Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Plesimachos (52)

(93 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name erschwindelt nach Lysimachos s. 295, 4?   FGrH 52 F 1BNJ[Plutarch.] De fluv. 18, 12—13: ᾽Αθηναῖον δ ὄρος ἔλαβε τὴν προσηγορίανὰπ ᾽Αθηνᾶς· μετὰ γὰρ τὴν τοῦ ᾽Ιλίου πόρθησιν Διομήδης εἰς ῎Αργος ὑποστρέψας εἰς τὸν Κεραύνιον ἀνέβη λόφον καὶ τέμενος ᾽Αθηνᾶς κατασκευάσας τὸ ὄρος ἀπὸ τῆς θεᾶς ᾽Αθηναῖον μετωνόμασε. (13) γεννᾶται δ᾽ ἐν τῆι ἀκρωρείαι ῥίζα παρόμοιος πηγάνωι· ἣν ἐὰν γυνὴ φάγηι τις κατ᾽ ἄγνοιαν, ἐμμανὴς γίνεται. καλεῖται δ᾽ ᾽Αδράστεια, καθὼς ἱστορεῖ Πλησἰμαχος ἐν β ̅ Νόστων. Jacoby, Felix (Berlin)

Agathokles von Samos (799)

(30 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 799 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 9, 1: s. 798 F 1. Jacoby, Felix (Berlin)

Nikias von Mallos(?) (60)

(284 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Erschwindelter autor (nach dem Nikias im gemmenbuch des Plinius N H I 37. XXXVII 36? Atenstädt Herm. LVII 238), verschieden von dem verfasser der ᾿Αρκαδικά (III) und dem geographen(? V), natürlich auch von Nikias von Nikaia (IV).   FGrH 60 F 1BNJ[Plutarch.] Parall. min. 13 p. 308 F: ῾Ηρακλῆς τοῦ ᾽Ιόλης γάμου ἀποτυχὼν τὴν Οἰχαλίαν ἐπόρθησεν. ἡ δὲ ᾽Ιόλη ἀπὸ τοῦ τείχους ἔρριψεν ἑαυτήν. συνέβη δὲ κολπωθείσης ὑπὸ ἀνέμου τῆς ἐσθῆτος μηδὲυ παθεῖν· καθάπερ ἱστορεῖ ΝικίαςΜαλεώτης.1   FGrH 60 F 2BNJSchol. V Hom. Od. ψ 218: ᾽Αλέξανδρος ὁ Πριάμου παῖς ἀπὸ τῆς ᾽Ασίας κατάρας εἰς…

Juba von Mauretanien (275)

(29,408 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction RE IX 1916, 2384ff. da die Suda die schriftenliste gestrichen hat, sind wir nicht sicher, dass wir alles kennen (zu F 61); aber wichtiges fehlt unter den titeln, die 9 werke und etwa 50 bücher geben, schwer- lich. auch der charakter der schriftstellerei ist deutlich. man hat J nicht unrichtig neben den Polyhistor Alexandros gestellt: wie dieser bewahrt er überall die formen der gelehrten hellenistischen arbeit, was den unterschied gegen die römischen enzyklopädien und z.t. auch die griechischen lexika der kai…

Athanis (Athanas) von Syrakus (562)

(740 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Mit ihm lenken wir wieder in die hauptlinie der Σικελικά ein. Dass A. Philistos' mitten in der regierung des Dionysios II abgebrochenes werk zu ende geführt und fortgesetzt hat 1) ist insofern merkwürdig als er vom entgegengesetzten politischen standpunkt schrieb. Denn obwohl der name nicht ganz selten ist 2), wird man ohne bedenken die alte gleichung mit dem προστάτης τοῦ δήμου akzeptieren, den Theopomp neben dem häufiger erwähnten Herakleides 3) für 357/6 oder 356/5 nennt. A. ist (soweit wir sehen) der erste, der die alte geschichte beiseite lässt und (in der weise der Hel…

Aieluros (528)

(28 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 528 F 1BNJAnagraphe von Lindos B § 5: weihgeschenk des Herakles. Jacoby, Felix (Berlin)

Antipatros von Akanthos (56)

(293 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 56 F 1aBNJ Eustath. Od. λ 521 p. 1697, 53: ὅτι δὲ ὁ τοιοῦτος Μέμνων καὶ τὸνκαλὸν ἀνεῖλε Νεστορίδην ᾽Αντίλοχον, ἡ ἱστορία δηλοῖ. περὶ οὗ ἱστορεῖ ᾽Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεανός, ὡς χρησμοῦ δοθέντος Νέστορι φυλάττεσθαι ἐπὶ τῶι υἱῶι ᾽Αντι- λόχωι τὸν Αἰθίοπα, ἔδοτο αὐτῶι μνήμονα ὁ πατὴρ καὶ ὑπασπιστὴν Χάλκωνα Κυπα- ρισσέα, ὃς ἐρασθεὶς Πενθεσιλείας καὶ βοηθῶν αὐτῆι ἀνηιρέθη ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως, καὶ τὸ σῶμα ὑφ᾽ ῾Ελλήνων ἀνεσκολοπίσθη. ἐδόθησαν δὲ καὶ ἄλλοις τῶν ἡρώων μνή-μονες, οἶον τῶι ᾽Αχιλλεῖ πρὸς τῆς μητρός, ὡς ἱστορεῖ καὶ Λυκόφρων. καὶ τῶι Πατρόκλωι δὲ ὑπ᾽ ᾽Αχιλλέως Εὄδωρο…

Timomachos (754)

(213 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 754 F 1BNJAthen. 14, 42 p. 638 A: (Menaichmos 131 F 6/7; Philochoros 328 F 23) Τιμόμαχος δ᾽ ἐν τοῖς Κυπριακοῖς Στήσανδρονλέγει τὸν Σάμιον (?) ἐπὶ πλεῖον αὐξῆσαι τὴν τέχνην ( scil.τὴν ψιλοκιθαριστι-1κήν?), καὶ πρῶτον ἐν Δελφοῖς κιθαρωιδῆσαι τὰς καθ᾽ ῞Ομηρον μάχας, ἀρξά- μενον ἀπὸ τῆς ᾽Οδυσσείας. ἄλλοι δὲ πρῶτόν φασιν παρ᾽ ᾽Ελευθερναίοις κιθαρίσαι τὰς ἐρωτικὰς ὠιδὰς ᾽Αμήτορα τὸν ᾽Ελευθερναῖον, οὗ καὶ τοὺς ἀπογόνους ᾽Αμητορ<ίδ>ας2καλεῖσθαι. (Es folgen citate aus Aristoxenos und Phainias).   FGrH 754 F 2BNJVit. Hom. Rom. p. 30, 24 Wil: ᾽Αναξιμένης (72 F 30) μὲν οὗν καὶ Δαμάστης (5 F…

Aristonikos von Alexandreia (53)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 53 F 1BNJStrabon I 2, 31: ᾽Αριστόνικος μὲν οὖν ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γραμματικὸς ἐν τοῖς Περὶ τῆς Μενελάου πλάνης πολλῶν ἀναγέγραφεν ἀνδρῶν ἀποφάσεις περὶ ἑκάστου τῶν ἐκκειμένων κεφαλαίων· ἡμῖν δ᾽ ἀρκέσει κἂν ἐπιτέμνοντες λέγωμεν. Commentary F 1 wird gewöhnlich in den Odysseekommentar verwiesen. aber Strabons worte sprechen für eine spezialschrift, und die verse δ 81ff. sind ein altes, allerdings mehr geographisches als mythographisches problem (4 F 153—154). auf abdruck und analyse von Strabons excerpt habe ich ungern verzichtet. ἐκκειμένων κεφαλαίων] nämlich πρός τίνας ἦλθεν Αἰ…

Agatharchides von Samos (284)

(1,685 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die aufnahme der autoren mit mehreren buchtiteln — wo die geringe phantasie des Ps.Plutarch (*Plu) nicht ausgereicht hat oder wo ihm die titelmasse eines Alexandros Polyhistor (zitiert Par. 40 B; Fluv. 10, 1) und Juba (zitiert Parall. 23 A) vorschwebte — hier und der nur mit einem ‘historischen’ buch angeführten unter den einzelnen städten und ländern bedeutet keinerlei konzession an den gelegentlich wieder auflebenden glauben,…

Lysimachos (170)

(129 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Philosoph, mit keinem der uns bekannten träger des namens identisch. sein leben muß größtenteils in die erste hälfte s. III fallen; daß die schrift über Attalos (zum titel: Onesikritos o. p. 468, 21), die doch vermutlich erst nach dessen thronbesteigung publiziert ist, schon in den Πίνακες des Kallimachos verzeichnet war, läßt sich nicht sicher behaupten.   FGrH 170 T 1BNJ Athen. VI 60 p. 252 C: ᾽Αττάλου δὲ τοῦ βασιλέως (241—197) ἐγένετο κόλαξ καὶ διδάσκαλος Λυσίμαχος, ὃν Καλλίμαχος μὲν Θεοδώρειον1ἀναγράφει (F 100 d 12 Schn), ῞Ερμιππος (IV) δ᾽ ἐν τοῖς Θεοφράστου μαθη…

Istros der Kallimacheer (334)

(36,448 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction The Vita is to all appearance wholly taken from the special book of Hermippos of Berytos 2). The long list of books at the end of it has been omitted (a frequent happening), and the opening is confused, perhaps because two or even more Vitae of homonymous authors were fused to- gether 3). From Steph. Byz. s.v. Κάλλατις we know another I., who wrote Περὶ τραγωιδίας καλὸν βιβλίον4); his date cannot be determined, and it is improbable to assign to him either the Vita of Sophokles (F 33-38) or the Μελοποιοί (F 56): these two books are simply quoted as ῎Ιστρος (in the Vita of Sophokles …

Dionysios (I) von Syrakus (557)

(197 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Es kann nur der tyrann, nicht der schwindelautor Ps. Plutarchs 1) gemeint sein, dessen fälschungen keine aufnahme in die literaturgeschich- ten gefunden haben. Wir haben keinen grund die knappen angaben der Suda über die literarische tätigkeit der beiden tyrannen 2) zu bezweifeln; und es macht nichts aus dass wir sonst nur von den bühnenstücken des Dionysios I hören 3). Sehr bedauerlich dass die Suda nichts näheres über die ἱστορικά sagt, die in σατυρικά zu ändern man sich nicht leicht entschliessen wird. Sollte die ‘autobiographische’ literatur 4) die bei den …

Sammelzitate (395)

(597 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Herodot und Pausanias zitieren ‘die Chier’ nicht direkt; in der chiischen geschichte Parthen. Narr. am. 20 fehlt der gewährsmann; für den kult- brauch des Dionysos Omadios nennt Porphyr. De abst. 2, 56 einen nicht-chiischen autor; auch für die viel behandelten Homeriden von Chios kennen wir keinen lokalen autor 1). Natürlich gibt es allerlei, was in büchern Περὶ Χίου gestanden haben kann oder muss: historisches z.b. über den tyrannen Strattis aus der zeit des Dareios und Xerxes 2); mythologisches — aber wir wissen nicht, wer Phanos und Staphylos in d…

Agathon von Samos (843)

(300 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 843 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 14, 5: γεννᾶται δ᾽ ἐν αὐτῶι (dem Tanais) βοτάνη12τῆι διαλέκτωι τῶν βαρβάρων φρίξα καλουμένη, ὅπερ μεθερμηνευόμενόν ἐστιν μισοπόνη-3ρος· πηγάνωι δέ ἐστι παρόμοιος· ἣν οἱ πρόγονοι κρατοῦντες οὐδὲν ὑπὸ μητρυιῶν ἀδικοῦν-4ται. μάλιστα δὲ φύεται παρὰ Βορέου προσαγορευόμενον ἄντρον. συλλεγομένη δ᾽ ἐστὶν5ψυχροτέρα χιόνος· ὅταν δέ τινι ἐκ μητρυιᾶς ἐπιβουλὴ γένηται, φλόγας ἀναδίδωσιν· καὶ τοῦτο σύσσημον ἔχοντες οἱ φοβούμενοι τὰς ἐπιγεγαμημένας ἐκκλίνουσι τῶν ἐπικειμένων6φόβων τὰς ἀνάγκας, καθὼς ἱστορεῖ ᾽Αγάθων ὁ Σάμιος ἐν β ̅ Σκυθικῶν.7   FGrH 843 F 2BN…

Leon von Byzanz (132)

(945 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction T 1 vermischt im βίος den schriftsteller, der nach den titeln seiner werke und als schüler des Aristoteles der Alexanderzeit angehört — er kann identisch sein mit dem vater von Melantes und Pankreon, denen Theophrast τὰ οἴκοι ὑπάρχοντα πάντα vermacht. (Diog. L. V 51) — mit dem bekannten Akademiker (Plut. Phok. 14; Philostr. VS I 2; nach Nikias v. Nikaia Athen. XI 506 C und Favorin-Diog. L. III 62 verfasser des dialogs ‘Alkyon’), der a. 340 einer der leiter des widerstandes von Byzanz gegen…

Themison (374)

(1,255 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht ohne bedenken aufgenommen, weil zwar der name des autors sicher ist 1), aber nicht nur seine zeit, sondern auch der charakter des werkes unbestimmbar bleiben. Das zitat steht in dem gelehrten ersten teil des grossen abschnitts über die parasiten, der die these p. 234 D be- weisen soll, dass τὸ τοῦ παρασίτου ὄνομα πάλαι μὲν ἧν σεμνὸν καὶ ἱερόν2). Zu diesem zweck gibt Athenaios eine reihe von exzerpten aus antiquaren (Polemon), historikern (Kleidemos, Philochoros), und sprachlichen wer- ken über Athen (Krates). In die rei…

Kephalion (93)

(4,984 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Vielleicht pseudonym, mit leichter variation nach dem ebenfalls pseudonymen Gergithier Kephalon, den K kennt und zitiert (T 2 p. 437, 23). daß dahinter ein ‘römischer grande’ steckt, ist unglaublich. verweisungen von rhetoren aus Rom werden nicht nur unter Domitian vorgekommen sein. hängt die datierung ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ , zu der der ionische dialekt (T 1-2; F 1) paßt, damit zusammen? Μοῦσαι (T 1;4) scheint der wirkliche titel des werkes gewesen zu sein, das Photios (T 2) Σύντομον ἱστορικόν nennt und das eine knappgefaßte universalgeschichte war, die, wie bei den sp…

Theochrestos <von Kyrene> (761)

(304 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 761 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 37: origo gemmarum ..... ex auctoribus … exter- nis … Pythea, Timaeo Siculo, Nicia, Theochresto, Asaruba, Mnasea, Theomene, Ctesia ….   FGrH 761 F 1aBNJ Schol. Apoll. Rhod. 4, 1750/7: Εὄφημος ὤικει τὴν Λακωνικὴν παρὰ τὸν αἰγιαλόν· εἷς δέ τις αὐτοῦ τῶν ἀπογόνων Σάμος ὤικισεν1Θήραν, οὗ ἀπόγονος γέγονεν ᾽Αριστοτέλης, ὃς τῆς περὶ Κυρήνην ἀποικίας ἡγήσατο. ἱστορεῖται ταῦτα παρὰ Πινδάρωι ἐν Πυθιονίκαις (4; 5), ἐπιμελέστε-ρον δὲ παρὰ Θεοχρήστωι ἐν α ̅ Λιβυκῶν καὶ παρὰ ᾽Ακεσάνδρωι ἐν α ̅ Περὶ Κυρήνης (469 F 5).   FGrH 761 F 1bBNJ Schol. Apoll. Rhod. 4, 1552: καὶ Πίνδαρο…

Xanthos der Lyder (765)

(3,401 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 765 T 1aBNJ Suda s.v. Ξάνθος Κανδαύλου · Λυδὸς ἐκ Σάρδεων, ἱστορικός, γεγονὼς ἐπὶ τῆς ἁλώσεως Σάρδεων (546/5). Λυδιακά, βιβλία δ ̅. (Es folgen F 4 b; 19).   FGrH 765 T 1bBNJ Suda s.v. Αἴσωπος · Σάμιος ἢ Σαρδιανός ..... οἰκέτην δὲ γενέσθαι1Ξάνθου τοῦ Λυδοῦ, ἄλλοι (Herodt. 2, 134, 3/4) ἀνδρός τινος Σαμίου ᾽Ιάδμονος, οὔτινος καὶ ἡ ῾Ροδῶπις δούλη ἦν ....   FGrH 765 T 2BNJ Strabon 13, 4, 9 p. 628: Ξάνθος δὲ ὁ παλαιὸς συγγραφεὺς Λυδὸς μὲν λέγεται, εἰ δὲ ἐκ Σάρδεων οὐκ ἴσμεν. Cf. F 13 p. 753, 15f. u. ö.   FGrH 765 T 3BNJ Solin. Coll. 40, 6: ingenia Asiatica inclita per gentes fuerehistoriae conditores X…
▲   Back to top   ▲