Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Theokritos von Chios (760)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 760 T 1BNJ Suda s.v. Θεόκριτος Χῖος · ῥήτωρ· μαθητὴς Μητροδώρου τοῦ ᾽Ισοκρατικοῦ. ἔγραψε Χρείας. ἀντεπολιτεύσατο δὲ Θεοπόμπωι τῶι ἱστορικῶι (115 T 9). φέρεται αὐτοῦ ῾Ιστορία Λιβύης καὶ ᾽Επιστολαὶ θαυ-1μάσιαι. ἔστι καὶ ἕτερος Θεόκριτος .... Συρακούσιος …. Notes^ back to text1. φέρεται — θαυμάσιαι: ‘nomen <in T 1 oder bei Fulgent. Myth. 1, 21 Helm (VI s.v. Theoknidus)?> procul dubio corruptum est ex Θεόχρηστος’ Mue, Laqueur θαυμάσιοι VGIM θ. καὶ λόγοι πανηγυρικοί EudokJacoby, Felix (Berlin)

Strattis von Olynth (118)

(568 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Gehört nach der heimatsbezeichnung in die zweite hälfte s. IV (s. Schwartz Herm. XXXV 1900, 129). die titel bei Suidas alphabetisch ( ᾿Εφημερίδες, Ποταμοί, Τελευτή ), was gegenüber der vermutung einer verwechslung mit Ephippos (126) zu beachten ist. auch für das letzte werk hat sie m. e. keine wahrscheinlichkeit; es wird viel derart gegeben haben. die tendenz ist, da wir kein fragment haben, nicht fest- stellbar; der Olynthier kann im gleichen sinne, wie sein landsmann …

Philinos von Agrigent (174)

(2,068 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das offenbar umfangreiche werk behandelte den ersten punischen krieg, und zwar nur diesen, da sonst Diod. XXV keinen grund gehabt hätte, die quelle zu wechseln und den karthagischen söldnerkrieg nach Polybios I 65—88 zu erzählen (anders Unger Rh. M. XXXIV 1879, 90ff.). Polybios' sehr anschauliche und mit den karthagischen verhält- nissen gut vertraute quelle scheint eine spezialschrift über den söldner- krieg gewesen zu sein. daß auch sie von Ph stammt, kann die bezug- nah…

Aristeides (444)

(1,307 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist so gewöhnlich, und unsere quellen geben so selten ein distinktiv dass man besser tut in den verfassern von Κνίδου κτίσις und von Περὶ παροιμιῶν1) verschiedene personen zu sehen, die auch mit dem Milesier Aristeides 2) nichts zu tun haben. Es besagt nichts dass die quellen des Steph. Byz. sicher 3), die Theokritscholien möglicherweise 4), beide bücher kannten. Auch F 5-7 habe ich dem verfasser von Περὶ Κνίδου nur aus praktischen gründen gegeben 5): F 5-6 sehen am ersten nach einem buch Περὶ νήσων aus 6), auf das auch F 7 gut gehen kann. Man wird nicht …

Agatharchides von Knidos (86)

(9,528 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction A.s zeit wird durch die selbstzeugnisse T 2—3 genügend auf die regierungen von Ptolemaios VI Philometor und Ptol. VIII Euergetes II (Physkon) bestimmt (s. zu T 3). über sein historisches werk läßt die geringfügigkeit der fragmente nur ein sehr zurückhaltendes urteil zu. geographische anordnung nach dem vorbild des Demetrios von Kallatis, den A gekannt und benutzt hat (85 T 3), bezeugen die titel. der zweifel, ob er Diadochenoder Universalgeschichte geschrieben hat, ist kaum berechtigt. für ersteres spricht zwar T 4, das wie ein titel k…

Theoklios (?) (214)

(204 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 214 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 6, 3: privati huius (sc. Aureliani)1 multa extant egregia facinora. nam erumpentes Sarmatas in Illyrico cum trecentis praesidiariis solus adtrivit. (4) refert Theoclius, Caesareanorum tem-23 porum scriptor Aurelianum manu sua bello Sarmatico una die quadraginta et octo interfecisse, plurimis autem et diversis diebus ultra nongentos quinquaginta, adeo ut etiam ballistia pueri et saltatiunculas < componerent in> Aurelianum4 tales, quibus diebus festis militariter saltitarent: (5) ‘mille mille mille decollavi- mus. | unus homo mille d…

Kallippos von Korinth (385)

(666 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die identifizierung mit dem stoiker K. von Korinth, einem schüler von Zenon von Kition aus der ersten hälfte des 3. jhdts v. Chr. 1), hat nichts für sich, auch wenn schwindelzitate schon in frühhellenistischer zeit möglich sind 2). Die von Pausanias gelegentlich in dieser weise mit namen zitierten schriftsteller scheinen alle jung und repraesentieren die neuesten bücher über die betreffende stadt 3): sie sind periegetischen charakters mit stark mythographischem gehalt, der selten viel vertrauen verdient, obwohl er keineswegs immer ganz jung zu sein braucht 4). Ü…

Kaiser Claudius (276)

(2,209 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass die Graecae historiae in der zeit des prinzipats (T 2 p. 155, 29/30) geschrieben sind, beweist T 2 p. 156, 5/9 (s. d.) nicht. die neueren urteile über C als kaiser (‘an astonishing amount of knowledge’ im brief an die Alexandriner Rostowtzef Soc. a. Ec. Hist. of the Roman Empire 1926, 78; 508; über den rechtsreformer Stroux Sb München 1929, 8, 83 f.; Momigliano L' opera del imperatore Claudio 1932) machen wahrschein- lich, dass wir mit diesen büchern mindestens an material sehr viel verloren haben. s. Tac. A 11, 14 (zu T 2); auch in der rede über das ius honorum der Gallier war…

Ephippos von Olynth (126)

(1,722 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ‘Ein pasquill, kein geschichtsbuch’ (E Schwartz Herm. XXXV 127); vielleicht nur eine broschüre, da kein fragment buchzahl hat. die tendenz verriet sich wohl schon im titel ( ταφή F 1; 3; τελευτή F 4; freilich μεταλλαγή F 2) jedenfalls bestätigen die fragmente, daß E seine übel- wollenden schilderungen, die den großen könig als halbverrückten tyrannen (F 5) und seine Makedonen als barbaren erscheinen lassen sollten, an die ereignisse der letzten zeit von Alexanders leben anknüpfte. auch daran, daß das büchlein unmittelbar n…

Pyrrhos von Epeiros (229)

(458 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pyrrhos hat über taktik (Aelian. Tact. 1; Cic. ad f. IX 25, 1) und über belagerungsmaschinen (Athen. π. μηχ. prooem. p. 5, 11 Wescher) geschrieben, aber seine memoiren werden mir immer zweifelhafter. das sog. ‘zeugnis’ Paus. I 12, 2 (159 T 1), aus dem man publikation auf befehl des königs erschloß, scheidet aus. in F 1 ist der traum und das abschieben der schuld auf die bösen ratgeber (vgl. Dion. Hal. XX 9, 1 ὅτι ἀμηχανοῦντα τὸν Πύρρον καὶ πόρους παντοδαποὺς ἐπιζητοῦντα ὁρῶν- τες οἱ κάκιστοι καὶ ἀνοσιώτατοι τῶν φίλων κτλ .) schriftstellerische mache und gehört Prox…

Anaxis der Boioter (67)

(340 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Man vermutet zeitgeschichtlichen charakter (dies ohne rechten grund; bei Diodor macht die variante τὴν τῶν ῾Ελλ. ἱστ. — τὰς συν- τάξεις das urteil noch unsicherer); zusammenhang mit dem hervor- treten Boiotiens seit 379; abfassung spätestens in den 50er jahren, so daß Kallisthenes die panegyrische tradition über Epameinondas und Pelopidas, überhaupt ein gut teil des materials für seine gegen 340 geschriebenen Hellenika hierher haben kann (RE X 1697). daß auch Plutarch im Δαιμόνιον Σωκράτους diese böotische tradition direkt benutzte — v. Stern Xenopho…

Pausanias der Lakone (592)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausanias gehört wohl erst in die Kaiserzeit, da er bei Didymos nicht vorkommt, dem die Λακωνικά und Περὶ ἑορτῶν material geboten hätten. Die zahlreichen werke passen schliesslich alle für einen ‘sophisten’, und der späte autor braucht nicht gebürtiger Lakone gewesen zu sein. Aber die Suda unterscheidet zwischen ihm und dem zeitlich sonst mög- lichen sophisten von Kaisareia in Kappadokien 1); und der name ist sehr häufig. Nicht in betracht kommen der perieget, der lexikograph, der historiker über Antiocheia 2), und selbstverständlich nicht der könig Pausanias 3). Der…

Aristonymos (510)

(48 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 510 F 1BNJAnagraphe von Lindos C § 29: weihgeschenk des Amasis (nach 570).   FGrH 510 F 2BNJAnagraphe von Lindos D § 2: zweite epiphanie (zwischen 407 und 330). Jacoby, Felix (Berlin)

Nikomachos (215)

(275 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 215 F 1BNJ Script. Hist. Aug. XXVI 26: post haec Palmiram iter flexit (sc. Aurelianus) … sed in itinere a latronibus Syris male accepto frequenter exercitu multa perpessus est et in obsidione usque ad ictum sagittae periclitatus est. (2) epistula ipsius extat ad Mucaporem missa, in qua de huius belli diffi- cultate ultra pudorem imperialem fatetur. (3—5 text des briefes. 6) denique fatigatus ac prope malis fessus litteras ad Zenobiam misit deditionem illius1 petens, vitam promittens, quarum exemplum indidi: (7) ‘Aurelianus imperator Romani orbis et receptor orientis Zeno…

Sammelzitate. Anhang (501)

(2,735 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 501 F 1BNJPlutarch. Theseus 20, 8: καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστο ροῦσιν δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο ᾽Αριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσωι γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξωι καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾽ αὐτῆςὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. (9) ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν ᾽Αριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίως τῆι προτέραι· τῆι μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ1παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτηι δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμειγμένας. Commentary F 1 UnterΝαξίων τινές wird man naxische …

Hellanikos von Lesbos (687a)

(1,211 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 687a T 1BNJ I 67; FGrHist 4 = Dionys. Hal. Ad Pomp. 3, 7) Dionys. Hal. Ad Pomp. 3, 7: τῶν πρὸ αὐτοῦ ( scil.῾Ηροδότου) συγγραφέων γενομένων ῾Ελλανίκου τε καὶ Χάρωνος (687b)1τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν ( scil.κοινὴν ῾Ελληνικῶν τε καὶ βαρβαρικῶν πράξεων ἱστορίαν) προεκδεδωκότων.   FGrH 687a T 2BNJ Phot. Bibl. 72 p. 43 b 19: περὶ τοῦ θάψαντος τὸν πατέρα διὰ τοῦ πυρὸς παρὰ τὸν νόμον, ἐξ οὗ καὶ ἔλεγχος (bei Ktesias 688 F 16 § 62) ῾Ελλανίκου καὶ ῾Ηροδότου, ὡς ψεύδονται. Cf. 688 T 11a.   FGrH 687a T 3BNJ Strabon 11, 6, 3 (̣ Eratosthenes): ῥᾶιον δ᾽ ἄν τις ῾Ησιόδωι καὶ2῾Ομήρωι πιστεύσειεν ἡρωολογοῦσιν καὶ τοῖ…

Possis von Magnesia (480)

(449 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 480 F 1BNJAthen. 12, 45 p. 533 DE: Πόσσις δ᾽ ἐν τρίτωι Μαγνητι-1κῶν τὸν Θεμιστοκλέα φησὶν ἐν Μαγνησίαι τὴν στεφανηφόρον ἀρχὴν ἀναλα-βόντα θῦσαι ᾽Αθηνᾶι, καὶ τὴν ἑορτὴν Παναθήναια ὀνομάσαι, καὶ Διονύσωι Χοοπότηι θυσιάσαντα καὶ τὴν Χοῶν ἑορτὴν αὐτόθι καταδεῖξαι.2 Commentary F 1 Trägt nicht den schluss dass man in Magnesia die liste der stephanephoren aus dem 5. jhdt besass; eponym ist der stephanephore (an stelle des prytanis) nicht vor der zweiten hälfte des 3. jhdts gewor- den3. Überhaupt wird man angesichts von 482 F 4-5 nicht leicht ge- neigt sein solchen angaben P.s, die i…

Dioxippos von Korinth (454)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Fehlt F H G und R E; aber man kann ihn nicht unbedingt verwerfen, da sich auch gegen die folgenden zitate nichts entscheidendes einwenden lässt. ῾Ιππόνους als früheren namen Bellerophons bezeugt die ἱστορία Schol. AB Hom. Il.Ζ 155 1) mit der herkunftangabe παρὰ ᾿Ασκληπιάδηι ἐν Τραγωιδουμένοις2); die reihe der varianten 3) gibt mit anonymen zitaten (τινές, ἄλλοι) Bibl. 2, 30, ohne zitate Tzetzes Lykophr. 17 p. 15, 31 Scheer ( Chil. 7, 810ff.), und unvollständig schon Zenob. Prov. 2, 87; also müssen die autorennamen in älteren mythographieen oder scholien gestanden haben.   F…

Hellanikos von Lesbos (4)

(45,968 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 4 T 1BNJ Suid. s. ῾Ελλάνικος · Μιτυληναῖος, ἱστορικός· υἱὸς ᾽Ανδρομένους, οἱ δὲ ᾽Αριστομένους, σἱ δὲ Σκάμωνος, οὗ ὁμώνυμον ἔσχεν υἱόν. διέτριψε δὲ ῾Ελλάνικος σὺν ῾Ηροδότωι παρὰ ᾽Αμύνται τῶι Μακεδόνων βασιλεῖ, κατὰ12τοὺς χρόνους Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους (456/5)· καὶ ῾Εκαταίωι τῶι3Μιλησίωι ἐπέβαλε, γεγονὼς κατὰ τὰ Περσικὰ (480/79) ἢ μικρῶι πρόσ<θεν>.4ἐξέτεινε δὲ καὶ μέχρι τῶν Περδίκκου χρόνων, καὶ ἐτελεύτησεν ἐν Περπερή-5νηι τῆι κατ᾽ ἀντικρὺ Λέσβου. συνεγράψατο δὲ πλεῖστα πεζῶς τε καὶ6ποιητικῶς. Commentary T 1 υἱόν] den verfasser von Περὶ Λέσβου (III) und Περὶ εὑρημάτων? …

Butoridas (654)

(23 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 654 T 1BNJPlin.(III 183; IV 352) Jacoby, Felix (Berlin)
▲   Back to top   ▲