὴν μέσην κεφα…

Timotheos von Gaza (652)

(175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 652 T 1BNJ Suda s.v. Τιμόθεος Γαζαῖος · γραμματικός· γεγονὼς ἐπὶ ᾽Αναστα-1σίου βαοιλέως (491/518) … ἔγραψε δὲ καὶ ἐπικῶς περὶ ζώιων τετραπόδων2[θηρίων] τῶν παρ᾽ ᾽Ινδοῖς καὶ ῎Αραψι καὶ Αἰγυπτίοις καὶ ὅσα τρέφει Λιβύη,34καὶ περὶ ὀρνέων ξένων τε καὶ ἀλλοκότων καὶ ὄφεων βιβλία δ ̅.5   FGrH 652 T 2BNJ Schol. Joann. Gaz. ᾽Εκφρ. τοῦ κοσμ. πίνακ. p. 135 Friedl: ἐλλό γιμοι ταύτης τῆς πόλεως ( scil.Γάζης) ᾽Ιωάννης, Προκόπιος, Τιμόθεος ὁ γράψας περὶ ζώιων ᾽Ινδικῶν, καὶ οἱ τῶν ᾽Ανακρεοντικῶν ποιηταὶ διάφοροι.   FGrH 652 T 3BNJ Schol. Kyrill. ( Reitzenstein Gesch. d. gr. Etymologika p. 296): ῾Ωρα…

Anhang zu Magnesia (am Maiandros) (482)

(2,438 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 482 F 1BNJInschr. Magnesia 46: Παρὰ ᾽Επιδαμνίων ...... [ἐπειδὴ Μ]άγ[νητες] οἱ ἐπὶ Μαι[ά]νδρ[ου] ...... ἀφεστά[λκα]ντ[ι] πρεσβυτὰς ..... οὃ ποτελθόντες ποτὶ τὰν βουλὰν καὶ [τὸν]δᾶμ̣[ον ἁμῶν τὸ ψά]φισμα ἀπέδωκα[ν καὶ αὐτ]οὶ διελέχθην μετὰ πάσας φιλοτιμίας, ἐμφανίξ̣[αντες τὰν]τᾶς ᾽Αρτέμι[δος ἐπιφάν]ειαν καὶ τὰν γεγενημέναν βοάθειαν ὑπὸ τῶν π̣[ρ]ο[γόνων α]ὐτῶν [εἰ]ς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελφ[οῖς], νικασάντων μάχαι τοὺς βαρβάρους τοὺςἐπιστρατεύσαντας ἐπὶ διαρπαγᾶι τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων (279/8), καὶ τὰν εὐεργεσίαν, ἃν συνετελέσαντο εἰς τὸ κοινὸν τῶν Κρηταιέ[ων] δι…

Antigonos (816)

(331 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 816 T 1BNJ Dion. Hal. A.R. 1, 6, 1: ἅμα δὲ τούτοις (Hieronymos; Timaios) ᾽Αντιγόνου τε καὶ Πολυβίου καὶ Σιληνοῦ (175) καὶ μυρίων ἄλλων τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν (der archaiologie Roms) οὐχ ὁμοίως ἐπιβαλόντων, ὧν ἕκαστος ὀλίγα καὶ οὐδὲ ἀκριβῶς αὐτῶι διεσπουδασμένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν1ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων συνθεὶς ἀνέγραψεν. S. 840 F 1a.   FGrH 816 T 2BNJ Dion. Hal. De comp. verb. 4 p. 20, 16 U-R: χρόνωι δ᾽ ὔστερον παντά πασιν ἠμελήθη ( scil.τὸ συντιθέναι δεξιῶς τὰ ὀνόματα) καὶ οὐδεὶς ὤιετο δεῖν ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι οὐδὲ συμβάλλεσθαί τι τῶι κάλλει τῶν λόγων· τοιγάρτοι τοιαύτας…

Vorrede Zweiter Teil A (vorrede_zweiter_teil_A)

(2,358 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil. Zeitgeschichte A. Universalgeschichte und Hellenika ‘Wollte gott,’ fiel Goethe ein, ‘wir wären alle nichts weiter als gute handlanger. eben weil wir mehr sein wollen und überall einen großen apparat von philosophie und hypothesen mit uns herumführen, verderben wir es.’ (Eckermann Gespräche mit Goethe 18. Mai 1824). Von den wünschen, die nach erscheinen des ersten teiles laut geworden sind, konnte ich zwei erfüllen. die Muellerschen fragmentzahlen sind den neuen in klammern zugesetzt, und das entgegenkommen des verlages hat es er…

Apollodoros (803)

(113 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 803 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 159/60 b: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνηι καθύπερθε μέτωπα (die Argonauten im lande des Amykos)] οὐποιητικῶς δὲ ἀνέπλασε τὴν δάφνην ὁ ᾽Απολλώνιος, ἀλλ᾽ ἔστιν ὄντως ἐν τῶι τόπωι δένδρον δάφνης εὐμέγεθες, ὥς φησιν ᾽Ανδροίτας ὁ Τενέδιος ἐν τῶι1Περίπλωι τῆς Προποντίδος (599 F 1), παριστορῶν ὅτι ῎Αμυκος μὲν καλεῖται τὸ χωρίον, ἔχει δὲ ἐποίκια καὶ νῦν, διέστηκε δὲ τοῦ Χαλκηδονίου Νυμφαίου σταδίους ε ̅. ᾽Απολλόδωρος δὲ ἐν τῶι πρώτωι τῶν Ποντικῶν ἡρῶιον αὐτόθι φησὶν εἶναι ᾽Αμύκου· καὶ εἴ τις ἐκ τῆς δάφνης κλάδον λάβοι, εἰς λοιδορίαν ἀνίστησιν . Notes^ …

Sosylos von Lakedaimon (176)

(2,035 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das urteil über S ist durch F 1 viel günstiger geworden. man hätte T 3 bei der bekannten art des Polybios überhaupt nie verallgemeinern dürfen; es schließt auch stärkere benutzung durch Polybios nicht aus (p. 606, 2ff.). über die persönlichkeit wissen wir nichts; doch sprechen T 1 und die historische kenntnis in F 1 vielleicht mehr für einen literaten und ‘sekretär’ Hannibals, als für einen ‘kombattanten’ und führer griechischer söldner. aber entscheidend ist das nicht, und A Schaefers änderung, Σωσιγένης Σωσίλος bei Dion. Hal. De Din. 8 οἱ δ᾿ ᾿Ισο- κράτην καὶ τὰ ᾿Ισοκράτ…

Athenodoros (Ο ΣΑΝΔΩΝΟΣ?) von Tarsos (746)

(1,048 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 746 T 1BNJ Strabon 14, 5, 14 p. 674/5: ἄνδρες δ᾽ ἐξ αὐτῆς ( scil.τῆς Ταρσοῦ) γεγόνασι τῶν μὲν Στωικῶν ᾽Αντίπατρός τε καὶ ᾽Αρχέδημος καὶ Νέστωρ, ἔτι δ᾽ ᾽Αθηνό δωροι δύο, ὧν ὁ μὲν Κορδυλίων καλούμενος συνεβίωσε Μάρκωι Κάτωνι, καὶ τελευτᾶι παρ᾽1ἐκείνωι, ὁ δὲ τοῦ Σάνδωνος, ὃν καὶ Κανανίτην φασὶν ἀπὸ κώμης τινός, Καίσαρος καθη γήσατο, καὶ τιμῆς ἔτυχε μεγάλης· κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν2καθεστῶσαν πολιτείαν κακῶς φερομένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ (no. 194) ...... (der) διετέλεσεν ἄγων καὶ φέρων τὴν πόλιν μέχρι τῆς καταστροφῆς τοῦ ᾽Αντωνίου. τοιαύτην δὲ τὴν πόλιν …

XXXIV. Kolophon

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXIV. Kolophon Lehrreiche und wohl vollständige reihe der wichtigsten schriftsteller über Kolophon. Frühe ῟Ωροι, die wahrscheinlich Aristoteles, der die πολιτεία schrieb und sicher Kallimachos bekannt waren, dessen schüler Philostephanos das einzige sichere F 1 in einer interessant veränderten fassung bringt1. Dann vermutlich noch hellenistische Κολοφωνιακά des Erxias unbekannten umfangs, und späthellenistisch (schon mit dem blick auf Rom2) die zusammenfassung Nikanders, der auch ein spezialbuch über die kolophonischen dichter schrieb3. Notes^ back to text1. Zu 448 …

Moschion (575)

(1,847 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht auszug aus einem geschichtswerk, sondern offensichtlich eine kleine gelegenheitsschrift, eine art ‘fliegendes blatt’, zu ehren Hierons, der den uns unbekannten dichter Archimelos für sein epigramm auf die Syrakusia fürstlich belohnt hatte 1), und von dem sich der verfasser des prosablattes natürlich ähnliches erhoffte. Daraus ergibt sich M.s zeit und damit die abfassungszeit mit annähernder genauigkeit: ὁ πάντα ῾Ρωμαίοις φίλος2) konnte der könig frühestens 263/2, dem jahre seines übertritts zu Rom, genannt werden; wahrscheinlicher …

XXIII. Halikarnass

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXIII. Halikarnass No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesias von Knidos (688)

(40,954 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 688 T 1BNJ Suda s.v. Κτησίας = Tzetz. Chil. 1, 82/6 (Tzetz. Chil. 1, 82/6)· Κτησιάρχου ἢ Κτησιόχου,1Κνίδιος· ἰατρός, ὃς ἰάτρευσεν ἐν Πέρσαις ᾽Αρταξέρξην τὸν Μνήμονα κλη-23θέντα (a. 405ff.), καὶ συνέγραψε Περσικὰ ἐν βιβλίοις κ ̅ καὶ γ ̅.   FGrH 688 T 2BNJ Strabon 14, 2, 15: Κνίδος ..... ἐντεῦθεν δὲ καὶ Κτησίας ὁ ἰατρεύσας μὲν ᾽Αρταξέρξην, συγγράψας δὲ τὰ ᾽Ασσυρικὰ καὶ τὰ Περσικά.4   FGrH 688 T 3BNJ Diodor. 2, 32, 4 = Tzetz. Chil. 1, 82/6 (Tzetz. Chil. 1, 82/6): Κτησίας δὲ ὁ Κνίδιος τοῖς5μὲν χρόνοις ὑπῆρξε κατὰ τὴν Κύρου στρατείαν ἐπὶ ᾽Αρταξέρξην τὸν ἀδελφόν (401a), γενόμενος δ᾽ αἰχμάλωτος…

Andron von Teos (802)

(557 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 802 T 1BNJ Arrian. Ind. 18, 8: (trierarchen der Indusflotte Ale xanders) ῎Ανδρων δὲ Καβήλεω Τήιος.1   FGrH 802 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 353/6 b: γῆν Μαριανδυνῶν .... / ἔνθα μὲν εἰς ᾽Αίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος, / ἄκρη τε προβλὴς ᾽Αχερουσιὰς ὑψόθι2τείνει] ἄκρα κατὰ τὴν ῾Ηράκλειαν, ἣν ᾽Αχερούσιον καλοῦσιν οἱ ἐγχώριοι. ῾Ηρό-3δωρος (31 F 31) δὲ καὶ Εὐφορίων ἐν τῶι Ξενίωι (F 35 Scheidw) ἐκείνηι φασὶ τὸν Κέρβερον ἀνῆχθαι ὑπὸ τοῦ ῾Ηρακλέους καὶ ἐμέσαι χολήν, ἐξ ἧς φυῆναι τὸκαλούμενον ἀκόνιτον φάρμακον. ῎Ανδρων δὲ ὁ Τήιος ἐν τῶι Περίπλωι φησὶν ᾽Αχέροντά τινα βασιλεῦσαι τ…

Protagorides von Kyzikos (853)

(333 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 853 T 1BNJ Schol. Nikand. Alex. 1: εἰ καὶ μὴ σύγκληρα κατ᾽ ᾽Ασίδα τείχεα δῆμοι / τύρσεσιν ἐστήσαντο, τέων ἀνεδέγμεθα βλάστας, / Πρωταγόρη κτλ.] Νίκανδρόςἐστιν ὁ λέγων Κολοφώνιος Πρωταγόραι Κυζικηνῶι.   FGrH 853 T 2BNJ Athen. 4, 54 p. 162 B: … τὴν Σφοδρίου τοῦ Κυνικοῦ Τέχνην ἐρωτικὴν καὶ τὰς Πρωταγορίδου ᾽Ακροάσεις ἐρωτικὰς Περσαίου τε … Συμπο τικοὺς διαλόγους (584 F 3-6) …   FGrH 853 F 1BNJ Athen. 4, 33 p. 150 CD: (Lykeas 613 F 4). τίνα δ᾽ ἦν τὰ Αἰγύπτια δεῖπνα Πρωταγορίδης ἐν τῶι α ̅ Περὶ Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει ἡμᾶς λέγων οὔτως·«τρίτη δέ ἐστιν ἰδέα δείπνων Αἰγυπτιακή, τραπεζῶν μὲν οὐ πα…

Praxion <von Megara> (484)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass P. nur einmal zitiert wird 1) ist kein grund seine existenz zu be- streiten 2). Wenn wir in ihm Dieuchidas' vater sehen dürfen, ist seine zeit ungefähr bestimmt; und ob das einzige fragment von der Athena Skiras im Phaleron redet 3) oder nicht (bei der knappheit des auszuges lässt sich das nicht bestimmt behaupten), die tendenz ist die gleiche wie bei Dieuchidas 485 F 2 und dem autor des Aristoteles 487 F 2: bedeutende athenische kulte sollen als megarisch oder wenigstens dorisch erwiesen werden.   FGrH 484 F 1BNJHarpokr. (Suda) s. v. Σκίρον : ..... καὶ ᾽Αθηνᾶν δὲ Σκι-ράδα τι…

Amphion von Thespiai (387)

(201 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der titel ist bemerkenswert verschieden, weil umfassender, von dem des Nikokreon 1); und der verfasser, der ein epigramm vielleicht des 4. jhdts als ‘alt’ zitiert, mag jünger sein als er 2). Das exzerpt ist ver- kürzt 3); denn das epigramm, das von männerchören spricht, ist kein beleg für die παίδων ὀρχήσεις, die übrigens in den siegerlisten nicht vor- kommen 4), also wohl bestandteil des regulären kultes waren, nicht programmpunkt des agons. Ob Pausanias, der vom kult nur ganz kurz spricht, A. in der beschreibung des Musenheiligtums 5) benutzt hat, ist nicht zu sagen.   FGrH…

Heliodoros der Perieget von Athen (373)

(2,538 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der einzige sichere Athener 1) unter den periegeten, eine dem Polemon und noch mehr dem Diodoros gleichartige erscheinung. Wie dieser heisst er bei Athenaios und Harpokration, die die wichtigsten und allein sicheren fragmente bewahrt haben, ὁ περιηγητής2), und wie dieser hat er ein spe- zialwerk über athenische altertümer geschrieben, die 15 bücher Περὶ τῆς᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως, von denen Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι τριπόδων wohl nur ein teil war 3). Zweifelhaft ist ob aus T 2 ein zweites werk Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι ἀναθημάτων entnommen werden darf oder ob Plinius ‘nur den we…

Ptolemaios Lagu (138)

(12,632 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ᾿Εορδαῖος (Nearch. 133 F 1 c. 18, 5; Arrian. VI 28, 4; nach Steph. Byz. s. ᾿Ορεστεία Oreste; s. O Hoffmann Die Makedonen 1906, 153); geb. 367/6 (Ps. Lukian. Macrob. 12; der zweifel von Beloch Gr. G. III 2, 126 und Berve Alexanderreich II no. 668 ist meines erachtens un- begründet); gehört schon unter Philipp zur näheren umgebung Alexanders und wird deshalb mit Nearchos u. a. (133 T 4) verbannt. die formu- lierung bei Arrian. III 6, 5f. ist irreführend; denn zum σωματοφύλαξ wird Pt erst im jahre 330 nach der Philotaskatastrophe ernannt (ebd. III 27, 5) und e…

Eualkes von Ephesos (418)

(123 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 418 F 1BNJInschr. von Priene 37, 118ff.: s. 417 F 2.   FGrH 418 F 2BNJAthen. 13, 31 p. 573 A: Εὐάλκης δ᾽ ἐν τοῖς ᾽Εφεσιακοῖςκαὶ ἐν ᾽Εφέσωι φησὶν ἱερὰ ἱδρῦσθαι ῾Εταίραι ᾽Αφροδίτηι.1 Commentary F 2 Mit welchem recht Bürchner das heiligtum der᾽Αφροδίτη ῾Εταίρα in dem ᾽Αφροδίτης τέμενος bei Polyaen. Strat. 5, 19 erkennt, weiss ich nicht. Das letztere lag an der küste. Polyaens quelle für die seeschlacht bei Ephesos zwischen Rhodiern und Ptolemaios' admiral Chremonides im j. 260 v. Chr.(?)2 ist unbekannt, und das fragment kann nicht zur zeitbestimmung des Eualkes verwendet werden. Notes^…

LXIII. Rhodos

(1,220 words)

Author(s): Jacoby, Felix
LXIII. Rhodos Die zahl der schriftsteller über Rhodos wird durch die sog. Tempel chronik von Lindos (richtiger Anagraphe), deren verfasser wir ohne bedenken Ti(machidas) nennen1, stark vermehrt: sie gibt (die urkunden no. 529/31 eingerechnet) mindestens 13 neue namen und mindestens 5 neue buchtitel für bekannte autoren2. Der zuwachs unserer kenntnis der lo kalen schriftstellerei entspricht dieser vermehrung freilich nicht; denn die vielen autoren, aus denen nichts notiert wird als die (vielfach wohl nur gelegentliche) erwähnung von weihg…

Anhang zu Arabien (677)

(2,232 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 677 F 1BNJ Arrian. Anab. 7, 20, 7 = Aristobulos 139 F 55 (̣ Aristobulos 139 F 55 ): ταυτὶ ἀπηγ-1γέλθη ᾽Αλεξάνδρωι τὰ μὲν πρὸς ᾽Αρχίου (V), ὃς ξύν τριακοντόρωι ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ παράπλου τοῦ ὡς ἐπὶ τοὺς ῎Αραβας μέχρι μὲν τῆς νήσουτῆς Τύλου ἦλθε, τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐτόλμησεν· ᾽Ανδροσθένης (710) δὲ ξὺν ἄλληι τριακοντόρωι σταλεὶς καὶ τῆς χερρονήσου τι τῶν ᾽Αράβων παρέπλευσε· μακροτάτω δὲ τῶν ἐκπεμφθέντων προὐχώρησεν ῾Ιέρων ὁ Σολεὺς ὁ κυβερνήτης (V), λαβὼν καὶ οὗτος παρ᾽ ᾽Αλεξάνδρου τριακόντορον. (8) ἦν μὲν γὰρ αὐτῶι προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρό…

Q. Fabius Pictor (809)

(14,291 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 809 T 1aBNJ Suda s.v. Φάβιος Πίκτωρ · συγ-1γραφεὺς ῾Ρωμαίων. (F 25; cf. F 21).   FGrH 809 T 1bBNJ Hieron. Epp. 60, 12, 3: nobilem virum Quintum Fabium miratur antiquitas, qui etiam Romanae historiae scriptor est, sed magis ex pictura quam litteris nomen invenit.   FGrH 809 T 2BNJ Eutrop. Brev. 3, 5 = Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius);Orosius Hist. 4, 13, 6 (̣ Livius): traditumque est a Fabio historico (F 19/20), qui ei bello (dem Gallierkrieg 225/2) interfuit.   FGrH 809 T 3aBNJ Livius 22, 57, 4: (nach der schlacht bei Cannae a. 216 und verschiedenen prodigien) decemviri libros adire iussi…

Ammonios (Ο ΛΑΜΠΤΡΕΥΣ) von Athen (361)

(2,091 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Durch das demotikon wollen der sog. Ammonios — d.h. Herennius Philon 1) — und Syrian den athenischen verfasser des buches Περὶ βωμῶν καὶ θυσιῶν2) doch wohl von dem alexandrinischen grammatiker unterscheiden, dem wahrscheinlichen verfasser von Περὶ (τῶν ᾿Αθήνησιν) ἑταιρ(ίδ)ων und Κωμωιδούμενοι, den unsere (freilich gekürzten) Aristo- phanesscholien einfach als ᾿Αμμώνιος zitieren 3). Ob Harpokration, der nur den Athener anführt, den er dreimal einfach Ammonios nennt, aber stets unter zufügung des buchtitels 4), einmal statt dessen den vatersnamen 5) als distink…

Meliton <von Athen?> (345)

(131 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 345 F 1BNJ Harpokr. (Sud.) s. v. κάθετος · ὁ καθιέμενος εἰς τὸ πέλαγος1ἀμνός· Λυσίας ἐν τῶι Κατὰ Τελαμῶνος (F 227 Tur). διείλεκται περὶ τοῦ καθέτου Μελίτων ἐν α ̅ Περὶ τῶν ᾽Αθήνησι γενῶν. Commentary F 1 Lex. rhet. p. 270, 8 Bkr (Phot. Lex. s.v.) κάθετον· βοῦν τινὰ καθιεμένον εἰς τὴν θάλατταν τῶι Ποσειδῶνι θυσίαν. Derartige opfer von verschiedenen tieren2 werden verschiedenen göttern des meeres dar gebracht. Lamm und stier sind schwer zu verwechseln; es wird sich also wohl um verschiedene zeremonieen handeln, die wir nicht näher bestim men und keine…

Anhang zu Samos (545)

(4,195 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 545 F 1BNJPausan. 7, 4: αἱ δὲ ἐν ταῖς νήσοις εἰσὶν ᾽Ιώνων πόλεις Σάμος ἡ ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος ἡ ἀντικρὺ τοῦ Μίμαντος. ῎Ασιος δὲ ὁ ᾽Αμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν (F 7 Ki) ὡς Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο ῾Αστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ καὶ ᾽Αστυπαλαίας εἶναι παῖδα ᾽Αγκαῖον, βασιλεύειν δὲ αὐτὸν τῶν καλου μένων Λελέγων · ᾽Αγκαίωι δὲ τὴν θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ λαβόντι τοῦ Μαιάνδρου Σαμίαν γενέσθαι Περίλαον καὶ ῎Ενουδον καὶ Σάμον καὶ ᾽Αλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ᾽ αὐτοῖς Παρ-1θενόπην · Παρθενόπης δὲ τῆς ᾽Αγκαίου καὶ ᾽Απόλλωνος Λυκομήδην γενέσθαι. (2) ῎Ασιος μὲνἐ…

Zenon von Sidon (791)

(62 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 791 T 1BNJ Suda s.v. Ζήνων Μουσαίου · Σιδώνιος· φιλόσοφος Στωικός. μαθητὴς Διοδώρου τοῦ κληθέντος Κρόνου, † διδάσκαλος δὲ καὶ αὐτὸς Ζήνωνος1τοῦ Κιτιέως. ἔγραψεν ᾽Αστρολογίαν ὑπὲρ Σωκράτους καὶ Σιδωνιακά. Notes^ back to text1. διδάσκαλος: verwechselung mit μαθητής (Diog. Laert. 7, 36; Ind. Stoic. Herc. 11); s. Komm. αὐτὸς: αὐτοῦ VolkmannJacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲