Search

Your search for 'dc_creator:( "Jacoby, Felix" ) OR dc_contributor:( "Jacoby, Felix" )' returned 962 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

VII. Amorgos

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
VII. Amorgos No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Dionysios von Olbia (804)

(99 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 804 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 658/9 = Et. Gen. s.v. Κάλπιν (Et. Gen. s.v. Κάλπιν ): τῆι δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ προχοὰς Φυλληίδας, ἔνθα πάροιθεν / Διψακὸς υἷ᾽…

Xenophon von Athen (111)

(47 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 111 T 1BNJ Diog. Laert. II 59: γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά· πρῶτο…

Timotheos von Gaza (652)

(175 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 652 T 1BNJ Suda s.v. Τιμόθεος Γαζαῖος · γραμματικός· γεγονὼς ἐπὶ ᾽Αναστα-…

Vorrede Zweiter Teil A (vorrede_zweiter_teil_A)

(2,358 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Zweiter Teil. Zeitgeschichte A. Universalgeschichte und Hellenika ‘Wollte gott,’ fiel Goethe ein, ‘wir wären alle nichts weiter als gute handlanger. eben weil wir mehr sein wollen und überall einen großen apparat von philosophie und hypothesen mit uns herumführen, verderben wir es.’ (Eckermann Gespräche mit Goethe 18. Mai 1824). Von den wünschen, die nach erscheinen des ersten teiles laut geworden sind, konnte ich…

Apollodoros (803)

(113 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 803 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 2, 159/60 b: ξανθὰ δ᾽ ἐρεψάμενοι δάφνηι καθύπερθε μέτωπα…

Sosylos von Lakedaimon (176)

(2,035 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das urteil über S ist durch F 1 viel günstiger geworden. man hätte T 3 bei der bekannten art des Polybios überhaupt nie verallgemeinern dürfen; es schließt auch stärkere benutzung durch Polybios nicht aus (p. 606, 2ff.). über die persönlichkeit wissen wir nichts; doch sprechen T 1 und die historische kenntnis in F 1 vielleicht mehr für einen literaten und ‘sekretär’ Hannibals, als für einen ‘kombattanten’ und führer griechischer söldner. aber entscheidend ist das nicht, und A Schaefers änderung, …

Athenodoros (Ο ΣΑΝΔΩΝΟΣ?) von Tarsos (746)

(1,048 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 746 T 1BNJ Strabon 14, 5, 14 p. 674/5: ἄνδρες δ᾽ ἐξ αὐτῆς ( scil.τῆς Ταρσοῦ) γεγόνασι τῶν μὲν Στωικῶν ᾽Αντίπατρός τε καὶ ᾽Αρχέδημος καὶ Νέστωρ, ἔτι δ᾽ ᾽Αθηνό δωροι δύο, ὧν ὁ μὲν Κορδυλίων καλούμενος συνεβίωσε Μάρκωι Κάτωνι, καὶ τελευτᾶι παρ᾽1ἐκείνωι, ὁ δὲ τοῦ Σάνδωνος, ὃν καὶ Κανανίτην φασὶν ἀπὸ κώμης τινός, Καίσαρος καθη γήσατο, καὶ τιμῆς ἔτυχε μεγάλης· κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ἥδη γηραιὸς κατέλυσε τὴν2καθεστῶσαν πολιτείαν κακῶς φερομένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοηθοῦ (no. 194) ...... (der) διετέλεσεν ἄγων καὶ φέρων…

XXXIV. Kolophon

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXXIV. Kolophon Lehrreiche und wohl vollständige reihe der wichtigsten schriftsteller über Kolophon. Frühe ῟Ωροι, die wahrscheinlich Aristoteles, der die πολιτεία schrieb und sicher Kallimachos bekannt waren, dessen schüler Philostephanos das einzige sich…

Moschion (575)

(1,847 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht auszug aus einem geschichtswerk, sondern offensichtlich eine kleine gelegenheitsschrift, eine art ‘fliegendes blatt’, zu ehren Hierons, der den uns unbekannten dichter Archimelos für sein epigramm auf die Syrakusia fürstlich belohnt hatte 1), und von dem sich der verfasser des prosablattes natürlich ähnliches erhoffte. Daraus ergibt sich M.s zeit und damit die abfassungszeit mit annähernder genauigkeit: ὁ πάντα ῾Ρωμαίοις φίλος2) konnte der könig frühestens 263/2, dem jahre seines übertritts zu Rom, genannt werden; wahrscheinlicher …

XXIII. Halikarnass

(18 words)

Author(s): Jacoby, Felix
XXIII. Halikarnass No comments by Jacoby. Jacoby, Felix (Berlin)

Andron von Teos (802)

(557 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 802 T 1BNJ Arrian. Ind. 18, 8: (trierarchen der Indusflotte Ale xanders) ῎Ανδρων δὲ Καβήλεω Τήιος.1   FGrH 802 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. 2, 353/6 b: γῆν Μαριανδυνῶν .... / ἔνθα μὲν εἰς ᾽Αίδαο καταιβάτις ἐστὶ κέλευθος, / ἄκρη τε προβλὴς ᾽Αχερουσιὰς ὑψόθι2τείνει] ἄκρα κατὰ τὴν ῾Ηράκλειαν, ἣν ᾽Αχερούσιον καλοῦσιν οἱ ἐγχώριοι. ῾Ηρό-3δωρος (31 F 31) δὲ καὶ Εὐφορίων ἐν τῶι Ξενίωι (F 35 Scheidw) ἐκείνηι φασὶ τὸν Κέρβερον ἀνῆχθαι ὑπὸ τοῦ ῾Ηρακλέους καὶ ἐμέσαι χολήν, ἐξ ἧς φυῆναι τὸκαλούμενον ἀκόνιτον φάρμακον. ῎Ανδρων δὲ ὁ Τήιος ἐν τῶι Περίπλωι φησὶν ᾽Αχέροντά τινα βασιλεῦσαι τ…

Protagorides von Kyzikos (853)

(333 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 853 T 1BNJ Schol. Nikand. Alex. 1: εἰ καὶ μὴ σύγκληρα κατ᾽ ᾽Ασίδα τείχεα δῆμοι / τύρσεσιν ἐστήσαντο, τέων ἀνεδέγμεθα βλάστας, / Πρωταγόρη κτλ.] Νίκανδρόςἐστιν ὁ λέγων Κολοφώνιος Πρωταγόραι Κυζικηνῶι.   FGrH 853 T 2BNJ Athen. 4, 54 p. 162 B: … τὴν Σφοδρίου τοῦ Κυνικοῦ Τέχνην ἐρωτικὴν καὶ τὰς Πρωταγορίδου ᾽Ακροάσεις ἐρωτικὰς Περσαίου τε … Συμπο τικοὺς διαλόγους (584 F 3-6) …   FGrH 853 F 1BNJ Athen. 4, 33 p. 150 CD: (Lykeas 613 F 4). τίνα δ᾽ ἦν τὰ Αἰγύπτια δεῖπνα …

Praxion <von Megara> (484)

(163 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Dass P. nur einmal zitiert wird 1) ist kein grund seine existenz zu be- streiten 2). Wenn wir in ihm Dieuchidas' vater sehen dürfen, ist seine zeit ungefähr bestimmt; und ob das einzige fragment von der Athena Skiras im Phaleron redet 3) oder nicht (bei der knappheit des auszuges lässt sich das nicht bestimmt behaupten), die tendenz ist die gleiche wie bei Dieuchidas 485 F 2 und dem autor des Aristoteles 487 F 2: bedeutende athenische kulte sollen als megarisch oder wenigstens dorisch erwiesen werden.   FGrH 484 F 1BNJHarpokr. (Suda) s. v. Σκίρον : ..... καὶ ᾽Αθηνᾶν δὲ Σκι-ράδα τι…

Amphion von Thespiai (387)

(201 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der titel ist bemerkenswert verschieden, weil umfassender, von dem des Nikokreon 1); und der verfasser, der ein epigramm vielleicht des 4. jhdts als ‘alt’ zitiert, mag jünger sein als er 2). Das exzerpt ist ver- kürzt 3); denn das epigramm, das von männerchören spricht, ist kein beleg für die παίδων ὀρχήσεις, die übrigens in den siegerlisten nicht vor- kommen 4), also wohl bestandteil des regulären kultes waren, nicht programmpunkt des agons. Ob Pausanias, der vom kult nur ganz kurz spricht, A. in der beschreibung des Musenheiligtums 5) benutzt hat, ist nicht zu sagen.   FGrH…

Heliodoros der Perieget von Athen (373)

(2,538 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der einzige sichere Athener 1) unter den periegeten, eine dem Polemon und noch mehr dem Diodoros gleichartige erscheinung. Wie dieser heisst er bei Athenaios und Harpokration, die die wichtigsten und allein sicheren fragmente bewahrt haben, ὁ περιηγητής2), und wie dieser hat er ein spe- zialwerk über athenische altertümer geschrieben, die 15 bücher Περὶ τῆς᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως, von denen Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι τριπόδων wohl nur ein teil war 3). Zweifelhaft ist ob aus T 2 ein zweites werk Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι ἀναθημάτων entnommen werden darf oder ob Plinius ‘nur den we…
▲   Back to top   ▲