Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 959 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Asklepiades (144)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Unbestimmbar, aber wohl jünger als Aristos (143). die gleich- setzungen mit dem Kyprier (III u. Kypros) oder dem Alexandriner (III u. Athen) bleiben spielerei.   FGrH 144 F 1BNJ Script. Al. M. p. 153 = Arrian. Anab. VII 16, 5) Arrian. Anab. VII 16, 5: s. Aristos 143 F 2. Jacoby, Felix (Berlin)

Ktesippos (844)

(189 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 844 F 1BNJ[Plut.] De fluv. 5, 2: γεννᾶται δ᾽ ἐν τῶι ποταμῶι (dem Phasis)1ῥάβδος ὀνομαζομένη λευκόφυλλος· εὑρίσκεται δὲ <ἐν> τοῖς μυστηρίοις τῆς ῾Εκάτης περὶ23τὸν ὄρθρον, πρὸς παιανισμὸν ἔνθεον αὐτοῦ, περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος· ἣν οἱ ζηλότυποι4τῶν ἀνδρῶν δρεπόμενοι ῥίπτουσι περὶ τὸν παρθένιον θάλαμον καὶ ἀνόθευτον τηροῦσιν τὸν γάμον. ἐάν τις προπετέστερον ἀποστραφῆι(?) τῶν ἀσεβεστέρων διὰ μέθην, καὶ εἰς τὸν56τόπον εἰσέλθηι, τῶν σωφρονούντων ἀφαρπάζεται λογισμῶν, καὶ εὐθὺς ὁμολογεῖ πᾶσιν, ὅσα παρανόμως ἢ ἔπραξεν ἢ μέλλει πράττειν· οἱ δὲ παρατυγχάνοντ…

Eudoxos von Rhodos (79)

(1,155 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Als zeitgrenzen ergeben sich 278/7 und ca. 200 a. Chr. aus F 4 und daraus, daß der thaumasiograph Apollonios (F 2) keinen nach Phylarchos lebenden autor zitiert. nach dem titel war es eine zeit- geschichte, über deren umfang sich aus F 1 allein nichts sagen läßt, die aber möglicherweise den westen stärker berücksichtigte. jedenfalls gilt dies für den Periplus — soweit darf man den titel aus T 2 nehmen, das zugleich für ansatz im s. III spricht; an der ide…

Panyassis von Halikarnass (440)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 440 T 1BNJ Suda s. v. Πανύασις · .... ἔγραψε δὲ καὶ ῾Ηρακλειάδα ἐ…

Asklepiades von Kypros (752)

(321 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 752 F 1BNJ Porphyr. De abst. 4, 15 = Hieron. Adv. Jovin. 2, 14 (Hieron. Adv. Jovin. 2, 14):καὶ μὴν καὶ τοὺς Σύρους ἱστοροῦσι τὸ παλαιὸν ἀπέχεσθαι τῶν ζώιων, καὶ διὰτοῦτο μηδὲ τοῖς θεοῖς θύειν· ὔστερον δὲ θῦσαι μὲν εἰς ἀποτροπήν τινων κακῶν, αὐτοὺς δὲ μηδὲ ὅλως προσίεσθαι τὴν σαρκοφαγίαν. προιόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὥς φησι Νεάνθης…

Polybios von Megalopolis (173)

(467 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Neben der vulgaten auffassung, daß P das enkomion gleich nach …

Theseus (453)

(759 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction An der realität des autors ist kaum zu zweifeln 1). Ein datum gibt die verkürzte Vita nicht; aber wer Βίοι ἐνδόξων, ῾Ιστορίαι oder Διήγησεις — denn F 2/3 stammen wohl aus solchen, jedenfalls nicht aus den Βίοι2); niemand wird garantieren wollen dass die schriftenliste der Suda vollständig ist — und ein buch über Korinth schreibt, gehört in römi- sche, vielleicht erst in die Kaiserzeit, wofür auch der name des autors spricht 3). Ob er in unserem sinne historiker war, und nicht eher gram- matiker oder ‘sophist’, bleibe dahingestellt. Das buch über…

Eutychianos von Kappadokien (226)

(623 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn nicht erfunden (s. u.), war er offizier und nicht identisch mit dem

Harmodios von Lepreon (319)

(705 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Titel, inhalt und sprache 1) weisen auf hellenistische zeit; F 2 erinnert an die Städtebilder des Herakleides. Jung ist das buch, obwohl es nur von Athenaios zitiert wird 2), schwerlich; aber ich sehe nicht wie man seine zeit näher bestimmen will 3). Dass ein Lepreat über Phigalia schreibt — das er offensichtlich persönlich kennt und für dessen trunksucht er eine besondere entschuldigung findet 4) — mag sich aus den geographischen und politischen verhältnissen erklären: Phigalia gehört geographisch eher zu Triphylien als zu Arkadien 5); aber politisch (und sagenges…

Amometos (645)

(389 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 645 T 1BNJ …

Apollas (Apellas) der Pontiker (266)

(1,491 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name schwankt zwischen Apollas (Athen.; Quintilian.) und Apellas (Athen. epit.; Clem.; Phot.; Sud.), vielleicht auch dem voll- namen Apollonios (F 9). die bezeichnung ὁ Ποντικός (F 5; 8) soll ihn von den vielen z. t. gleichzeitigen trägern des namens unterscheiden. ohne jede wahrscheinlichkeit sind die gleichungen mit dem berühmten verfasser von Περὶ βοτανῶν (Schol. Nikand. Ther. 559; 683 zu ᾿Ιόλαος, -λας korrumpiert wie F 3; Apostol. 3, 60c L m. note; Wellmann RE I 2688 nr.…

XXXVIII. Kreta

(1,241 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXVIII. Kreta Die zahl der bücher über Kreta — gesamtdarstellungen (Κρητικά)1 und spezielles über mythen, religion, sitten2 — ist gross, und die meisten von ihnen scheinen noch der hellenistischen zeit angehört zu haben; jedenfalls kennen wir nichts, was sicher jünger ist als das 1. jhdt v. Chr. Ob Diodor3 eine kompilation aus den drei (vier) von ihm genannten autoren benutzt hat; oder ob er sie selbst aus einer vollständigen samm lung ausgehoben hat; oder ob er uns mit dem für seine art auffällig ge nauen zitat selbständigkeit nur vortäusc…

Demetrios von Ilion (59)

(158 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Name erschwindelt nach Demetrios von Skepsis? Eudok. p. 128 Δ. ᾿Ιλιεὺς ἰστορικός ἔγραψε Τρωικὰ ἐν βιβλίοις εἴκοσι benutzt Strabons angaben über diesen (XIII 1, 45. 55).   …

Pseudo-Aristoteles (646)

(3,388 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 646 T 1aBNJ Aristot. Vit. Menag. no. 159: Περὶ τῆς τοῦ Νείλου ἀναβά σεως.   FGrH 646 T 1bBNJ Katalog der bücher des Aristoteles nach dem was .... Ptole- maios in seinem buche an Gallus erwähnt hat (Baumstark Aristoteles bei den Syrern I, 1900, p. 61ff.) no. 24: ein buch von ihm, das er überschrieb ‘Über den Aegyptischen Nil’; heisstΠερὶ τοῦ Νείλου; 3 bücher.   FGrH 646 T 2aBNJ Phot. Bibl. 249 (Anon. Vit. Pythag. ) p. 441 a 34: ὅτι οἱ ἐτησίαι πνέουσι1κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ἀκμαιοτάτου θέρους δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην ..... φέρονται γοῦν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τόπους, τοὺς μεσημβρινούς…

Straton (168)

(77 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Er ist nicht identisch mit dem Epiroten Straton, dem freunde des Caesarmörders Brutus, für den Hillscher Jahrb. Suppl. XVIII 392 aus Plut. Brut. 52 ein erst nach Aktium geschriebenes buch über den tod seines gönners erschließt.   FGrH 168 T 1BNJ Diog. Laert. V 61: γεγόνασι δὲ Στράτωνες ὀκτώ· .... τέταρτος ἱστορικός, Φιλίππου (220—179) καὶ Περσέως (179—168) τῶν ῾Ρωμαίοις πολεμησάντων γεγραφὼς πράξεις. Jacoby, Felix (Berlin)

Apollonides Horapios(?) (661)

(439 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 661 T 1BNJ Expos. Tot. Mundi 2: 783 T 2b.   FGrH 661 F 1BNJ Theophil. Ad Autol. 2, 6: ἔτι μὲν κατὰ πάντα τρόπον φλυαρῶν εὑρίσκεται ( scil. Hesiod. Th. 116 ff.) … εἰπὼν γὰρ γῆν καὶ οὐ- ρανὸν καὶ θάλασσαν, ἐξ αὐτῶν τοὺς θεοὺς βούλεται γεγονέναι, καὶ ἐκ τούτωνἀνθρώπους δεινοτάτους τινὰς συγγενεῖς θεῶν καταγγέλλει, Τιτάνων γένος καὶ Κυκλώπων καὶ Γιγάντων πληθύν τῶν τε κατ᾽ Αἴγυπτον δαιμόνων, ὡς μέμ-1νηται ᾽Απολλωνίδης ὁ καὶ ῾Ωράπιος ἐπικληθεὶς ἐν βίβλωι τῆι 2 ἐπιγραφομένηι Σεμενουθὶ καὶ ταῖς λοιπαῖς κατ᾽ αὐτὸν ἱστορίαις περί τε θρησκείας τῆς Αἰγυπτιακῆς καὶ τῶν βασιλέων αὐτῶν 3 4 καὶ τὴν ἐν…

Neoptolemos von Parion (702)

(398 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 702 T 1BNJ Strabon 13, 1, 19 p. 589: ἐκ Παρίου μὲν οὖν ὁ γλωσσογράφος κληθεὶς ἦν Νεοπτόλεμος μνήμης ἄξιος.   FGrH 702 F 1BNJ Athen. 10, 81 p. 454 F: Νεοπτόλεμος δὲ ὁ Παριανὸς ἐν τῶι Περὶ ἐπιγραμμάτων ἐν Χαλκηδόνι φησὶν ἐπὶ τοῦ Θρασυμάχου τοῦσοφιστοῦ μνήματος ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐπίγραμμα· «Τοὄνομα θῆτα ῥῶ ἄλφα σὰν ὖ μῦ ἄλφα χεῖ οὖ σάν· / πατρὶς Χαλκηδών· ἡ δὲ τέχνη σοφίη».1   FGrH 702 F 2BNJ Achill. Isag. in Arat. p. 51, 27 Maass: λέγεται δὲ ὁρίζων, διότι ὁριζει τὸ ὑπὸ γῆν καὶ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον· περὶ γὰρ τὴν σφαῖραν ἔξωθεν ὢν τάξιν ἔχει τοῦ ᾽Ωκεανοῦ, ὃς ἔξωθεν περικλύζει τὴν γῆν, ἀφ᾽ οὗ ἀ…

Hermogenes (795)

(524 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 795 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 722 = Et. Gen. s.v. Σαγγάριος (Et. Gen. s.v. Σαγγάριος ):1Σαγγάριος ποταμὸς Φρυγίας· ὁ δὲ Μυρλεανὸς (697 F 6) Σάγγαρον αὐτὸν2λέγεσθαί φησιν. ῾Ερμογένης δὲ ἐν τῶι Περὶ Φρυγίας φησὶν Σάγγαν3τινὰ ἀσεβήσαντα περὶ τὴν ῾Ρέαν μεταβαλεῖν ἐς τοῦτο τὸ ὔδωρ,4καὶ ἀπὸ αὐτοῦ τὸν ποταμὸν Σαγγάριον ὀνομασθῆναι. πλησίον δὲ5αὐτοῦ ᾽Ορείας Μητρὸς ἱερόν ἐστιν, ὥς φησι Ξάνθος (765 F 28).6   FGrH 795 F 2BNJZenob. Prov. 6, 10: τὰ Ναννάκου· εἴρηται ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν θαυμαζομένων ἐπὶ παλαιότητι ἢ ἐπὶ τῶν πολλὰ θρηνούντων. Νάννακος 7 8 γὰρ ἐγένετο Φρυγῶν βασιλεύς, ὥς φησ…
▲   Back to top   ▲