Search

Your search for 'dc_creator:( "Lohmann, Hans (Bochum)" ) OR dc_contributor:( "Lohmann, Hans (Bochum)" )' returned 405 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Eroiadai

(174 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
(Ἐροιάδαι). [English version] [1] Att. Asty?-Demos der Phyle Hippothontis Att. Asty?-Demos (IG II2, 1927) der Phyle Hippothontis, ein Buleut (nach 307/6 v.Chr.: zwei). Nur dieses E. wird von Harpokr., Hesych. und Steph. Byz. s.v. E. erwähnt, nicht aber E. [2]. Vermutlich bei Chaidari gelegen (da FO von IG II2, 1867, 6090). Ὀρε(ι)άδαι (SEG 13,115; SEG 17, 98; IG II2, 2776 Z. 52 [1. 82]) ist evtl. eine auf Vokalmetathese beruhende Nebenform zu E. [2. 171f.]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 S.G. Miller, A Roman Monument in the Athenian Agora, in: Hesperia 41, 1972, 50-95 2 P. Siewe…

Philaïdai

(383 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Stein-Hölkeskamp, Elke (Köln)
(Φιλαΐδαι). [English version] [1] Attischer Demos Att. Mesogeia-Demos der Phyle Aigeis mit drei buleutaí an der Ostküste von Attika, auf dessen Gebiet das Artemis-Heiligtum von Brauron lag. Aus Ph. stammte Peisistratos [4] (Plat. Hipparch. 228b; Plut. Solon 10,2). Daß Kleisthenes [2] den Demos deshalb nicht Brauron genannt habe [4. 11 mit Anm. 30, 24 mit Anm. 83], ist unbegründet, die Lokalisierung des Demenzentrums von Ph. westl. der frühchristl. Basilika von Brauron [1. 41; 2. 127] hypothetisch [3. 56]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Traill, Attica, 41, 68, 112 N…

Eupyridai

(110 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Εὐπυρίδαι). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Leontis, zwei Buleutai. E. bildete mit den Nachbar-Demen Kropidai und Pelekes den Kultverband der Trikomoi (Steph. Byz. s.v. E.; [1. 112; 2. 184f.46]). Da Archidamos 431 v.Chr. durch Kropidai nach Acharnai zog (Thuk. 2,19), ist E. nördl. des Aigaleos bei Kamatero anzusetzen. Von dort stammt das Dekret IG II2 1362 zum Schutz der Bäume im Heiligtum des Apollon Erasitheos [2], von Hagios Saranta westl. Menidi die Grabinschr. IG II2 6146. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 S. Solders, Die außerstädtischen Kulte und…

Poros

(515 words)

Author(s): Thurmann, Stephanie (Kiel) | Lohmann, Hans (Bochum) | Karttunen, Klaus (Helsinki)
[English version] [1] griech. Personifikation des Auswegs und des Reichtums (Πόρος). Personifikation des Auswegs und des Reichtums. Sohn der Metis. Nach dem Götterfestmahl zu Aphrodites Geburtstag liegt P. berauscht im Zeusgarten; Penia (Armut) nähert sich ihm und wünscht sich ein Kind von ihm. Aus dieser Verbindung geht Eros [1] hervor (Plat. symp. 203b; Lyd. mens. 4,154). Im christl. Kontext (Eus. Pr. Ev. 12,11) steht der Zeusgarten als Sinnbild für das Paradies, Penia für die böse Schlange und P. für den Menschen an sich. Thurmann, Stephanie (Kiel) [English version] [2] Att. Par…

Eunostidai

(196 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Pappalardo, Umberto (Neapel) | Sonnabend, Holger (Stuttgart)
(Εὐνοστίδαι). [English version] [1] Att. Demos (?) der Phyle Ptolemais Att. Demos (?) der Phyle Ptolemais, erstmals 201/0 v.Chr. (IG II2 2362) bezeugt, vgl. die Inschr. 108/7 v.Chr. (IG II2 1036 Z. 37; [1. 159; 2]). 154/5 n.Chr. (IG II2 2067) und 173/4 n.Chr. (IG II 2 2103) werden Epheben der Phyle Ptolemais aus Εὐν bzw. Εὐ erwähnt. Lage unbekannt. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 C.A. Hutton, The Greek Inscriptions at Petworth House, in: ABSA 21, 1914/16, 155-165 2 Traill, Attica 90, 114 Nr. 12. [English version] [2] Phratrie in Neapolis Von Kyme eingeführte Phratrie in Neapo…

Kettos

(71 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κηττός). Att. Asty- [2] oder Mesogeia-Demos [3] der Phyle Leontis, 3 (4) buleutaí. Inschr. sichern weder eine Lage bei Daphni [2] noch in der Gegend nordöstl. Menidi [3. 174f.]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Traill, Attica, 18, 43, 62, 68, 110 Nr. 66, Tab. 4 2 J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 81 Anm. 7, 130 3 E. Vanderpool, The Acharnanian Aqueduct, in: Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον 1, 1965, 166-175.

Aigilia

(153 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Αἰγιλιά). Att. Paralia-Demos der Phyle Antiochis, später der Ptolemais. Sechs Buleutai [5. 23, 53, Tab. 10], an der Südwestküste Attikas gelegen (nach Strab. 9,1,21 zw. Thorai und Anaphlystos), jedoch nicht nordöstl. des Olympos [1. 69 ff.] bei Hagios Panteleimon [5. 53; 3. 50 ff.], sondern westl., wohl bei Phoinikia [2. 243 Anm. 10; 4. 829]. Berühmt für seine Feigen (Athen. 14,652E; Theokr. 1,147). A. wurde offenbar mit einem Großteil der Südparalia früh entsiedelt (Atene) [3]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 C. W. J. Eliot, The Coastal Demes of A…

Kephis(s)os

(478 words)

Author(s): Fell, Martin (Münster) | Lohmann, Hans (Bochum) | Lafond, Yves (Bochum)
[English version] [1] Fluß in Mittelgriechenland (Κηφισ(σ)ός). Hauptfluß in Mittelgriechenland (Pind. O. 14,1; Pind. P. 4,46). Seine perennierende Hauptquelle befindet sich in Lilaia (Phokis) am Parnassos (Hom. Il. 2,523; Strab. 9,2,19; Paus. 9,24,1; 10,33,4f.; Plin. nat. 4,27; dort großes Quellheiligtum, dessen Priester für Lilaia eponym war: FdD 3,4,2, p. 206-209, Nr. 132-135), weitere, nicht permanente Quellen in der Doris. Der K. durchquert Phokis und Boiotia, mündet bei Orchomenos zusammen mit an…

Kolonai

(310 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Schwertheim, Elmar (Münster)
(Κολωναί). [English version] [1] Att. Mesogaia-Demos der Phyle Leontis Att. Mesogaia-Demos der Phyle Leontis, stellte zwei buleutaí, am Pentelikon [1. 37217] nahe Hekale [2. 64f.] oder bei Michaleza [3. 131]. Das Demotikon lautet Κολωνεύς und Κολωνῆθεν. Kolonos Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 P.J. Bicknell, Akamantid Eitea, in: Historia 27, 1978, 369-374 2 W.E. Thompson, Notes on Attic Demes, in: Hesperia 39, 1970, 64-67 3 J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 61f., 131. Traill, Attica 6, 47, 62, 69, 110 Nr. 70, 125, Tab. 4. [English version] [2] Att. Asty(?)-Demos der…

Phaleron

(290 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Φάληρον). Flache Bucht östl. des Piräus (Peiraieus), vor dessen Ausbau Haupthafen von Athen (Hdt. 5,63; 5,85; 6,116; 8,66f.; 8,91ff.; 9,32; Paus. 1,1,2), h. Kallithea/Moschato/Palaia Phaliro. Zugleich großer att. Asty-Demos der Phyle Aiantis mit 9 (13) buleutaí. Die Lage des ant. Demenzentrums ist strittig [1; 2. 25ff.; 3; 5], die Frage der ant. Küstenlinie [5; 8. 340] kann nur mit geowiss. Methoden geklärt werden. Im 5. Jh.v.Chr. verband die “Phalerische Mauer” Athen mit Ph. (Thuk. 1,107,1; 2,13,7; [1; 6; 7]). Z…

Atene

(243 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀτήνη). Att. Paralia-Demos durchschnittlicher Größe (drei Buleutai) der Phyle Antiochis an der Südwestspitze von Attika; Name vorgriech. Bislang einziger Demos, der in seinen ant. Grenzen vollständig untersucht wurde. A. grenzt im Norden an Anaphlystos, im Osten an Amphitrope (Grenz-Inschr. auf dem Megalo Baphi). Das Demengebiet umfaßt mit den Tälern von Charaka, Hagia Photini und Thimari sowie der vorgelagerten Insel Gaidouronisi rund 20 km2, davon nur 22% (= 440 ha) landwirtschaftlich nutzbar. In prähistor. Zeit noch unbesiedelt, entste…

Demetrias

(516 words)

Author(s): Marzolff, Peter (Heidelberg) | Lohmann, Hans (Bochum)
(Δημητριάς). [English version] [1] Stadt in der Magnesia Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Bildung | Makedonia, Makedones | Theater Entstanden um 290 v.Chr., kann D. als die westlichste der großen Stadt-Schöpfungen des Hell. gelten. Den Namen gab der maked. Gründer, Demetrios I. Die Ortswahl in der annektierten thessal. Randlandschaft Magnesia, auf dem Gebiet von Iolkos, wurde durch den Wunsch bestimmt, dem europ. der drei ostmittelmeerischen Großreiche eine Basis nahe des zentralen Aigaion Pelagos zu…

Butadai

(49 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Βουτάδαι). Attischer Asty-Demos der Phyle Oinieis, später der Ptolemais; ein Buleut. Lage unsicher, doch läßt die Verbindung der Eteobutaden mit den Skirophorien und dem Stadtteil Skiron B. an der Hl. Straße nahe Lakiadai und dem Kephisos vermuten. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica 9,48,62,69,109 (Nr.27), Tab.6,13.

Keiriadai

(71 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κειριάδαι). Att. Asty-Demos der Phyle Hippothontis, zwei buleutaí . Die Lage vor den Mauern Athens westl. von Nymphenhügel und Pnyx [2. 51] (h. Ano Petralona) sicherte das Βάραθρον ( Bárathron), eine Schlucht in K., in die man zum Tode Verurteilte stürzte (Anecd. Bekk. 1,219,10) [1]. Athenai Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Th. Thalheim, s.v. Βάραθρον, RE 2, 2853 2 Traill, Attica, 51; 69; 110 Nr. 62, Tab. 8 3 Whitehead, 26, 83.

Salaminioi

(195 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Σαλαμίνιοι). Att. génos aus Salamis [5], das sich in die “S. der sieben Phylen” und die “S. in Sunion” gliederte und im 4. Jh. v. Chr. vornehmlich als Kultverband faßbar ist, der einige der ältesten Kulte der Polis versah (Athena Skiras, Aglauros, Pandrosos, Ge Kurotrophos u. a.). Beide Zweige besaßen Heiligtümer des Herakles, eines in Sunion, das andere “am Porthmos”, d. h. an der Meerenge von Salamis ([4]; anders [1; 2; 3]), wo sich neben Phaleron und Athen die Kulttätigkeit der S. konzentrierte. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 W. S. Ferguson, The S. of Hep…

Ptolemaïs

(1,197 words)

Author(s): Ameling, Walter (Jena) | Harmon, Roger (Basel) | Jansen-Winkeln, Karl (Berlin) | Renger, Johannes (Berlin) | Huß, Werner (Bamberg) | Et al.
(Πτολεμαίς). [English version] [1] Tochter Ptolemaios' [1] I. und der Eurydike [4] Tochter Ptolemaios' [1] I. und der Eurydike [4]; verm. mit einem Nachkommen des Pharao Nektanebos [2] verheiratet; seit 298 v. Chr. verlobt, ab 287 Gattin des Demetrios [2] Poliorketes. PP VI 14565. Ameling, Walter (Jena) Bibliography W. Huß, Das Haus des Nektanebis und das Haus des Ptolemaios, in: AncSoc 25, 1994, 111-117  J. Seibert, Histor. Beitr. zu den dynastischen Verbindungen in hell. Zeit, 1967, 30 ff. 74 f. [English version] [2] P. aus Kyrene Musikgelehrte, 1. Jh. Die einzige bekannte weiblic…

Olympos

(2,083 words)

Author(s): Kramolisch, Herwig (Eppelheim) | Meyer, Ernst † (Zürich) | Scherf, Johannes (Tübingen) | Lohmann, Hans (Bochum) | Lafond, Yves (Bochum) | Et al.
(Ὄλυμπος). Geographisch: [1-13], Personen: [14-15]. [English version] [1] Wohnung der ›olympischen‹ Götter, höchster Berg Griechenlands (lat. Olympus) (lat. Olympus). Kramolisch, Herwig (Eppelheim) Meyer, Ernst † (Zürich) [English version] I. Geographisch Der als die Wohnung der “Olympischen” Götter (Zwölfgötter) geltende höchste Berg Griechenlands, der durch seine die gesamte Umgebung überragende Höhe, seine Masse und Geschlossenheit und den bes. nach Osten und Westen kaum durch Vorberge verdeckten mächtigen Anstieg einen g…

Azenia

(110 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀζηνιά). Attischer Paralia(?)-Demos (Paralia) der Phyle Hippothontis, die ihren geogr. Schwerpunkt im Thriasion Pedion und im Raum von Eleusis hat. Strab. 9,1,21 erwähnt Ἀζηνεῖς zw. Sunion und Anaphlystos, was indessen in Ἀτηνεῖς (Atene) zu emendieren ist [1.50f.; 3.14450]. Die gleiche Verschreibung auch IG II2 1706 Z. 73 [2. 83]. Eine Lage südl. von Kokkini [3. 13740] bezweifelt [1. 50f.]. Azenieis machen Weihungen nach Eleusis (IG II2 3492), der Demos von Eleusis ehrt einen Azenieus (IG II2 3517; 3904), Karneades wurde in A. eingebürgert (IG II2 3781). Lohma…

Epieikidai

(60 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἐπιεικίδαι). Att. Asty- oder Mesogeia-Demos der Phyle Kekropis. Ein Buleut. In den J. 303/2 und 281/0 v.Chr. war E. ohne Vertreter im Rat. Lage unbekannt. Trittys-Zugehörigkeit unsicher [1. 135, 13533]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986. Traill, Attica 11, 20, 51, 62, 70, 110 Nr. 39, Tab. 7  Whitehead, 266, 372, 379, 428.

Makaria

(183 words)

Author(s): Käppel, Lutz (Kiel) | Meyer, Ernst † (Zürich) | Lohmann, Hans (Bochum) | Lienau, Cay (Münster)
(Μακαρία). [English version] [1] Tochter des Herakles und der Deianeira Tochter des Herakles und der Deianeira; opfert sich freiwillig im Krieg der Athener und der Herakleidai gegen Eurystheus zur Sicherung des Sieges (Menschenopfer): so zuerst bei Eur. Heraclid., jedoch ohne Nennung ihres Namens; möglicherweise schon bei Aischylos oder in athen. Lokalmythos [1. XVI, XXXI-XXXIII, 111f.] Käppel, Lutz (Kiel) Bibliography 1 J. Wilkins (ed.), Euripides, Heraclidae, 1993 (Einf. und Komm.). [English version] [2] Quelle bei Trikorythos Quelle bei Trikorythos im Norden der Eb…

Kephale

(121 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κεφαλή). Att. Paralia-Demos der Phyle Akamantis, neun (zwölf) buleutaí , h. Keratea [4. 47]. Der eponyme Heros von K., Kephalos [1], war Stammheros der Kephaliden, der Könige von Thorikos. Frühmyk. Füstensitz auf 220 m Höhe [2], in klass. Zeit verm. mehrere Siedlungszentren. Bedeutende Nekropole (geom. Zeit bis 4. Jh. v.Chr.) in Rudseri [1]. Zahlreiche Kulte [1. 491; 3], u.a. der Aphrodite [3. 36] und der Dioskuren (Dioskuroi; Paus. 1,31,1). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 H.G. Buchholz, Ein Friedhof im Gebiet des att. Demos K., in: AA 1963, 455-498 2 H.…

Oropos

(279 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Attika | Attischer Seebund | Bildung | Boiotia, Boiotoi | Ionisch | Orakel | Theater (Ὀρωπός). Küstenstadt im NW von Attika gegenüber Eretria, h. Skala Oropu (zu den ant. Resten [1; 5; 6. 304 Abb. 378, 379]), Vorort der zw. Athen und Boiotia strittigen Landschaft Oropia. 6 km südöstl. liegen Hauptheiligtum und Orakelstätte des Amphiaraos in einem schmalen Waldtal. Grabungen seit 1884 legten u.a. einen Tempel und eine dorische Halle des 4. Jh.v.Chr. frei…

Kephisia

(134 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κηφισιά). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Erechtheis, sechs (acht) buleutaí , h. Kifissia [1. 38]. Ort der att. Dodekapolis (Philochoros bei Strab. 9,1,20; FGrH B Fr. 94). Quellen- und waldreicher Vorort von Athenai im Westen des Pentelikon (Harpokr. s.v. Κηφισιεύς; Diog. Laert. 3,41; Synes. epist. 272) mit villa des Herodes [16] Atticus (Gell. 1,2,2; 18,10,2; Philostr. soph. 2,1,12) [2. 197 Abb. 251-254]. Seiner Familie schrieb man früher einen röm. Grabbau auf der Plateia Platanou zu [2. 197f. Abb. 255-257; 3]. Ein Demendek…

Ptelea

(70 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Πτελέα; Demotikon Πτελεάσιος). Kleiner att. Asty-Demos, Phyle Oineis, mit einem buleutḗs. Lage unsicher, im Kephisos-Tal beim h. Aigaleo nördl. der Hl. Straße [2. 49] oder bei Aspropirgos (ehemals Kalívia Chasiotika) [1]; IG II2 4927. Die Komödie Hérōs des Menandros [4] spielt in P. (vgl. [3]). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 E. Meyer, s. v. P., RE 23, 1478 2 Traill, Attica, 49, 70, 112 Nr. 124, Tab. 6 3 Whitehead, 341.

Dekeleia

(230 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Δεκέλεια). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Hippothontis; vier Buleutai. Teil der att. Dodekapolis (Strab. 9,1,20). Im ehemals königlichen Schloßpark von Tatoï 120 Stadien (Thuk. 7,19,2) nördl. von Athen südl. des Passes, der östl. unterhalb des Katsimidi nach Oropos und Tanagra führt (Thuk. 7,28,1; Hdt. 9,15). 413 v.Chr. befestigten die Spartaner D. (Thuk. 7,19,2; [1. 15 Abb. 7; 3. 56f.; 4. 141f.]; danach Begriff des “Dekeleischen Krieges”); sie hielten D. bis 404 v.Chr. besetzt (…

Kekropis

(116 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κεκροπίς). Seit der Phylenreform des Kleisthenes [2] siebte der zehn Phylen Attikas (Attika mit Karte); eponymer Heros: Kekrops. Die K. umfaßte z.Z. der zehn Phylen elf (vier Asty-, fünf Mesogeia-, zwei Paralia-) Demoi. Daidalidai, Melite und Xypete wechselten von 307/6 v.Chr. bis 201/0 in die Demetrias. Wie die übrigen kleisthenischen Phylen gab die K. je einen Demos an die Ptolemaïs (224/3 v.Chr.), Attalis (200 v.Chr.) und die Hadrianis (127/8 n.Chr.) ab. Statt acht Demoi erscheinen im Prytanenkatalog IG II2 1782 von 177/8 n.Chr. nur sechs. Attalos [4] Lohma…

Rhamnus

(498 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ῥαμνοῦς). Großer attischer Paralia-Demos, Phyle Aiantis, mit acht (zwölf) buleutaí, im nördl. Abschnitt der Ostküste von Attika (ehemals Ovriokastro). Das im 4. Jh. v. Chr. stark befestigte städt. Zentrum der Ῥαμνουσία/ Rhamnusía mit Zitadelle von 413/2 v. Chr. [3. 77 f., 80 f.] für die erstmals 342/1 v. Chr. bezeugte Garnison (SEG 43,71) liegt auf einem isolierten Felsplateau. 295 v. Chr. von Demetrios [2] Poliorketes erobert, fiel Rh. bald wieder an Athen und war im Chremonideïschen Krieg (268/262 v. Chr.)…

Hamaxanteia

(39 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἁμαξάντεια). Att. Paralia?-Demos der Phyle Hippothontis, stellte einen buleutḗs . Lage unbekannt. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica, 51, 68, 110 Nr. 52, Tab. 8  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 138  Whitehead, 372 Anm. 6.

Aphidna

(261 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἄφιδνα, Ἀφίδναι). Großer att. Demos, einziger der Mesogeia-Trittys der Phyle Aiantis [1], dann der Ptolemais, ab 126/27 n. Chr. der Hadrianis. 16 Buleutai. Der schon in mittelhelladischer Zeit bedeutende Siedlungsplatz auf dem Großen Kotroni (von Strab. 9,1,20 zur att. Dodekapolis gerechnet [2. 330 ff., bes. 338 Nr. 6]) mit eigener Mythentradition (Aphidnos) ist nahezu unerforscht. Das Demengebiet von A. umfaßte eine Anzahl namentlich bekannter Siedlungen (Eunostidai, Hyporeia, Klopidai, Perrhidai, Pe…

Otryne

(89 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ὀτρύνη). Att. Asty-Demos der Phyle Aigeis; mit einem buleutḗs. Lage ungewiß, die Verbindung mit Fischen bei Athen. 7,309e ist top. wertlos [1]. Zu einem Fall von Bürgerrechtserschleichung in O. vgl. Demosth. or. 44,37 [2. 297]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 D. Schaps, Antiphanes Frg. 206 and the Location of the Deme O., in: CPh 77, 1982, 327f. 2 Whitehead, Index s.v. O. W.E. Thompson, Kleisthenes and Aigeis, in: Mnemosyne 22, 1969, 137-152  Traill, Attica, 16f., 40, 69, 111 Nr. 97, Tab. 2  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 127.

Besa

(161 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Βῆσ(σ)α). Attischer Paralia-Demos der Phyle Antiochis, später der Hadrianis. Zwei Buleutai. Bedeutendes Bergbaurevier im Laurion, für das 24 Grubenpachten bezeugt sind. Wohl beim h. Hagios Konstantinos (ehemals Kamareza) gelegen, denn Xen. vect. 4,43 empfiehlt den Bau einer Festung auf dem höchsten Punkt von B. (= Vigla Rimbari?) halbwegs zw. Anaphlystos und Thorikos. B. grenzte also im Süden an Amphitrope, im Norden an Thorikos, im Osten und Südosten an Sunion, mit dem es durch die astikḗ hodós verbunden war. Straßenverbindungen zu anderen Revieren be…

Angele

(76 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀγγελή). Att. Paralia-Demos der Phyle Pandionis mit 2 (3), später 4 Buleutai; Lage nordöstl. vom h. Markopulo sichern der h. Ortsname Angelisi, der Fundort von IG II/III 5230 und ein Horos vom Hain des eponymen Heros von A., Angelos [1. 9, Nr. 7]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 J. Kirchner, S. Dow, Inschr. vom att. Lande, in: MDAI(A) 62, 1937, 1-12 2 Traill, Attica, 17 f., 42, 59, 62, 68, 109 Nr. 13, Tab. 3.

Aigaleos

(121 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Αἰγάλεως). Höhenzug (bis 458 m) zw. den Ebenen von Athen und Eleusis (Thuk. 2,19; partiell zum Demos Kolonos gehörig: FGrH 334 Istros fr. 17), von dem aus Xerxes 480 v. Chr. die Seeschlacht bei Salamis verfolgte (Hdt. 8,90,4). Im Alt. mit Wald (Stat. Theb. 12,620) oder Macchie bedeckt (Kall. fr. 238,23 Pf.; Suda s. v. μᾶσσον). Vom Parnes durch einen Paß bei Fili (früher Chassia) getrennt, den das sog. Dema abriegelt, bildet der A. im Süden ein weiteres Defilee beim Kloster Daphn…

Anaphlystos

(222 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀνάφλυστος). Att. Paralia-Demos der Phyle Antiochis (10 Buleutai) im Küstenhof von Anavysso in Südwestattika zw. Aigilia im Westen, Atene im Südosten, Amphitrope im Osten; die astikḗ hodós, die Staatsstraße von Athen nach Sunion bzw. das Rhevma Maresas /Ari bildeten die Grenze zu Phrearrioi im Nordwesten. Siedlungsspuren seit neolithischer Zeit; auf der Halbinsel Hagios Nikolaos (Astypalaia: Strab. 9,1,21) bedeutende mittelhelladischer Siedlungsplatz. Ein reiches mittelgeom. Grab [2. 78 ff.] in der Nekro…

Parnes

(236 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (ἡ oder ὁ Πάρνης). Wald- und quellenreiches Grenzgebirge zw. Attika und Boiotia, das sich westl. des Aigaleos als Pastra bis zum Kithairon erstreckt, h. Parnitha (H 1413 m). Am P. lagen u.a. die Demen Acharnai, Aphidna, Dekeleia, Paionidai, Pelekes und Phyle. Im Gebiet des P. sicherten mehrere Festungen die Pässe nach Boiotia: Dekeleia mit dem Katsimidi-Paßkastell, Phyle sowie das weiter westl. am Südrand der Skurta-Ebene gelegene Panakton. Paus. 1,32,2 bezeugt im P. Zeus-Kulte (Statue des Zeus Παρνήθιος/ Parnḗthios, Altar des Semaleos und des Ombrios od…

Pithos

(240 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Docter, Roald Fritjof (Amsterdam)
[English version] [1] Attischer Mesogeia-Demos (Πίθος). Att. Mesogeia-Demos, Phyle Kekropis, drei (vier bzw. fünf) buleutaí, verm. im NO von Chalandri. Für P. sind Thesmophória bezeugt (Isaios 8,19f.). Mit den Nachbardemoi Gargettos und Pallene [3] bildete P. einen Kultverband der Athena Pallenis. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica, 51, 59, 62, 68, 112 Nr. 115, Tab. 7  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 4, 11, 13f., 21f., 24f., 13534  Whitehead, Index s.v. P. [English version] [2] Vorratsgefäß ( píthos, Pl. píthoi); das größte tönerne Vorratsgefäß der Gr…

Perithoidai

(58 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Περιθοῖδαι). Att. Asty-Demos der Phyle Oineïs, mit drei buleutaí. P. wird vorwiegend auf Grund des FO der Grabinschr. IG II2 7219 und myth. Spekulation westl. von Athen im Kephisos-Tal an der Hl. Straße (Athenai II.7.) lokalisiert (h. Aigaleo). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica, 49, 68, 111 Nr. 107, Tab. 6  Whitehead, 84, 210, 371.

Pelekes

(59 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Πήληκες). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Leontis, mit zwei buleutaí. P. bildete mit Kropidai und Eupyridai eine kult. trikōmía (“Dreidörferverband”; Steph. Byz. s.v. Εὐπυρίδαι; [2. 185 mit Anm. 46]) und lag daher verm. nördl. des Aigaleos (beim h. Chassia? [1. 47]). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Traill, Attica, 47, 62, 69, 111 Nr. 104, Tab. 4 2 Whitehead, Index s.v. P.

Porthmos

(221 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Külzer, Andreas (Wien)
(Πορθμός, “Fährplatz”). [English version] [1] Meerenge von Salamis und gleichnamige Fährstation dorthin Meerenge von Salamis und gleichnamige Fährstation dorthin (Hdt. 8,76,91; Aischin. 3,158). Grenzsteine des Fährhafens wurden im Peiraieus gefunden (πορθμείων ὅρμου ὅρος, IG I3 1104 [1. 446]). Das Herakleion der Salaminioi beim P. (SEG 21, 527 Z. 10 f., 16) ist nicht identisch mit jenem in Sunion (SEG 21, 527 Z. 84, 94 f.), P. bezeichnet daher nicht die Meerenge bei Puntazeza im dḗmos Sunion. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 W. Judeich, Top. von Athen, 21930 2 H. Lohmann, W…

Oa

(102 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ὄα, Ὀά; Demotikon Ὀα(ι)εύς, Ὄαθεν/Οἴαθεν [1]). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Pandionis, ab 127/8 n.Chr. der Hadrianis, mit vier buleutaí. Funde von Grabinschr. weisen auf die Umgebung von Spata: IG II2 7820 (FO Papangelaki), IG II2 7816, 7817, 7825 (FO Velanideza). Zu métoikoi in O. vgl. [2. 84]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 S. Dow, The Attic Demes Oa and Oe, in: AJPh 84, 1963, 166-181 2 Whitehead, Index s.v. O. Traill, Attica, 8, 17f., 42 mit Anm. 14, 43, 62, 68, 111 Nr. 91 Tab. 3, 15  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 33, 38, 43, 45f., 57 Anm. 7, 60, 129.

Pallene

(622 words)

Author(s): Antoni, Silke (Kiel) | Lohmann, Hans (Bochum) | Zahrnt, Michael (Kiel)
(Παλλήνη). [English version] [1] Tochter des Giganten Alkyoneus (auch Palene/Παλήνη: Suda s.v. Ἀλκυονίδες ἡμέραι). Nach Hegesandros (oder Agesandros: FHG 4, 422, fr. 46) Tochter des Giganten Alkyoneus [1], die sich zusammen mit ihren Schwestern (Alkyonides [2]) nach dessen Tod vom Kanastraion ins Meer stürzt und, wie diese, von Amphitrite in einen Eisvogel ( alkyṓn, nach ihrem Vater) verwandelt wird (Suda l.c.; Eust. ad Hom. Il. 1,563, p. 776,33-39 (nach Pausanias); Apostolius Paroemiographus 2,20). Antoni, Silke (Kiel) Bibliography P.M.C. Forbes Irving, Metamorphosis in G…

Leipsydrion

(97 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Λειψύδριον). Platz am Parnes im att. Demos Paionidai [2], von den Alkmaionidai kurz vor [3] oder nach der Ermordung des Hipparchos 514 v.Chr. in den Kämpfen mit den Peisistratidai befestigt. Identifizierung unsicher. Die für L. beanspruchte Feste beim h. Karagufolesa datiert ins 4./3. Jh.v.Chr. [1]. Quellen: Hdt. 5,62,2; Aristoph. Lys. 665 mit schol.; Aristot. Ath. Pol. 19,3. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 J.R. McCredie, Fortified Military Camps in Attica (Hesperia Suppl. 11), 1966, 58ff. Abb. 11 Taf. 12d 2 P.J. Rhodes, A Commentary on the Aristote…

Brauron

(600 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Attika | Mykenische Kultur und Archäologie (Βραυρών), h. Vraona. Prähistor. Siedlung und Artemisheiligtum an der Ostküste von Attika an der infolge Landsenkung versumpften Mündung des Erasinos. Nach Philochoros bei Strab. 9,1,22 (FGrH III B Nr. 328 fr. 94) eine der 12 Städte der att. Dodekapolis. Heimat des Peisistratos, wohl deshalb in der kleisthenischen Demenordnung kein selbständiger Demos, sondern Teil von Philaidai. Ausgrabungen 1948-1963…

Alopeke

(148 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀλωπεκή). Att. Asty-Demos der Phyle Antiochis, 10-12 Buleutai [3]. 11-12 Stadien (ca. 2 km) vor der Stadt (Aischin. Tim. 99). Da nach Hdt. 5,63 das Grab des Anchimolos in A. beim Herakleion des Kynosarges in Diomeia lag, grenzte A. nördl. an Diomeia, im Westen an Phaleron. Früher bei Katsipodi oder Ambelokipi [3. 53; 2; 1] lokalisiert (h. Daphni / Hagios Dimitrios). IG II2 3683 (Fundort “Angelokipi” [sic!]) bezeugt Kult der Aphrodite, Alki. 3,37, des Hermaphroditos, IG II2 1596(A) Z. 5 einen Hieromnemon. Aus A. stammten Aristeides [1] (Plut. Aristeides…

Panakton

(276 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Attika (Πάνακτον, Πάνακτος). Att. Grenzfestung am Südrand der Ebene von Skurta beim h. Prasino (ehemals Kavasala) [2; 3; 4; 5. 224f.; 6], bisweilen fälschlich mit dem Gyphtokastro (Eleutherai) im Kaza-Paß identifiziert. Schon vor dem Peloponnesischen Krieg erbaut, fiel P. 422 v.Chr. durch Verrat an die Boiotoi (Thuk. 5,3,5), die es vor der Rückgabe vertragswidrig schleiften (Thuk. 5,18,7; 39,2f.; 40,1; Plut. Alkibiades 14,4; Plut. Nikias 1…

Lakiadai

(174 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Λακιάδαι). Att. Demos, namengebend für die Asty-Trittys der Phyle Oineis (IG I3 1120), mit zwei (drei) buleutaí; urspr. Name eines att. Geschlechts. Steph. Byz. s.v. Λ. überliefert als ON Λακιά, mit dem Demotikon Λακιεύς. Seine Lage an der Hl. Straße östl. des Kephisos [2] durch Paus. 1,37,2 gesichert, der ebd. ein Temenos des eponymen Heros Lakios, das Grab des Kitharoden Nikokles aus Tarentum, einen Altar des Zephyros sowie ein Heiligtum für Demeter, Kore, Athena und Poseidon bezeugt. Hier s…

Oion Dekeleikon

(97 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Οἶον Δεκελεικόν). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Hippothontis, ab 224/3 v.Chr. der Ptolemaïs, ab 200 v.Chr. der Attalis; stellte drei buleutaí. Lage: bei Bugiati südöstl. von Dekeleia, zu dem O. evtl. einst gehörte (s. die Phratrien-Inschr. der Demotionidai IG II2 1237) [1]. Selbständiger dḗmos evtl. erst nach Kleisthenes [2]. Grabinschr. IG II2 6885-7012; 6990 und 7009 aus Bugiati, vgl. IG 2558. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 J. Wiesner, s.v. O. (1a), RE Suppl. 7, 788. Traill, Attica, 12, 21, 29, 52, 62, 68, 111 Nr. 95, 124, Tab. 8, 13, 14  Whitehead, Index s…

Kerata

(46 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κέρατα). Nach ihrer auffälligen Form (“Hörner”) bezeichnete Gipfel (h. Trikeraton; Trikeri, 470 m) des Grenzgebirges zw. Attika und Megaris östl. Eleusis (Diod. 11,65,1; Plut. Themistokles 13,1; Strab. 9,1,11). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography F. Bölte, s.v. K., RE 11, 265f.  Philippson/Kirsten, Bd. 1, 760; 973.

Korydallos

(98 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κορυδαλλός). Att. Asty-Demos der Phyle Hippothontis, ab 200 v.Chr. der Attalis, am gleichnamigen Gebirge (Strab. 9,1,14; 23; Diod. 4,59,5; Athen. 9,390ab; Ail. nat. 3,25 [2]); ein (?) buleutḗs. Das Demenzentrum vermutet [2] bei Palaeokastro/Palaeochora. Die sog. “Heroa” [1; 2. 10ff.] sind Gehöfte, nicht das von Ammonios ( Perí diapherúsōn léxeōn 84, s.v. Κόρυδος Valckenaer) bezeugte Heiligtum der Kore Soteira. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 E. Honigmann, s.v. K., RE 10, 1447 2 A. Milchhoefer, Erläuternder Text, in: E. Curtius, J.A. Kaupert, Karten …

Kopros

(86 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κόπρος). Att. Paralia-Demos der Phyle Hippothontis, mit zwei buleutaí. Wohl identisch mit der gleichnamigen (Fluß?-)Insel (νῆσος τῆς Ἀττικῆς, schol. Aristoph. Equ. 899; Hesych. s.v. Κ.), aber nicht mit Gaiduronisi (Patroklu Charax) [1]. [2. 52; 3. 178; 4] vermuten K. östl. von Eleusis. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 E. Honigmann, s.v. K., RE 11, 1365f. 2 Traill, Attica 21 mit Anm. 26bis, 52, 69, 111 Nr. 74, Tab. 8 3 Travlos, Attika 4 E. Vanderpool, New Evidence for the Location of the Attic Deme K., in: Hesperia 22, 1953, 175f.

Limnai

(281 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Lafond, Yves (Bochum) | von Bredow, Iris (Bietigheim-Bissingen)
(Λίμναι). [English version] [1] Ältestes Dionysosheiligtum im Stadtgebiet von Athen Ältestes Dionysosheiligtum ἐν Λίμναις im Stadtgebiet von Athen südl. der Akropolis (Thuk. 2,15,4), h. im Bereich der Straßen Makrygianni/Chatzchristou lokalisiert [2. 332 Abb. 219, 379, 435]. Die Identifizierung mit einem dreieckigen Temenos am SW-Hang des Areopag [1; 3] ist obsolet [2. 274f. Abb. 351]. Das Heiligtum war nur am zweiten Tag der Anthesteria, dem 12. Tag des Monats Anthesterion, geöffnet. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Deubner, 93 2 Travlos, Athen 3 W. Zschietzschmann,…

Nape

(109 words)

Author(s): Sonnabend, Holger (Stuttgart) | Lohmann, Hans (Bochum)
(Νάπη, “bewaldete Schlucht, Tal”). [English version] [1] Ort auf Lesbos Ort auf Lesbos, auf dem Territorium von Methymna, mit Tempel des Apollon Napaios (Strab. 9,4,5; Steph. Byz. s.v. N.). N. ist nicht exakt lokalisierbar. Der Tempel dürfte aber mit der Kultstätte westl. des h. Dorfes Napi in der Flur Klopedi identisch sein. Sonnabend, Holger (Stuttgart) Bibliography H.-G. Buchholz, Methymna: Arch. Beitr. zur Gesch. und Top. von Nordlesbos, 1966, 206f.  W. Günther, s.v. N., in: Lauffer, Griechenland, 454f. [English version] [2] in Attika Bergbaurevier des dḗmos Sunion im …

Drymos

(255 words)

Author(s): Daverio Rocchi, Giovanna (Mailand) | Lohmann, Hans (Bochum)
(Δρυμός). [English version] [1] Stadt am Fuß des Kallidromon (Δρυμαία). Stadt am Fuß des Kallidromon, den nördl. Ausläufern des mittleren Kephisos-Tals gelegen, ca. 1,5 km südöstl. von Drymea (ant. Nauboleís, Paus. 10,33,12; vgl. Hom. Il. 2,518); von den Persern in Brand gesetzt (480 v.Chr., Hdt. 8,33), von Philippos II. zerstört (346 v.Chr., Paus. 10,3,2) und von Philippos V. erobert (207 v.Chr., Liv. 28,7,13), noch in der Spätant. erwähnt (Hierokles, Synekdemos 643; Not. Episc. 737-762). Gut erh. Mauern auf der Akropolis…

Phegaia

(115 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Φηγαία, Φηγαιά; Demotikon Φηγαιεύς). Att. Paralia-Demos der Phyle Aigeis, ab 127/8 n.Chr. der Hadrianis, mit drei (vier) buleutaí an der Ostküste von Attika (beim h. Draphi [3. 335] oder Ierotsakuli? [1. 82 mit Anm. 12]). Keinen eigenständigen dḗmos, sondern eine kṓmē (“Dorfgemeinschaft”; von Steiria?) bildeten jene Phegaieis, die der Demenkatalog IG II2 2362 unter den Demen der Pandionis aufführt (vgl. Steph. Byz. s.v. Φ.) [2. 55, 57ff.]. IG II2 1932,14f. bezeugt Kulte des Herakles und der Dioskuroi in Ph. [4]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Traill, …

Salmone

(74 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
(Σαλμώνη). [English version] [1] Ort der elischen Pisatis Ort der elischen Pisatis. Lage umstritten, evtl. beim h. Néraïda 12 km nördl. von Olympia (Strab. 8,3,31; Diod. 4,68,1). Lohmann, Hans (Bochum) [English version] [2] Hauptquelle des Enipeus [1] Hauptquelle des Enipeus [1] (Strab. 8,3,32). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography G. Panayotopoulos, Questions sur la top. éléenne ..., in: A. D. Rizakis (Hrsg.), Αρχαία Αχαΐα και Ελεία. Ανακοινώσεις κατά το Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο (Athen 1989), 1991, 275-281.

Potamos

(245 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ποταμός). Name von drei att. Demoi der Phyle Leontis: (1) und (2) Asty-Demos im oberen Ilissos-Tal, geteilt in Ober-P. (Π. καθύπερθεν/ P. kathýperthen) beim Kloster Kaisariani mit zwei buleutaí und Unter-P. (Π. ὑπένερθεν/ P. hypénerthen) im h. Panepistemiupolis mit einem bzw. zwei buleutaí, von 307/6 bis 201/200 v. Chr. in der Demetrias. Horos-Felsinschr. am Alepovuni [1; 2] markierten verm. die Grenze zw. Ober- und Unter-P. [3. 117]. (3) P. Deiradiṓtai (Π. Δειραδιῶται). Paralia-Demos, von 307/6 bis 201/0 v. Chr. der Phyle Antigonis zugeteilt, zwei buleutaí. D…

Hadrianis

(112 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἁδριανίς). Letzte der fünf nachkleisthenischen Phylen Attikas, 127/8 n.Chr. zu Ehren des Kaisers Hadrianus eingerichtet. Jede der damals 12 Phylen (10 kleisthenische sowie Ptolemais und Attalis) gab einen Demos an die H. ab, zu denen als 13. nach dem Tod des Antinoos [2] 130 n.Chr. der neue Demos Antinoeis trat. Die Trittyes spielen bei der Formierung der nachkleisthenischen Phylen keine Rolle. Die proportionale Repräsentation der Demen in den Phylen war schon 201/200 v.Chr. auf…

Oineis

(90 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Οἰνηίς). Seit der Phylenreform des Kleisthenes [2] (508/7 v.Chr.) die sechste der zehn att. Phylen, mit eponymem Heros Oineus (Οἰνεύς, Paus. 1,5,2). Im 4. Jh. mit dreizehn dḗmoi, acht in der Asty-, zwei(?) in der Paralia-, vier in der Mesogeia-Trittys. Drei dḗmoi wechselten 307/6-201/0 zur maked. Phyle Demetrias, Butadai 224/3 zur Ptolemaïs, Tyrmeidai 201/200 zur Attalis, Thria 127/8 n.Chr. zur Hadrianis. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica, 9, 19f., 23, 28, 48ff., 55, 57, 71, 102, 105f., 133, Tab. 6  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 15,…

Plotheia

(87 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Πλώθεια; Demotikon Πλωθεεύς, Πλωθειεύς, ab dem 4. Jh.v.Chr. Πλωθεύς). Kleiner att. Asty-Demos, Phyle Aigeis, ein buleutḗs (später zwei). Lage südwestl. des h. Stamata am NO-Hang des Pentelikon durch Weihinschr. (IG II2 4607, 4885, 4916) gesichert. Das Demendekret IG I3 258 (425/413 v.Chr., ex IG II2 1172) regelt die Finanzen, bezeugt einen dḗmarchos [3], tamíai ( tamías ) und Kulte für Apollon, Aphrodite und die Dioskuren (Anakes). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica, 41, 59f., 69, 104, 112 Nr. 116, Tab. 2  Whitehead, Index s.v. P.

Maroneia

(496 words)

Author(s): von Bredow, Iris (Bietigheim-Bissingen) | Lohmann, Hans (Bochum)
(Μαρώνεια). [English version] [1] Nordägäische Stadt Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Attischer Seebund | Bildung | Kolonisation | Perserkriege | Punische Kriege | Thrakes, Thrake, Thraci Nordägäische Stadt auf den südwestl. Hängen des Ismaros, h. Maronia. Gründung von Chios (1. H. des 7. Jh.v.Chr.; Skyl. 678) im Stammesgebiet der Kikones. Die Mythographie verbindet M. mit dem homer. Márōn (Hom. Od. 9,197); erstmals von Hekat. FGrH 1 F 159 erwähnt. Wichtigste Erwerbszweige waren Weinbau und Schafzucht. Ab 529 v.Chr. prägte M. Silbermz.…

Antinoeis

(48 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀντινοείς). Att. Demos der 126/27 n. Chr. gegr. Phyle Hadrianis (IG II2 1793), wohl nach dem Tod des Antinoos [2] 130 n. Chr. in dem von Hadrianus gegr. Teil Athens gelegen. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica, 31 Anm. 18, 109 (Nr. 16), Tab. 15.

Aiantis

(168 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Graf, Fritz (Princeton)
[English version] [1] 9. der 10 att. Phylen (Αἰαντίς). Seit der Phylenreform des Kleisthenes 9. der 10 att. Phylen (Hdt. 5,66). Eponymer Heros Aias [1], Sohn des Telamon, König von Salamis. Sie umfaßte im 4. Jh. v. Chr. 4 Paralia-Demen sowie je 1 Asty- und 1 Mesogeia-Demos (Phaleron bzw. Aphidna), die wegen ihrer Größe die jeweilige Trittys bildeten. 307/6 v. Chr. gab die A. an die neuen maked. Phylen keine Demen ab, später je eine an die Ptolemais, Attalis und Hadrianis. Für die Mesogeia-Trittys der A.…

Kedoi

(93 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κηδοί). Att. Demos der Phyle Erechtheis, zwei buleutaí . Lage ungewiß, wohl kaum bei Kara (so [3]), dem FO des Demendekrets IG II2 1212, das offenbar weder K. noch Themakos erlassen hat [4. 392]. Auf den Raum östl. des Hymettos, evtl. bei Koropi, deuten Grabinschr. [1. 100 Nr. 118, 103 Nr. 137; 2]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 A. Milchhoefer, Antikenbericht aus Attika, in: MDAI(A) 12, 1887, 81-104 2 Traill, Attica, 7; 38; 69; 110 Nr. 61, Tab. 1 3 J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 125 4 Whitehead, Index zur Inschr. IG II2 1212.

Amphitrope

(115 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀμφιτροπή). Att. Paralia-Demos der Phyle Antiochis (IG II2 1750). 2 Buleutai. Seit [3] bei Metropisi lokalisiert, jetzt im Legrenatal mit Demenzentrum bei Sinterina-Pussipelia [1. 88 ff.]. Die Grenzen zu Atene im Westen auf dem Megalo Baphi bzw. zu Sunion im Osten auf dem Spitharopussi sind durch Horos-Felsinschr. markiert [1. 54; 2 (Neufund von 1994)]. A. gehörte mit 8-9 bezeugten Gruben zu den kleineren Bergbau-Revieren des Laureion. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 H. Lohmann, Atene, 1993, 79 ff., 108 ff., Abb. 12 2 M. K. Langdon (unpubliziert) 3 G. Wh…

Konthyle

(81 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κονθύλη). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Pandionis, ab 224/3 v.Chr. der Ptolemaïs; ein buleutḗs ; die Lage ist ungewiß (Mazareïka? [2; 3. 43]). Nach [1. 601ff.] bildete K. mit Erchia und Kytherros den Kultverband von Trikomoi. Quellen: Aristoph. Vesp. 233; Phot. s.v. Κοθύλη. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 P.J. Bicknell, Clisthène et Kytherros, in: REG 89, 1976, 599-603 2 M. Petropolakou, E. Pentazos, Ancient Greek Cities 21. Attiki, 1973, 157 Nr. 25 3 Traill, Attica 43, 62, 69, 111 Nr. 73, Tab. 3, 13.

Panormos

(1,180 words)

Author(s): Kaletsch, Hans (Regensburg) | Lohmann, Hans (Bochum) | Meister, Klaus (Berlin) | Falco, Giulia (Athen) | Niehoff, Johannes (Freiburg)
(Πάνορμος). [English version] [1] Hafen an der Küste von Karia Hafen an der Küste von Karia (Stadiasmus maris magni 285; 287; 294 mit widersprüchlichen Angaben) zw. Miletos [2] und Myndos, von diesem 80 Stadien (14,8 km) entfernt, demnach bei (Aşağı) Gölköy, dem auch für Karyanda vermuteten Platz, nahe dem Naturhafen der Türkbükü-Bucht oder weiter westl. an der Ağaçbaşı-Limanı-Bucht (Paşa Limanı). Kaletsch, Hans (Regensburg) Bibliography W. Ruge, s.v. P. (1), RE 18,3, 654  G.E. Bean, J.M. Cook, The Halicarnassus Peninsula, in: ABSA 50, 1955, 160 (mit Karten fig. 1 und 14). …

Kynosarges

(168 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κυνόσαργες). Erstmals zum Jahr 490 v.Chr. erwähntes Heiligtum des Herakles (Hdt. 6,116) mit Gymnasion im Demos Diomeia südl. des Ilissos vor den Mauern Athens (Plut. Themistokles 1; Diog. Laert. 6,13; Steph. Byz. s.v. Κ.). Durch den FO von IG II2 1665 vage bei Hagios Pantelemon lokalisiert. Fraglich ist die Verbindung eines Dromos nach Agrai (IG II2 2119 Z. 128) mit dem K. Das K.-Gymnasion war für die unehelichen Kinder ( nóthoi ) bestimmt (Demosth. or. 23,213; Athen. 6,234E; Plut. Themistokles 1,2). Anf. des 4. Jh.v.Chr. begrü…

Hagnus

(115 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἁγνοῦς, urspr. Ἀγνοῦς). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Akamantis, ab 307/6 v.Chr. der Demetrias, ab 200/199 v.Chr. der Attalis; er stellte fünf buleutaí . Früher bei Dankla östl. Markopulo lokalisiert [1. 48], jetzt südwestl. bei Dardiste [2. 132] aufgrund des FO des Demendekrets IG II2 1083, das in dieser Sammlung irrtümlich Myrrhinus zugeschrieben ist. Leon, der Theseus den Hinterhalt der Pallantiden bei Gargettos verraten hatte, erhielt in H. Kult (Steph. Byz. s.v. Ἁ.) [3. 12]. Der alte Zwist galt als ursächlich für …

Kytheros

(163 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κύθηρος). Att. Paralia(?)-Demos der Phyle Pandionis, von 307/6 bis 201 v.Chr. der Antigonis; stellte zwei buleutaí. Bei Strab. 9,1,20 Ort der att. Dodekapolis. Die Lokalisierung bei Pussi Kalojeru durch Traill [3] ist methodisch unhaltbar; aus Demosth. or. 42 ergibt sich eine stadtnahe Lage in waldreicher Gegend. In IG II2 2496 verpachten anderweitig nicht bezeugte Meritai drei Häuser des Demos K. in Peiraieus [4. 383 Nr. 72]. Ein Kultverband von Trikomoi mit Erchia und K. ist aus IG II2 1213 kaum zu erschließen (anders [1; 4. 18546]). Demosthenes verhandelt …

Phyle

(1,136 words)

Author(s): Smarczyk, Bernhard (Köln) | Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] [1] Einheit innerhalb der polis (φυλή, Pl. phylaí). Smarczyk, Bernhard (Köln) [English version] I. Definition Als phylaí bezeichneten die Griechen Gruppen oder Kategorien von Menschen (oder Tieren) verschiedenster Größe, also auch Völker und Stämme, in die sie selbst oder die “Ethnien” ( éthnē) der Barbaren sich gliederten. Eindeutig vorherrschend ist jedoch der technische Gebrauch des Begriffes für die größten Untereinheiten des pólis -Staates. Wie bei den Bezeichnungen für andere Untergliederungen der pólis wurde auch mit dem Terminus ph. das Idiom der …

Pandionis

(153 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
(Πανδιονίς). [English version] [1] s. Prokne s. Prokne Lohmann, Hans (Bochum) [English version] [2] dritte der zehn Phylen von Attika Seit der Phylenreform des Kleisthenes [2] 508/7 v.Chr. dritte der zehn Phylen von Attika (IG II2 1138-1140; 1144; 1148; 1152; 1157; 1160; 1167; Attika, mit Karte); eponymer Heros Pandion [1] (Πανδίων, Paus. 1,5,3). Im 4. Jh.v.Chr. umfaßte die P. elf dḗmoi, davon eine (zwei?) in der Asty-Trittys Kydathenaion, vier in der Mesogeia-Trittys Paiania und fünf in der Paralia-Trittys Myrrhinus. Drei dḗmoi (Kydathenaion, Kytheros, Ober-Paiania) wechs…

Eetioneia

(169 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἠετιώνεια, Ἠτιώνεια). Schmale Halbinsel, die den Haupthafen ( Kántharos) des Peiraieus nordwestl. begrenzt (Harpokr. s.v. E.). 411 v.Chr. bauen “die 400” die Mauer auf der E. zu einem Fort der Peiraieus-Befestigung (Munichia, Athenai [1]) aus (Aristot. Ath. pol. 37; Thuk. 8,90-92), dessen Wiederaufbau nach der Schleifung von 404 Bauurkunden von 395/4 bzw. 394/3 v.Chr. auf dem Sockel der hell. E.-Mauer (IG II2 1656, 1657; [1. 28; 3. 21ff. Nr. 1, 2]) bezeugen. 337/6 v.Chr. (in Stein?) erneuert (IG II2 244; [3. 36ff. Nr. 10]). Vor dem E.-Tor mit zwei Rund…

Pisilis

(59 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Lykioi, Lykia (Πίσιλις). Befestigte Siedlung in SO-Karia zw. Kalynda und Kaunos auf dem Baba Dağ bei Sarıgerme. Die Ruinen an der Bucht unterhalb gehören zu dem byz. Ort Prepia. Einzige Erwähnung: Strab. 14,2,2. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography H. Lohmann, Zw. Kaunos und Telmessos, in: Orbis Terrarum 5, 1999, 43-83.

Klepsydra

(145 words)

Author(s): Olshausen, Eckart (Stuttgart) | Lohmann, Hans (Bochum)
(Κλεψύδρα). [English version] [1] Quelle bei Messene Quelle, aus welcher der nach Arsinoë, der Mutter des Asklepios, benannte Brunnen auf der Agora in Messene gespeist wurde (Paus. 4,31,6; 33,1), entspricht evtl. der Dorfquelle in Mavromati oder einer Quelle unterhalb des Ithome-Gipfels (Ithome [1]). Olshausen, Eckart (Stuttgart) Bibliography E. Meyer, s.v. Messene, RE Suppl. 15, 142ff.  D. Musti, M. Torelli, Pausania. Guida della Grecia 4, 1991, 252ff. [English version] [2] Quelle der Akropolis von Athen Seit neolith. Zeit wichtigste Quelle der Akropolis von Athen an…

Charadra

(304 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Daverio Rocchi, Giovanna (Mailand) | Lafond, Yves (Bochum)
(χαράδρα). Allgemein griech. Bezeichnung für nicht perennierende Bäche oder Flüsse bzw. scharf eingeschnittene Täler und Schluchten (it. torrente, neugriech. rhevma) [1]. Die att. Inschr. der Poletai, bes. die Grubenpachten, erwähnen zahlreiche ch. [2]. [English version] [1] Hauptfluß in Nordattika Hauptfluß in Nordattika, der am NO-Fuß des Parnes entspringt und in die Ebene von Marathon austritt, auch Bach von Marathon oder Oinoe gen. [3; 4]. Sprichwörtlich für selbstverschuldeten Schaden, weil eine großangelegte Bachregulierung feh…

Pyrrha

(470 words)

Author(s): Zimmermann, Sylvia (Freiburg) | Sonnabend, Holger (Stuttgart) | Lohmann, Hans (Bochum)
(Πύρρα). [English version] [1] Tochter des Epimetheus In der griech. Mythologie Tochter des Epimetheus (des Bruders des Prometheus) und der Pandora, sowie Gattin des Deukalion. Sie und ihr Gatte überleben als einzige Menschen die von Zeus zur Strafe der Menschen des Bronzenen Zeitalters über die Erde geschickte Sintflut, indem sie auf den Rat des Prometheus hin ein Boot bauen, auf dem sie neun Tage und neun Nächte umhertreiben. Deukalion und P. erschaffen ein neues Menschengeschlecht (Pind. O. 9,43-56;…

Halai

(777 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Funke, Peter (Münster)
(Ἁλαί). “Salzpfannen”, Name mehrerer Ortschaften, in Attika zweier Demen. [English version] [1] Att. Demos der Phyle Kekropis H. Aixonides (Ἁλαὶ Αἰξωνίδες), att. Demos, der mit Aixone die Paralia-Trittys der Phyle Kekropis bildete. Daher (bloß administrativ? [3. 148476]) durch “Aixonides” von H. [2] an der Ostküste Attikas unterschieden. H. stellte sechs (zehn) buleutaí . H. (h. Vula und Vuliagmeni [7. 466 Abb. 588]) grenzte im Norden an Aixone (h. Glyphada), im Osten an Anagyrus (h. Vari) (Strab. 9,1,21). Seine Ostgrenze m…

Iphistiadai

(109 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἰφιστιάδαι). Att. Asty-Demos der Phyle Akamantis, stellte einen Buleuten. Ein Grundstück Platons grenzte im Süden an das Herakleion von I. (Diog. Laert. 3,41), das aufgrund einer Horosinschr. (IG II2 2611) 4 km südwestl. Kephisia am SW-Rand vom h. Iraklion (ehem. Arakli) anzusetzen ist und den ant. Namen bewahrte [1; 2; 3. 47]. Einen eponymen Heros Iphistios bezeugt Hesychios s.v. Ἰ. [4. 210]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 G. Klaffenbach, Zwei neue Horossteine aus Attika, in: MDAI(A) 51, 1926, 21-25 2 P. Siewert, Die Trittyen Attikas und die Heer…

Paralia

(119 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Παραλία). Urspr. die Küstenregion von Attika, auch allg. die Region östl. des Hymettos. Seit der Phylenreform des Kleisthenes [2] ([5. 157ff.]; Attika, mit Karte) bestand jede der 10 att. Phylai aus je einer Asty-, Mesogeia- und P.-Trittys (“Drittel”) von Demoi (Aristot. Ath. pol. 21,4) [1; 3. 251ff.; 5. 159]. In klass. Zeit umfaßten die 10 P.-Trittyes ca. 40 Demoi [4. 125ff.]. Eine Grenzmarkierung zw. P. und Mesogeia im oberen Vari-Tal ist unsicher [2. 158f.]. Asty; Demos [2]; Mesogeia; Phyle; Trittyes Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 M.H. Hansen, Ast…

Eleusis

(1,040 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum) | Niehoff, Johannes (Freiburg) | Funke, Peter (Münster)
[English version] [1] Att. Paralia-Demos der Phyle Hippothontis Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Ägäische Koine | Attika | Attika | Bildung | Dunkle Jahrhunderte | Linear B | Makedonia, Makedones | Mykenische Kultur und Archäologie | Peloponnesischer Krieg (Ἐλευσίς, h. Elefsina). Lohmann, Hans (Bochum) [English version] A. Lage Att. Paralia-Demos der Phyle Hippothontis von städtischem Charakter, 11 (?) Buleutai, ca. 21 km westl. von Athenai [1] auf einem niedrigen, küstennahen Höhenzug im Westen der Thriasia gelegen, dessen NW-G…

Oinoe

(745 words)

Author(s): Käppel, Lutz (Kiel) | Lohmann, Hans (Bochum) | Lafond, Yves (Bochum)
(Οἰνόη). [English version] [1] arkad. Nymphe, Mutter des Pan Arkadische Nymphe, Mutter des Pan (schol. Eur. Rhes. 36), Amme des Zeus (Paus. 8,47,3). Käppel, Lutz (Kiel) [English version] [2] Gattin des Nikodamas Gattin des Nikodamas, Mutter eines Mopsos, wegen Überheblichkeit in einen Kranich verwandelt (Antoninus Liberalis 16, sonst Gerana). Käppel, Lutz (Kiel) [English version] [3] Eponymin des attischen Demos O. [5] Eponymin des attischen Demos O. [5], Schwester des Epochos (Paus. 1,33,8). Käppel, Lutz (Kiel) [English version] [4] Att. Paralia-Demos der Phyle Hippothontis A…

Hippotomadai

(52 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἱπποτο/αμάδαι). Att. Asty?-Demos der Phyle Oineis, von 307/6 bis 201/200 v.Chr. der Demetrias, mit einem buleutḗs. Lage unbekannt. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography E. Meyer, s.v. H., RE Suppl. 10, 325f.  Traill, Attica, 9, 19, 49, 62, 70, 110 Nr. 56, Tab. 6, 12  Ders., Demos and Trittys, 1986, 133.

Mykale

(159 words)

Author(s): Blümel, Wolfgang (Köln) | Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Μυκάλη). Gebirgszug an der Westküste Kleinasiens (bis 1237 m H), Samos gegenüber im Kap Trogilion endend, h. Dilek Dağı; diskutiert wird die Identität mit dem hethit. Arinnanda. Bei Hom. Il. 2,869 war die M. von Kares besiedelt (vgl. [1]). Sie ist bekannt durch den Sieg der Griechen über die Perser 479 v.Chr. (Hdt. 9,90ff.). Auf der M. lagen Melia und das archa. Panionion (Hdt. 1,148), am Nordhang bei Güzelçamlı das jüngere Panionion des 4. Jh.v.Chr., am Südhang die jüngere Stad…

Agryle

(105 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀγρυλή). Att. Asty-Demos (Ober- und Unter-A.) der Phyle Erechtheis (Trittys Euonymeis), 306-201 v. Chr. der Antigonis, nach 200 v. Chr. der Attalis, mit 3-5 Buleutai, angrenzend an Ankyle (IG II2 2776 Z. 58-59 [2. 70]) am Westhang des Hymettos, oberhalb des Panathenäen-Stadions (Harpokr. s. v. Ἀρδηττός/Ardettos, Strab. 9,1,24) beim h. Pankrati. Panathenaia; Trittyes Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Traill, Attica, 37, 59, 62, 67 ff., 109 Nr. 3, 4, 123, 125, Tab. 1 2 S. G. Miller, A Roman Monument in the Athenian Agora, in: Hesperia 41, 1972, 70 Z. 58 3 J. S. Tr…

Kikynna

(53 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κίκυννα). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Akamantis, 2 (3) buleutaí. Nur ein Demos K. ist bezeugt [1. 83; 3. 20]. Lage unsicher (Chalidu? [1. 48; 2]). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Traill, Attica, 19, 48, 59, 68, 83, 110 Nr. 67, Tab. 5 2 J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 132 3 Whitehead, Index s.v. K.

Anakaia

(74 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀνακαία). Att. Demos der Phyle Hippothontis (IG II2 2377), deren geogr. Schwerpunkt um Eleusis und in der Thriasia. 3 Buleutai. Trittys und Lage ungewiß, evtl. bei Mygdaleza [2. 137] oder im Kundura-Tal mit Demenzentrum bei Hagios Giorgios [1. 61 ff.]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 H. Lohmann, Das Kastro von H. Giorgios (“Ereneia”), in: MarbWPr 1988, 34-66 2 J. S. Traill, Demos and Trittys, 1986 3 Ders., Attica, 52, 68, 109 (Nr. 11), Tab. 8.

Prospalta

(135 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Πρόσπαλτα). Att. Mesogeia-Demos, Phyle Akamantis, ab 224/3 v. Chr. Ptolemaïs, mit fünf buleutaí, bei Enneapyrgi nordwestl. von Kalivia Kuvaras, dem FO mehrerer Grabinschr. von Prospáltioi (IG II2 7306; 7311; [2. 129, 1292]), lokalisiert. Pausanias erwähnt ein Heiligtum der Demeter und Kore in P. (Paus. 1,31,1). IG II2 4817 (FO: Hagios Petros) ist verm. aus Myrrhinus hierher verschleppt, wo der Kult der Artemis Kolainis bezeugt ist [1. 9 ff.]. Eupolis kritisiert Perikles' Kriegspolitik in der Komödie Prospáltioi (die Einwohner P.s galten als prozeßsüc…

Echelidai

(81 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἐχελίδαι, von ἕλος, “Sumpf”?). Örtlichkeit ( dḗmos nach Steph. Byz. s.v. E.; Etym. m. s.v. Ἔχελος) in Attika in der Mündungsebene des Kephisos nahe der nach Phaleron führenden “Langen Mauer”, etwas nördl. des h. Neofaliron auf dem Gebiet des Demos Xypete [2; 3. 87]. Judeich und Milchhöfer [1; 2] vermuten hier den Hippodromos von Athenai. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 W. Judeich, Top. von Athen, 21931, 456 2 A. Milchhöfer, s.v. E., RE 5, 1911 3 Traill, Attica, 50, 86f., 114 Nr. 10.

Cholleidai

(77 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] In der Phyle Leontis inschr. [2. 99f.] unter den Asty-Demen aufgeführt, nicht jedoch in IG II2 2362 (200 v.Chr.); mit vier (?) Buleutai. Lage umstritten, wohl Acharnai benachbart, s. Aristoph. Ach. 406. Archedemos, der die Nymphengrotte bei Vari ausgestaltete (Anagyrus), war in Ch. eingebürgert. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Traill, 18ff., 109 (Nr. 29), Tab. 4 2 Ders., Diakris, the inland trittys of Leontis, in: Hesperia 47, 1978, 89-109 3 Whitehead, 332 mit Anm. 35, 425.

Krioa

(93 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κριώα). Att. Asty(?)-Demos der Phyle Antiochis. Mit einem, ab 307/6 v.Chr. zwei buleutaí. Lage ungewiß, wegen genealogischer Beziehungen des eponymen Heros Krios (schol. Aristoph. Av. 645) zu Pallas wird eine Nähe zu Pallene vermutet [1; 2. 3732]. Die Grabinschr. IG II2 6108 der Frau eines Κριωεύς stammt aus Kypseli. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 E. Honigmann, s.v. K., RE 11, 1866 2 P.J. Bicknell, Akamantid Eitea, in: Historia 27, 1978, 369-374. Traill, Attica 23, 54 mit Anm. 27, 59, 69, 111 Nr. 77, Tab. 10  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 139.

Kynosura

(316 words)

Author(s): Kalcyk, Hansjörg (Petershausen) | Lohmann, Hans (Bochum) | Lafond, Yves (Bochum) | Olshausen, Eckart (Stuttgart)
(Κυνόσουρα, “Hundeschwanz”). Name mehrerer Landzungen. [English version] [1] Landspitze an der Ostküste der Insel Salamis Landspitze an der Ostküste der Insel Salamis, 4 km lang und schmal (Hdt. 8,76,1; 77,1). Kalcyk, Hansjörg (Petershausen) Bibliography Philippson/Kirsten 1, 870. [English version] [2] Landzunge im NO der Bucht von Marathon Schmale Landzunge im NO der Bucht von Marathon, an der 490 v.Chr. die pers. Flotte landete (Paus. 1,32,3; 7), h. Kap Stomi. Auf der K. Mauerzüge unbekannter Zeitstellung und Funktion [1]. Belege: Ptol. 3…

Koile

(150 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κοίλη, auch Κοιλή). Att. Asty-Demos der Phyle Hippothontis, von 307/6 bis 201/0 v.Chr. der Demetrias, mit drei buleutaí, im urspr. dicht besiedelten, aber schon im 4. Jh.v.Chr. verlassenen [5] “Felsathen” südwestl. der Pnyx zw. Nymphenhügel und Museion, nahe dem Melitischen Tor [2. 168f.] an der K. hodós [2. 180], dort auch Gräber des Kimon [1] (Hdt. 6,103) und des Historikers Thukydides (Marcellinus, Vita Thucydidis 17,55; Paus. 1,23,9). K. bewahrt eines der best erh. Wohnviertel des klass. Athen [1; 3; 4]. Athenai Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 E. Cur…

Assesos

(219 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀσσησός). Vorgriech. Ort mit karischem Namen auf dem Polis-Territorium von Miletos (Steph. Byz. s.v.A.), ca. 6,5 km südöstl. der Metropole mit bedeutendem extramuralen Heiligtum der Athena Assesia, das der lyd. König Alyattes im 6. Regierungsjahr (kurz vor 600 v.Chr.) niederbrannte, dann aber auf Geheiß des delph. Orakels erneuerte (Hdt. 1,19-22). Stadt und Heiligtum wurden 1992 östl. des Mengereb Dağ oberhalb des Defilées entdeckt, durch das die Straße Söke /Milas führt. Sondag…

Araphen

(109 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ἀραφήν). Att. Paralia-Demos der Phyle Aigeis (IG II2 1747; 2 Buleutai) an der Ostküste westl. von Raphina, das den Namen bewahrt hat. Ant. Reste (vgl. [1. 39]) in der modernen Bebauung untergegangen. In Askitario befestigtes proto-urbanes Zentrum (Frühhelladisch II) [2; 3]. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 A. Milchhoefer, Erläuternder Text, in: E. Curtius, J. A. Kaupert (Hrsg.), Karten von Attika 3-6, 1889 2 D. Theocharis, Ανασκαφη εν Αραφηι, in: Praktika 1951, 77-92; 1952, 129-151; 1953, 105-118; 1954, 104-113; 1955, 109-117 3 Ders., Ασκηταριο. Πρω…

Myus

(229 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] Dieser Ort ist auf folgenden Karten verzeichnet: Achaimenidai | Attisch-Delischer Seebund | Perserkriege (Μυοῦς). Kleine Hafenstadt in Ionia am ehemaligen Latmischen Golf, h. 18 km vom Meer entfernt bei Avşar Kale. M. stellte als Mitglied der panion. amphiktyonía (Hdt. 1,142) drei Schiffe in der Seeschlacht bei Lade 494 v.Chr. (Hdt. 6,8). Im 5. Jh.v.Chr. im Besitz des Themistokles (Thuk. 1,138), dann im Attisch-Delischen Seebund (ATL 4, Index s.v. M.), verlor M. im 3. Jh. seine polit. Selbständig…

Lusia

(93 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Λουσία). Att. Demos der Asty-Trittys der Phyle Oineïs und dessen eponyme Heroine (Steph. Byz. s.v. Λ.) [1], ein buleutḗs. Verm. im Kephissos-Tal westl. von Athen zu lokalisieren. Grabinschr. eines Lusieus in Hag. Theodoroi in Nea Liossia (IG II2 6756); aus L. stammte Erde für den Bau des Eleusinion von Athen (IG II2 1672 Z. 195). Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 Whitehead, 210. Traill, Attica, 49, 69, 111 Nr. 86 Tab. 6  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 133  P. Siewert, Die Trittyen Attikas und die Heeresreform des Kleisthenes, 1982, 40f., 97.

Kothokidai

(72 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Κοθωκίδαι). Att. Paralia-Demos der Phyle Oineis, von 307/6 bis 200 v.Chr. der Demetrias, mit zwei buleutaí. Vermutlich ca. 6 km nordöstl. von Eleusis bei Hagios Ioannis in Goritsa nördl. von Aspropyrgos, dem FO der Grabinschr. IG II2 6481 [1; 2. 49]. Aischines [2] stammte aus K. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 E. Honigmann, s.v. K., RE 11, 1516 2 Traill, Attica 9, 19, 49, 62, 68, 111 Nr. 76, Tab. 6, 12.

Paionidai

(51 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Παιονίδαι). Att. Mesogeia-Demos der Phyle Leontis am Parnes, mit drei buleutaí. Das bisher nicht lokalisierte Kastell Leipsydrion lag nach Hdt. 5,62 oberhalb von P. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography Traill, Attica, 47, 62, 68, Taf. 4  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 55, 63, 130  Whitehead, Index s.v. P.

Oe

(67 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Ὀή, Οἴη; Demotikon Ὀῆθεν/Οἰῆθεν [1]). Att. Paralia-Demos, Phyle Oineis, mit sechs (sieben) buleutaí; in der Thriasia nordöstl. von Aspropirgos vermutet, vgl. Soph. Oid. K. 1059ff. Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 S. Dow, The Attic Demes Oa and Oe, in: AJPh 84, 1963, 166-181. Traill, Attica, 19, 49, 67, 111 Nr. 92, Tab. 6  J.S. Traill, Demos and Trittys, 1986, 57, 134  Whitehead, Index s.v. O.

Myrrhinus

(168 words)

Author(s): Lohmann, Hans (Bochum)
[English version] (Μυρρινοῦς). Att. Paralia-Demos der Phyle Pandionis, sechs (acht) buleutaí, beim h. Merenda. Bed. arch. Funde [1; 2; 4]; auf dem Merenda eine unfertige ant. Wehranlage [3]. Zwei Demendekrete von M. (IG II2 1182, 1183) sind für die innere Organisation der dḗmoi wiss. bedeutsam. Neben einem Theater (IG II2 1182, Z. 2-4) bezeugen sie Kulte für Zeus (IG II2 1183, Z. 32-36), Artemis Kolainis (IG II2 1182 ,Z. 19-21; Paus. 1,31,4; schol. Aristoph. Av. 873) sowie ländliche Dionysia (IG II2 1183, Z. 36-37). Aristion [2] Lohmann, Hans (Bochum) Bibliography 1 J. Frel, The Sculp…
▲   Back to top   ▲